Vergunningen Waadhoeke

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waadhoeke. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waadhoeke. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerp bestemmingsplan “Tzummarum - Kleasterwei 8, 8A en 8B”, Tzummarum
Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), aanbrengen taludverbreding, Sint Margrietwei 1,...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Skoallestrjitte 44 in Marsum
Ontwerp bestemmingsplan “Tzummarum - Kleasterwei 8, 8A en 8B”, Tzummarum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 63 in Oudebildtzijl
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Gijsbert van Swietenstr 23 in St.-Jacobiparochie
Verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, buurtfeest , 19 oktober 2019, Mr. G....
Verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften en art. 35 Drank- en Horecawet, Jubileumweekend,...
Kennisgeving ontvangst melding Besluit lozen buiten inrichtingen De Rie 12 in Franeker
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Swaerderwei 28 in Tzummarum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Middelweg-West 233 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning de Kempenaerstraat 15 in St.-Annaparochie
Kennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Lollumerweg nabij nr. 7 te Tzum
Vertrokken naar onbekende bestemming
Vertrokken naar onbekende bestemming
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ljouwertertrekwei naast 30C in Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tsjerkebuorren 6 in Winsum
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning It Heech 4 in Dronryp
Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht AD 2019
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hegesylsterwei 1 in Tzummarum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning op de hoek van Hertog van Saxenlaan en P.J. Troelstrastraat...
Verleende evenementvergunning /ontheffing geluidsvoorschriften/ artikel 35 Drank- en Horecawet, evenement...
Verleende Verleende ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, College Academie en het Kamerconcert,...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Wiersterdyk 33 A in Berltsum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 253 in St.-Annaparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Prins Bernhardlaan 11 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hegesylsterwei 1 in Tzummarum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tzummerweg 14C in Franeker
Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Van Andel-Ripkestraat tegenover nr. 31 in...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Zilverstraat 16 in Franeker
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Trekwei 10 in Deinum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hamerenweg 6 in Vrouwenparochie
Verleende standplaatsvergunning/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, plaatsen tap en podiumwagen,...
Verleende evenementvergunning, houden van evenement “Agrarische Dagen” en houden van kermis, 18 tot...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning It Heech 44 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning van Harenstraat 3 in St.-Annaparochie
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lambertus Doniastraat 1 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hamerenweg 17 in Vrouwenparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hoarnestreek 16 in Oosterbierum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning P J Troelstrastraat 9 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hatzum 2 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Gijsbert van Swietenstr 23 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Mieddyk 31 in Menaam
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Nieuwe Hof 11 t/m 28 in Franeker
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden bedrijfswoning, Miedleane 2, Herbaijum
Verleende verklaring van geen bezwaar, De Franeker Wieler Club, zondag 8 september 2019, Waadhoeke
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een boerderij, Hobbemasingel 8, Dronrijp
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Middelweg-West 233 in St.-Jacobiparochie