6.6

Vergunningen Veenendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veenendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veenendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vastgesteld bestemmingsplan Da Costastraat 11 Veenendaal
Wijzigingsplan Heiveldweg Autoshowterrein vastgesteld
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Milieuneutrale melding
Ontvangen meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ActiviteitenbesluitWet milieubeheer
gemeente Veenendaal - instellen fietsstroken - Waterhoen
gemeente Veenendaal - instellen stopverbod - Wolweg
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 36:
Gemeente Veenendaal - instellen gehandicaptenparkeerplaats - Pr Willem-Alexanderpark
Gemeente Veenendaal - instellen gehandicaptenparkeerplaats - Pr Willem-Alexanderpark
Gemeente Veenendaal - instellen gehandicaptenparkeerplaats - Pampagras
Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal
Gemeente Veenendaal - instellen gehandicaptenparkeerplaats - Rietzanger
Collegebesluit Tot VASTSTELLING van het subsidieplafond 2022 voor peuteropvang met en zonder Voorschoolse...
vastgesteld uitwerkingsplan De Ontmoeting, deelplan 6
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 35:
Wandelen voor Berkenstein 2021
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
publicatie verlengen beslistermijn
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 34
ontwerp bestemmingsplan Partiële herziening Veenderij, De Eilanden - Eiland J
ontwerp uitwerkingsplan Veenderij, De Eilanden - Eiland M
ontwerp wijzigingsplan Patrimoniumlaan 128
ontwerp wijzigingsplan Veenderij, De Eilanden - Eiland J
Verleende omgevingsvergunning
publicatie verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen
Ontvangen meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Reglement Mandaatbesluit Veenendaal 2021
Bouwdorp 2021
Triathlon Veenendaal 2021
publicatie verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
ontwerp bestemmingsplan Veenendaal-oost, deelplan Groenpoort
Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Veenendaal-oost, deelplan...
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning week 32
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 32
Ontvangen melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning week 31
Gemeente Veenendaal VTH-Beleid 2021-2025
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 30:
Verleende omgevingsvergunninge reguliere procedure week 31
Publicatie verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 29:
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure