Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Voorst

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Voorst. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Voorst. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Voorst - Realiseren knip door middel van een versmalling van het wegprofiel, andersoortige bestrating en afsluitpalen - Tuinstraat in Voorst 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Voorst - Instellen eenrichtingsverkeer uitgezonderd (brom)fietsers - Schoolstraat in Terwolde 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Voorst - Aanwijzen parkeervoorzieningen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto´s met gebruik van de laadpaal - Barteldplein in Twello 01-05-2019 01-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Bandijk 20 t/m 20D, Terwolde, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit geen exploitatieplan vast te stellen 01-05-2019 01-07-2019 detail
Nadere regels vergunningvrije/meldingplichtige evenementen (Apv) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Gravenstraat 27, Voorst 10-04-2019 10-06-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Kleine Enkweg 4, Voorst en vastgesteld beeldkwaliteitsplan Kleine Enkweg 4, Voorst 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Voorst - Instellen parkeerverbod voor beide zijden van de weg - Hoge Worp in Steenenkamer 03-04-2019 03-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Molenstraat 33, Twello 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Voorst - Individuele gehandicaptenparkeerplaats - Koningin Wilhelminastraat in Terwolde 27-03-2019 27-05-2019 detail
Gemeente Voorst - Individuele gehandicaptenparkeerplaats - Middenweg in Wilp 27-03-2019 27-05-2019 detail
Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Oude Zutphenseweg 3T in Klarenbeek 20-03-2019 20-05-2019 detail
Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Kar 11T in Klarenbeek 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Melkleenweg 3, Terwolde en ontwerpbeeldkwaliteitsplan 06-03-2019 06-05-2019 detail
Vastgesteld wijzigingsplan Lochemsestraat 14 en 16, Terwolde 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verordening bezwaarschriftencommissie (versie 11 februari 2019) 13-02-2019 13-04-2019 detail
Privacybeleid Voorst 2019 13-02-2019 13-04-2019 detail
Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten Twello 13-02-2019 13-04-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Klarenbeek 2019, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit geen exploitatieplan vast te stellen 06-02-2019 06-04-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Gravenstraat 27, Voorst 30-01-2019 30-03-2019 detail
Verordening Asbestlening particulieren gemeente Voorst 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening Asbestlening zakelijk gemeente Voorst 09-01-2019 09-03-2019 detail
Bouwverordening 2018 gemeente Voorst 09-01-2019 09-03-2019 detail
Uitvoeringsbesluit 2019 bij Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Voorst 31-12-2018 28-02-2019 detail
Gemeenschappelijke Regeling Delta 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening reclamebelasting Twello centrum 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening reinigingsheffingen Voorst 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening rioolheffing Voorst 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting Voorst 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening Voorst 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Hengelderweg 7, Voorst 27-12-2018 27-02-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Kneuterstraat 24, Wilp 27-12-2018 27-02-2019 detail
Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Oude Zutphenseweg in Klarenbeek 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Jeugdhulp gemeente Voorst 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2019 gemeente Voorst 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Adresonderzoek onbekende verblijfplaats 12-12-2018 12-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Kleine Enkweg 4, Voorst en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Kleine Enkweg 4, Voorst 05-12-2018 05-02-2019 detail
Beleidsregel Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs 21-11-2018 21-01-2019 detail
Beleidsregel aanpak woonoverlast gemeente Voorst 21-11-2018 21-01-2019 detail
vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Twello 14-11-2018 14-01-2019 detail
Gemeente Voorst - Wijziging voorrangssituatie - Zonnenbergstraat in Twello, ter hoogte van de Tienmorgen en de Leigraaf 14-11-2018 14-01-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Rijksstraatweg 90, Twello 14-11-2018 14-01-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Landgoed Het Wezeveld, Twello, vastgesteld beeldkwaliteitsplan en besluit geen exploitatieplan vast te stellen 07-11-2018 07-01-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening 24-10-2018 24-12-2018 detail
Beleidsregel bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Voorst 17-10-2018 17-12-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan Kneuterstraat 24, Wilp 10-10-2018 10-12-2018 detail
Gemeente Voorst - Individuele gehandicaptenparkeerplaats - Jachtlustplein in Twello 10-10-2018 10-12-2018 detail
Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen) 10-10-2018 10-12-2018 detail