Vergunningen Veldhoven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veldhoven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veldhoven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Riethovensedijk 12’
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Riethovensedijk 12’
Aanwijzing collectieve festiviteiten
Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Spandoeken
Intrekking aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (driehoeksborden)
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Roerenmaker
Gemeente Veldhoven - Realiseren doorsteek tussen busbaan en linker rijstrook Kempenbaan-Oost richting...
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - Mark...
Gemeente Veldhoven - Tijdelijke afsluiting fietspad - tussen Heerbaan en Het Groen
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - De...
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Lei
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Wezel
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Capella
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - De...
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Binnenhof
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Tiendestraat
Gemeente Veldhoven - Instellen parkeerverboden Hoogepat - Hoogepat
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Wagenmaker
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Bolwerk
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - De...
Gemeente Veldhoven - Instellen laad- en losstrook - Heuvelstraat
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen - Mira
Gemeente Veldhoven - Instellen 30km/u zones parkeerterreinen Citycentrum - Braak, Bree en Lei
Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Veldhoven - Instellen tweede gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Marenberg
Gemeente Veldhoven - Aanwijzing twee bushaltes - Sterrenlaan
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen met venstertijden - de...
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - De Plaatse
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats - De ligt
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Besluit Drank- en Horecawet en evenementen
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning