7.5

Vergunningen Voerendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Voerendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Voerendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking vaststellingsbesluit wijzigingsplan “Natuurtransferium Kunradersteengroeve”
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Hekerdelstraat 2 Klimmen
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit Kerkstraat 57 Voerendaal
Bekendmaking vaststellingsbesluit wijzigingsplan “Natuurtransferium Kunradersteengroeve”
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit Afvaartweg 1 Voerendaal
Bekendmaking huisnummerbesluit
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Retersbekerweg 5 Klimmen
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Afvaartweg 1 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Parallelweg 19 Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Parallelweg 19 Voerendaal
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Luiperbeekstraat 42 Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Tenelenweg 8 Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Sint Gillisstraat 32 Ransdaal
\ Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Ransdalerstraat 139/139A te Ransdaal’
Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning Retersbekerweg 53 Klimmen
\ Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Ransdalerstraat 139/139A te Ransdaal’
Aanvraag omgevingsvergunning Hekerdelstraat 2 Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Kampstraat 7 te Ransdaal
Aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 5 Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Achtbunderstraat 27 Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Bergseweg 22 Voerendaal
Gemeente Voerendaal - VB Putweg - Putweg Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Ransdalerstraat 61, Ransdaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Doctor Huntjensstraat 25, Ransdaal
Aanvraag omgevingsvergunning Vrijthof 16, Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Afvaartweg 1 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Overheek 3 Klimmen
Bekendmaking wijziging leidinggevende aanhangsel verleende exploitatievergunning APV
Aanvraag omgevingsvergunning Tenelenweg 8 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Cortenbach 10 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Retersbekerweg 15, Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Overheek 3 Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Parkstraat 42 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Voerendaal, sectie G, nr. 4556
Aanvraag omgevingsvergunning Landsruwe 5 en 7 Voerendaal
Evaluatieverslag handhavingsuitvoeringsprogramma 2019
Regionale ambtsinstructie voor de consulent leerplicht/RMC van Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad...
Bekendmaking Archiefverordening, Besluit informatiebeheer ISD-Kompas 2020
\ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Ransdalerstraat 35 te Ransdaal’
\ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Ransdalerstraat 35 te Ransdaal’
Bekendmaking intrekking huisnummerbesluit
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Voerendaal, sectie A nummer 4687
Bekendmaking huisnummerbesluit
Aanvraag omgevingsvergunning van Mulkenplein 26, Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Hunsstraat 5 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Luiperbeekstraat 4 Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Luiperbeekstraat 4 Klimmen
Bekendmaking huisnummerbesluit
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Waalheimerweg 2 Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Voerendaal, sectie A nummer 4687