Vergunningen Veenendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veenendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veenendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Kennisgeving ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure week 28 detail
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING: detail
Verleend omgevingsvergunningen week 28 (10 juli - 11 juli) detail
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen week 28 detail
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Pampagras detail
Gemeente Veenendaal - Het aanwijzen en inrichten van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische motorvoertuigen aan de Lisdodde. - Lisdodde detail
Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Eiland B detail
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning week 29 detail
Verleende omgevingsvergunningen week 28 detail
[INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:] detail
Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer week 28 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Eiland B detail
Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer week 28 detail
Verleende omgevingsvergunning week 29 detail
Voornemen vertrokken naar Land Onbekend detail
Verleende omgevingsvergunningen week 27 detail
Gemeente Veenendaal - wijzigen voorrangsregeling fietsoversteek Goudvink - Goudvink detail
Gemeente Veenendaal - Wijzigen voorrangsregeling fietsoversteek en opheffen voetgangersoversteekplaats - Dichterslaan detail
gemeente Veenendaal - opheffen voetgangersoversteekplaats en instellen verplichte passeerzijde - Industrielaan detail
Verleende evenementenvergunning Veiligheidsdag Veenendaal 29 juni 2019 detail
Evenementvergunning Mauythai Evenement Sporthal De Vallei 6 juli 2019 detail
Evenementenvergunning Vlooienmarkt Don Events 13 juli 2019 detail
Ontwerp-bestemmingsplan Grebbeweg naast 35 detail
Ontwerp-bestemmingsplan Grebbeweg naast 35 detail
Evenementvergunning Truckersdag V.T.V. 2019 detail
Evenementvergunning Zeskamp en Hollandse Avond op 29 en 30 juni 2019 detail
Gemeente Veenendaal - toekenning GPP op kenteken - Morgenster detail
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Duivenwal detail
Openbare bekendmakingen week 25 detail
Evenementvergunning Tropical Lounge 22 juni 2019 detail
Instellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BARTHOLOMEUS VAN DER HELSTRAAT 15 detail
- - J.G. Sandbrinkstraat detail
Gemeente Veenendaal - e-laadvoorziening Schrijverspark - Schrijverspark detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BARTHOLOMEUS VAN DER HELSTRAAT 15 detail
Reglement Veense Jongerenraad detail
Evenementvergunning Oldtimerfestival Veenendaal detail
Openbare bekendmakingen week 24 detail
Buitenspeeldag 2019 detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Veenendaal 2019 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Veenendaal detail
Openbare bekendmakingen week 23 detail
Evenementvergunning Klassiek Weekend 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Brouwerspoort 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Brouwerspoort 2019 detail
Evenementvergunning Buitenspeeldag 2019 detail
Nadere beleidsregels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal detail
Openbare bekendmakingen week 22 detail
Plaatselijke Avondvierdaagse 2019 detail
Schuiteman Valley Run 2019 detail