7.4

Vergunningen Veldhoven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veldhoven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veldhoven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vaststelling bestemmingsplan en Besluit wet geluidhinder ‘De Run 4200, snelfietsroute’
Vaststelling bestemmingsplan en Besluit wet geluidhinder ‘De Run 4200, snelfietsroute’
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Voucherregeling waterzijdig inregelen cv installatie
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen - Fret
Subsidieregeling Vitale Samenleving
Collegebesluit Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 gemeente Veldhoven
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Meldingen uitwegen
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Veldhoven - Instellen eenrichtingsverkeer - Bisschopstraat
Vooraankondiging bestemmingsplan 'Banstraat ong.'
Vooraankondiging bestemmingsplan 'Banstraat ong.'
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Collegebesluit inwerkingtreding artikel 6, lid 9 Huisvestingsverordening
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Hagerpad
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Merefeltstraat
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Zwartven
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Beleidsregels reclame op rotondes
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Patrijs
Vaststelling Bestemmingsplan 'Schoot 7' en Besluit Wet geluidhinder 'Schoot 7'
Vaststelling bestemmingsplan 'Heers 27 en ong.'
Meldingen uitwegen
Vaststelling Bestemmingsplan 'Schoot 7' en Besluit Wet geluidhinder 'Schoot 7'
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontwerpbestemmingsplan 'De Run 5601' en ontwerpbesluit Wet geluidhinder 'De Run 5601'
Ontwerpbestemmingsplan 'De Run 5601' en ontwerpbesluit Wet geluidhinder 'De Run 5601'
Vaststelling bestemmingsplan 'Heers 27 en ong.'
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Kennisgeving ontwerpbeschikking ontheffing hogere grenswaarde
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Kennisgeving ontwerpbeschikking ontheffing hogere grenswaarde
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Beleidsregels inzake actieve openbaarmaking van rapporten van bevindingen Wmo-toezicht
Meldingen uitwegen
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning