7.3

Vergunningen Voorschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Voorschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Voorschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het vervangen van de kozijnen...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het verwijderen van een draagmuur...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een dakkapel...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een overkapping...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een dakkapel...
Gemeente Voorschoten – buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het doorbreken van een gedeelte van de draagmuur...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het doorbreken van een gedeelte van de draagmuur...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het wijzigen van de voorgevel - Bachlaan 3,...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het aanpassen van de dakkapel en het verhogen...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het realiseren van een erfafscheiding - Wilgenlaan...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het vervangen van de dakbedekking door keramische...
Gemeente Voorschoten, uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 10 november 2020
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het wijzigen van winkel naar...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): het renoveren van 3 gekoppelde...
Gemeente Voorschoten – geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een overkapping...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het ingraven van parasol voeten - Treubplein...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het bouwen van een nieuwe woning - Dillenburglaan...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het wijzigen van de voorgevelkozijn en een constructieve...
Gemeente Voorschoten – verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een overkapping...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: De aanvraag betreft: - het plaatsen van een...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het kappen van een boom - Benvenutolaan 18,...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het bouwen van een nieuwe woning - Papelaan-West...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het maken van een slaapkamer op de eerste verdieping...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het bouwen van 2 boot opslag loodsen - Hofweg...
Gemeente Voorschoten - wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg...
Beleidsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen Gemeente Voorschoten 2020
Verordening reclamebelasting Voorschoten 2021
Legesverordening Voorschoten 2021
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Voorschoten 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorschoten 2021
Doelgroepenverordening Voorschoten 2020
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): het restaureren van het...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het zetten van dubbel glas...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het kappen van 1 boom - Dillenburglaan...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel - Palestrinalaan...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel- Burg Van der...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het vervangen van de kozijnen - Händellaan 20,...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het leagliseren van een inrit - Laantje van...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel - Koperwieklaan...
Beleidsregels Schuldhulpverlening 2021
Mandaatbesluit werkgeverscommissie gemeente Voorschoten 2020
Algemene plaatselijke verordening Voorschoten 2020
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een dakkapel...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een dakkapel...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het vernieuwen en vergroten...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het realiseren van een aanbouw - Prins Mauritslaan...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het aanpassen van de gevel - Oranjeboomstraat...
Gemeente Voorschoten – verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een overkapping...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het verbouwen van de bestaande hooiberg - Horstlaan...