Vergunningen Veere

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veere. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veere. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Boulevard in Domburg, aanvraag omgevingsvergunning voor het herinrichten van de boulevard van Schagen
Galgeweg 3 in Koudekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand
B&W vergadering week 14 2020
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
1e herziening bestemmingsplan Neeltje Jans Onherroepelijk
Voornemen besluit ambtshalve uitschrijving
Domburgseweg 6 in Domburg, ontwerpmelding brandveilig gebruik voor het brandveilig gebruiken van het...
Eendekotsweg 1B in Gapinge, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning
Joossesweg 35 in Westkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen
Ontwerp omgevingsvergunning voor Rijkswaterstaat Zee & Delta Noord
Oude Domburgseweg 27 in Oostkapelle, verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning
Stranden gemeente Veere, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het egaliseren van de stranden
Brouwerijstraat 7 A in Oostkapelle, verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom
Dorpsdijk 42 in Vrouwenpolder, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het splitsen van de...
Duinbeekseweg 21 in Oostkapelle ontvangen omgevingsvergunning
De Wolfstraat ter hoogte van nummer 4 in Grijpskerke, verleende omgevingsvergunning voor het kappen van...
Warwijcksestraat 1 in Veere, verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom
van Speijkstraat 6 in Koudekerke, verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom
Kaai 57 in Veere, verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom
Breezand ter hoogte van nummer 66 in Vrouwenpolder, verleende omgevingsvergunning voor het kappen van...
Aagtekerkseweg 2 in Aagtekerke, verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning
Noordweg 65 in Serooskerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw
Kadetweg in Serooskerke, verleende omgevingsvergunning voor het herinrichten van het terrein
Prinses Beatrixlaan (achter Noordeinde nummer 1) in Koudekerke, verleende omgevingsvergunning voor het...
Magnolialaan 2 in Oostkapelle, verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 6 tot 8 bomen
Brouwerijweg 43 in Domburg, aanvraag omgevingsvergunning voor het ombouwen van de schuur tot recreatieappartementen
Zeeduinsepoort 28 in Oostkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping
B&W vergadering week 13 2020
Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 4.2., sub...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 27 maart 2020.
Noordweg 33 A in Oostkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand
Hoek Langendam/D. Koddelaan in Zoutelande, ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen van twee vrijstaande...
Duinvlietweg 8 in Oostkapelle, verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van het kasteel
Jan Campertstraat 2 in Westkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een kinderopvang
Begonialaan 4 in Oostkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel en het...
Polredijk 4 in Veere, verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw voor recreatief...
Singel 3 en 3A in Domburg, verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit
Hoek Langendam/D. Koddelaan in Zoutelande, ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen van twee vrijstaande...
Zandbank in Vrouwenpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke unit
Faelweg in Vrouwenpolder besluit vergunningvrij voor het uitvoeren van een bodemonderzoek
Algemene Subsidieverordening Veere 2020
Fort den Haakweg 32 in Vrouwenpolder, verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning
Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Veere 2020
Besluit uitgebreide omgevingsvergunning Grindweg 4 in Westkapelle
Wegsleepverordening gemeente Veere 2020
B&W vergadering week 12 2020
Verlengde Dishoekseweg 13 in Koudekerke, verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van de verleende...
Torenstraat 20 B in Oostkapelle, intrekking omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hogere schutting
Verkiezingen gemeenteraad, benoeming leden van de gemeenteraad
Verlengde Dishoekseweg 10 in Koudekerke, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verhuren...