7.8

Vergunningen Veenendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veenendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veenendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal
Financiële verordening gemeente Veenendaal
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 21:
publicatie vergunningsvrije aanvraag, Plesmanstraat 2, 4 en 5, 3905 KZ
Geaccepteerde Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Gemeente Veenendaal - Het aanwijzen en inrichten van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt...
Verleende aansluitvergunning riool
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 20:
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure,...
Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Arsenaal 2, 3905 NN, Veenendaal
Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Ontvangen meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Verleende vergunningen week 20
gemeente Veenendaal - herinrichting kruispunt - Vijgendam/Prins Bernhardlaan
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 19:
Het college heeft besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal zes weken:
publicatie vergunningsvrije aanvraag week 19
Verleende omgevingsvergunningen week 19
verleende vergunning uitgebreide procedure week 19
Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Vastgesteld bestemmingsplan Uitbreiding Compagnie Oost
Vastgesteld bestemmingsplan Uitbreiding Compagnie Oost
Gemeente Veenendaal - Het aanwijzen en inrichten van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt...
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende aansluitvergunning riool
Geweigerde omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 18:
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - 't Kofschip
Bekendmaking weigering onttrekking deel Nieuweweg-noord Veenendaal aan de openbaarheid
gemeente Veenendaal - Ontwerp-verkeersbesluit instellen parkeerverbodszone op bedrijventerrein Vendelier...
Verleende omgevingsvergunningen week 17
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen week 17
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 17:
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Oleander
gemeente Veenendaal - intrekken gereserveerde parkeerplaatsen deelauto - 12 verschillende locaties in...
Besluit mobiele puinbrekers week 16
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 16
Ontwerpwijzigingsplan 1e Melmseweg fase IIA2
Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit milieubeheer week 16
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure week 16
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 16:
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen week 16