Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Valkenburg aan de Geul. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Valkenburg aan de Geul. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Raadsnota
Gemeente Valkenburg aan de Geul - Taxistandplaats Prinses Margrietlaan - Valkenburg
Gemeente Valkenburg aan de Geul - Parkeerschijf-zone nabij begraafplaats Broekheim - Valkenburg
Aanvraag evenementenvergunningen, week 51, 2015
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid), week 51, 2015
Verleende omgevingsvergunningen, week 51, 2015
Verleende evenementenvergunning(en), week 51, 2015
Aanvragen omgevingsvergunning, week 51, 2015
Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, week 51, 2015
Melding wet milieubeheer, week 51, 2015
Verleende stookontheffing, week 50, 2015
Aanvraag evenementenvergunning, week 50, 2015
Aanvragen omgevingsvergunning, week 50, 2015
Bekendmaking subsidieplafond, week 50, 2015
Verleende evenementenvergunning(en), week 50, 2015
Aanvragen omgevingsvergunning, week 50, 2015
Verleende omgevingsvergunningen, week 50, 2015
Verleende omgevingsvergunningen, week 50, 2015
Terinzagelegging herschikking parkeermogelijkheden centrumgebied vanaf opening parkeergarage Aan de Kei,...
Verleende omgevingsvergunningen, week 49, 2015
Aanvragen omgevingsvergunning, week 49, 2015
Verleende omgevingsvergunning, week 49, 2015
Verlening beslistermijn, week 49, 2015
Verleende evenementenvergunning(en), week 49, 2015
Aanvragen omgevingsvergunning, week 48, 2015
Verleende evenementenvergunning(en), week 48, 2015
Verleende omgevingsvergunningen, week 48, 2015
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Centrum Valkenburg – Woningbouw Wethouder...
Verleende omgevingsvergunningen, week 48, 2015
Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik, week 48, 2015
Vastgesteld bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012- Sibberkerkstraat 91', week 48,...
Gemeente Valkenburg aan de Geul - tijdelijke verkeersmaatregel Daalhemerweg - Daalhemerweg
Verleende omgevingsvergunningen, week 47, 2015
Verleende omgevingsvergunningen, week 47, 2015
Aanvragen omgevingsvergunning, week 47, 2015
Aanvragen omgevingsvergunning, week 47, 2015
Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik, week 47, 2015
Verlenging beslistermijn, week 46, 2015
Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik, week 46, 2015
Verlenging beslistermijn, week 45, 2015
Melding wet milieubeheer, week 45, 2015
Verleende omgevingsvergunningen, week 45, 2015
Verleende evenementenvergunning(en), week 45, 2015
Verleende evenementenvergunning(en), week 44, 2015
Verleende omgevingsvergunningen, week 44, 2015
Kennisgeving weigering beschikking WABO, week 44, 2015
Verlenging beslistermijn, week 44, 2015
Uitvoeringsbesluit krediethypotheek 2015 Valkenburg aan de Geul
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 Valkenburg aan de Geul
Verleende omgevingsvergunningen, week 43, 2015