7.4

Vergunningen Voerendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Voerendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Voerendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning kadastraal bekend perceelnummer 590, sectie H (Buitengebied),...
Aanvraag omgevingsvergunning Hoolstraat 39, Voerendaal
Bekendmaking huisnummerbesluit
Aanvraag omgevingsvergunning Klimmenderstraat 2, 6343 AC te Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Kadastraal bekend onder perceelnummer 590, sectie H (Buitengebied) te Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Kadastraal bekend onder perceelnummer 22, sectie N (Klimmenderstraat) te...
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Kerkplein 39 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Kadastraal bekend perceelnummer 2632, sectie C (Houtstraat/Doctor...
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad Voerendaal...
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad Voerendaal...
Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan Kasteel Puth e.o. te Voerendaal
Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan Kasteel Puth e.o. te Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Overheek 56, Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Spoorstraat 23, Ransdaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Ranzaerstraat 11, Ransdaal
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Holleweg 12, 6343 RH te Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Overheek 56, 6343 PC te Klimmen
Bekendmaking besluiten Voerendaal Tweede Kamerverkiezingen 2021
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Heek 4 Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Schutteheiweg 11, Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Walemerweg 3, Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Manensheide 3, Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Hendrik van Veldekestraat 14, Voerendaal
Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Holleweg 13 Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Kerkplein 57 Voerendaal
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kerkplein 39 Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Molenbeekstraat 11, Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Sint Gillisstraat 32 Ransdaal
Bekendmaking huisnummerbesluit
Aanvraag omgevingsvergunning Hendrik van Veldekestraat 14, 6367 SB Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Heugdenweg 2 Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Veeweg 6 Voerendaal
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning onderhoudswerkzaamheden A79
Aanvraag omgevingsvergunning Ransdalerstraat 10 Ransdaal
Aanvraag omgevingsvergunning Haeren 3 Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Kunostraat 37 Voerendaal
Bekendmaking aanwijzing toezichthouders Wet algemene bepalingen omgevingsrecht e.a., Algemene plaatselijke...
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Pontstraat 13, Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Colmont 2, Voerendaal
Vervallen commissievergaderingen gemeente Voerendaal
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit Colmont 2, Voerendaal
Bekendmaking Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang Voerendaal
Mandaatbesluit bevelsbevoegdheid COVID-19 artikel 58n Wet publieke gezondheid Voerendaal
Aanwijzingsbesluit voerverbod Parkgebied ‘t Brook
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Molenbeekstraat 12 Voerendaal
Bekendmaking huisnummerbesluit
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Bongerd 4, Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Termaar 49, Klimmen
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit Holleweg 13 Klimmen