7.3

Vergunningen Vlagtwedde

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Vlagtwedde. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Vlagtwedde. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit instelling 30 km zone Prinsessenbuurt Vlagtwedde - Beatrixstraat,...
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit aanwijzing 4 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen nabij MFA Sellingen...
Ontwerpwijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro ‘Buitengebied Vlagtwedde Moersloot 81’ (NL.IMRO.0048.WZ1601-on01)
Omgevingsvergunning Viaductstraat 185, 9561 AK Ter Apel
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit diverse afsluitingen van Barlagerachterweg Vlagtwedde i.v.m. spring...
Vlagtwedde Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, gedeeltelijke wijziging 2015’. Partiële hervaststelling.
Aanwijzing Kassier, Comptabele en Heffings- en Invorderingsambtenaar
Aanvullende beleidsregel geluid van agrarische bedrijven
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit Carnaval Ter Apel 2016 - Stationsstraat, Kloosterveenweg, Hoofdkade,...
Verordening rioolheffing gemeente Vlagtwedde 2016
Legesverordening gemeente Vlagtwedde 2016
Verordening forensenbelasting Gemeente Vlagtwedde 2017
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Vlagtwedde 2016
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2016
Marktverordening Gemeente Vlagtwedde 2016
Omgevingsvergunning Green Goods Farm Bedrijvenpark Zuid Groningen, Sec A555 (nabij Handelsweg) in Ter...
Gemeente Vlagtwedde - Verkeersbesluit herinrichting Wollinghuizerweg Jipsinghuizen - Wollinghuizerweg...
Omgevingsvergunning Molenkampweg 20 Vlagtwedde
Beleidsregels “Reclameobjecten in de openbare ruimte en aan gemeentelijke eigendommen gemeente Vlagtwedde...
Ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde Viaductstraat 185, 9561 AK Ter Apel
Uitgebreide voorbereidingsprocedure Moersloot 147 en 149, 9561 VH Ter Apel
Beleidsregel Huisnummering en het accepteren van niet-zelfstandige woonruimten in en bij hoofdgebouwen...
Handhavingsverordening Participatiewet, Ioaw/Ioaz gemeente Vlagtwedde 2015
Beleidsregel kaart waarop de bebouwde kommen in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij
Besluit mer-beoordeling Molenkampweg 20 - 22, 9541 TL Vlagtwedde
Besluit mer-beoordeling Wijnbossenweg 3, 9541 TG Vlagtwedde
Verkeersbesluit Middeleeuws Ter Apel 2015