7.5

Vergunningen Venray

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Venray. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Venray. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
APV evenementenvergunning verleend (Mgr. Hanssenstraat 45 te Oostrum)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Timmermannsweg 98 te Ysselsteyn)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Paardekopweg 11 A te Ysselsteyn)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Schoor 1 te Castenray)
Omgevingsvergunning – uitgebreid – verleend (Wanssumseweg 12 A te Oostrum)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Julianasingel 44 te Venray)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Prinsenhof 14 te Venray)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Merseloseweg 59 te Venray)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Geysterseweg 12 te Oostrum)
Voornemen ambtshalve opneming gegevens (uitschrijven) in Basisregistratie personen
Rectificatie - Wet milieubeheer - Meldingen (art. 8.40 Wm) (Keizersveld 99 te Venray)
APV Exploitatievergunning horecabedrijf verleend (Weverslo 4 te Merselo)
Ontheffing Stookverbod (Blitterswijckseweg 12 te Wanssum)
Omgevingsvergunning – regulier – geweigerd - (Lollebeekweg 25 te Castenray)
Ontheffing Stookverbod (Hansenberg 6 te Merselo)
Wet geluidshinder - Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Jan Poelsweg 6 te Ysselsteyn)
Verruiming geluidsnormen individuele dagen (Stationsweg 120 te Oostrum)
Bestemmingsplan, ontwerp, Jan Poelsweg 6 Ysselsteyn
Wet milieubeheer - meldingen (art. 8.40 Wm) (De Zomp 10 te Oostrum)
Bestemmingsplan, ontwerp, Jan Poelsweg 6 Ysselsteyn
Voornemen ambtshalve opneming gegevens (uitschrijven) in Basisregistratie personen
Besluit ambtshalve opneming gegevens (uitschrijven) in Basisregistratie personen
Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen (Ysselsteynseweg 109 te Ysselsteyn)
Wet milieubeheer - Meldingen (art. 8.40 Wm) (Keizersveld 99 te Venray)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Kempkensberg 1 te Ysselsteyn)
Omgevingsvergunning – regulier – verleend (Vesaliuslaan 7 te Venray)
Omgevingsvergunning – regulier – verleend - (Laagheidseweg 7 te Venray)
Omgevingsvergunning – regulier – verleend (Roffert 8 te Castenray)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Laagheidseweg 7 te Venray)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Noordsingel 39 te Venray)
Omgevingsvergunning – regulier – verleend - (Gezellenbaan 7 A te Ysselsteyn)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Breevennenweg 11 te Leunen)
APV drank- en horecavergunning verleend (Kempweg 2 B te Venray)
APV Exploitatievergunning horecabedrijf verleend (Kempweg 2B te Venray)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Spurkterdijk 40 te Oostrum)
Omgevingsvergunning – uitgebreid - ontwerp (Castenrayseweg 28M, 28N, 28O, 28P te Castenray)
Omgevingsvergunning – regulier – verleend - (Zevenblad 22 te Venray)
Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029
Omgevingsvergunning – regulier – verleend (Heidseschoolweg 1 te Heide)
Omgevingsvergunning – regulier – verleend (Eindstraat 25 te Venray)
Besluit ambtshalve opneming gegevens (uitschrijven) in Basisregistratie personen
Voornemen ambtshalve opneming gegevens (uitschrijven) in Basisregistratie personen
Omgevingsvergunning – regulier – verleend (Tureluur 4 te Venray)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Twistweg 2 B te Vredepeel)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Pastoor Vervoortstraat ong. te Oirlo)
Omgevingsvergunning – regulier – verleend - (Laagheidehof 33 te Venray)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Zevenblad 22 te Venray)
Omgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Berkenstraat 12 te Blitterswijck)
Aanpassing mandaten, volmachten en procesmachtigingen gemeente Venray
Mandaatbesluit beslissing op bezwaarschrift gemeente Venray