Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waadhoeke

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waadhoeke. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waadhoeke. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Waadhoeke - gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen uitgezonderd bestemmingsverkeer nrs. 5,7,8,9,10 en 11 - Trekwei, Deinum 18-01-2019 18-03-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 16-01-2019 16-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, wijzigen van de achtergevel, Hasthemerwei 1, Baaijum 16-01-2019 16-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, bouwen van een bergruimte, Tuinen 32, Franeker 16-01-2019 16-03-2019 detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), realiseren snackbar en B&B en plaatsen reclame, Rypsterdyk 5A, 9036 JC, Menaam 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Tulpappel 22, St.-Annaparochie 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van een bedrijfshal, De Opfeart 24, 9047 KW, Minnertsga 16-01-2019 16-03-2019 detail
Reparatiebesluit artikel 6.19 Awb, vervangen brug over het van Harinxmakanaal, it Heech, Dronrijp 16-01-2019 16-03-2019 detail
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit milieubeheer, vervangen van het bestaande aardgasreduceerstation (Alliander), K.N. Kuperusstrjitte 3, 9034 GP, Marsum 16-01-2019 16-03-2019 detail
Reparatiebesluit artikel 6.19 Awb, vervangen brug over het van Harinxmakanaal, it Heech, Dronrijp 16-01-2019 16-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, reconstructie brug, Baard, sectie A, nummer 3848, Welsrijp 09-01-2019 09-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Rûpelbank 1, Menaam 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende ontheffing driehoeksreclameborden, plaatsen van driehoeksreclameborden ter aankondiging van de Open Dag van AMS Franeker, in periode 21-01-2019 tot en met 27-01-2019, gemeente Waadhoeke 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende verklaring van geen bezwaar, doortocht van de Elfstedenroeimarathon 2019, 31 mei 2019 om 20.00 uur tot 1 juni 2019 rond 13.00 uur, gemeente Waadhoeke 09-01-2019 09-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, dempen en graven van sloten en het rooien van bomen, Koudeweg 21, St.-Jacobiparochie 09-01-2019 09-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, bouwen van een vrijstaande woning, Tzummerweg naast 14 C, Franeker 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende verklaring van geen bezwaar, wandel- en fietstocht, zondag 26 mei 2019, gemeente Waadhoeke 09-01-2019 09-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, huisvesten van arbeidsmigranten, Hofstraat 14, Franeker 09-01-2019 09-03-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), ingebruikname meeuwenverjaaginstallatie, Marconistraat 6, 8801 PM, Franeker 09-01-2019 09-03-2019 detail
Ingetrokken omgevingsvergunningen (reguliere procedure), aanbrengen van doosletterreclame, Hertog van Saxenlaan 78, gemeente Waadhoeke 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een perceelafscheiding, De Horsa 14, Franeker 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van een bestaande aanbouw, Noorderbuurt 1, Hitzum 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een bijgebouw, Harenstraat 7-9, St.-Annaparochie 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de bestemming (huisvesten van arbeidsmigranten), Leeuwarderweg 3, Franeker 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, huisvesten van arbeidsmigranten, Prof Wassenberghstraat 3, Franeker 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van tijdelijke units, Oosterlijke Industrieweg 25 A, 8801 JW, Franeker 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een woonhuis, Skoallestrjitte 3, 9034GL, Marsum 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, vergroten van een bedrijfspand, De Wissel 14, 9076 PT, St.- Annaparochie 09-01-2019 09-03-2019 detail
Ingetrokken omgevingsvergunningen (reguliere procedure), plaatsen van zonnecollectoren, Hearewei 2, Dronryp 09-01-2019 09-03-2019 detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), plaatsen van een berging, Troch de Koer 3, 9033 WM, Deinum 09-01-2019 09-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, realiseren van een woning met garage, De Lange Fâlom 25, St.-Annaparochie 09-01-2019 09-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, uitbreiden van een artsenpraktijk, Kadal 29, 9079 KT, St.-Jacobiparochie 09-01-2019 09-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, uitbreiden en veranderen van een hotel-restaurant, Hertog van Saxenlaan 78, 8802 PP, Franeker 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen en vergroten van de woning, Dorpsstraat 38, Schalsum 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Sirtumawei 1, Engelum 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van 49 woonstudio’s, Burgemeester J Dijkstraweg 6, Franeker 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen en vergroten van de woning, Hoofdweg 4, Zweins 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een tijdelijke woonunit, zummerweg naast 14 B, Franeker 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, splitsen van de woning, Slotleane 4, Marsum 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van het MFA (dokterspraktijk), Fjildleane 14, Minnertsga 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een schutting, Broedertrouw 28, St.-Jacobiparochie 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van de schuifpui door een kozijn, Buorren 44, Berltsum 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Bûterhoeke 55, Berltsum 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, psplitsen van een samengevoegde woning, Oudebildtdijk 818, St.-Jacobiparochie 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een opbouw op de garage, Tuinen 51, Franeker 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Sibrandus Leostrjitte naast nummer 9, Menaam 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van garageboxen, Harnzertrekwei 8, Dronryp 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van een berging, Dorpsstraat 10, Achlum 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van zonnecollectoren, Hearewei 2, Dronryp 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een zieke es, Hearewei 27, Dronryp 09-01-2019 09-03-2019 detail