7.3

Vergunningen Veldhoven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veldhoven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veldhoven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Meldingen uitwegen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen 2021
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Raadsbesluit Legesverordening 2021
Verordening afvalstoffenheffingen 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening Reclameheffing Veldhoven-Centrum 2021
Tarievenverordening 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening Begraafrechten 2021
Verordening Reclameheffing Veldhoven-Dorp 2021
Verordening onroerende-zaak-belastingen 2021
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Verordening marktgelden 2021
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Algemene plaatselijke verordening
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Meldingen uitwegen
Verordening Sociaal domein Veldhoven
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Sabelmarter
Meldingen uitwegen
Ontwerpwijzigingsplan ‘Vlasroot-Riethovensedijk’
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ontwerpwijzigingsplan ‘Vlasroot-Riethovensedijk’
Voucherregeling waterzijdig inregelen cv installatie
Regeling energievouchers kleine maatregelen
Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Kennisgeving ontwerpbeschikking (verlening vergunning) Burgemeester van Hoofflaan 99 (OV2020-0089)
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Meldingen uitwegen
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hermelijn
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Beleidsregels Noodfonds coronamaatregelen gemeente Veldhoven 2020
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet publieke gezondheid