Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Voorschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Voorschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Voorschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Voorschoten verleende evenementenvergunning voor het organiseren van de avondvierdaagse van 21 tot en met 24 mei 2019 aan het Comité Avondvierdaagse Voorschoten. 20-05-2019 20-07-2019 detail
het uitbreiden aan de achterzijde van de woning t.b.v. een mindervalidelift naar de 1e verdieping - Mathilde Wibauterf 17, Voorschoten 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het realiseren van een multifunctionele ruimte - Jan Evertsenlaan 207, Voorschoten 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning - Vondelstraat 5, Voorschoten 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel - Sweelinckhof 4, Voorschoten 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het verbouwen van het voormalige kantoor/bedrijfsruimte naar 3 zelfstandige wooneenheden - Laan van Langenhorst 1, Voorschoten 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het realiseren van een dakkapel op voorzijde woning - Willem Barentszlaan 60, Voorschoten 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het aanleggen van een ontsluitingsweg (bouwplan Roosenhorst) - Veurseweg (N447), Voorschoten 17-05-2019 17-07-2019 detail
KENNISGEVING Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Voorschoten voor de uitvoering van het bestemmingsplan “Noortveer” van de gemeente Voorschoten Onteigeningsplan Noortveer 16-05-2019 16-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten - Reserveren 2 parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen - Burgemeester Cannegieterlaan, Voorschoten 16-05-2019 16-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten kennisgeving incidentele festiviteit bij het Wapen van Voorschoten aan de Voorstraat 16 te Voorschoten op 2 juni en 15 september 2019 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – kennisgeving ontvangen van Cafe Duiveltje, Planciusplantsoen 31 voor een feest met muziek op 31 mei 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: de garagedeur in de voorgevel vervangen - Willem Pijperlaan 3, Voorschoten 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel - Koningin Julianalaan 30, Voorschoten 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het maken van een constructieve doorbraak in de woning - De Savornin Lohmanplnts 57, Voorschoten 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het uitbreiden van de woning d.m.v. een opbouw - Ter Lips 164, Voorschoten 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een koelinstallatie - Schoolstraat 178, Voorschoten 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten Uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 3 april 2019, 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – kennisgeving ontvangen van Restaurant De Knip, Kniplaan 22 voor een feest met muziek op 4 juni en 18 oktober 2019 09-05-2019 09-07-2019 detail
VERKIEZINGEN Europees Parlement 06-05-2019 06-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het wijzigen van de entree voorzijde en aanpassing intern - Zwaluwweg 2, Voorschoten 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: het maken van een aansluiti­ng van het bouwplan Roosenhorst - Veurseweg (N447), Voorschoten 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het ophogen van het weiland - Veurseweg 215, Voorschoten 03-05-2019 03-07-2019 detail
Algemene Inkoopvoorwaarden 2019 gemeente Voorschoten 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – kennisgeving ontvangen van café Barrelzz, Molenlaan 35 voor een feest met muziek op 11 en 18 mei 2018 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het realiseren van tijdelijke leslokalen (Britisch School) - Jan van Hooflaan 3, Voorschoten 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening - Schoolstraat 180, Voorschoten 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning - Noortheystraat 34, Voorschoten 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Voorschoten - Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Van Beethovenlaan 67 a te Voorschoten 01-05-2019 01-07-2019 detail
Beleidsregel materieel controleplan Jeugdwet Voorschoten 2019 30-04-2019 30-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten - Gereserveerden gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Vlietzicht, Voorschoten 29-04-2019 29-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het bouwen van een dakkapel - Brunita J. Gemmekelaan 41, Voorschoten 26-04-2019 26-06-2019 detail
Vervangingsbesluit papieren archiefbescheiden gemeente Voorschoten 2019 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten, aanwijzing gemeentelijk monument. 23-04-2019 23-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten – verleende evenementenvergunning voor de Tuinfair in de Voorstraat op 18 april 2019 23-04-2019 23-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten, Voorgenomen uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 16 april 2019, 19-04-2019 19-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het maken van een aansluiti­ng van het bouwplan Roosenhor­st - Veurseweg (N447) te Voorschot­en 19-04-2019 19-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten – verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: het om het plaatsen van een tijdelijke woonunit - Kniplaan 3, Voorschoten 19-04-2019 19-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een tijdelijke woonunit - Kniplaan 3, Voorschoten 19-04-2019 19-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): de gemeenschappelijke ruimte op de begane grond wordt herbestemd tot 3 individuele woningen - Merelhof 7, Voorschoten 19-04-2019 19-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een berging - Wijngaardenlaan 78, Voorschoten 19-04-2019 19-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het restaureren, verduurzamen en verbouwen van de boerderij - Kniplaan 3, Voorschoten 19-04-2019 19-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van dakkapellen op het voor dakvlak - Roerdomperf 35, Voorschoten 19-04-2019 19-06-2019 detail
HERSTELBESLUIT BESTEMMINGSPLAN ROOSENHORST HERZIENING VASTGESTELD 18-04-2019 18-06-2019 detail
HERSTELBESLUIT BESTEMMINGSPLAN ROOSENHORST HERZIENING VASTGESTELD 18-04-2019 18-06-2019 detail
Verordening op de vertrouwenscommissie Voorschoten 2019 17-04-2019 17-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten – Aanwijzen 4 gemeentelijke monumenten. 15-04-2019 15-06-2019 detail
Verordening jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een brug - nabij de Nieuwe Weg 6, Voorschoten 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde woning - Donklaan 37, Voorschoten 12-04-2019 12-06-2019 detail