Vergunningen Vervoerregio Amsterdam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Vervoerregio Amsterdam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Vervoerregio Amsterdam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Reglement adviescommissie nadeelcompensatie Amsteltram detail
Verordening nadeelcompensatie Amsteltram detail
Mandaatbesluit Vervoerregio Amsterdam 2018 detail
Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Vervoerregio Amsterdam detail
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Vervoerregio Amsterdam detail
Besluit van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam tot verlening van mandaat, machtiging en volmacht aan het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam detail
Regeling RAR 2019 detail
Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam tot samenvoeging van de concessies Zaanstreek en Waterland detail
Besluit tot aanpassing van het Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Vervoerregio Amsterdam detail
Beleidsregels 2017 inzake medische en psychologische keuringen, voor werknemers die een veiligheidsfunctie uitoefenen op grond van de Wet lokaal spoor detail
Afsprakenkader bus- en tramhaltes Vervoerregio Amsterdam detail
Besluit naamswijziging regelgeving detail
Besluit naamswijziging regelgeving detail
Aanvullend besluit naamswijziging regelgeving detail