Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Valkenburg aan de Geul. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Valkenburg aan de Geul. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Valkenburg aan de Geul - Verkeersbesluit wijzigen verkeerscirculatie aansluiting Cauberg, Valkenburg...
Verleende evenementenvergunning, week 45, 2019
Verleende stookontheffing, week 45, 2019
Verleende omgevingsvergunningen, week 45, 2019
Vastgesteld bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Oeverweg 2' te Berg en Terblijt,w...
Aanvragen omgevingsvergunning, week 45, 2019
Vastgesteld bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Oeverweg 2' te Berg en Terblijt
Verleende omgevingsvergunning, week 44, 2019
Aanvraag omgevingsvergunning, week 44, 2019
Aaanvragen omgevingsvergunning, week 44, 2019
Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Aanvraag omgevingsvergunning, week 43, 2019
Aanwijzingsbesluiten Cameratoezicht, week 43, 2019
Verlenging beslistermijn, week 43, 2019
Verleende omgevingsvergunning, week 43, 2019
Aanvraag evenementenvergunning, week 43, 2019
Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht, week 43, 2019
Aanvraag omgevingsvergunning, week 42, 2019
Verleende omgevingsvergunningen, week 42, 2019
Aanvragen omgevingsvergunning, week 42, 2019
Aanvragen evenementenvergunning, week 42, 2019
Ontwerp besluit weigering omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepanelenpark op de locatie...
Ontwerp besluit weigering omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepanelenpark op de locatie...
Verleende omgevingsvergunningen, week 41, 2019
Aanvragen omgevingsvergunningen, week 41, 2019
Aanvragen evenementenvergunning, week 41, 2019
verordening Bedrijveninvesteringszone Valkenburg aan de Geul 2020-2024
Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Valkenburg.
Ontwerp-begroting 2020-2023
Aanvraag omgevingsvergunning, week 40, 2019
Verleende omgevingsvergunning, week 40, 2019
Verleende omgevingsvergunning, week 40, 2019
Verleende evenementenvergunning, week 40, 2019
Verlenging beslistermijn, week 40, 2019
Vergunning werkzaamheden spoortraject Maastricht-Heerlen, week 40, 2019
Aanvraag omgevingsvergunning, week 40, 2019
Verlenging beslistermijn, week 39, 2019
Ontwerp omgevingsvergunning Emmalaan 12, week 39, 2019
Ontwerp omgevingsvergunning Wolfsdriesweg 7, week 39, 2019
Verleende omgevingsvergunning, week 39, 2019
Aanvragen omgevingsvergunning, week 39, 2019
Ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 – Vroenhof 47/49/51’, week 39, 2019
Ontwerp bestemmingsplan 'Partiele herziening BP Kernen 2010 - Vroenhof 47/49/51'
Aanvragen omgevingsvergunning, week 38, 2019
Verleende omgevingsvergunning, week 35, 2019
Aanvragen omgevingsvergunning, week 35, 2019
Verleende omgevingsvergunningen, week 35, 2019
Verlenging beslistermijn, week 35, 2019
Verleende evenementenvergunning, week 35, 2019
Aanvragen omgevingsvergunning, week 35, 2019