Vergunningen Voorschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Voorschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Voorschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Frans Halsplantsoen 12
Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet, gemeente Voorschoten
Delegatiebesluit werkgeverschap raad Voorschoten 2020
Gemeente Voorschoten Voorgenomen uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 18 februari 2020,
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het vervangen van de dakkapel - Generaal...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het gebruik van de heemtuin voor de uitbreiding...
Aanwijzingsbesluit toezichthouder sociaal domein, gemeente Voorschoten
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een...
Rectificatie: aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een erker aan de voorgevel en vervangen...
Aanwijzingsbesluit griffier en plaatsvervangers, gemeente Voorschoten
Gemeente Voorschoten Voorgenomen uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 17 februari 2020,
Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris, gemeente Voorschoten
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een berging - Industrieweg...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een hekwerk . - Wilgenlaan...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het realiseren van een aanbouw - Multatulilaan...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel - Mozartlaan...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het aanleggen van een oprit - Leidseweg...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het uitvoeren van diverse werkzaamheden...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een erker - Gustav Mahlerlaan...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het bouwen van een zwembad in de achtertuin...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het bouwen van een uitbouw...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): doorbraak draagmuur tussen...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van 2 dakkapellen - Oranjekade...
Mandaat gemeente Voorschoten ten behoeve van het voorbereiden en besluiten over het al dan niet indienen...
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Dobbeweg 9, Dobbeweg 9a en Dobbeweg 5-7 te Voorschoten
Gemeente Voorschoten; Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Veurseweg 180 te Voorschoten
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het bouwen van een carport - Jan van Hooflaan...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een fietsenberging -...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het verbreden van de uitweg - Wilgenlaan...
Machtigingsbesluit gemeente Voorschoten voor RDOG Hollands Midden ten behoeve van het horen van betrokkene...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het verwijderen van een dragende muur...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): het kappen van 4 bomen...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van ene...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het kappen van 11 bomen...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het uitbreiden van de woning/garage -...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel - Burg De...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde...
Gemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het vergroten van de woning op de 1e verdieping...
Gemeente Voorschoten Voorgenomen uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 24 januari 2020,
Gemeente Voorschoten, Uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 23 december 2019,
Subsidieregeling voorschoolse educatie Voorschoten 2020
Gemeente Voorschoten – geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure): het indelen van het terrein...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een...
Gemeente Voorschoten – verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsaen van dakkapellen ...
Gemeente Voorschoten – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): het herstel van...
Gemeente Voorschoten – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): het restaureren...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het kappen van 1 boom...
Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het in gebruik nemen...