7.9

Vergunningen Voorst

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Voorst. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Voorst. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Voorst - Kennisgeving ontheffing verbranden kap- en snoeihout de Oude Ziele 3 in Twello
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 1 juni 2020
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de locatie Veluwsedijk 37 in Nijbroek
Melding Algemene plaatselijke verordening (APV) voor het houden van een verjaardagsfeest op 5 juni 2021...
Omgevingsvergunning toegekend voor het aanleggen van een inrit naar de personeelsparkeerplaats op de...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op de locatie Bottenhoekseweg 9A in Teuge
Omgevingsvergunning afgewezen voor het kappen van een boom op de locatie Goeman Borgesiusstraat 32 in...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op de locatie Tuinstraat 65A in Voorst
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op de locatie Tuinstraat 65B in Voorst
Sloopmelding voor het verwijderen van het asbesthoudende dakbeschot van de woning en zijwangen van de...
Omgevingsvergunning toegekend voor het bouwen van een garage/berging op de locatie Plesmanstraat 10 in...
Sloopmelding voor het verwijderen van een asbesthoudende buis uit de woning op de locatie Kervelstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging met veranda op de locatie Lariksweg 29 in...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met berging op de locatie Weteringserf Kavel...
Sloopmelding voor het verwijderen van het asbesthoudende dak van een garage op de locatie Klokkenkampsweg...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de kapschuur op de locatie Bottenhoekseweg 4 in...
Sloopmelding voor het slopen van twee schuren en verwijderen van asbesthoudende materialen van meerdere...
Toestemming voor het verkopen van verpakt ijs op de locatie Teugseweg 8A in Teuge
Omgevingsvergunning toegekend voor het bouwen van een veranda op de locatie Nijenbeekseweg 20 in Voorst
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van acht woningen op de locatie...
Sloopmelding voor het slopen en verwijderen van asbesthoudende platen van een schuur op de locatie Zandstraat...
Omgevingsvergunning toegekend (revisie) voor het verbouwen van een schuur tot woning op de locatie Bandijk...
Omgevingsvergunning toegekend (revisie) voor het uitbreiden van de woning en plaatsen van een dakkapel...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een bedrijfswoning op de locatie Gravenstraat 8 in...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op de locatie H.W. Iordensweg 85 in Wilp
Aanvraag omgevingsvergunning voor het pand in gebruik nemen als kleding uitgiftepunt op de locatie Zutphenseweg...
Ontwerpbesluit vaststelling komgrenzen van alle dorpskernen binnen de gemeente Voorst
Ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en)
Omgevingsvergunning toegekend voor het vervangen van de toegangspoort op de locatie Lindelaan 25 in Twello
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en schuur op de locatie nabij Polveensweg...
Sloopmelding voor het afvoeren van asbesthoudende platen op de locatie Ganzevlesweg 1 in Teuge
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur op de locatie Polveensweg 23 in Klarenbeek
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verduurzamen en renoveren van de woning...
Omgevingsvergunning afgewezen voor het kappen van vier eikenbomen op de locatie Martinusweg 19 in Twello
Omgevingsvergunning toegekend voor het bouwen van een woning op de locatie Broekstraat 48 in Klarenbeek
Gemeente Voorst - Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit basisregistratie personen)
Omgevingsvergunning toegekend voor het kappen van een kastanjeboom op de locatie Rijksstraatweg 42 in...
Omgevingsvergunning toegekend voor het kappen van een boom op de locatie Bandijk 27 in Terwolde
Wijzigingsbesluit i.v.m. correcties van Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een eikenboom op de locatie Broekstraat 25B in Klarenbeek
Toestemming voor het verkopen van poffertjes en wafels op de locatie bij Dorpsstraat 24 en 26B in Twello
Omgevingsvergunning toegekend voor het kappen van zes bomen op de locatie Parmentierstraat en Fokkerstraat...
Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder (Wg) voor de Broekstraat in Klarenbeek, kadastraal Voorst...
Omgevingsvergunning toegekend voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie Burgemeester van der Feltzweg...
Omgevingsvergunning toegekend voor het dempen van een sloot op de locatie Kadijk 8 in Terwolde
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van drie bomen op de locatie Rijksstraatweg 101 in Twello
Sloopmelding voor het slopen van een schuur op de locatie Doornweerdstraat 5 in Twello
Omgevingsvergunning toegekend voor het plaatsen van een afzuiginstallatie op de locatie Kopermolenweg...
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een schutting op de locatie...
Melding Activiteitenbesluit voor het uitvoeren van productieprocessen op de locatie Engelenburgstraat...