Vergunningen Voerendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Voerendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Voerendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Minnegardsweg 6A , Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Via Fabrica ongenummerd, kadastraal gemeente Voerendaal sectie G nr. 476
Bekendmaking besluit hogere waarde Wet geluidhinder Provence kavel 29, Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Provence 2 Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Heggewikke 44 Voerendaal
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit Steinweg 7 Voerendaal
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Holleweg 13, Klimmen
Bekendmaking huisnummerbesluit
Raadsagenda 26 september 2019 gemeente Voerendaal
Bekendmaking diverse vergunningen/ontheffingen evenementen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Ransdalerweg 1 Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Minnegardsweg 6A, Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Kerkplein 61 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Klaverweerd 4, Voerendaal
AGENDA COMMISSIE LEEFOMGEVING
AGENDA COMMISSIE SAMENLEVING
Bekendmaking vertrek naar onbekend land
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Retersbekerweg 53A Klimmen
Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Vleckstraat 10 te Klimmen’
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Laurentiusplein ongenummerd, kadastraal gemeente Voerendaal...
Aanvraag omgevingsvergunning Kerkplein 57 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Luiperbeekstraat 26, Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 4 Voerendaal
Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Vleckstraat 10 te Klimmen’
Intrekking Telecommunicatieverordening gemeente Voerendaal 1999
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Provence kavel 29 Klimmen
Bekendmaking vergunningen/ontheffingen evenementen
Aanvraag omgevingsvergunning Kaardenbekerweg 25, Klimmen
\ Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Colmont 1 te Voerendaal’
\ Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Colmont 1 te Voerendaal’
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Heerlerweg 180 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik Onze Lieve Vrouweplein 61, Voerendaal>
Aanvraag omgevingsvergunning Laurentiusplein Voerendaal sectie F nr. 1752
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Cortenbach 2 Voerendaal
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Bongerd 1A Voerendaal
Bekendmaking huisnummerbesluit
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Hoofdbank 28, Klimmen.
Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdbank 28, Klimmen
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit Lindelaufer Gewande 50A Voerendaal
Bekendmaking van rechtswege verleende omgevingsvergunning Luiperbeekstraat 52 Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Molenbeekstraat 4, Voerendaal>
Bekendmaking vergunningen/ontheffingen evenementen
Bekendmaking Verklaring van geen bezwaar
Aanvraag omgevingsvergunning Holleweg 13, Klimmen
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Ransdalerweg 1, Voerendaal
Aanvraag omgevingsvergunning Luiperbeekstraat 26, Klimmen
Aanvraag omgevingsvergunning Retersbekerweg 53A, Klimmen
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Keerberg 40, Voerendaal
\ Onderwerp: “Uitwerkingsplan, 3e tranche bedrijventerrein Lindelaufer Gewande - Op gen Hek”
\ Onderwerp: “Uitwerkingsplan, 3e tranche bedrijventerrein Lindelaufer Gewande - Op gen Hek”