7.5

Vergunningen Valkenswaard

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Valkenswaard. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Valkenswaard. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning Bergstraat 46 in Valkenswaard
Kennisgeving ontvangst melding evenement Klein Schaft 5 in Valkenswaard
Ontwerpbestemmingsplan ‘Helenadal 34’
Wet geluidhinder terinzagelegging ontwerpbesluit
Aanvraag omgevingsvergunning Den Haas 47 in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Adrianusdal 1 in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Parallelweg Noord 10 in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Wolbergstraat 25 in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Geenhovensedreef 65 in Valkenswaard
Ontwerpbestemmingsplan "Karel Mollenstraat Zuid 42-44"
Ontwerpbestemmingsplan ‘Karel Mollenstraat Zuid 42-44’ (NL.IMRO.0858.BPkmollenstrzuid42-ON01)
Gemeente Valkenswaard - GPP op kenteken Ranonkelstraat - Ranonkelstraat
Aanvraag omgevingsvergunning Lindestraat 29 in Valkenswaard
Besluit omgevingsvergunning OV 20200 Leenderweg 13B in Valkenswaard verleend
Aanvraag omgevingsvergunning Unastraat 9 in Valkenswaard
Besluit omgevingsvergunning OV 20162 Beelmanstraat 6 in Valkenswaard verleend
Besluit omgevingsvergunning OV 20165 Dalstraat 31 in Valkenswaard verleend
Besluit omgevingsvergunning OV 20130 Maaij 15 in Valkenswaard verleend
Aanvraag omgevingsvergunning de Els 3 in Valkenswaard
Bestemmingsplan ‘Waalreseweg 199’ (NL.IMRO.0858.BPwaalreseweg199-VA02) gewijzigd vastgesteld
Aanvraag omgevingsvergunning van Linschotenstraat 8 in Valkenswaard
Besluit evenementenvergunning HZ_EVG-2020-0156 Markt 27 in Valkenswaard verleend
Kennisgeving ontvangst melding evenement Maastrichterweg 249 in Valkenswaard
Kennisgeving ontvangst melding evenement Martinusplein in Valkenswaard
Besluit omgevingsvergunning OV 20186 Unastraat 37 in Valkenswaard verleend
Besluit omgevingsvergunning OV 20168 Loonderweg 5 in Valkenswaard verleend
Besluit omgevingsvergunning OV 20163 Den Haas 47 in Valkenswaard verleend
Aanvraag omgevingsvergunning Dijkstraat 117 in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Maastrichterweg 83 in Valkenswaard
Besluit omgevingsvergunning OV 20173 Hazestraat 28 in Valkenswaard verleend
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning OV 20154 Valkenierstraat 189 in Valkenswaard
Kennisgeving ontvangst melding evenement Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Korfvlechterwei 82 in Valkenswaard
Besluit omgevingsvergunning OV 20194 Kerkhofstraat ong. Sectie E 220 in Valkenswaard verleend
Besluit omgevingsvergunning OV 20195 Markt 22 in Valkenswaard verleend
Aanvraag omgevingsvergunning Kempischebaan 122 in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Mgr. Smetsstraat 45 in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Brakenstraat 47 in Valkenswaard
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning OV 20161 Kluizerdijk 100 in Valkenswaard
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning OV 20120 Bergstraat 23 in Valkenswaard
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning OV 20156 Bergstraat 23 in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Meidoornlaan 51 in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Koeherderwei 35 in Valkenswaard
Besluit omgevingsvergunning OV 20181 Beukenlaan 8 in Valkenswaard verleend
Besluit omgevingsvergunning OV 20172 Mgr. Smetsstraat 29 in Valkenswaard verleend
Aanvraag evenementenvergunning Dorpsstraat 50 in Valkenswaard
Besluit omgevingsvergunning OV 20158 Zeelberg 20 in Valkenswaard verleend
Aanvraag omgevingsvergunning Plataanlaan 7 in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Leenderweg 51 in Valkenswaard
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Willibrorduslaan 158 in Valkenswaard