Vergunningen Veiligheidsregio Haaglanden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veiligheidsregio Haaglanden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veiligheidsregio Haaglanden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Regeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016
Regeling vergoeding aanwezigheidsdiensten Officieren van Dienst Brandweer VRH 2016
Regeling vergoeding aanwezigheidsdiensten Officieren van Dienst Brandweer VRH 2016
Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden
Mandaat- en Volmachtregeling Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden 2020
Regeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016
Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden
Regeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016
Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden
Regeling vergoeding aanwezigheidsdiensten Officieren van Dienst Brandweer VRH 2016
Regeling vergoeding aanwezigheidsdiensten Officieren van Dienst Brandweer VRH 2016
Regeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016
Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden
Regeling generatiepact 2018-2019 voortzetten voor onbepaalde tijd
Regeling cafetariamodel 2017
Organisatieverordening Veiligheidsregio Haaglanden 2019
Mandaat- en volmachtregeling personele aangelegenheden 2019
Intrekkingsbesluit van de lijst ‘Specialismen functiereeks Veiligheidszorg’ 2014, Veiligheidsregio Haaglanden
Regeling vertrouwenswerk ongewenste omgangsvormen VRH 2018
Regeling cafetariamodel 2017
Organisatieverordening Veiligheidsregio Haaglanden 2018
Regeling niet repressieve vrijwilligers
Verordening adviescommissie financiën
Wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden;
Regeling generatiepact Veiligheidsregio Haaglanden
Verordening van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden houdende een wijziging van de...
Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden
Regeling Integriteit Veiligheidsregio Haaglanden 2017
Regeling flexploeg Veiligheidsregio Haaglanden 2017
Besluit harmonisering FLO-leeftijd
Mandaat- en volmachtregeling Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Uitvoeringsregeling personeelsmandaat
Mandaatregeling Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden 2016
ondermandaat/ondervolmacht commandant brandweer
Mandaat en Volmachtregeling personele aangelegenheden 2016
ondermandaat/ondervolmacht directeur publieke gezondheid
Besluit informatiebeheer Veiligheidsregio Haaglanden
Archiefverordening Veiligheidsregio Haaglanden
REGELING VERGOEDING BESCHIKBAARHEIDSDIENSTEN VRH 2016
REGELING VERGOEDING AANWEZIGHEIDSDIENSTEN OFFICIEREN VAN DIENST BRANDWEER VRH 2016
Regeling cafetariamodel 2017
Wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden in verband met de invoering van...