Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waadhoeke

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waadhoeke. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waadhoeke. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hartman Sannesstraat 8 in St.-Annaparochie 25-03-2019 25-05-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Rie 4 te Franeker 25-03-2019 25-05-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Warnserbuorren 34 in Menaam 25-03-2019 25-05-2019 detail
Verleende evenementvergunning/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, rommelmarkt en feesttent, 27 april 2019, 13.00 tot 17.00 uur, Molewjuk en het Plein, Bitgummole 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende evenementvergunning, Midseumermôlnkuier, 15 juni 2019, 8.30 tot 17.00 uur, start en finish bij Vrouwbuurtstermolen, Waadhoeke 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verplaatsen van een tijdelijke opslagloods, De Wissel 15, St.-Annaparochie 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, dempen van watergangen en graven van nieuwe bermsloten ten behoeve van het verbreden van wegen, Kapellewei, Tzummarum en Ottemaleane, Sexbierum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van de hekwerk, Hegedyk 42, Marsum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen en vergroten van de woning, Headyk 37, Dronryp 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, terugsnoeien van een zieke boom, Skoallestrjitte 1, Marsum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een schuurkas, Hearewei 9, Pietersbierum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen van de gevel van de garage, kort-Morn 5, Nij Altoenae 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, aangebrachte reclame aan de buitenzijde van een bedrijfspand, Jan Flamelingstraat 1, Menaam 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Kersehôf 12, Berltsum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een kap op de garage, erpzicht 12, Tzum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), kappen van een boom, Tsjerkebuorren 20, Winsum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), plaatsen van zonnepanelen, Oudebildtdijk 1098, Westhoek 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, nieuwbouw woning, De Lange Fâlom 5, Sint Annaparochie 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, vergroten van een woning, Dorpsstraat 38, Schalsum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een kaatsmuur, Bitgumerdyk 3a, Menaam 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Kersehôf 14, Berltsum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, opbouw op garage, Karveel 23, Franeker 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van de keuken en het realiseren van een slaapkamer op de verdieping, Menamerdyk 18, Slappeterp 20-03-2019 20-05-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, uitbreiden woning achterzijde, Hobbemasingel 7, Dronryp 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Marconistraat 6 te Franeker (uitgebreide procedure) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, aanbrengen zonnepanelen, Ludingaweg 1, Achlum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Melding aanleggen uitweg (APV), verbreden van de uitrit van de aldaar gevestigde woning, De Gripe 17, Menaam 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Weakens 3 Winsum (uitgebreide procedure) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Weigering omgevingsvergunning (reguliere procedure), realiseren van een appartement met eigen opgang boven een café, Voorstraat 2, Tzum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, OBM voor de legalisatie van 4 stuks bestaande windturbines, Nabij Rijksweg 5, Herbaijum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning De Stapel 12 in Menaam 19-03-2019 19-05-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Stapel 12 in Menaam 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende standplaatsvergunning, plaatsen van een verkoopwagen, 31 juli 2019, Voorstraat, Franeker 18-03-2019 18-05-2019 detail
Verleende standplaatsvergunning, plaatsen van een verkoopwagen, 31 juli 2019,Voorstraat, Franeker 18-03-2019 18-05-2019 detail
Verleende standplaatsvergunning, plaatsen van een verkoopwagen, 30 en 31 juli 2019, Voorstraat, Franeker 18-03-2019 18-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan St.-Annaparochie - Partiële herziening Perifere detailhandel 15-03-2019 15-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan St.-Annaparochie - Partiële herziening Perifere detailhandel 15-03-2019 15-05-2019 detail
Verleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Spring Break, 13 april 2019 van 21.00 tot 02.00/2.30 uur, Mieddyk 39B, Menaam 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Lûkrock, 20 april 2019, verschillende tijden, Westerein 2, Wjelsryp 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, splitsen van de woning in 3 appartementen, Prins Mauritsstraat 4, Franeker 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van meerdere blokhutten, Gralda 5, Menaam 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van de woning, Mennerdahôf 35, Deinum 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van de woning, Langestraat 56, Bitgummole 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verleende aanwezigheidsvergunning speelautomaten, plaatsen van 2 kansspelautomaten, Hemmemaplein 5, Berltsum 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verleende ontheffing driehoeksreclameborden, aankondiging van de open dag, periode 25-03-2019 tot en met 07-04-2019, gemeente Waadhoeke 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verleende standplaatsvergunning, visverkoopwagen, 31 juli 2019, Voorstraat, Franeker 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verleende evenementvergunning /ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, feesttent, 30 juli 2019 van 20.00 tot 01.30 uur en op 31 juli 2019 van 11.00 tot 01.30 uur, Voorstraat, Franeker 13-03-2019 13-05-2019 detail
Melding aanleggen uitweg (APV), Marten Anemastraat 3, 8808HK, Dongjum 13-03-2019 13-05-2019 detail
Melding aanleggen uitweg (APV), Frjentsjerterdyk 12, 8855XC, Sexbierum 13-03-2019 13-05-2019 detail
Melding aanleggen uitweg (APV), Burgemeester Okmastraat 31, 8801VD, Franeker 13-03-2019 13-05-2019 detail