Vergunningen Veldhoven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veldhoven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veldhoven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Raadsbesluit Urgentieverordening gemeente Veldhoven 2016
Raadsbesluit Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges...
Raadsbesluit Uitwerking van de kerntakendiscussie deel I (subsidies)
Raadsbesluit vaststellen Verordening gemeentelijke onderscheidingen
Raadsbesluit Verordening elektronische kennisgeving
Raadsbesluit Verordening winkeltijden gemeente Veldhoven
Gemeente Veldhoven - arkeerverbod - Ligt en gedeelte Pietershoek, Veldhoven
Ontwerpbestemmingsplan
Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van leges 2016
Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016
Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016
Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van Reclameheffing Veldhoven-Centrum 2016
Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van Reclameheffing Veldhoven-Dorp 2016
Raadsbesluit Verordening tot heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016
Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffingen 2016
Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016
Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2016
Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van tarieven wegens dienstverlening aan derden...
Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016
Gemeente Veldhoven - verkeersmaatregelen Van Aelstlaan, nabij Multifunctionele Accomodatie Midden - Van...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kempen Campus, herziening kinderboerderij
Ontwerpbestemmingsplan
Vaststelling bestemmingsplan ‘Kleine Vliet 1d’
Onherroepelijk bestemmingsplan
Gemeente Veldhoven - Gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - Het Lover
Gemeente Veldhoven - Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van electrische voertuigen - Willigenakkerstraat
Raadsbesluit Verordening auditcommissie gemeente Veldhoven 2015
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Oerle, herziening Paleisstraat’
Vaststelling wijzigingsplan
Ontwerpbestemmingsplan ‘Zandoerleseweg 33’
Vaststelling bestemmingsplan ‘Locht 25-27’
Vooraankondiging bestemmingsplan
Raadsbesluit wijziging Algemene plaatselijke verordening
Raadsbesluit Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening
Vooraankondiging bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Grote Vliet 19’
Gemeente Veldhoven - stopverboden, busopstelplaats - Van Aelstlaan
Vaststelling bestemmingsplan 'De Hoge Boght''