Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen WVS-groep

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van WVS-groep. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door WVS-groep. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Beheerregeling informatiebeheer 05-04-2019 05-06-2019 detail
Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer 05-04-2019 05-06-2019 detail
Archiefverordening WVS-groep 2018 05-04-2019 05-06-2019 detail
Controleverordening WVS-groep 25-03-2019 25-05-2019 detail
Financiële verordening WVS-groep 25-03-2019 25-05-2019 detail
voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO 24-12-2018 24-02-2019 detail
Sanctiebeleid WVS 07-11-2018 07-01-2019 detail
CAR/UWO 27-09-2018 27-11-2018 detail
CAR/UWO 13-07-2018 13-09-2018 detail
Reglement cameratoezicht WVS 04-06-2018 04-08-2018 detail
Privacyreglement 04-06-2018 04-08-2018 detail
Wijziging CAR-UWO (DB 12-12-2016) 18-01-2018 18-03-2018 detail
Regeling organieke functiewaardering 18-01-2018 18-03-2018 detail
Wijziging CAR-UWO (DB 15-01-2018) 18-01-2018 18-03-2018 detail
Regeling Generatiepact WVS 24-11-2017 24-01-2018 detail
Wijziging CAR-UWO (DB 12-12-2016) 16-11-2017 16-01-2018 detail
Wijziging CAR-UWO (DB 12-12-2016) 16-11-2017 16-01-2018 detail
voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO 22-03-2017 22-05-2017 detail
voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO 10-02-2017 10-04-2017 detail
Wijziging CAR-UWO (DB 12-12-2016) 19-12-2016 19-02-2017 detail
voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO 17-11-2016 17-01-2017 detail
Wijziging CAR-UWO (DB 12-09-2016) 23-09-2016 23-11-2016 detail
Directiestatuut WVS-groep 23-09-2016 23-11-2016 detail
Deze regeling kan worden aangehaald als Directiestatuut 01-09-2016 01-11-2016 detail
WijzigingCAR-UWO Hoofdstuk 3 (DB07-12-2015) 04-03-2016 04-05-2016 detail
Besluit tot het vaststellen van nadere regels met betrekking tot hoofdstuk 3CAR-UWO (Salaris, vergoedingen, toelagenenuitkeringen) 04-03-2016 04-05-2016 detail
WijzigingCAR-UWO(DB29-02-2016) 04-03-2016 04-05-2016 detail
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 6 juli 2015 28-09-2015 28-11-2015 detail
Wijziging CAR-UWO (DB 14-09-2015) 28-09-2015 28-11-2015 detail
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 2 maart 2015 28-09-2015 28-11-2015 detail
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 13 oktober 2014 25-09-2015 25-11-2015 detail
Het dagelijks bestuur van WVS-groep; 21-09-2015 21-11-2015 detail
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 9 februari 2015 21-09-2015 21-11-2015 detail
Het dagelijks bestuur van WVS-groep; 21-09-2015 21-11-2015 detail
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 18 mei 2015 21-09-2015 21-11-2015 detail
Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter, de algemeen directeur, de directeur WVS-bedrijven en de concernhoofden van WVS-groep, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, 21-09-2015 21-11-2015 detail