Vergunningen Veldhoven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veldhoven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veldhoven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Meldingen uitwegen detail
Ingediende aanvragen Drank- en Horecawet en evenementen detail
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning detail
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning detail
Besluit tot opname gegevens over het vertrek detail
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning detail
Meldingen uitwegen detail
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning detail
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Handwijzer detail
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - De Pottenbakker detail
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - Mullerlaan detail
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - Brandrood detail
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Fraterhof detail
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - Abtstraat detail
Gemeente veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - Hermannistraat detail
Gemeente Veldhoven - Instellen 30 km/u zone - Oerle Zuid detail
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Sint Janstraat - 't Stoom detail
Gemeente Veldhoven - Instellen tweede gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - Pietershoek detail
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Middelberg detail
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Sirius detail
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Paladijn detail
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - detail
[Sanctielijst kermis] detail
Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker) detail
Nadere regels ‘Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten’ detail
Beleid 'Organisatie en handving kermis Zeelst in 2019' detail
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning detail
Meldingen uitwegen detail
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning detail
Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementen detail
Ingediende aanvragen Drank- en Horecawet en evenementen detail
gemeente Veldhoven - Verkeersbesluit Realiseren doorsteek tussen De Run 1100 en busbaan Julianastraat - Julianastraat De Run 1100 detail
Besluit tot opname gegevens over het vertrek detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning detail
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning detail
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) detail
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning detail
Meldingen uitwegen detail
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning detail
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning detail
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hoogeind 17-19’ detail
Meldingen uitwegen detail
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hoogeind 17-19’ detail
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning detail
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) detail
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning detail
Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementen detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking detail
Meldingen uitwegen detail
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval detail