Vergunningen Vught

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Vught. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Vught. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – HOEVENSESTRAAT 21A
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING KAPPEN – PERCEEL L 4150 LIEVEVROUWEPARK
AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS, KERKWEG 45
AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS, HASPELSTRAAT 9
AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS, MUTSAERSSTRAAT 21
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – PRINS MAURITSLAAN 7
GEMEENTE VUGHT - VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING MONUMENT – RAADHUISSTRAAT...
GEMEENTE VUGHT - SLOOPMELDING – BEUKENHORST 3A
GEMEENTE VUGHT – GEBRUIKSMELDING – HEUVEL 2
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – BESTEVAER 25
GEMEENTE VUGHT - BESLUIT VERLENGEN BESLISTERMIJN – TAALSTRAAT 187
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING IN/UITRIT – JACOB VAN RUISDAELSTRAAT 22
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW –BOSLAAN 49
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING IN/UITRIT – KLEINE WEIDEHOEVE 21
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – PRINS MAURITSLAAN 7
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – THERESIALAAN 105
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING AANLEG – SCHEEPENSTRAAT 1
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW –ST.-LAMBERTUSSTRAAT 19
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING KAPPEN – OUWERKERKLAAN
GEMEENTE VUGHT – VERLEENDE VENTVERGUNNING – VUGHT
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz Vught 2019
Vastgesteld wijzigingsplan 'Stationsstraat 6a Vught'
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING KAP – MIDDELSTEBAAN 16
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW EN IN/UITRIT – ANDREJ SACHAROVLAAN 3
VERGUNNING VOORWERPEN OP OF AAN DE WEG, VLIERTSTRAAT 83
GEMEENTE VUGHT – VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING – KONINGINNELAAN 1B/EVENEMENTENTERREIN STADHOUDERSPARK
GEMEENTE VUGHT – VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING – ST.-MICHIELSGESTELSEWEG 5A
GEMEENTE VUGHT – MELDING ARTIKEL 8.40 – MARKTVELD 4
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING AANLEG – PERCEEL E 3855 JAGERSBOSCHLAAN
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – PRINS MAURITSLAAN 7
GEMEENTE VUGHT – GEWEIGERDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING – MOLENVENSEWEG 41 A
GEMEENTE VUGHT - BESLUIT VERLENGEN BESLISTERMIJN – HOEK DOKTER HILLENLAAN EN RAADHUISSTRAAT
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW EN PLANOLOGISCHE AFWIJKING – INDUSTRIEWEG 12M T/M...
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE BRANDVEILIG GEBRUIK – HELVOIRTSEWEG...
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – NABIJ CINGEL 12
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – BESTEVAER 25 PERCEEL B 10143
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING KAPPEN – PERCEEL B 8308, B10143 EN B 9584 GROTE ZEEHELDENBUURT
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – HERTOGLAAN 34
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – PRINS MAURITSLAAN 7
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING KAPPEN – HOEVENSESTRAAT 7
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING – MOLENSTRAAT 1
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING – VAN HEESWIJKSTRAAT 4
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – VAN HEESWIJKSTRAAT 4
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – ZONNEBOS 22
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING – HEIWEG 21
GEMEENTE VUGHT - SLOOPMELDING – HOEVENSESTRAAT 23
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – LUNETTENLAAN 501 G U3
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – MAARTEN TROMPSTRAAT 2 T/M 26A EN MICHIEL DE RUYTERWEG...
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW EN PLANOLOGISCHE AFWIJKING – CROMVOIRTSEPAD 1A
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – THERESIALAAN 69