7.3

Vergunningen Veenendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veenendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veenendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende aansluitvergunning riool
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 02:
Besluit mobiele puinbrekers
gemeente Veenendaal - instellen maximum snelheid - Nijverheidslaan
gemeente Veenendaal - tijdelijk instellen eenrichtingsverkeer - Helling
Ontheffing geluid verbouwwerkzaamheden Albert Heijn, Passage 50 te Veenendaal
Wet milieubeheer
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 01:
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Kennisgeving ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Besluit mobiele puinbrekers
Ontvangen meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Bekendmaking voornemen weigering onttrekking aan openbaar verkeer deel Nieuweweg-noord Veenendaal
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brouwerspoort 2019
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brouwerspoort 2019
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brouwerspoort 2019
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brouwerspoort 2019
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brouwerspoort 2019
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brouwerspoort 2019
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brouwerspoort 2019
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brouwerspoort 2019
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 53:
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Programmaplan Vitale Binnenstad Veenendaal
collegebesluit Indeling Wijken en buurten gemeente Veenendaal
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen week 52
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 52
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 52:
Gemeente Veenendaal - aanwijzen en inrichten van twee parkeerplaatsen voor een oplaadpunt voor elektrische...
Gemeente Veenendaal - aanwijzen en inrichten van twee parkeerplaatsen voor een oplaadpunt voor elektrische...
Reglement Mandaatbesluit Veenendaal 2021
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 51
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning week 51
Omgevingsvisie Veenendaal 2030; samen maken we de stad!
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Omgevingsvisie Veenendaal 2030; samen maken we de stad!
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 51:
Geaccepteerde meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Ontvangen meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Verleende aansluitvergunning riool
Subsidieregeling afkoppelen en vergroenen particulier terrein
gemeente Veenendaal - parkeergelegenheid laden en lossen en wijziging gehandicaptenparkeerplaatsen -...
Subsidieregeling Afkoppelen en Vergroenen Niet-natuurlijke Personen
Subsidieregeling onafhankelijke clientondersteuning Veenendaal
Gemeente Veenendaal - instellen geslotenverklaringen - Coornhertpad
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar parkeerbelastingen Veenendaal
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Veenendaal