Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waadhoeke

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waadhoeke. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waadhoeke. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Grêftswâl 1 in Menaam 24-05-2019 24-07-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Over de Barte 8 in St.-Annaparochie 24-05-2019 24-07-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Burg J Dijkstraweg 6 in Franeker 24-05-2019 24-07-2019 detail
Verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, houden van een dorpsfeest met aanwezigheid van muziek, 30 mei t/m 1 juni 2019, verschillende tijden, Waadhoeke 23-05-2019 23-07-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Warnserbuorren 34 in Menaam 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende ontheffing geluidhinder, montagewerkzaamheden, 5 juni van 20.00 uur tot 6 juni 2019 07.00 uur en 6 juni van 20.00 uur tot 7 juni 2019 07.00 uur, bij de brug (Van Harinxmakanaal), Dronryp 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, verschillende data, 19.00 tot 24.00 uur/18.30 tot 24.00 uur, perceel Skans 12A, 8831 XS, Winsum 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementvergunning, houden van een open dag, 31 mei 2019, 10.00 tot 16.00 uur, perceel It Súd 4, Blessum 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, houden van een kermis en aanwezigheid van muziek, 20 t/m 23 juni 2019, verschillende tijden, Kwekerijleane 2a, Berltsum 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende ontheffing sandwichborden, week 23 en 24 van 2019, ten behoeve van het Berne Iepenloftspul, Easterwierrum 23-05-2019 23-07-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Van Andel-Ripkestraat 31 in Franeker 23-05-2019 23-07-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 6 in Schalsum 23-05-2019 23-07-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Fourmanderij kavel 6 en 7 te Bitgummole 23-05-2019 23-07-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Wieken naast 27 te Franeker 23-05-2019 23-07-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zilverstraat 10 in Franeker 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ontwerpvergunning Drank- en horecavergunning, uitoefening van een horecabedrijf, perceel Bitgumerdyk 3A, Menaam 22-05-2019 22-07-2019 detail
Voorontwerpbestemmingsplan “Minnertsga – Stasjonstrjitte 10 en 12a”, Waadhoeke 22-05-2019 22-07-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, verbouwen van de boerderij, Rijksweg 4, 8817 PK, Herbaijum 22-05-2019 22-07-2019 detail
Melding aanleggen uitweg (Apv), verplaatsen oprit met 60 cm, Harlingerweg 48, 8801 PC, Franeker 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een hekwerk, Hegedyk 42, Marsum 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een overkapping, Nieuwebildtdijk 94, Oudebildtzijl 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een bedrijfsloods, De Wissel 3B, St.-Annaparochie 22-05-2019 22-07-2019 detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), plaatsen van een afvoerpijp aan de zijkant van de woning voor een pelletkachel, Lambertus Doniastraat 11, 8801 HD, Franeker 22-05-2019 22-07-2019 detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), bouwen van een overkapping, Camstrastrjitte 2 9036 MA, Menaam 22-05-2019 22-07-2019 detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), vervangen van een schuur, Lollumerweg 1 8804 RX, Tzum 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gemeente Waadhoeke - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Kempenaerstraat 22-05-2019 22-07-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Smidsreed 2 in Tzum 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Midsimmercup, 20 juni 2019 van 16.00 tot 23.00 uur, 22 juni 2019 van 09.00 tot 18.00 uur, voetbalveld aan de Welderingsstrjitte 6, Dronryp 21-05-2019 21-07-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Rie 4 te Franeker 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Samenloop voor Hoop, 5 en 6 juli 2019, voetbalvelden van SC Franeker, Franeker 21-05-2019 21-07-2019 detail
Kennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit 20-05-2019 20-07-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bargereed 98 in Tzummarum 20-05-2019 20-07-2019 detail
Verleende ontheffing artikel 2:3 APV Waadhoeke, plaatsen van een LED scherm, 31 juli 2019 van 08.00 tot 21.00 uur, op trottoir bij Sjaardemastraat 11, Franeker 20-05-2019 20-07-2019 detail
Verleende evenementvergunning, houden van een personeelsfeest, 23 juni 2019 van 14.30 tot 20.00 uur, terrein van Smeding Groenten en Fruit, Opfaart 1, Sint Annaparochie 20-05-2019 20-07-2019 detail
Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019, Waadhoeke 20-05-2019 20-07-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hemmemaweg 16 in St.-Annaparochie 20-05-2019 20-07-2019 detail
Verleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Stichting Sjirk de Wal, Rypstermerke 2019, 30 mei t/m 2 juni 2019, Dronryp 17-05-2019 17-07-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Oudebildtdijk 748 in St.-Jacobiparochie 16-05-2019 16-07-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Sasker van Heringawei 12 in Marsum 16-05-2019 16-07-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Arumer Feart bwnr. 19 t/m 23 te Franeke 16-05-2019 16-07-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Gerben van Tuinenstraat 33 in St.-Jacobiparochie 16-05-2019 16-07-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vliet 29 in Franeker 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, nieuwbouw 4x 2-onder-1-kap woningen met garages, De Gripe 21-35, Menaam 15-05-2019 15-07-2019 detail
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit, wijzigen indeling bedrijf, De Bodde 2A, 9044 LA, Bitgum 15-05-2019 15-07-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lollumerweg 1 in Tzum 15-05-2019 15-07-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 820 in St.-Jacobiparochie 15-05-2019 15-07-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Skilpaed 1 in Menaam 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, nieuwbouw vrijstaande woning, Dyksfeart 26, Franeker 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, t.b.v. het dempen van sloten, nabij De Draai en De Wissel, St.-Annaparochie 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een dakopbouw met zonnepanelen en het maken van een dakterras, Waagstraat 19, Franeker 15-05-2019 15-07-2019 detail