7.5

Vergunningen Veldhoven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veldhoven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veldhoven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Veldhoven - Uitbreiding parkeerverbodzone - De Run 4600
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontwerpbestemmingsplan ‘Zilverackers, Kransackerdorp’
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder ‘Zilverackers, Kransackerdorp’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Zilverackers, Kransackerdorp’
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder ‘Zilverackers, Kransackerdorp’
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder 'Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan'
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Habraken 1412’
RECTIFICATIE Ontwerpbestemmingsplan ‘Waterberging De Run Veldhoven’
RECTIFICATIE Ontwerpbestemmingsplan ‘Waterberging De Run Veldhoven’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Habraken 1412’
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder 'Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan'
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan’
Gemeente Veldhoven - Aanvulling op publicatie Instellen blauwe zones in het Citycentrum - parkeerterreinen...
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Veldhoven - Instellen blauwe zones met een parkeerduur van maximaal twee uur in het Citycentrum...
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ontwerpbestemmingsplan ‘Waterberging De Run’
Meldingen uitwegen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Waterberging De Run’
Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom’
Overzicht nevenfuncties collegeleden (situatie per 15 juli 2020)
Meldingen uitwegen
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Vaststelling bestemmingsplan ‘Dorpstraat 195-197’
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Voorbereidingsbesluit Habraken
Besluit Wet geluidhinder Dorpstraat 195-197