Vergunningen Veenendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veenendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veenendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Rommelmarkt De Grote Pekken
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen week 37
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 37:
Verleende aansluitvergunning riool week 37
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Korte Dreef
Gemeente Veenendaal - Instellen voetgangersoversteekplaatsen – Hootsenheem en Spiesheem - Hootsenheem...
Gemeente Veenendaal - instellen voorrangsweg – Van Essenlaan - Van Essenlaan
Gemeente Veenendaal - opheffen voorrangsregelingen en geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen en...
Gemeente Veenendaal - opheffen fietspaden en instellen 30-zone – Stationsstraat - Stationsstraat
Gemeente Veenendaal - Het aanwijzen en inrichten van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt...
Gemeente Veenendaal - Het aanwijzen en inrichten van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt...
Gemeente Veenendaal - Het aanwijzen en inrichten van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt...
Gemeente Veenendaal - Het aanwijzen en inrichten van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt...
Publicatie Jubileumfeest Prinsverpakkingen BV 13 september 2019.
Verleende vergunningen
Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Publicatie verlengen beslistermijn
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 36:
Kindervrijmarkt op het Aller Erf te Veenendaal op 7 september 2019 tussen 10.00 – 16.00 uur
Berkenstein Bosloop en Berkenstein Wandeltocht 2019
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen week 35
Verleende vergunningen (week 35)
Geweigerde vergunning week 35
Kennisgeving Ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidsprocedure
Wet Milieubeheer
Afhandeling vergunningsaanvraag Lampegietersoptochten 2019
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 35:
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Blekerij
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Oudeveen
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Pollux
Gemeente Veenendaal - Instellen lengtebeperking – Brouwersgracht - Brouwersgracht
Gemeente Veenendaal - instellen maximumsnelheid - Julianastr - Julianstraat
Gemeente Veenendaal - Instellen stopverbod - Inductorstraat - Inductorstraat
Gemeente Veenendaal - Instellen parkeerverbodzone en 30km zone – Veenderij - Veenderij
Ontwerp omgevingsvergunning
Verleende vergunningen
Publicatie verlengen beslistermijn
Vergunningafgifte Zomerfestival Franse Gat 2019
Vergunning afgifte Truckerdag van Zideris te Veenendaal 7 september 2019.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 34:
Gemeente Veenendaal - Instellen parkeerverbod – Laan der Techniek - Laan der Techniek
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 33:
Verleende vergunningen
gemeente Veenendaal - Wijzigen voorrangsregeling fietsoversteek Goudvink - Goudvink
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Raadhuisstraat
Vergunningverlening Zomer in Veenendaal 2010
Persbericht Dance-event Fuze-Outdoor 2019
Van Dijk Triathlon Veenendaal 2019