Vergunningen Vlieland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Vlieland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Vlieland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

vergunning Datum start Datum einde
Aanvraag vergunning voor verbouw van het pand Duinkersoord 77 te Vlieland. 18-05-2022 18-07-2022 Details
Aanvraag vergunning voor brandveilig gebruik van het pand Berkenlaan 18 te Vlieland. 18-05-2022 18-07-2022 Details
Aanvraag vergunning voor verbouw van het pand Ankerplaats 15 te Vlieland. 18-05-2022 18-07-2022 Details
Vergunning voor het wijzigen van de positie van de huidige hydro-foorruimte op het perceel Badweg 3 te... 10-05-2022 10-07-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een windscherm en een aangebouwde berging op het perceel Duinkersoord... 10-05-2022 10-07-2022 Details
Vergunning voor het maken van een grondwal op het perceel Duinkersoord 104 te Vlieland. 25-04-2022 25-06-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een grondwal op het perceel Duinkersoord 104 te Vlieland. 25-04-2022 25-06-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het bijgebouw op het perceel Dorpsstraat 97... 25-04-2022 25-06-2022 Details
Melding brandveilig gebruik Welzijnsgebouw, Lutinelaan 2C te Vlieland. 25-04-2022 25-06-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een kunstwerk op het perceel B566/Westcord Hotel te Vlieland. 25-04-2022 25-06-2022 Details
Vergunning voor het plaatsen van twee tijdelijke bouwketen op het Havenplein te Vlieland. 08-04-2022 08-06-2022 Details
Aanvraag vergunning voor vervanging van de bestaande schuur op het perceel Dorpsstraat 112 te Vlieland. 08-04-2022 08-06-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de realisatie van een natuurlijk speelplaats op het Westerse veld te Vlieland. 08-04-2022 08-06-2022 Details
Vergunning voor de realisatie van een natuurlijke speelplaats op het Westerse veld te Vlieland. 08-04-2022 08-06-2022 Details
Vergunning voor de aanleg van een sport-, fiets- en wandelroute langs locaties op Vlieland. 08-04-2022 08-06-2022 Details
Beleidsregels eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen 2022.2 gemeente Vlieland 07-04-2022 07-06-2022 Details
Aanvraag vergunning voor verbouw van het pand Berkenlaan 18 te Vlieland. 28-03-2022 28-05-2022 Details
Voornemen om een vergunning te verlenen voor brandveilig gebruik voor het pand Dorpsstraat 81 te Vlieland. 28-03-2022 28-05-2022 Details
Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Vlieland 17-03-2022 17-05-2022 Details
Vergunning voor grondwerkzaam-heden op het perceel Kampweg 1 te Vlieland 17-03-2022 17-05-2022 Details
Aanvraag vergunning voor tijdelijke plaatsen twee keten te Vlieland. 17-03-2022 17-05-2022 Details
Vergunning voor legalisatie van recreatief verblijf op het perceel Dorpsstraat 99A te Vlieland. 17-03-2022 17-05-2022 Details
Aanvraag vergunning voor grondwerkzaamheden op het perceel Kampweg 1 te Vlieland. 17-03-2022 17-05-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de aanleg van een sport-, fiets- en wandelroute langs acht locaties op Vlieland. 17-03-2022 17-05-2022 Details
Vergunning voor het realiseren van een galerie in het pand Dorpsstraat 122 te Vlieland. 17-03-2022 17-05-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een galerie in het pand Dorpsstraat 122 te Vlieland. 17-03-2022 17-05-2022 Details
Beleidsregels eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen 2022 gemeente Vlieland 17-03-2022 17-05-2022 Details
Aanvraag vergunning voor een positiewijziging van de hydrofoorruimte op het perceel Badweg 3 te Vlieland. 17-03-2022 17-05-2022 Details
Aanvraag vergunning voor verbouw en uitbreiding op het perceel Dorpsstraat 59-61 te Vlieland. 17-03-2022 17-05-2022 Details
Vaststelling welstandsregels voor zonne-energiesystemen 14-02-2022 14-04-2022 Details
vastgesteld bestemmingsplan Oost-Vlieland – Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11 14-02-2022 14-04-2022 Details
Vergunning voor brandveilig gebruik van de panden Dorpsstraat 86, 88, 90 en 92 te Vlieland. 08-02-2022 08-04-2022 Details
Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Vlieland ligt ter inzage 04-02-2022 04-04-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een kunstwerk op het perceel Duinkersoord 48 te Vlieland. 24-01-2022 24-03-2022 Details
Aanvraag vergunning voor brandveilig gebruik van het pand Dorpsstraat 81 te Vlieland. 24-01-2022 24-03-2022 Details
Besluit van de raad van de gemeente Vlieland tot vaststelling van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer... 24-01-2022 24-03-2022 Details
Besluit van de raad van de gemeente Vlieland tot vaststelling van de Verordening voorzieningen huisvesting... 24-01-2022 24-03-2022 Details
Uitvoeringsregeling energiebesparende maatregelen woningen 2021- 2022 24-01-2022 24-03-2022 Details
Aanvraag vergunning voor legalisatie van recreatief verblijf op het perceel Dorpsstraat 99A te Vlieland. 24-01-2022 24-03-2022 Details
Toestemming voor het aanbrengen van vijf kerven op het perceel B1207 te Vlieland. 19-01-2022 19-03-2022 Details
Uitvoeringsregeling energiebesparende maatregelen woningen 2021 19-01-2022 19-03-2022 Details
VERORDENING REINIGINGSRECHTEN VLIELAND 2022 07-01-2022 07-03-2022 Details
Toestemming voor het jaarrond mogen laten staan van Strandpaviljoen Oost, Fortweg 20 te Vlieland 07-01-2022 07-03-2022 Details
Toestemming voor verbouw van het rijksmonument Dorpsstraat 139-139A te Vlieland. 07-01-2022 07-03-2022 Details
Weigering bouwen voor legalisatie carport Lutinelaan 22 te Vlieland 07-01-2022 07-03-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Dorpsstraat 73-73A te Vlieland. 07-01-2022 07-03-2022 Details
Toestemming voor (de legalisatie van) de kiosk met ondergeschikte horeca, Dennenlaan 2 te Vlieland. 07-01-2022 07-03-2022 Details
Toestemming voor verbouw van het pand Duinkersoord 138 te Vlieland. 07-01-2022 07-03-2022 Details
Weigering handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor bouwen op perceel B1119 te Vlieland. 07-01-2022 07-03-2022 Details
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES VLIELAND 2022 03-01-2022 03-03-2022 Details