6.6

Vergunningen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsplan VrZW 2021 - 2024
Regionaal Risicoprofiel 2021-2024
Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid
Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2018-2021
Financiële verordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2018
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Regeling Studiefaciliteiten VrZW 2019
Privacybeleid Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Regeling plannings-, coachings- en beoordelingsgesprekken VrZW 2019
Regeling piketfuncties VrZW 2018
Brandrisicoprofiel 2020-2023
Regeling Jeugdbrandweer VrZW
Archiefverordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Protocol privacybescherming camerabeveiliging meldkamer Noord-Holland
Regeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer VrZW
Reglement van Orde Algemeen Bestuur VrZW
Algemene klachtenregeling VrZW 2017
Organisatieregeling VrZW 2017
Roosterreglement Meldkamer Brandweer
Regeling melden vermoeden (maatschappelijke) misstand VrZW 2017
Regeling ambtseed of belofte VrZW
Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Regeling Tegemoetkoming Sportabonnement VrZW 2019
Regeling Mobiele communicatiemiddelen VrZW
Bevoegdheden algemeen bestuur VrZW
Regeling vergoeding vrijwilligers VrZW
VrZW regeling tegemoetkoming maaltijdkosten 24-uursdienst post Purmerend 2020
Ondermandaatbesluit VrZW 2020