Vergunningen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Vaststelling Rampbestrijdingsplan Rotterdam The Hague Airport detail
Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte brandweerpersoneel per 1 januari 2018 detail
Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte brandweerpersoneel per 1 augustus 2017 detail
Vaststelling Regionaal Dekkingsplan Brandweer Rotterdam-Rijnmond 3.0 detail
Archiefverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018 detail
Besluit Bezwarende Functie VRR detail
Besluit Bezwarende Functie VRR detail
Besluit Bezwarende Functie VRR detail
Besluit aanwijzing bezwarende functies VRR 2018 detail
Besluit informatiebeheer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2018) detail
3e wijziging Besluit Bezwarende Functie VRR detail
Besluit Bezwarende Functie VRR detail
Actualisatie Rampbestrijdingsplan Rotterdam The Hague Airport detail
Besluit rechtspositie repressief aanvullend personeel 2018 detail
Privacybeleid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond detail
Van toepassing verklaring CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor zorgambulancemedewerkers en teamleiders RAD bij AZRR-VRR detail
Eerste wijziging Financiële verordening Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2018 detail
Eerste wijziging van de Nota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen (IWA) detail
Treasurystatuut Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond detail
Beleidsnota Weerstandsvermogen & Risicomanagement 2018 detail
Beleidsnota IWA Gemeenschappelijke Regeling Rotterdam–Rijnmond 2017 detail
Nota Reserves en Voorzieningen 2018-2021 detail
Financiële verordening Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2018 detail
Beleidsplan Agressie en Geweld detail
Eerste wijziging Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond detail
Besluit tot het vaststellen van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten VRR 2017 detail
Inkoop- en aanbestedingsbeleid VRR 2017 detail
Tweede wijziging Ondermandaat financiële en personele bevoegdheden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015 detail
Vaststellen functiematrix HR21 detail
Tarieventabel 2017 detail
Eerste wijziging Ondermandaat financiële en personele bevoegdheden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015 detail
Instellingsbesluit Auditcommissie VRR detail
Wijziging Algemene Bepalingen Bedrijfsbrandweren 2011 detail
Vergoedingstabellen Vrijwillig Gedeelte Brandweerpersoneel 2016 en 2017 detail
Beleidsregel meerdaagse dienstreizen Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2013 detail
Besluit van toepassing verklaren hoofdstuk XI Ambtenarenreglement op medewerkers VRR die onder de werking van de cao Ambulancezorg vallen detail
Vaststellen CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor personeel AZRR-VRR detail
Besluit tot afwijking van het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 detail
Tarieventabel 2016 detail
Aanstellings- en bevorderingsbesluit repressief beroepspersoneel VRR 2015 detail
Aanstellings- en bevorderingsbesluit vrijwillig repressief personeel brandweer VRR 2015 detail
Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Veiligheidsregio detail
Beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS 15 detail
Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte per 1 april 2015 detail
Besluit keuringen brandweerpersoneel VRR 2015 detail
Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte per 1 oktober 2014 detail
Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015 detail