Vergunningen Vlagtwedde

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Vlagtwedde. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Vlagtwedde. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Beleidslijn 2014 voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur(Wet Bibob) in de gemeente Vlagtwedde detail
Beleidsregels speelautomatenhal detail
Melding Activiteitenbesluit, Nomdenweg 2 in Ter Apel detail
Melding Activiteitenbesluit, Nomdenweg 2 in Ter Apel detail
Verleende omgevingsvergunning Munnekemoer Oost 44, 9561 NP Ter Apel detail
Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2009, uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse” detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse” detail
Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen (uitgebreide procedure) ten behoeve van het realiseren van een zonnepark in het gebied tussen Mussel A Kanaal, Vloeiveldweg en Weenderkanaal in Vlagtwedde detail
Ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Zuid Groningen Geluidszonering” detail
Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning milieu (uitgebreide procedure), Beetserwijk 10, 9551 VN Sellingen detail
Ontwerpwijzigingsplan “De Linten, Ter Apelkanaal Oost 102-103” detail
Besluit m.e.r.-beoordeling Beetserwijk 10, 9551 VN Sellingen detail
Beleidsregels Fonds “Wonen en Leven” gemeente Vlagtwedde detail
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Wilmerskamp 74 Vlagtwedde detail
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit Middeleeuws Ter Apel 2017 - Sellingerstraat, Boslaan, Poortweg, Oude Weg, Oosterstraat Ter Apel detail
Financiële verordening gemeente Vlagtwedde 2017 detail
Uitgebreide voorbereidingsprocedure Bovennieuwlandsweg 1 in Vlagtwedde detail
Herplaatsing/Verlenging termijn omgevingsvergunning zonnepark met daarbij behorende landschappelijk inpassing, voorzieningen en technische installaties aan de Vloeiveldweg in de gemeente Vlagtwedde detail
Omgevingsvergunning zonnepark Vloeiveldweg in de gemeente Vlagtwedde detail
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Veentuinen te Sellingen t.h.v. nummer 27 detail
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Leeuwerik Ter Apel, t.h.v. nummer 8 detail
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit diverse tijdelijke wegafsluitingen Barlagerachterweg te Vlagtwedde i.v.m. spring - en dressuurwedstrijden - Barlagerachterweg Vlagtwedde tussen de Badweg en de Laan van Westerwolde detail
Ontwerpwijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro ‘Buitengebied 2009, Burgemeester Buiskoolweg 33’ detail
Besluit m.e.r.-beoordeling Kloosterveenweg 169 Ter Apel detail
Uitgebreide voorbereidingsprocedure het project Beekherstel Renneborg – ter Walslage detail
Omgevingsvergunning tussen J. Buiskoolweg 19 en Bourtangerweg 1 te Vlagtwedde detail
Omgevingsvergunning Munnekemoer Oost 44, 9561 NP Ter Apel detail
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Roswinkelermarke 15 te Ter Apel detail
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit Carnaval Ter Apel 2017 - Ter Apel, Havenstraat - Viaductstraat - Westerstraat - Hoofdstraat - Stationsstraat - Oude Weg - Kloosterveenweg - Hoofdkade - Rutenbrockerweg - Dr. Mantsholtpark detail
Bestemmingsplan Vlagtwedde ‘Buitengebied 2009, gedeeltelijke herziening 2015’ detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse’ detail
Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 detail
Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering 2016 detail
Verordening Blijverslening gemeente Vlagtwedde 2016 detail
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit gelijkwaardige kruisingen Vogelheem en Heemstraat en instellen stopgebod fietspad Winterkoninkje Ter Apel - Vogelheem en Heemstraat Ter Apel detail
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit verplaatsing 2 bushaltes Vogelheem, aanbrengen doorgetrokken streep + aanbrengen voorrangsdriehoeken K+R Strook SWBS Pork Ter Apel - Vogelheem Ter Apel detail
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit elektrische oplaadpunten infocentrum Bourtange en Boschhuis Ter Apel - Parkeerterrein nabij infocentrum Bourtange (Willem Lodewijkstraat 33 Bourtange) - Parkeerterrein bij Boschhuis Ter Apel (Boslaan 6 Ter Apel) detail
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende- zaakbelastingen 2017 detail
Verordening op de Heffing en de Invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2017 detail
Het bouwen van een bedrijfswoning Roswinkelermarke 15 in Ter Apel detail
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit aanleg voet/fietspad Vlagtwedde - Parc Emslandermeer - Vlagtwedde, Barlagerweg, Spetsebrugweg, Laan van Westerwolde, Kerkstraat detail
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit diverse tijdelijke afsluitingen Barlagerachterweg te Vlagtwedde i.v.m. spring - en dressuurwedstrijden - Vlagtwedde, Barlagerachterweg tussen de Badweg en de Laan van Westerwolde detail
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen RSG Ter Apel - Ter Apel, parkeerplaats hoek Stationsstraat - Oude Weg nabij zij - ingang RSG detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Weg Veendam – Ter Apel, Aansluiting N391 – N366’ detail
Geen perceel Wollingboerweg 5, 9545 VA Bourtange detail
Buitengebied 2009, Jipsingboertangerweg 148 detail
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit Middeleeuws Ter Apel 2016 - Sellingerstraat, Oude Weg, Boslaan, Poortweg, Oosterstraat detail
Ontwerpwijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro “Buitengebied 2009, Jipsingboertangerweg 148” (NL.IMRO.0048.WZ1602-on01) detail
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Molenkampweg 20 en 22 – Vlagtwedde detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Weg Veendam – Ter Apel, Aansluiting N391 – N366’ detail