7.8

Vergunningen Veldhoven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veldhoven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veldhoven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
2020VB14 - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Sirius
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Het Schoor
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Hof van Gerwen
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hermannistraat
Gemeente Veldhoven - Aanpassen venstertijden laad- en losstrook - Kruisstraat
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hermannistraat
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Meldingen uitwegen
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Heers 28, Westervelden 26’
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Heers 28, Westervelden 26’
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - De Plaatse
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - parkeerterrein...
Gemeente Veldhoven - Instellen tweede gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Strijpsebaan
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen bushaltes - Sterrenlaan
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen met venstertijden - de Korze
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats - De Ligt
MANDAAT BESLUITEN SUBSIDIEAANVRAGEN ‘VERBLIJFVOORKOMENDE EN –VERKORTENDE INITIATIEVEN
Intrekking omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Beleidsregels lijkbezorging van gemeentewege
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Besluit Wet geluidhinder
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Anterieure overeenkomst betreffende de ontwikkeling van Schoot 7 in Veldhoven.
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Vilderstraat’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘De Run 5601’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘De Run 5601’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Vilderstraat’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Heike 27’
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Rectificatie kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Kennisgeving m.e.r.-beoordeling
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning