7.3

Vergunningen Vlagtwedde

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Vlagtwedde. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Vlagtwedde. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidslijn 2014 voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar...
Beleidsregels speelautomatenhal
Melding Activiteitenbesluit, Nomdenweg 2 in Ter Apel
Melding Activiteitenbesluit, Nomdenweg 2 in Ter Apel
Verleende omgevingsvergunning Munnekemoer Oost 44, 9561 NP Ter Apel
Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2009, uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse”
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse”
Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen (uitgebreide procedure) ten behoeve...
Ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Zuid Groningen Geluidszonering”
Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning milieu (uitgebreide procedure), Beetserwijk 10, 9551 VN Sellingen
Ontwerpwijzigingsplan “De Linten, Ter Apelkanaal Oost 102-103”
Besluit m.e.r.-beoordeling Beetserwijk 10, 9551 VN Sellingen
Beleidsregels Fonds “Wonen en Leven” gemeente Vlagtwedde
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Wilmerskamp...
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit Middeleeuws Ter Apel 2017 - Sellingerstraat, Boslaan, Poortweg,...
Financiële verordening gemeente Vlagtwedde 2017
Uitgebreide voorbereidingsprocedure Bovennieuwlandsweg 1 in Vlagtwedde
Herplaatsing/Verlenging termijn omgevingsvergunning zonnepark met daarbij behorende landschappelijk inpassing,...
Omgevingsvergunning zonnepark Vloeiveldweg in de gemeente Vlagtwedde
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Veentuinen...
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Leeuwerik...
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit diverse tijdelijke wegafsluitingen Barlagerachterweg te Vlagtwedde...
Ontwerpwijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro ‘Buitengebied 2009, Burgemeester Buiskoolweg 33’
Besluit m.e.r.-beoordeling Kloosterveenweg 169 Ter Apel
Uitgebreide voorbereidingsprocedure het project Beekherstel Renneborg – ter Walslage
Omgevingsvergunning tussen J. Buiskoolweg 19 en Bourtangerweg 1 te Vlagtwedde
Omgevingsvergunning Munnekemoer Oost 44, 9561 NP Ter Apel
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Roswinkelermarke 15 te Ter Apel
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit Carnaval Ter Apel 2017 - Ter Apel, Havenstraat - Viaductstraat...
Bestemmingsplan Vlagtwedde ‘Buitengebied 2009, gedeeltelijke herziening 2015’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse’
Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016
Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering 2016
Verordening Blijverslening gemeente Vlagtwedde 2016
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit gelijkwaardige kruisingen Vogelheem en Heemstraat en instellen...
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit verplaatsing 2 bushaltes Vogelheem, aanbrengen doorgetrokken streep...
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit elektrische oplaadpunten infocentrum Bourtange en Boschhuis Ter...
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende- zaakbelastingen 2017
Verordening op de Heffing en de Invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2017
Het bouwen van een bedrijfswoning Roswinkelermarke 15 in Ter Apel
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit aanleg voet/fietspad Vlagtwedde - Parc Emslandermeer - Vlagtwedde,...
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit diverse tijdelijke afsluitingen Barlagerachterweg te Vlagtwedde...
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen RSG Ter Apel - Ter Apel,...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Weg Veendam – Ter Apel, Aansluiting N391 – N366’
Geen perceel Wollingboerweg 5, 9545 VA Bourtange
Buitengebied 2009, Jipsingboertangerweg 148
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit Middeleeuws Ter Apel 2016 - Sellingerstraat, Oude Weg, Boslaan,...
Ontwerpwijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro “Buitengebied 2009, Jipsingboertangerweg 148” (NL.IMRO.0048.WZ1602-on01)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Molenkampweg 20 en 22 – Vlagtwedde
Ontwerpbestemmingsplan ‘Weg Veendam – Ter Apel, Aansluiting N391 – N366’