7.3

Vergunningen Voorst

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Voorst. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Voorst. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Voorst - Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit basisregistratie personen)
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op de locatie Westererf...
Toestemming voor het houden van End of summer event op 5 en 6 september 2020 op de locatie Strandhuys...
Ontwerpomgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van twee woon-zorgvoorzieningen voor intensieve...
Gemeente Voorst - Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit basisregistratie personen)
Ontwerpomgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van twee woon-zorgvoorzieningen voor intensieve...
Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten van de schuur op de locatie Oude Rijksstraatweg...
Sloopmelding voor het verwijderen van de asbest dakbedekking van de aanbouw op de locatie Hoofdweg 22...
Melding Activiteitenbesluit voor het plaatsen van een windmolen op de locatie Koperdijk 4 in Klarenbeek
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een opslagloods op de locatie...
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op de locatie Westererf...
Gemeente Voorst - Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 21 augustus 2020
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit op de locatie Zeedijk 23 in Nijbroek
Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit naast de woning op de locatie Omloop 25...
Sloopmelding voor het verwijderen van het asbest dakbeschot van de woning op de locatie Twelloseweg 45...
Omgevingsvergunning toegekend voor het uitbreiden van de woning op de locatie Veluwsedijk 37 in Nijbroek
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het dierenbestand op de locatie...
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder (Wg) Bottenhoekseweg 9A in Teuge
Melding Algemene plaatselijke verordening (APV) voor het houden van burendag 2020 op 26 september 2020...
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder (Wg) Bottenhoekseweg 9A in Teuge
Toestemming voor het houden van een huwelijksfeest op 17 september 2021 van 20.00-1.00 uur op de locatie...
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage/schuur en aanleggen...
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 24 koopwoningen op de locatie...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 3 sleufsilo's met 2 meter hoge muren op de locatie Weerdseweg...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur op de locatie Buddezand 25 in Wilp
Aanvraag omgevingsvergunning voor het toestaan van bewoning van het wachtgebouw van het MOB-complex op...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 10 augustus 2020
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een bedrijfswoning op de...
Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Schoolstraat 27 in Terwolde
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op de locatie Verdistraat 14 in Twello
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op de locatie Verdistraat 14 in Twello
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van het dak van het voorhuis...
Melding Algemene plaatselijke verordening (APV) voor het houden van Beursvloer Voorst op 28 oktober 2020...
Melding Activiteitenbesluit voor het starten van een destilleerderij op de locatie Kerkstraat 1 in Voorst
Sloopmelding voor het afvoeren van asbesthoudende platen op de locatie Molenveld 31 in Twello
Sloopmelding voor het verwijderen van het asbesthoudende dak van een fietsenschuur op de locatie Wijkseweg...
Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit woning, stal en kapschuur op de locatie...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op de locatie Vollehandsweg 4 in Terwolde
Melding Algemene plaatselijke verordening (APV) voor het vieren van een bruiloft op 22 augustus 2020...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de locatie Dernhorstlaan 20 in Twello
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op de locatie Vollehandsweg 4 in Terwolde
Sloopmelding voor het afvoeren van asbesthoudende platen op de locatie Schakerpad 3 in Twello
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw op de bestaande uitbouw op de locatie...
Omgevingsvergunning toegekend voor het bouwen van een woning op de locatie Bottenhoekseweg 9A 0001 in...
Melding Algemene plaatselijke verordening (APV) voor het houden van een picknickconcert op 7 augustus...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in-/uitrit op de locatie Schoolstraat 23 in Voorst
Omgevingsvergunning toegekend voor het doorbreken van een draagmuur op de locatie Mozartstraat 163 in...
Ontwerpomgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine windmolen op de locatie Voorsterklei 13 in...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuilstal op de locatie Bongerdstraat (WIL A...
Sloopmelding voor het afvoeren van asbesthoudende golfplaten op de locatie Kerklaan 10 in Twello