Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Vaststelling Rampbestrijdingsplan Rotterdam The Hague Airport 12-04-2019 12-06-2019 detail
Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte brandweerpersoneel per 1 januari 2018 04-02-2019 04-04-2019 detail
Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte brandweerpersoneel per 1 augustus 2017 31-01-2019 31-03-2019 detail
Vaststelling Regionaal Dekkingsplan Brandweer Rotterdam-Rijnmond 3.0 14-01-2019 14-03-2019 detail
Archiefverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018 14-12-2018 14-02-2019 detail
Besluit Bezwarende Functie VRR 13-12-2018 13-02-2019 detail
Besluit Bezwarende Functie VRR 07-12-2018 07-02-2019 detail
Besluit Bezwarende Functie VRR 03-12-2018 03-02-2019 detail
Besluit aanwijzing bezwarende functies VRR 2018 29-11-2018 29-01-2019 detail
Besluit informatiebeheer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2018) 29-11-2018 29-01-2019 detail
3e wijziging Besluit Bezwarende Functie VRR 29-11-2018 29-01-2019 detail
Besluit Bezwarende Functie VRR 09-10-2018 09-12-2018 detail
Actualisatie Rampbestrijdingsplan Rotterdam The Hague Airport 10-09-2018 10-11-2018 detail
Besluit rechtspositie repressief aanvullend personeel 2018 26-07-2018 26-09-2018 detail
Privacybeleid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 12-07-2018 12-09-2018 detail
Van toepassing verklaring CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor zorgambulancemedewerkers en teamleiders RAD bij AZRR-VRR 16-04-2018 16-06-2018 detail
Eerste wijziging Financiële verordening Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2018 28-02-2018 28-04-2018 detail
Eerste wijziging van de Nota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen (IWA) 28-02-2018 28-04-2018 detail
Treasurystatuut Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 28-12-2017 28-02-2018 detail
Beleidsnota Weerstandsvermogen & Risicomanagement 2018 28-12-2017 28-02-2018 detail
Beleidsnota IWA Gemeenschappelijke Regeling Rotterdam–Rijnmond 2017 28-12-2017 28-02-2018 detail
Nota Reserves en Voorzieningen 2018-2021 28-12-2017 28-02-2018 detail
Financiële verordening Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2018 21-12-2017 21-02-2018 detail
Beleidsplan Agressie en Geweld 26-05-2017 26-07-2017 detail
Eerste wijziging Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 07-04-2017 07-06-2017 detail
Besluit tot het vaststellen van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten VRR 2017 07-04-2017 07-06-2017 detail
Inkoop- en aanbestedingsbeleid VRR 2017 07-04-2017 07-06-2017 detail
Tweede wijziging Ondermandaat financiële en personele bevoegdheden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015 24-02-2017 24-04-2017 detail
Vaststellen functiematrix HR21 07-02-2017 07-04-2017 detail
Tarieventabel 2017 02-12-2016 02-02-2017 detail
Eerste wijziging Ondermandaat financiële en personele bevoegdheden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015 02-09-2016 02-11-2016 detail
Instellingsbesluit Auditcommissie VRR 07-07-2016 07-09-2016 detail
Wijziging Algemene Bepalingen Bedrijfsbrandweren 2011 04-07-2016 04-09-2016 detail
Vergoedingstabellen Vrijwillig Gedeelte Brandweerpersoneel 2016 en 2017 04-07-2016 04-09-2016 detail
Beleidsregel meerdaagse dienstreizen Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2013 10-06-2016 10-08-2016 detail
Besluit van toepassing verklaren hoofdstuk XI Ambtenarenreglement op medewerkers VRR die onder de werking van de cao Ambulancezorg vallen 14-04-2016 14-06-2016 detail
Vaststellen CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor personeel AZRR-VRR 14-04-2016 14-06-2016 detail
Besluit tot afwijking van het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 15-01-2016 15-03-2016 detail
Tarieventabel 2016 15-01-2016 15-03-2016 detail
Aanstellings- en bevorderingsbesluit repressief beroepspersoneel VRR 2015 14-01-2016 14-03-2016 detail
Aanstellings- en bevorderingsbesluit vrijwillig repressief personeel brandweer VRR 2015 14-01-2016 14-03-2016 detail
Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Veiligheidsregio 03-12-2015 03-02-2016 detail
Beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS 15 17-11-2015 17-01-2016 detail
Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte per 1 april 2015 09-10-2015 09-12-2015 detail
Besluit keuringen brandweerpersoneel VRR 2015 09-10-2015 09-12-2015 detail
Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte per 1 oktober 2014 09-10-2015 09-12-2015 detail
Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015 17-09-2015 17-11-2015 detail