7.4

Vergunningen Veenendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veenendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veenendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Reglement burgerlijke stand Veenendaal
Collegebesluit tot vaststelling Dominee Riekelhof
Regeling vergoeding voorzitters en leden van de bezwaarschriftencommissies Veenendaal
Gemeente Veenendaal - instellen gehandicaptenparkeerplaats - Boslaan
Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Uitwerkingsplan 1e Melmseweg fase 3B Veenendaal.
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen
Gewijzigd ontwerp uitwerkingsplan 1e Melmseweg fase 3B
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Gewijzigd ontwerp uitwerkingsplan 1e Melmseweg fase 3B
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 11:
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Mandaatbesluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat...
Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal
Bestemmingsplan Industrielaan 2-8 vastgesteld
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 10:
Bestemmingsplan Industrielaan 2-8 vastgesteld
Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Industrielaan 2-8 Veenendaal.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Klachtenregeling Veenendaal
Ontvangen meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Verleende aansluitvergunning riool
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 09:
Reglement burgerlijke stand Veenendaal
Reglement Mandaatbesluit Veenendaal 2021
gemeente Veenendaal - aanwijzen en inrichten van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt...
gemeente Veenendaal - aanwijzen en inrichten van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt...
Gemeente Veenendaal - aanwijzen en inrichten van twee parkeerplaatsen voor een oplaadpunt voor elektrische...
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure verleend
Geweigerde omgevingsvergunning