7.5

Vergunningen Veiligheidsregio Utrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veiligheidsregio Utrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veiligheidsregio Utrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 20 augustus 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 8 augustus 2020
Tijdelijk verbod landbouwvoertuigen bij demonstraties
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 15 juli 2020
Noodbevel 4 juli 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 1 juli 2020
CAR/UWO en UVRU
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 15 juni 2020
Besluit intrekken aanwijzingsbesluit Jaagpad
Aanwijzingsbesluit ontheffing locaties Rijksvaccinatieprogramma
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 1 juni 2020
Regionaal Crisisplan Utrecht 2020 - 2023
CAR/UWO en UVRU
6e wijzigingsbesluit UVRU 5.1
Aanwijzingsbesluit uitzondering markten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 11 mei 2020
Aanwijzingsbesluit uitzondering markten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 29 april 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 3 april 2020
Aanwijzingsbesluit Jaagpad
Besluit ontheffing locaties vaccinaties meningokokken
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 27 maart 2020
Aanwijzingsbesluit uitzondering markten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht
anwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht
Nota activabeleid VRU
Regeling bescherming persoonsgegevens VRU
Wijzigingsbesluit UVRU 5.1
Bekendmaking Veiligheidsregio Utrecht van ontwerp-rampbestrijdingsplan op grond van het Besluit veiligheidsregio’s,...
Bekrachtigingsbesluit van de wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst...
Organisatieverordening VRU 2015
Organisatieverordening VRU 2015
Bekendmaking Veiligheidsregio Utrecht van ontwerp-rampbestrijdingsplan op grond van het Besluit veiligheidsregio’s,...
Bekendmaking Veiligheidsregio Utrecht van ontwerp-rampbestrijdingsplan op grond van het Besluit veiligheidsregio's,...
Besluit in werking treding zevende wijziging Organisatieverordening VRU 2015 met betrekking tot de directie...
3e Wijzigingsbesluit UVRU 5.1
Archiefverordening VRU
Besluit informatiebeheer VRU
Organisatieverordening VRU
Vervangingsregeling voorzitter Veiligheidsregio Utrecht 2017
Beleidsplan VRU 2016-2019
Treasurystatuut VRU
Delegatiebesluit Veiligheidsregio Utrecht 2015
Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht 2015
Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht 2015
Beleid Ramp- en incidentbestrijdingsplannen
Regionaal Crisisplan Utrecht 2018-2020
Nota Activabeleid VRU
Organisatieverordening VRU
Operationele Regeling VRU