Vergunningen Veldhoven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veldhoven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veldhoven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zittard 22’
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zittard 22’
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementen
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Veldhoven - instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Broederhof
Gemeente Veldhoven - instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Berg
Gemeente Veldhoven - instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Het Struweel
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Waterberging De Run’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Waterberging De Run’
Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Concept Definitief ontwerpplan Kempenbaan West en Aansluiting A67
Overeenkomst over de ontwikkeling van het perceel aan de Eindhovensebaan naast nummer 8
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Kempenbaan-Oost’
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zwembad’
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zwembad’
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Meldingen uitwegen
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Veldhoven - Aanleg bouwweg realisatie N69 - Locht, Leemdijk, Heers, Gagelgoorsedijk, Riethovensedijk
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Sportlaan
Gemeente Veldhoven - instellen parkeerverbodzone - Platanenlaan
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen Drank- en Horecawet en evenementen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Kruisstraat
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Platanenlaan
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Tulderhei
Gemeente veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Paladijn
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning