6.6

Vergunningen Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Reglement taken en bevoegdheden Auditcommissie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Gedragscode telefoon-, internet en e-mailgebruik Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Privacyreglement Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Regeling melden vermoeden misstand Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid – Bekendmaking wijzigingen CAR-UWO
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid – Bekendmaking wijzigingen CAR-UWO
Vergoedingsrichtlijn neventaken VRZHZ
Nota reserves en voorzieningen Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2019
Wijziging Car Uwo
Wijziging Car Uwo
Wijzigingen Car Uwo
Procedureregeling Functiebeschrijving en Functiewaardering Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid’
Regeling Generatiepact VRZHZ
Regeling gebruik voertuigen en elektronische rittenregistratie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Treasurystatuut Veiligheidsregio ZHZ
Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2017
Financiële verordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid