7.3

Vergunningen Vlissingen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Vlissingen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Vlissingen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bouwen van 24 eengezinswoningen Claververld fase 2
Bouwen van nieuwbouw woning op het adres Zandweg 43 H
Bouwen van 35 singelwoningen in (noord) Vlissingen
Bouwen van 19 eengezinswoningen in Claverveld fase 2
Vertrokken naar onbekende bestemming
Bouwen van hospice door optoppen van de bestaande woonzorgcomplexop Vredehoflaan 370
Kappen van bomen ten hoogte van Emmastraat 29, Oudewaterlaan en Wilgenstraat 110
Bouwen van Zeelandtoren Albionkade
Bouw van Integraal Kindcentrum (IKC) Van Visvlietstraat 7
Bouwen van nieuwbouw schuur Ritthemsestraat 21
Bouwen van 21 woningen Claverveld fase 2 / Earlisehof
Bouwen van nieuwbouw woningen Souburg Noord
Uitbreiden van loods Poortersweg 10
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Pelt en Hooykaas Vlissingen B.V.
Voornemen tot ambtshalve uitschrijving
Bouwen van boomhut Donker Curtiusstraat 36
Bouwen van nieuwbouw bedrijfspand Prins Hendrikweg
Bouwen van nieuwe gymzaal Braamstraat 3A
Bouwen van nieuwbouw woongebouw Waterlinie Souburg Noord
Plaatsen van balk door verwijdering van draagmuur Henri Dunantstraat 44
Bouwen van Grand Hotel Britannia Boulevard Evertsen 244
Vervangen van de berging Boulevard Evertsen 246
Bouwen van IKC Jan de Priesterstraat 4
Gemeente Vlissingen - Verkeersbesluit - Vlissingen
Voornemen tot ambtshalve uitschrijving
Gemeente Vlissingen - Verkeersbesluit - Vlissingen
Subsidieprogramma 2021
Subsidieplafonds 2021
Herontwikkeling van schoollocatie Zuidwateringstraat 12
Bouwen van woning Lammerenburgweg kavel 5
Plaatsen van glazen pui Mercuriusweg 1
Verbouw van winkelpand Walstraat 50
Bouw van recreatiewoning Galgewei 19
Voornemen tot ambtshalve uitschrijving
Algemeen gebruikelijk voorzieningen
Nadere regels Wmo en Jeugd 2021 gemeente Vlissingen
Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Vlissingen 2021-2025
Voornemen tot ambtshalve uitschrijving
Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Claverveld, tweede fase’
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor Landbouwbedrijf Koppejan-Meulmeester
Inspraak voorontwerp-bestemmingsplannen ‘Binnenhavens, 1e herziening’ en ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’
Inspraak voorontwerp-bestemmingsplannen ‘Binnenhavens, 1e herziening’ en ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’
Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Claverveld, tweede fase’
Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Verbrugge Zeeland Terminals B.V.
Melding Activiteitenbesluit Gildeweg 22
Melding Activiteitenbesluit Logistiekweg 24
Melding Activiteitenbesluit van Stichting Iguana
Melding Activiteitenbesluit Gildeweg 21
Melding Activiteitenbesluit van A. Koppejan
Melding Activiteitenbesluit Visserijkade 15