7.3

Vergunningen Voerendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Voerendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Voerendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Mandaatbesluit Wet basisregistratie grootschalige topografie gemeente Voerendaal
Mandaatbesluit Wet basisregistratie adressen en gebouwen gemeente Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Ranzaerstraat 11, 6311 AJ te Ransdaal
Bekendmaking voornemen vertrek naar onbekend land
Aanvraag omgevingsvergunning Hoensweg 6, 6367 GN Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Termaar 49, 6343 CL te Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Grispenstraat 11, 6367 HN te Voerendaal
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Putweg 33 Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Opscheumer 3 Ransdaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Pyrostraat 4, Voerendaal
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Colmont 2, Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Grachtstraat 22, Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Colmont 2, Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning kadastraal bekend perceelnummer 416, sectie P (Kunderberg),...
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Ransdalerstraat 17 Ransdaal
Aanvraag omgevingsvergunning Kerkplein 39 Voerendaal
Bekendmaking wijziging omgevingsvergunning Afvaartweg 1 Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Holleweg 13 Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Molenbeekstraat 12 Voerendaal
\ Ontwerpbestemmingsplan ‘De Eikenhof te Voerendaal’
\ Ontwerpbestemmingsplan ‘De Eikenhof te Voerendaal’
Mandaatbesluit Bouwbesluit 2012 Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Putweg 33 Klimmen
Intrekking Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Legesverordening 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening Toeristenbelasting 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Toewijzingsregels standplaats Haspengouw, gemeente Voerendaal
Kwijtscheldingsverordening 2021
Verordening marktgelden 2021
Intrekking Verordening hondenbelasting 2020
Intrekking Kwijtscheldingsverordening 2020
Intrekking Verordening afvalstoffenheffing 2020
Intrekking Legesverordening 2020
Intrekking Verordening marktgelden 2020
Intrekking Verordening toeristenbelasting 2020
Intrekking Verordening rioolheffing 2020
Intrekking Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Voerendaal 2020
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Oliemolenstraat 10, Klimmen
Bekendmaking bestemmingsplan ‘Ransdalerstraat 139/139A te Ransdaal’
Bekendmaking bestemmingsplan ‘Ransdalerstraat 139/139A te Ransdaal’
\ Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Valkenburgerweg-Lindelaufer Gewande’ en kennisgeving besluit vormvrije...
\ Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Valkenburgerweg-Lindelaufer Gewande’ en kennisgeving besluit vormvrije...
Bekendmaking ‘PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking’
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Opscheumer 9, Ransdaal
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Hogeweg 78, Voerendaal