7.4

Vergunningen Veere

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veere. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veere. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kwaliteitsverordening vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Veere
Joossesweg 140 in Westkapelle, verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de vakantiewoning
Molenweg 9 in Meliskerke, verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning
Breezand 23 in Vrouwenpolder, verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de vakantiewoning
Boudewijnskerke 42 in Zoutelande, verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods
Van der Manderelaan 2 in Koudekerke, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het kappen van...
Van der Manderelaan 2 in Koudekerke, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van...
Kloosterweg 4 in Aagtekerke, verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het kinderdagverblijf
Beukelmanstraat 21 in Meliskerke, verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning
Noordendolfer 2C 1 in Zoutelande, verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een vakantiewoning
Halve Maanstraat 28 in Oostkapelle, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw
Simniapad 1 in Domburg, verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van twee groepswoningen
't Singeltje 5 in Veere, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen
Zuidstraat 130 in Westkapelle, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het...
Galgeweg 3 in Koudekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vlaggenmast
Jan Vaderstraat 34 in Meliskerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw
Noordweg 123 in Serooskerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtreclame
Babelweg 11 in Domburg, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van de dam
Kapellestraat, Kerkstraat en Oliemolenstraat in Veere, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren...
Vrouwenpolderseweg 5 A in Serooskerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning
Landmetersweg 2 in Oostkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de verleende vergunning
de Spaier 6 in Zoutelande, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning
Veerseweg 30 in Veere, aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van de vakantiewoning
Joossesweg 35 in Westkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van vlaggenmasten
Van der Manderelaan 9 in Koudekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning
Singel 4 in Domburg, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw voor recreatief...
Noordweg 47 in Oostkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur voor recreatief...
B&W vergadering week 11 2021
Azalealaan 3 A in Oostkapelle, verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom
Wilgenlaan 2 in Serooskerke, vergunningvrij aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom
Molenweg 9 in Meliskerke, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning
Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1 in Vrouwenpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het intrekken van de millieuvergunning
Van der Manderelaan 20 in Koudekerke, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van...
Torenstraat 17 in Meliskerke, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van een...
Bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening grotendeels onherroepelijk
Bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening grotendeels onherroepelijk
Voornemen besluit ambtshalve uitschrijving
Vebenabos 27 in Koudekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de fundering
van der Manderelaan 5 in Koudekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning
Banckertstraat 21 in Koudekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitrit
Kaai 2 in Veere, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de zaal tot hotelsuite
Molenweg 6 in Zoutelande, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
Noordweg 19 in Oostkapelle, ontwerpomgevingsvergunning voor het vervangen van de gebouwen
Hopman de Rijklaan 97 in Vrouwenpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom
van der Manderelaan 5 in Koudekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom
Roosjesweg 5 in Domburg, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit
Duurzaamheidsplan verlengd
Ontwerpbegroting RUD 2022
Benoeming lid van de gemeenteraad
B&W vergadering week 10 2021