Vergunningen Veiligheidsregio Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veiligheidsregio Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veiligheidsregio Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen detail
Regeling budgetbeheer gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente detail
Besluit van de burgemeesters van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden en de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente houdende regels omtrent het mandaatbesluit NL-alert detail
Treasurystatuut Veiligheidsregio Twente detail
Controleverordening Veiligheidsregio Twente detail
Controleprotocol voor de accountantscontrole Veiligheidsregio Twente 2018 en volgende jaren detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente detail
Ondermandaatbesluit Veiligheidsregio Twente detail
Ondermandaatbesluit Veiligheidsregio Twente detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente detail
Financiële verordening VeiligheidsregioTwente 2018 detail
Bekendmaking vaststelling rampbestrijdingsplan op grond van het Besluit veiligheidsregio’s van Twente Airport, Vliegveldstraat 100-C94 te Enschede detail
Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente detail
Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente detail
Bekendmaking ontwerp-rampbestrijdingsplan op grond van het Besluit veiligheidsregio’s voor Twente Airport, Vliegveldstraat 100-C94 te Enschede detail
Bekendmaking vaststelling rampbestrijdingsplan op grond van het Besluit veiligheidsregio’s van Urenco Nederland B.V., Drienemansweg 1 te Almelo, Veiligheidsregio Twente detail
Ondermandaatbesluit Veiligheidsregio Twente detail
Regeling budgetbeheer gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente detail
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren industriële veiligheid, Veiligheidsregio Twente detail
Ontwerp-rampbestrijdingsplan op grond van het Besluit veiligheidsregio’s van Urenco Nederland B.V., Drienemansweg 1, Almelo detail
Besluit Vervanging Veiligheidsregio Twente detail
Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten Veiligheidsregio Twente detail
Archiefverordening Veiligheidsregio Twente detail
Reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Twente detail
Reglement van Orde voor het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente detail
Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente detail
Verordening elektronische kennisgeving Veiligheidsregio Twente detail
Delegatiebesluit Veiligheidsregio Twente 2015 detail