7.5

Vergunningen Voorschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Voorschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Voorschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het maken van een aanbouw - Rembrandtlaan 174,...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het wijzigen van de kozijnen...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: Het verwijderen van populieren - Debussylaan...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsem van een kap op de woning - Jan...
10e NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN 10 AUGUSTUS 2020
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een dakkapel,...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel, schutting en...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het realiseren van een nieuwe...
Gemeente Voorschoten – verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: het wijzigen van het gebruik...
Gemeente Voorschoten – verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: het vervangen van de condensors...
Gemeente Voorschoten – verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: het wijzigen van de reclame...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het doorbreken van een dragende...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een vetvangput in de voetgangerszone...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een erker - Tsjaikovskilaan...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een hekwerk - Starrenburglaan...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het realiseren van een bedrijfspand - Dobbeweg...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het maken van een dakkapel - Narcisstraat 56,...
Gemeente Voorschoten - Elektrische laadpaal - Rembrandtlaan
Gemeente Voorschoten – verlenging omgevingsvergunning voor de duur van 1 jaar (tot 1 september 2021:...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het graven in de waterkering van het Hoogheemraadschap...
Gemeente Voorschoten – geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure): het kappen van 1 boom -...
Gemeente Voorschoten – geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een hekwerk...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: een interne doorbraak - Sixlaan 92, Voorschoten
Gemeente Voorschoten Voorgenomen uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 28 juli 2020
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het realiseren van tijdelijke leslokalen - Jan...
Kennisgeving toepassen bestuursdwang verwijderen vouwwagen met onbekende eigenaar op het parkeerterrein...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): het bouwen van een woning...
Gemeente Voorschoten – verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van vier dakkapellen...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaasen van nieuwe kozijnen. - Wilhelmina...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel - Leidseweg 126A,...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het uitbreiden van de voorgevel - Professor...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het kappen van een aantal bomen - Alexander...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel - Leidseweg 168,...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het verhogen van de nok - Roucooppark 35, Voorschoten
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het aanbouwen van een serre t.b.v. uitbreiding...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het vervangen van een dakkapel - Händellaan...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het vervangen en uitbreiden van het bijgebouw...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het opbouwen van de woning - Erasmusstraat 1,...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het bouwen van een overkapping tussen bestaande...
9e NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN 15 JULI 2020
Gemeente Voorschoten verleende standplaatsvergunning voor de periode 22 tm 25 juli 2020 thv de Voorstraat...
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Schoolstraat 1 te Voorschoten
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ‘ESSENLAAN NAAST NR 22 VOORSCHOTEN’
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ‘ESSENLAAN NAAST NR 22 VOORSCHOTEN’
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Industrieweg 32 te Voorschoten
Verordening Duurzaamheidsvoucher Voorschoten 2020
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het uitbreiden van de kap...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het uitbreiden van de woning...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een dakkapel...