6.6

Vergunningen Veendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunning verleend, Egypteneinde 9, bouw
Omgevingsvergunning verleend, van Goghlaan 3, bouw
Omgevingsvergunning verleend, Boven Oosterdiep 95(a), bouw
Omgevingsvergunning verleend, Woellustkade Noord 1 t/m 8 en Woellustkade Zuid 1 t/m 8 te Veendam
Omgevingsvergunning verleend, Korte Akkers 42, bouw
Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning, Borgercompagnie 69
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Landbouwstraat 104, bouwen
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Raadhuiskade 41, kappen
Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning, Lloydsterras (ong.)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Beneden Oosterdiep 109, bouwen
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Beneden Oosterdiep 63, wijzigen monument
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Zuidwending 261, bouwen
Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning, Ubbo Wilkensstraat 15
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Straat Magelhaen 12, kappen
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Lloydsweg (ong.), bouw
Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar en belastingdeurwaarder 2021
Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar en belastingdeurwaarder 2021
Ontwerp omgevingsvisie gemeente Veendam
Ontwerpbestemmingsplan Zuidwending 8 te Veendam
Omgevingsvergunning verleend, Egypteneinde 9, bouw
Omgevingsvergunning verleend, Woellustkade Noord 1 t/m 8 en Woellustkade Zuid 1 t/m 8 te Veendam
Omgevingsvergunning verleend, Korte Akkers 42, bouw
Omgevingsvergunning verleend, Boven Oosterdiep 95(a), bouw
Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning, Lloydsterras (ong.)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Lloydsweg (ong.), bouw
Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning, Ubbo Wilkensstraat 15
Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning, Borgercompagnie 69
Ontwerpwijzigingsplan “Van Beresteijnstraat 12-20” en ontwerp-omgevingsvergunning voor 20 appartementen
Omgevingsvergunning verleend, Borgerspark 17, bouw
Omgevingsvergunning verleend, Marten Klompienlaan 58, bouw
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Numero Dertien 16 te Veendam
Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning, Borgercompagnie 142, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Reider AE 10, kap
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, J. Kammingakade 34, bouw
Omgevingsvergunning verleend, van Beresteijnstraat 31, bouw
Omgevingsvergunning verleend, George Martenslaan, bouw
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Drieborghweg (Ong.)
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, De Zwaaikom 32
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, van Beresteijnstraat 12-20, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Marten Klompienlaan (kavel 5)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Beneden Oosterdiep 75, bouw
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Lloydsweg 31
Omgevingsvergunning verleend, diverse locaties gem. Veendam, kap
Omgevingsvergunning verleend, Poststraat 6, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Omgevingsvergunning verleend, Kapiteinspark 38, bouw
Melding Activiteitenbesluit, Jan Kokweg 60
Omgevingsvergunning verleend, Borgerspark 45, kap
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, De Zwaaikom 32 en 38, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Eems 44, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Zuidwending 191, kap