7.3

Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Valkenburg aan de Geul. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Valkenburg aan de Geul. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Grendelplein 10 te Valkenburg
Besluit omgevingsvergunning Dorpstraat 78 te Valkenburg
Besluit omgevingsvergunning Dorpstraat 78 te Valkenburg
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Herkenbroekerweg 20 te Valkenburg
Bekendmaking mandaatlijst
Gemeente Valkenburg aan de Geul - -
Damoclesbeleid Lokalen en Woningen 2020
Beleidslijn voor de toepassing van de wet BIBOB door het openbaar bestuur 2020
Horecasanctiebeleid Valkenburg aan de Geul2020-2024
Vastgesteld ‘Facetbestemmingsplan ondergeschikte horeca bij detailhandel’
Vastgesteld ‘Facetbestemmingsplan ondergeschikte horeca bij detailhandel’
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Grotestraat Centrum 21 te Valkenburg
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Mariamunster 24 te Berg en Terblijt
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Rijksweg 164 te Berg en Terblijt
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Lindenstraat 9 te Berg en Terblijt
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Grotestraat Centrum 25 te Valkenburg
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Grachtstraat 1 te Schin op Geul
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Rijksweg 164 te Berg en Terblijt
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hekerbeekweg 86 te Valkenburg
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hekerbeekweg 86 te Valkenburg
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Op de Bies 22 te Berg en Terblijt
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Sint Gerlach te Valkenburg
Kennisgeving weigeringsbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Nieuweweg 78 te Valkenburg
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sint Pieterstraat 24 te Valkenburg
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vroenhof 33 te Valkenburg
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Meesweg 13 te Berg en Terblijt
Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Valkenburg aan de Geul inzake de Bedrijveninvesteringszone...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Walramplein 26 te Valkenburg
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Daalhemerweg 50 te Valkenburg
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Stoepertweg 5 te Valkenburg
Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Sint Pieterstraat 1 A te Valkenburg
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Nieuweweg 12 te Valkenburg
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Muntstraat 1 te Valkenburg
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Reinaldstraat 2 te Valkenburg
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Wehryweg 15 te Valkenburg
Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Plenkertstraat 55 te Valkenburg
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Langen Akker te Berg en Terblijt
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning hoek Reinaldstraat/Nieuweweg te Valkenburg
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Strucht 48 te Schin op Geul
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Grotestraat Centrum 23 te Valkenburg
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Stoepertweg 5 te Valkenburg
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Stoepertweg 5 te Valkenburg
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Steenstraat ongenummerd te Valkenburg
Legesverordening 2021
Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Valkenburg aan de Geul
Besluit genormeerde bouwkosten 2021
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar.
Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en de inning
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar