6.6

Vergunningen Veiligheidsregio Utrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veiligheidsregio Utrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veiligheidsregio Utrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
CAR/UWO
Personeelshandboek Veiligheidsregio Utrecht
Besluit algemeen directeur VRU
CAR/UWO
CAR/UWO
Besluit waarnemend algemeen directeur VRU
Regeling melden vermoeden misstand VRU
Regeling personele bezwaren VRU
Klachtenregeling ongewenst gedrag VRU
Regeling vertrouwenspersoon VRU
Personeelshandboek Veiligheidsregio Utrecht
CAR/UWO
Besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende het voorzitterschap van de...
Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 18 november 2020
Nota Activabeleid VRU
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 18 november 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 6 november 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 4 november 2020
Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht 2015
Organisatieverordening VRU 2015
Organisatieverordening VRU 2015
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 14 oktober 2020
Aanwijzingsbesluit sluiting parken
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 20 augustus 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 8 augustus 2020
Tijdelijk verbod landbouwvoertuigen bij demonstraties
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 15 juli 2020
Noodbevel 4 juli 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 1 juli 2020
CAR/UWO en UVRU
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 15 juni 2020
Besluit intrekken aanwijzingsbesluit Jaagpad
Aanwijzingsbesluit ontheffing locaties Rijksvaccinatieprogramma
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 1 juni 2020
Regionaal Crisisplan Utrecht 2020 - 2023
CAR/UWO en UVRU
6e wijzigingsbesluit UVRU 5.1
Aanwijzingsbesluit uitzondering markten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 11 mei 2020
Aanwijzingsbesluit uitzondering markten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 29 april 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 3 april 2020
Aanwijzingsbesluit Jaagpad
Besluit ontheffing locaties vaccinaties meningokokken
Aanwijzingsbesluit uitzondering markten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 27 maart 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht
anwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht
Nota activabeleid VRU
Regeling bescherming persoonsgegevens VRU