Vergunningen Veldhoven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veldhoven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veldhoven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Vaststelling bestemmingsplan ‘Zandven-West’
Verordening Sociaal Domein 2020
Raadsbesluit Huisvestingsverordening Veldhoven 2020-2023
Verordening commissie bezwaarschriften
Meldingen uitwegen
Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan’
Legesverordening 2020
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan’
Vaststelling bestemmingsplan ‘Zandven-West’
Verordening Begraafrechten 2020
Verordening marktgelden 2020
Verordening Reclameheffing Veldhoven-Dorp 2020
Overeenkomst over de ontwikkeling van “Coppelmans”
Verordening rioolheffing 2020
Verordening Reclameheffing Veldhoven-Centrum 2020
Opdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen en Opvang
Tarievenverordening 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening onroerende-zaak-belastingen 2020
Raadsbesluit Verordening Stimuleringslening ‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’ en ‘Asbestsanering’...
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Meldingen uitwegen
Vervallen regelingen
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Subsidieregeling Goed Leef-en Woonklimaat
Subsidieregeling Vitale Samenleving
Besluit Drank- en Horecawet en evenementen
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Meldingen uitwegen
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - Run...
Gemeente Veldhoven - Instellen tijdelijke parkeerverboden beide zijden van de weg - Smidsvuurke
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Wezel
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - Mark
Gemeente Veldhoven - Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - De...
Beleidsregels laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte
Regeling mandaat, volmacht en machtiging t.b.v. de aanbesteding inzake het plaatsen en exploiteren van...
Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)
Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluit Drank- en Horecawet en evenementen