Vergunningen WVS-groep

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van WVS-groep. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door WVS-groep. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verzuim- en werkhervattingsreglement detail
Wijziging CAR-UWO (DB 24-06-2019) detail
Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer detail
Beheerregeling informatiebeheer detail
Archiefverordening WVS-groep 2018 detail
Controleverordening WVS-groep detail
Financiële verordening WVS-groep detail
voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO detail
Sanctiebeleid WVS detail
CAR/UWO detail
CAR/UWO detail
Reglement cameratoezicht WVS detail
Privacyreglement detail
Wijziging CAR-UWO (DB 12-12-2016) detail
Regeling organieke functiewaardering detail
Wijziging CAR-UWO (DB 15-01-2018) detail
Regeling Generatiepact WVS detail
Wijziging CAR-UWO (DB 12-12-2016) detail
Wijziging CAR-UWO (DB 12-12-2016) detail
voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO detail
voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO detail
Wijziging CAR-UWO (DB 12-12-2016) detail
voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO detail
Wijziging CAR-UWO (DB 12-09-2016) detail
Directiestatuut WVS-groep detail
Deze regeling kan worden aangehaald als Directiestatuut detail
WijzigingCAR-UWO Hoofdstuk 3 (DB07-12-2015) detail
Besluit tot het vaststellen van nadere regels met betrekking tot hoofdstuk 3CAR-UWO (Salaris, vergoedingen, toelagenenuitkeringen) detail
WijzigingCAR-UWO(DB29-02-2016) detail
Wijziging CAR-UWO (DB 14-09-2015) detail
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 2 maart 2015 detail
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 6 juli 2015 detail
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 13 oktober 2014 detail
Het dagelijks bestuur van WVS-groep; detail
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 9 februari 2015 detail
Het dagelijks bestuur van WVS-groep; detail
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 18 mei 2015 detail
Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter, de algemeen directeur, de directeur WVS-bedrijven en de concernhoofden van WVS-groep, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, detail