7.5

Vergunningen WVS-groep

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van WVS-groep. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door WVS-groep. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Regeling Organieke Funtie
Mandaatstatuut
Algemeen Sanctiebeleid WVS
Verordening vergoeding commissieleden
Wijziging CAR-UWO (DB 26-08-2019)
Bedrijfsautoregeling
Regeling roostervrije uren
Regeling melding vermoeden misstand
Mandaatstatuut
Verzuim- en werkhervattingsreglement
Wijziging CAR-UWO (DB 24-06-2019)
Beheerregeling informatiebeheer
Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer
Archiefverordening WVS-groep 2018
Controleverordening WVS-groep
Financiële verordening WVS-groep
voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO
Sanctiebeleid WVS
CAR/UWO
CAR/UWO
Reglement cameratoezicht WVS
Privacyreglement
Regeling organieke functiewaardering
Wijziging CAR-UWO (DB 12-12-2016)
Wijziging CAR-UWO (DB 15-01-2018)
Regeling Generatiepact WVS
Wijziging CAR-UWO (DB 12-12-2016)
Wijziging CAR-UWO (DB 12-12-2016)
voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO
voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO
Wijziging CAR-UWO (DB 12-12-2016)
voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO
Wijziging CAR-UWO (DB 12-09-2016)
Directiestatuut WVS-groep
Deze regeling kan worden aangehaald als Directiestatuut
WijzigingCAR-UWO Hoofdstuk 3 (DB07-12-2015)
Besluit tot het vaststellen van nadere regels met betrekking tot hoofdstuk 3CAR-UWO (Salaris, vergoedingen,...
WijzigingCAR-UWO(DB29-02-2016)
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 6 juli 2015
Wijziging CAR-UWO (DB 14-09-2015)
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 2 maart 2015
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 13 oktober 2014
Het dagelijks bestuur van WVS-groep;
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 9 februari 2015
Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter, de algemeen directeur, de directeur WVS-bedrijven...
Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 18 mei 2015
Het dagelijks bestuur van WVS-groep;