Vergunningen Veenendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veenendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veenendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Publicatie sinterklaasintocht 2019
Wet Milieubeheer
Verleende omgevingsvergunningen week 45
Wet Milieubeheer ontvangen meldingen
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen week 45
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 45:
WET GELUIDHINDER
Verleende omgevingsvergunningen week 43 en 44
Verleende aansluitvergunning riool week 44
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 44:
Re-integratieverordening Participatiewet Veenendaal 2015
Uitvoeringsbesluit Participatiewet 2015
Evenementenbeleid
Gemeente Veenendaal - Het aanwijzen en inrichten van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt...
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 43:
Vergunningafgifte Standplaatsen oliebollen
Komgrenzen Nieuweweg-nood en Voorpoort
ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Veenendaal 2019
Regels uitstallingen
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 42:
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen week 42
Verleende omgevingsvergunningen week 42
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 41:
Verleende omgevingsvergunningen week 41
Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer week 41
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Stationsplein
Gemeente Veenendaal - Instellen parkeerverbodszone fietsen en bromfietsen – Centrum van Veenendaal -...
Gemeente Veenendaal - intrekken hoogtebeperking Brinkersteeg - Brinkersteeg
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Zuiderkruis
Gemeente Veenendaal - Instellen parkeerverbod Laan der Techniek - Laan der Techniek
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 40:
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning week 40
Verleende omgevingsvergunningen week 40
Kennisgeving ontwerp beschikking week 40
Uitvoeringsbesluit Participatiewet 2015
Gemeente Veenendaal - instellen bushaltes Groeneveldselaan - Groeneveldselaan
Gemeente Veenendaal - instellen bushaltes Galileistraat - Grote Beer
Gemeente Veenendaal - instellen bushaltes Hermelijnlaan - Hermelijnlaan
Gemeente Veenendaal - instellen bushaltes Paddestoelenlaan - Paddestoelenlaan
Gemeente Veenendaal - instellen bushaltes– Brinkersteeg - Brinkersteeg
Vergunningafgifte bedrijfsfeest van Maxperian B.V.
Vergunningafgifte Bokbierfestival 2019
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure week 39
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 39:
Afgiftevergunning Veenendaal City Run 2019
Wet Milieubeheer (maatwerkbeschikking)
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen week 39
Verleende omgevingsvergunningen week 39
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning week 38
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure week 38