Vergunningen Veere

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veere. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veere. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aagtekerkseweg 2 te Aagtekerke, intrekken verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning
Leenes Land 25 in Zoutelande, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit
B&W vergadering week 40 2019
Leenes Land 15 A in Zoutelande, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van uitritten
Kerkstraat 3 in Koudekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van handelsreclame
Mariekerke 7 in Meliskerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de bestaande woning,...
Strand Koudekerke 30 in Koudekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de duintrap
Koningin Emmaweg in Vrouwenpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen
Zuidstraat 134 in Westkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van handelsreclame
Westkapelseweg 19 in Zoutelande, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting
Langedam 2 in Veere, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de paardenstal tot opslag en...
Zoutelandseweg 19 in Biggekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een gastenverblijf...
Leenes Land 17 in Zoutelande, verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit
Leenes Land 27 in Zoutelande, verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit
Singel 4 in Domburg, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit
Nieuwe Land 22 in Zoutelande, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel
Molenweg 12 in Westkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw
Zwanenlaan 21 in Veere, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning
Wielemakersbaan 6 in Koudekerke, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van...
Singel 5 en 5a in Domburg, verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning
Zoutelandseweg 9 in Biggekerke, verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een loods met toiletgebouwen
Oostkapelseweg 85 in Serooskerke, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen
Noordstraat 6 in Grijpskerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitrit
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Veere:
Swaalingestraat 84 in Zoutelande, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van twee dakopbouwen
Noordweg 3 in Biggekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vakantiewoning
Nieuwe Land 22 in Zoutelande, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel
de Casembrootstraat 22 in Westkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom
Boulevard te Domburg, aanvraag omgevingsvergunning voor het herinrichten van de boulevard van Schagen
Verlengde Dishoekseweg 13 in Koudekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een hotel
Oranje Nassaulaan 2 in Vrouwenpolder verlengen beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van...
Duinweg 99 in Oostkapelle verlengen beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het aantal...
Pauwtje 1 in Zoutelande, aanvraag omgevingsvergunning voor het verschuiven van de woning
Voornemen besluit ambtshalve uitschrijving
B&W vergadering week 39 2019
Vertrokken naar onbekende bestemming
Leenes Land 12 in Zoutelande, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dubbele uitrit
Gedragscode Integriteit politieke ambtsdragers Veere 2019
Gedragscode integriteit dagelijks bestuur Veere 2019
Kampeerverordening 2015
Preventie- en handhavingsplan Alcohol
B&W vergadering week 38 2019
Hopman de Rijklaan 89 in Vrouwenpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw
Wijngaardstraat 7 in Veere, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom
Begraafplaats aan de Wolfertlaan in Veere, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen
Oude Domburgseweg 20 in Oostkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom
Dingmanshoofd 12 in Vrouwenpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een recreatiewoning
Margrietenlaan 9 in Oostkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 3 bomen
Duinweg 37 in Zoutelande, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad
Fort den Haakweg 7 in Vrouwenpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik