• Vergunningen»
  • Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Vergunningen Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Rampbestrijdingsplan Militaire Vliegbasis Deelen detail
Algemene inkoopvoorwaarden VGGM detail
Inkoop- en aanbestedingsbeleid VGGM detail
Wijziging Arbeidsvoorwaarden VGGM II detail
Wijziging arbeidsvoorwaarden VGGM detail
Besluit aanwijzing toezichthouders detail
Toombeleid 3 detail
Vaststelling wijziging Arbeidsvoorwaarden VGGM detail
Vaststelling wijziging Arbeidsvoorwaarden VGGM detail
Vaststelling wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Ambulancezorgpersoneel VGGM detail
Klachtenregelingen VGGM detail
Rampbestrijdingsplannen detail
Arbeidsvoorwaarden VGGM detail
CAO ambulancezorg VGGM detail
Arbeidsvoorwaarden VGGM detail
Rampbestrijdingsplan Technoplating Nijkerk B.V. detail
Wijziging Arbeidsvoorwaarden VGGM detail
Wijziging hoofstuk 3 Arbeidsvoorwaarden VGGM detail
Wijziging Arbeidsvoorwaarden VGGM detail
Mandaat- en aanwijzingsbesluit directeur publieke gezondheid regio Gelderland-Midden 2015 detail
Actualisatie Rampbestrijdingsplannen Hoog water detail
Directiereglement 2015 detail
Reglement veiligheidsdirectie 2015 detail
Algemeen Mandaatbesluit VGGM 2015 detail
Reglement van Orde voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur 2015 detail
Organisatieverordening 2015 detail
Klachtenregeling 2015 detail
Treasurystatuut VGGM 2015 detail
Mandaatbesluit voorzitter VGGM 2015 detail