Vergunningen Vlissingen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Vlissingen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Vlissingen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Vlissingen 2019 detail
Bouwen van een dakopbouw Suze Groeneweglaan 40 detail
Bouwen van nieuwbouw woning Vrijburgstraat 61A detail
Vervangen van een tuinhuisje Volkstuincomplex “Levenslust” tuin 85 detail
Pilotproject Zon-op-dijk Spuikom Ritthem detail
Kennisgeving maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer reguliere procedure: detail
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor CZAV detail
Melding Activiteitenbesluit van Betonmortelcentrale V.T.O. locatie Visserijkade 5 te Vlissingen detail
Kennisgeving maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer reguliere procedure: detail
Kennisgeving melding Besluit breken bouw- en sloopafval: detail
Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer reguliere procedure: detail
Rectificatie: Projectomgevingsvergunning - beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. het verbouwen en de ingebruikname een bedrijfspand op het adres bedrijfsweg 2 in Vlissingen (uitgebreide procedure). detail
Vertrokken naar onbekende bestemming detail
Vergadering monumentencommissie 15 augustus 2019 detail
Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer reguliere procedure: detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN SCHELDEKWARTIER, SCHELDEWIJK-NOORD, EN ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDENWET GELUIDHINDER detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN SCHELDEKWARTIER, SCHELDEWIJK-NOORD, EN ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDENWET GELUIDHINDER detail
Bouwen van bijkeuken Burgemeester Stemerdinglaan 55 detail
Plaatsen van dakopbouw Paalhoofd 6 detail
Toevoeging aan monument Oranjedijk detail
Aanbouwen aan achterzijde en zijzijde Bloemenlaan 17 detail
Bouwen van 6 woningen Van Dishoeckstraat detail
Wijzigen entree voorgevel Stadhuisplein 20 detail
Vervangen van kozijnen Batenburg Sandenburg Toutenburg detail
Bouwrijp maken Scheldewijk detail
Realiseren van windturbine San Marinoweg 10 detail
Realiseren van 4 studio's Scheldestraat 60 detail
Uitbreiden van woning Meindert Hobbemalaan 75 detail
Verbouwen van kantoor tot 2 appartementen Badhuisstraat 148 detail
Melding Activiteitenbesluit Vlissingsestraat (K) 27 detail
Plaatsen van garages Kanariesprenk 41 en 47 detail
Samenvoegen van twee woningen Verkuijl Quakkelaarstraat 188-190 detail
Ontwerp omgevingsvergunning voor Verbrugge Zeeland Terminals B.V. detail
Bouwen van garage met woning Zandweg 43F detail
Plaatsen van fietsenstalling met daarop de naam SCHELDEHOF Peperdijk 263 detail
Aanbouwen van erker aan voorzijde Van Turnhoutstraat 46 detail
Verhogen van dak en dakkapel Hogeweg 76 detail
Plaatsen van tijdelijke woonunit Zandweg 43F detail
Mandaatbesluit Basisregistratie Ondergrond 2019 gemeente Vlissingen detail
Ontwerpwijzigingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Windturbines Damen Shipyards detail
Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarden ‘Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg’ detail
Besluit naamgeving openbare ruimte nieuwe ontsluiting Kenniswerf, Buitenhaven en Industrieterrein Souburg II detail
Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘3 woningen Driewege/Kromwegesingel’, omgevingsvergunning bouwen woning en besluit vaststellen van hogere waarden detail
Ontwerpwijzigingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Windpark C.RO Vlissingen-Oost detail
Bouwen van woningen "De Vesting" Scheldekwartier fase 1A detail
Bouwen van een woning Vrijburgstraat 61 detail
Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘3 woningen Driewege/Kromwegesingel’, omgevingsvergunning bouwen woning en besluit vaststellen van hogere waarden detail
Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarden ‘Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg’ detail
Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Vlissingse Transportbeton Onderneming B.V. detail
Fase 2 nieuwe wijk Claverveld detail