7.9

Vergunningen Waadhoeke

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waadhoeke. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waadhoeke. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Súdhoekstermiddelweg 103 in St.-Annaparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bildtdyk 10 in Berltsum
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 29 mei 2020
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Ottemaleane 1 in Sexbierum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Academiestraat 30 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 49 in Peins
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Lange Fâlom 11 te St.-Annaparochie ( naast nr...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hemmemawei tussen 1 en 3 in Berltsum
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Haerdawei 12 in Oosterbierum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Fockingastrjitte 7 in Boksum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hoarnestreek 9 in Pietersbierum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Finne 4 in Sexbierum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Terppaed 6 in Sexbierum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tulpappel 18 in St.-Annaparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tichelersdyk 30 A in Berltsum
Beleidsregel maatschappelijke- en sportactiviteiten t.b.v. bewoners AZC St.-Annaparochie 2020
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Harlingerweg 18 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 833 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning It Heech 4 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Achterbosk 21 in Menaam
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Berlikumerweg 14 A in Ried
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Finne 4 in Sexbierum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Noorderbolwerk 11 A in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Wytze van Camminghastr 4 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Attesweg 29 in Oudebildtzijl
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuiderkade 39 in Franeker
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Klaas de Jagerlaan 12 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Nije Kamers 24 St.-Annaparochie (naast De Lange...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Pastorijbuorren 9 in Sexbierum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Voorstraat 11 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zevenhuizen 52 en 53 in Franeker
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Franekerweg 3 in Tzum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Sedyk 1 in Pietersbierum
Kennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Bodde 3 in Bitgum
Vertrokken naar onbekende bestemming
Vertrokken naar onbekende bestemming
Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Franekerweg 5 in Tzum (Uitgebreide procedure)
Vertrokken naar onbekende bestemming
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning It Heech 44 in Dronryp
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning It War 18 in Menaam
Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Franekerweg 5 in Tzum (Uitgebreide procedure)
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Oudebildtdijk nabij 390 in Nij Altoenae
Gemeente Waadhoeke - ontwerp bestemmingsplan - Franeker - Linthorst Homanstraat 50
Gemeente Waadhoeke - ontwerp bestemmingsplan - Franeker - Linthorst Homanstraat 50
Kennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Wiske 3 in Achlum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bitgumerdyk 1A in Marsum
Kennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tanjabuurt 14 in Achlum