Vergunningen Vught

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Vught. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Vught. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Herplaatsing Ontwerpbestemmingsplan ‘Gogelstraat 3, Vught’
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – ST.-MICHIELSGESTELSEWEG 7
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – JULIANA VAN STOLBERGLAAN 2
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – BOXTELSEWEG 12
ONTU kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘Gogelstraat 3, Vught’.
GEMEENTE VUGHT – GEBRUIKSMELDING – GLORIEUXLAAN 1
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – RAADHUISSTRAAT 3F
GEMEENTE VUGHT – GEWEIGERDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – AERT HEYMLAAN 13 B
GEMEENTE VUGHT – MELDING ARTIKEL 8.40 – EIKENLAAN 18
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – WILLEM DE RIJKELAAN 31
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW EN IN-/UITRIT – VAN DE GOORSTRAAT 10
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW EN MONUMENT – HELVOIRTSEWEG 3
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING IN/-UITRIT – JAN VAN SPEYKSTRAAT 12
GEMEENTE VUGHT - BESLUIT VERLENGEN BESLISTERMIJN – DORPSSTRAAT 12
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING IN-/UITRIT – PERCEEL D 4454 EN D 4453 T.H.V....
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING KAPPEN – PERCEEL E 3855 T.H.V. MARTINILAAN
GEMEENTE VUGHT - BESLUIT VERLENGEN BESLISTERMIJN – VERLENGDE KAMPDIJKLAAN 13
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – MAURICKPLEIN 3
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING – BOUW –KOESTRAAT 17
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING IN-/UITRIT – LOVERENSESTRAAT 14
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – PERCEEL C 1013 T.H.V. BEUKENHORST
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – TAALSTRAAT 51
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – VLIERTSTRAAT 44
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – MOLENEINDPLEIN 8
GEMEENTE VUGHT - VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING – DEUTERSESTRAAT 26
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – BOSLAAN 8
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING KAP – TITUS BRANDSMALAAN 1
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – SECTIE K PERCEEL 1979 VIADUCT A65 NABIJ...
GEMEENTE VUGHT – MELDING ARTIKEL 8.40 – T.H.V. LEKKERBEETJENLAAN 37 EN 156
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING AANLEG – BOSLAAN 49
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – PERCEEL G 2459 T.H.V. GROENSTROOK TUSSEN...
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – HELVOIRTSEWEG 134A
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING KAP – ZONNEWEILAAN 20
gemeente Vught - realiseren instellen van een tweetal parkeervoorzieningen voor het opladen van elektrische...
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING -HOEK DR. HILLENLAAN /...
GEMEENTE VUGHT - ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK UITGEBREIDE PROCEDURE...
GEMEENTE VUGHT – INTREKKING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING – RAADHUISSTRAAT 3F
GEMEENTE VUGHT - ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK UITGEBREIDE PROCEDURE...
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING WILLIBRORDUSSTRAAT 5
GEMEENTE VUGHT –VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUW EN INRIT/ UITWEG – ACHTERSTRAAT 8
GEMEENTE VUGHT - BESLUIT VERLENGEN BESLISTERMIJN – HEIWEG 10
GEMEENTE VUGHT - BESLUIT VERLENGEN BESLISTERMIJN – JAN VAN SPEYKSTRAAT 12
GEMEENTE VUGHT - BESLUIT BUITEN BEHANDELING STELLEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING – MGR. GOOSSENSSINGEL...
GEMEENTE VUGHT - MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN – JULIANA VAN STOLBERGSTRAAT 100
GEMEENTE VUGHT - MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN – T.H.V. LEKKERBEETJENLAAN 156
AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS – PAULUSSTRAAT 22
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING AANLEG – SECTIE K PERCEEL 2086 ISABELLAVELD
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING AANLEG – HELVOIRTSEWEG 158
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – AERT HEYMLAAN 9
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – LOYOLALAAN 32