7.8

Vergunningen Veiligheidsregio Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veiligheidsregio Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veiligheidsregio Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 mei 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 9 mei 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 29 april 2020
Aanwijzingsbesluit locaties op grond van Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 2 april...
Aanwijzingsbesluit parkeerterrein recreatiegebied Ealtsjemar, Tuskenmarren te Rinsumageast
AANWIJZINGSBESLUIT AMBTENAREN NOODVERORDENING CORONAVIRUS VRF
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 2 april 2020
Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren Veiligheidsregio Fryslân
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 26 maart 2020
Reglement van orde voor de bestuurscommissie veiligheid Veiligheidsregio Fryslân 2018
Privacyreglement VRF 2018
Privacyreglement medewerkers VRF 2018
WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN VRF
Klachtenregeling Zorg Veiligheidsregio Fryslân 2017
Afbouwregeling Consignatievergoeding Brandweervrijwilligers 2018
Reglement van orde voor het algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân 2018
Regeling elektronisch verzenden rechtspositionele besluiten Veiligheidsregio Fryslân
Regeling Budgethouderschap Veiligheidsregio Fryslân
Mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen op het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden
COMPENSATIE HARDHEIDSCLAUSULE REISKOSTEN
Aanwijsbesluit werkkostenregeling 2016
WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN VRF 2016/1
Regeling Reis- en Verblijfkosten
Financiële verordening Veiligheidsregio Fryslân 2016
INKOOPVOORWAARDEN VRF
Regeling Reis- en verblijfskosten
Organisatieverordening Veiligheidsregio Fryslân
Sociale Leidraad 2015
WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN VRF
VERIFICATIE OMS-MELDING