7.3

Vergunningen Vijfheerenlanden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Vijfheerenlanden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Vijfheerenlanden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Kerkstraat 53B in Vianen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning percelen 188 en 204 sectie A (achter Achthoven 24)...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Eendrachtsweg 10 in Vianen
Gemeente Vijfheerenlanden - Realisatie gehandicaptenparkeerplaats - Buitenlandpoort Vianen
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hendrik van Nassaustraat 40 in Leerdam
Verleende evenementenvergunning voor Braderie & Kunstmarkt in Vianen
Verleende collectevergunning voor Stichting Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood
Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Voorstraat 3 in Vianen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Aimé Bonnastraat 20 in Vianen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Hagesteinsestraat 95 in Hoef en Haag
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Klaverkamp 68 in Vianen
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Drossaardslaan 70 in Leerdam
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Smalzijde 22 in Nieuwland
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Mariënhof 95 in Vianen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Maatgraaf 4 in Hagestein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Achterweg 2a in Hagestein
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Herstructurering Lingeplein e.o. te Leerdam
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Herstructurering Lingeplein eo, Leerdam, gemeente Vijfheerenlanden’
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kweldam 1A in Tienhoven aan de Lek
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Herstructurering Lingeplein eo, Leerdam, gemeente Vijfheerenlanden’
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Herstructurering Lingeplein e.o. te Leerdam
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Boezemweg 17 in Lexmond
Sociaal Maatschappelijke Agenda Vijfheerenlanden 2020
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, De Lormstraat 9 in Leerdam
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tienhovenseweg 3b in Everdingen
Gemeente Vijfheerenlanden - Webinar over de Regionale Energiestrategie (RES)
Gemeente Vijfheerenlanden - Nationale Klimaatweken
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Notarisappelpad 1 in Hoef en Haag
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, De Laak 26A in Lexmond
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Meester Haafkensstraat 7 in Lexmond
Gemeente Vijfheerenlanden - Inwoners geven mening over horecabeleid in gemeente
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning de oevers langs de Hagenweg (tussen Jan Blankenweg...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Achthoven 67A in Lexmond
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Helsdingse Achterweg 22 in Vianen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Achterdijk 26 in Nieuwland
Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)
Gemeente Vijfheerenlanden - Aanwijzen verplicht fietspad - Achterweg Hagestein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kamerlingh Onnesweg 2 in Vianen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dorpstraat nabij 60 in Schoonrewoerd
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Lingedijk 133 in Oosterwijk
Bouwverordening Vijfheerenlanden
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hagesteinsestraat 1 in Hoef en Haag
Verleende collectevergunning
Gemeente Vijfheerenlanden - Er op uit in je eigen omgeving​
Gemeente Vijfheerenlanden - Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo
Gemeente Vijfheerenlanden - Zomeractiviteiten De Hagen Vianen
Kennisgeving bestemmingsplan 'Overboeicop 26, Schoonrewoerd, gemeente Vijfheerenlanden'
Oude archieven gemeente Vijfheerenlanden beter toegankelijk
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Lange Waaijsteeg ong. in Vianen (Zorglandgoed...