7.8

Vergunningen Voerendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Voerendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Voerendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Digitale raadsvergadering 4 juni 2020 gemeente Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Retersbekerweg 5 Klimmen
Intrekking Subsidieregelingen levensloopbestendig maken van woningen
Subsidieregeling levensloopbestendig maken van woningen 2020
Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Voerendaal 2020 en klankbordgesprekken burgemeester
Besluit benoeming leden vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2020
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Krekelsbos 4, Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Ransdalerstraat 139, Ransdaal
Aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 103, Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Craubekerstraat 35, Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Retersbekerweg 15, Klimmen
Winkeltijdenverordening gemeente Voerendaal
Ontwerp-wijzigingsplan “Natuurtransferium Kunradersteengroeve”
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 13 mei 2020
Aanvraag omgevingsvergunning Retersbekerweg 16 Klimmen
Bekendmaking geweigerde omgevingsvergunning Keerberg 98 Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Frombergerweg 13 Voerendaal
Ontwerp-vergunning Luiperbeekstraat 4 te Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Grubbenweg 31, Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Lijndenplein 2, Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Retersbekerweg 53 Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 97, Voerendaal
Raadsagenda 14 mei 2020 gemeente Voerendaal
Vervallen commissievergaderingen en verschoven raadsvergaderingen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Oude Schoolstraat 33 Voerendaal
Ontwerp-vergunning Luiperbeekstraat 4 te Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Luiperbeekstraat 38 Klimmen
Rectificatie bekendmaking verleende omgevingsvergunning hoek Kruisstraat 1 en Jan-Peukensweg 13 Klimmen
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Grubbenweg 31, Klimmen
Extra digitale raadsvergadering 6 mei 2020 gemeente Voerendaal
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit Hunsstraat 33 Voerendaal
Bekendmaking ontwerp-besluit omgevingsvergunning hoek Kruisstraat 1 en Jan-Peukensweg 13 te Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Hunsstraat ongenummerd Voerendaal
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Krekelsbos 4, Klimmen
Bekendmaking huisnummerbesluit
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Holleweg 5 Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Keerberg 98 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Kerkplein ongenummerd Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Kunostraat 30 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Luiperbeekstraat 52 Klimmen
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit Klimmenderstraat 2 Klimmen
Bekendmaking huisnummerbesluit / intrekking huisnummerbesluit
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kerkplein ong. Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Teggert 27, Voerendaal
Bekendmaking vaststelling Handhavingsuitvoeringsprogramma Gemeente Voerendaal 2020
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Stationsplein ong. Voerendaal
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit Bergseweg 95 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Panhuisstraat 32 Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Waalheimerweg 2 Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Retersbekerweg 46 Klimmen