Vergunningen Veldhoven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veldhoven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veldhoven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Collegebesluit regeling HR gesprekken gemeente Veldhoven
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Capella
Gemeente Veldhoven - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Binnenhof
Gemeente Veldhoven - Tijdelijk afsluiten fietspad - Heerbaan en Het Groen
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Veldhoven 2019
Intrekken Damoclesbeleid gemeente Veldhoven vastgesteld op 9 april 2018
Damoclesbeleid gemeente Veldhoven (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Raadsbesluit Verordening Stimuleringslening ‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’ en ‘Asbestsanering’...
Raadsbesluit Coördinatieverordening Wro Gemeente Veldhoven 2019
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Meldingen uitwegen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Verordening Starterslening gemeente Veldhoven 2020
Coördinatieverordening Wro Gemeente Veldhoven 2019
Wijziging Reglement regionale adviescommissie detailhandel stedelijk gebied Eindhoven
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementen
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zittard 22’
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zittard 22’
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementen
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemeente Veldhoven - instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Broederhof
Gemeente Veldhoven - instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Berg
Gemeente Veldhoven - instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Het Struweel
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Waterberging De Run’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Waterberging De Run’
Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Concept Definitief ontwerpplan Kempenbaan West en Aansluiting A67
Overeenkomst over de ontwikkeling van het perceel aan de Eindhovensebaan naast nummer 8
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Kempenbaan-Oost’
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zwembad’
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zwembad’
Meldingen uitwegen