Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Veghel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veghel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veghel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Veghel - Aanvragen omgevingsvergunning – 4 januari 2017 04-01-2017 04-03-2017 detail
Gemeente Veghel - Melding Wet milieubeheer - 4 januari 2017 04-01-2017 04-03-2017 detail
Verordening tot wijziging van de CAR-UWO 28-12-2016 28-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Kennisgeving besluit omgevingsvergunning - 28 december 2016 28-12-2016 28-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) - 28 december 2016 28-12-2016 28-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Aanvragen omgevingsvergunning - 28 december 2016 28-12-2016 28-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (reguliere procedure) - 28 december 2016 28-12-2016 28-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Aanvragen evenementenvergunning - 28 december 2016 28-12-2016 28-02-2017 detail
Nadere regels subsidiëring Onderwijs en Educatie 2017 21-12-2016 21-02-2017 detail
Nadere regels subsidiëring Kunst en Cultuur 2017 21-12-2016 21-02-2017 detail
Bekendmaking subsidieplafonds 2017 21-12-2016 21-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning fase 1 (uitgebreide procedure, project) - 21 december 2016 21-12-2016 21-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (reguliere procedure) – 21 december 2016 21-12-2016 21-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Besluit verlenging beslistermijn (reguliere procedure) - 21 december 2016 21-12-2016 21-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) - 21 december 2016 21-12-2016 21-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Aanvraag omgevingsvergunning - 21 december 2016 21-12-2016 21-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Melding Wet milieubeheer - 21 december 2016 21-12-2016 21-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Aanvraag evenementenvergunning -21 december 2016 21-12-2016 21-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Kennisgeving besluit beschikking maatwerkvoorschriften - 21 december 2016 21-12-2016 21-02-2017 detail
Ontwerp bestemmingsplan De Dubbelen 21-12-2016 21-02-2017 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veghel-West, deelgebied Rembrandtlaan 21-12-2016 21-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning fase 1 (uitgebreide procedure, project) - 21 december 2016 21-12-2016 21-02-2017 detail
Ontwerp bestemmingsplan De Dubbelen 21-12-2016 21-02-2017 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veghel-West, deelgebied Rembrandtlaan 21-12-2016 21-02-2017 detail
Besluitenlijst B&W 13 december 2016 19-12-2016 detail
Besluitenlijst B&W 29 november 2016 19-12-2016 19-01-2017 detail
Gemeente Veghel - Besluit verlenging beslistermijn (reguliere procedure) - 14 december 2016 14-12-2016 14-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Aanvragen omgevingsvergunning - 14 december 2016 14-12-2016 14-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) - 14 december 2016 14-12-2016 14-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Melding Besluit lozen buiten inrichtingen - 14 december 2016 14-12-2016 14-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Melding Wet milieubeheer - 14 december 2016 14-12-2016 14-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure, project) - 14 december 2016 14-12-2016 14-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Ontheffing APV inzake parkeren groot voertuig - 14 december 2016 14-12-2016 14-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Beschikking Drank- en Horecawet - 14 december 2016 14-12-2016 14-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Beschikking Algemene plaatselijke verordening - 14 december 2016 14-12-2016 14-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (reguliere procedure) - 14 december 2016 14-12-2016 14-02-2017 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening zonnepark bij de A50 14-12-2016 14-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure, project) - 14 december 2016 14-12-2016 14-02-2017 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening zonnepark bij de A50 14-12-2016 14-02-2017 detail
Besluitenlijst B&W 6 december 2016 13-12-2016 13-01-2017 detail
Gemeente Veghel - Aanvragen omgevingsvergunning - 7 december 2016 07-12-2016 07-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning - 7 december 2016 07-12-2016 07-02-2017 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2017 ev. 07-12-2016 07-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Besluit verlenging beslistermijn (reguliere procedure) - 7 december 2016 07-12-2016 07-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (reguliere procedure) - 7 december 2016 07-12-2016 07-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Melding Wet milieubeheer - 7 december 2016 07-12-2016 07-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval - 7 december 2016 07-12-2016 07-02-2017 detail
Gemeente Veghel - Aanvragen evenementenvergunning -7 december 2016 07-12-2016 07-02-2017 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2017 07-12-2016 07-02-2017 detail
Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2017 07-12-2016 07-02-2017 detail