Vergunningen Valkenswaard

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Valkenswaard. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Valkenswaard. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning Sniederslaan 17 in Valkenswaard
Beschikking uitschrijving BRP 13 november 2019
Aanvraag omgevingsvergunning Dommelseweg 88 en 88A in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Dommelseweg 88 en 88A in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Zeelberg sectie K 912 in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning van der Clusenstraat 7 in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Dommelseweg 47 in Valkenswaard
Aanvraag omgevingsvergunning Het Scheperseind 10 in Valkenswaard
Bestemmingsplan ‘Eurocircuit’ (NL.IMRO.0858.BPeurocircuit-ON01) niet vastgesteld
Intocht Sinterklaas op 16-11-19
Min. Aalbersestraat ong. sectie A 2550
Pater Rijkenstraat 32
Scouting Vlooienmarkt op 03-10-20
Evelinadal sectie G 3617
Hoge Akkers 17
Tinnegieterwei nabij nr. 2
van Bruhezedal nabij nr. 3
Mgr. Smetsstraat nabij nr.19
Heistraat 57
Karel Mollenstraat Zuid 13
Ontwerpparaplubestemmingsplan ‘Eksterlaan Merellaan’ (NL.IMRO.0858.PPekstermerellaan-ON01)
Concept-wijzigingen Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020 ter inzage
Nieuwe beleidsregel Pilot Evenementen Sportpark de Brug, Borkel en Schaft 2020 vastgesteld
Bestemmingsplan ‘Het Broek 20’ (NL.IMRO.0858.BPhetbroek20-VA01) Gewijzigd en geamendeerd vastgesteld
Hermelijnstraat 5
Voornemen uitschrijving BRP 10 juli 2019
Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens
Luikerweg ong. Sectie H 172,405,422,542,543 en 544
Paraplubestemmingsplan Eksterlaan en Merellaan
Vooraankondiging o.g.v. art. 1.3.1. Bro
Vooraankondiging o.g.v. art. 1.3.1. Bro
Nadere regel compact kernwinkelgebied
Gemeente Valkenswaard - - Nonnekespad
Verordening strekkende tot wijziging van de APV Valkenswaard 2017
Vastgesteld wijzigingsplan “Maastrichterweg 203” NL.IMRO.0858.maastrichtrwg203-VA01
Compact kernwinkelgebied
Luikerweg ong. sectie K 938
Concept-Cultuurnota ter inzage
Voornemen uitschrijving BRP 11 september 2019
Voornemen uitschrijving BRP 28 augustus 2019
Beschikking uitschrijving BRP 28 augustus 2019
“Op herhaling 2019”
Gemeente Valkenswaard - -
Bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40’
Gemeente Valkenswaard - - Kreijenbeek
Conceptwijzigingen algemene subsidieverordening en -kadernota subsidiebeleid ter inzage
Wielertoertocht Diekirch - Valkenswaard
Mr. van Sonstraat 31
Dorpsstraat 98
Warande 34