Vergunningen Veere

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veere. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veere. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Sloestraat 22 in Zoutelande besluit vergunningvrij bouwen voor het realiseren van een dakkapel detail
Herdershof 45 in Serooskerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame detail
Ontwerp wijzigingsplan Kalfhoekseweg 3 Oostkapelle detail
Traverse 2 in Domburg, verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een overkapping detail
Markt 24 in Veere, weigeren omgevingsvergunning voor het wijzigen van de achtergevel detail
Zoutelandseweg 8 in Biggekerke, verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel detail
Ontwerp wijzigingsplan Kalfhoekseweg 3 Oostkapelle detail
B&W vergadering week 33 2019 detail
B&W vergadering week 33 2019 detail
Torenstraat 30 in Serooskerke, verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een overkapping detail
Roosjesweg 2 in Aagtekerke, intrekken aanvraag voor het realiseren van een gastenverblijf detail
Wielemakersbaan 6 in Koudekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een logiesgebouw detail
Zoutelandseweg 9 in Biggekerke, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van een loods met toiletgebouwen detail
B&W vergadering week 32 2019 detail
Vertrokken naar onbekende bestemming detail
Mandaatbesluit verwijdering buitenschoolse opvang ‘t Klinket uit het landelijk register kinderopvang (LRK), op verzoek van de houder. detail
Noordweg 35 in Oostkapelle, verleende omgevingsvergunning voor het kappen van bomen detail
Wilgenhoekweg 15 in Serooskerke, verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van folie op de gevel detail
Warwijcksestraat 2 in Veere, aanvraag omgevingsvergunning voor het registreren van 2 parkeerplaatsen detail
hoek Langendam - Duinweg Zoutelande, verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand detail
Middelburgseweg 26 in Grijpskerke, verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een gastenverblijf detail
Bankstraat 1 in Biggekerke, verleende omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening detail
Hopman de Rijklaan 48 in Vrouwenpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de vakantiewoning detail
Torenstraat 19 in Meliskerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand detail
Oostkapelseweg 3 in Grijpskerke, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging detail
Duinbeekseweg 25 in Oostkapelle, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verbouwen van de buitenplaats detail
Strand Oostkapelle 20 in Oostkapelle, verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het strandpaviljoen detail
Sloestraat 22 in Zoutelande, besluit vergunningvrij bouwen voor het realiseren van een dakkapel detail
Babelweg 6 en 8 in Domburg, verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een berging met 5 appartementen en 2 zomerwoningen detail
Schelpweg 1 in Domburg, verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning detail
Oostgatlaan 1 in Koudekerke, verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verbouwen van de woning detail
Wilgenhoekweg 35 in Serooskerke, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van appartementen in bestaande schuur detail
Parkweg 2 in Westkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen detail
Koningin Emmaweg 26 in Vrouwenpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van appartementen in de bestaande schuur detail
Baayenhovenseweg 5 in Oostkapelle, buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur detail
Roosjesweg 2 in Aagtekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een gastenverblijf detail
Zandbank 1 in Vrouwenpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het receptiecomplex detail
de Stekelweie 10 in Serooskerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods detail
Molenweg 5 in Oostkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de woning detail
Duinvlietweg 8 in Oostkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het kasteel detail
Voornemen besluit ambtshalve uitschrijving detail
B&W vergadering week 31 2019 detail
Rectificatie Fort den Haakweg 32B in Vrouwenpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning detail
Rectificatie Piet Mondriaanstraat 12 en 12A in Domburg, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woonhuis met zomerwoning detail
Rectificatie Piet Mondriaanstraat 9 en 9A in Domburg, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woonhuis met zomerwoning detail
Kokerheulweg 3 in Serooskerke, verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van appartementen in de bestaande schuur detail
Aagtekerkseweg 2A in Oostkapelle, verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van het zwembad detail
Herenstraat 12 in Domburg, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een hotel detail
Molenweg 5 in Oostkapelle, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de woning detail
Popperkerkseweg 1 in Westkapelle, omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand detail