Vergunningen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vaststelling Rampbestrijdingsplan Rotterdam The Hague Airport
Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte brandweerpersoneel per 1 januari 2018
Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte brandweerpersoneel per 1 augustus 2017
Vaststelling Regionaal Dekkingsplan Brandweer Rotterdam-Rijnmond 3.0
Archiefverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018
Besluit Bezwarende Functie VRR
Besluit Bezwarende Functie VRR
Besluit Bezwarende Functie VRR
Besluit aanwijzing bezwarende functies VRR 2018
Besluit informatiebeheer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2018)
3e wijziging Besluit Bezwarende Functie VRR
Besluit Bezwarende Functie VRR
Actualisatie Rampbestrijdingsplan Rotterdam The Hague Airport
Besluit rechtspositie repressief aanvullend personeel 2018
Privacybeleid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Van toepassing verklaring CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor zorgambulancemedewerkers...
Eerste wijziging Financiële verordening Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2018
Eerste wijziging van de Nota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen (IWA)
Treasurystatuut Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Beleidsnota Weerstandsvermogen & Risicomanagement 2018
Beleidsnota IWA Gemeenschappelijke Regeling Rotterdam–Rijnmond 2017
Nota Reserves en Voorzieningen 2018-2021
Financiële verordening Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2018
Beleidsplan Agressie en Geweld
Eerste wijziging Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Besluit tot het vaststellen van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten VRR 2017
Inkoop- en aanbestedingsbeleid VRR 2017
Tweede wijziging Ondermandaat financiële en personele bevoegdheden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond...
Vaststellen functiematrix HR21
Tarieventabel 2017
Eerste wijziging Ondermandaat financiële en personele bevoegdheden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond...
Instellingsbesluit Auditcommissie VRR
Wijziging Algemene Bepalingen Bedrijfsbrandweren 2011
Vergoedingstabellen Vrijwillig Gedeelte Brandweerpersoneel 2016 en 2017
Beleidsregel meerdaagse dienstreizen Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2013
Besluit van toepassing verklaren hoofdstuk XI Ambtenarenreglement op medewerkers VRR die onder de werking...
Vaststellen CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor personeel AZRR-VRR
Besluit tot afwijking van het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016
Tarieventabel 2016
Aanstellings- en bevorderingsbesluit repressief beroepspersoneel VRR 2015
Aanstellings- en bevorderingsbesluit vrijwillig repressief personeel brandweer VRR 2015
Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Veiligheidsregio
Beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS 15
Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte per 1 april 2015
Besluit keuringen brandweerpersoneel VRR 2015
Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte per 1 oktober 2014
Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015