Vergunningen Voerendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Voerendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Voerendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Voerendaal - - detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Platz 1 Klimmen detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Ransdalerstraat 104, Ransdaal) detail
Bekendmaking ontwerp-besluit omgevingsvergunning Cortemich 2 Voerendaal detail
Bekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Bongerd 1A, Voerendaal detail
Bekendmaking ontwerp-besluit omgevingsvergunning Klimmenderstraat 44 tot en met 44S, Klimmen detail
Bekendmaking ontwerp-besluit vastelling hogere grenswaarde Klimmenderstraat 44 toto en met 44 S, Klimmen> detail
Aanvraag omgevingsvergunning Provence kavel 29 Klimmen detail
Aanvraag omgevingsvergunning Rootveldstraat, Ranzaerstraat, Dorpsplein, Dr. Huntjensstraat, Kampstraat, Past. Laevenstraat, Staatsland, Spaanshof en St. Gillisstraat te Ransdaal detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Klimmenderstraat 66, Klimmen detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Klimmenderstraat 68, Klimmen detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Oude Schoolstraat 33, Voerendaal detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Luiperbeekstaat 54 Klimmen detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Hendrik van Veldekestraat 58, Voerendaal detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Hellebeukerweg 25-b32 Klimmen detail
Gemeente Voerendaal - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. Rioolreconstructie diverse straten Ransdaal –bestaande uit fase 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7, 8a, 8b, 8c en 9 te Ransdaal - Diverse straten Ransdaal detail
Raadsagenda 4 juli 2019 gemeente Voerendaal detail
Bekendmaking vergunningen/ontheffingen evenementen detail
Bekendmaking aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeente-ambtenaar en aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en woz-ambtenaar detail
Bekendmaking aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeente-ambtenaar en aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders detail
Aanvraag omgevingsvergunning Schoutstraat 5, Klimmen detail
Gemeente Voerendaal - invalidenparkeerplaats - Bourgondie 17 te Klimmen detail
\ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Retersbekerweg 46a te Klimmen’ detail
\ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Villa De Proosdij’ detail
\ Onderwerp: vaststelling voorbereidingsbesluit Heerlerweg 114 te Voerendaal detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Goswijnstraat 6 Voerendaal detail
\ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Jan Peukensweg 75 te Klimmen’ detail
Bekendmaking buiten behandeling laten aanvraag om omgevingsvergunning Vrenkeweg 16 Voerendaal detail
Aanvraag omgevingsvergunning Heerlerweg 180 Voerendaal detail
Commissie Samenleving detail
Commissie leefomgeving detail
Aanvraag omgevingsvergunning Ransdalerweg 1 Voerendaal detail
\ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Villa De Proosdij’ detail
\ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Retersbekerweg 46a te Klimmen’ detail
\ Onderwerp: vaststelling voorbereidingsbesluit Heerlerweg 114 te Voerendaal detail
\ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Jan Peukensweg 75 te Klimmen’ detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Craubekerstraat 29, Klimmen detail
Aanvraag omgevingsvergunning Kruisstraat 1 Klimmen detail
Aanvraag omgevingsvergunning Oude Schoolstraat 33, 33A en 33B, Voerendaal detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Tenelenweg 27, Voerendaal detail
Bekendmaking huisnummerbesluit detail
Bekendmaking huisnummerbesluit detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Onze Lieve Vrouweplein 25 Voerendaal detail
Aanvraag omgevingsvergunning Luiperbeekstraat 52 Klimmen detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Holleweg 5, Voerendaal detail
Aanvraag omgevingsvergunning Overheek 6 Klimmen detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Oude Midweg 1, Voerendaal detail
Bekendmaking ontwerp-besluit omgevingsvergunning Onze Lieve Vrouweplein 51, Voerendaal detail
Bekendmaking huisnummerbesluit detail
Gezamenlijke commissievergadering/raadsconferentie detail