Vergunningen Veenendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veenendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veenendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 7:
Ontvangen meldingen (Activiteitenbesluit Milieubeheer) week 7
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning week 7
Geweigerde omgevingsvergunning week 7
Verleende omgevingsvergunningen week 7
Beleidsregels jeugdhulp Veenendaal
Nadere regels toegang en toeleiding jeugdhulp Veenendaal
Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer week 5
Verleende omgevingsvergunningen week 5
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning week 5
Ontvangen meldingen (Activiteitenbesluit) week 6
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 6:
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen week 6
Verleende omgevingsvergunningen week 6
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bartholomeus van der Helststraat 15
Vergunningsvrije aanvraag week 6
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bartholomeus van der Helststraat 15
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Duivenwal
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Poolster
Ontwerp-bestemmingsplan Dragonderweg/Meentdijk en beeldkwaliteitsplan
Ontwerp-bestemmingsplan Dragonderweg/Meentdijk en beeldkwaliteitsplan
WET GELUIDHINDER
Verordening jeugdhulp gemeente Veenendaal
Verordening minimaregelingen Veenendaal
Vaststellingen en aanpassingen in het sociaal domein
Reglement Mandaatbesluit griffie Veenendaal 2015
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Veenendaal 2015
Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal
Beleidsregels terug- en invordering en heronderzoeken Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004 Gemeente...
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 5:
Gemeente Veenendaal - instellen diverse voorrangsregelingen op fietspaden - diverse locaties
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 4:
Verleende omgevingsvergunningen week 4
Besluit mobiele puinbrekers
WET GELUIDHINDER
Geweigerde omgevingsvergunning week 4
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen week 4
gemeente Veenendaal - Instellen (brom)fietspad - Spitsbergenweg
gemeente Veenendaal - Instellen voorrangsregeling - De Reede/Dichterslaan
gemeente Veenendaal - instellen voetpad Stuivenbergheem - Stuivenbergheem
Verleende aansluitvergunning riool week 03
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen week 03
Verleende omgevingsvergunningen week 03
Aanwijzingsbesluit koopzondagen Veenendaal 2020
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 3:
Ontwerp wijzigingsplan Achtertuinen 207 t/m 213
Ontwerp wijzigingsplan Achtertuinen 207 t/m 213