Vergunningen Veldhoven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veldhoven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veldhoven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heers 27 en ong.’
Vaststelling bestemmingsplan ‘Oude Kerkstraat 62-64’
Gemeente Veldhoven - Realiseren doorsteek tussen busbaan en rijbaan - Kempenbaan-Oost
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Bolwerk
Gemeente Veldhoven - Instellen 30 km/u zones - parkeerterreinen Braak, Bree en Lei
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heers 27 en ong.’
Vaststelling bestemmingsplan ‘Oude Kerkstraat 62-64’
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Overeenkomst over de ontwikkeling van “Herberg ‘t Hoogeynd”
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Struweel
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Lariksbeek
Gemeente Veldhoven - Instellen laad- en losstrook - Heuvelstraat
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - De...
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische auto's -...
Overeenkomsten over de ontwikkeling van Oude Kerkstraat 64 en nabij Oude Kerkstraat 62, Veldhoven
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluit Drank- en Horecawet en evenementen
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemeente Veldhoven - Aanleg bouwweg tbv realisatie nieuwe verbinding N69-A67 - Locht, Leemdijk, Heers,...
Gemeente Veldhoven - Instellen parkeerverbodzone - Platanenlaan
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Kruisstraat
Gemeente Verldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Sportlaan
Gemeente Veldhoven - Instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Botsehei
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Wagenmaker
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Roerenmaker
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Platanenlaan
Collegebesluit regeling HR gesprekken gemeente Veldhoven
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Binnenhof
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Capella
Gemeente Veldhoven - Tijdelijk afsluiten fietspad - Heerbaan en Het Groen
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Veldhoven 2019
Intrekken Damoclesbeleid gemeente Veldhoven vastgesteld op 9 april 2018
Damoclesbeleid gemeente Veldhoven (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Raadsbesluit Verordening Stimuleringslening ‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’ en ‘Asbestsanering’...
Raadsbesluit Coördinatieverordening Wro Gemeente Veldhoven 2019
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Meldingen uitwegen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning