Vergunningen Waadhoeke

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waadhoeke. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waadhoeke. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp bestemmingsplan “Bitgummole – JH van Aismawei 52 ”
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zevenhuizen 47 in Franeker (naast 49)
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 278 in St.-Annaparochie
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tsjerkebuorren 11 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oosteinde 38 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hegedyk 9 in Boksum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning J A W Burgerstraat 1 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Gernierswei in de berm op de kruising met Lautawei...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Omrin 13 in Winsum
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning It Koartlân 1A in Berltsum (naast nr. 1)
Verleende standplaatsvergunning Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nijlân 25 in Menaam
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning van Harenstraat 8 in St.-Annaparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Strjitwei 12 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Waloen 1 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Langhuisterweg 12 in St.-Annaparochie
Melding voor carbidschieten op 31 december 2021 aan Stienzer Hegedyk 11b in het weiland te Vrouwenparochie
Melding voor carbidschieten op 31 december 2021 op het weiland aan Heechpaed te Dronryp
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Breed Plak 15 in Pietersbierum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tanjabuurt 14 in Achlum
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Westerein 27 in Wjelsryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kening State 1 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Albartus Teltingstraat 1 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 692 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving besluit op aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning nabij de N383 turborotonde in Marsum
Vaststelling wijzigingsplan St. Annaparochie – Bosch 7a, gemeente Waadhoeke
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hoyte Roucomastrjitte 15 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit St. Michaelsberch 4 in Winsum
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Hamerenweg 5 in Vrouwenparochie
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Julianastraat ter hoogte van nummer 1 in Franeker
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit St. Michaelsberch 2 a in Winsum
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Konkelswei 1 in Klooster Lidlum
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Konkelswei 1 in Klooster Lidlum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Middelweg-West 239 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoarnestreek 1 in Sexbierum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Roede10 H en 10 J in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sjoerd Draijerstrjitte naast 23 in Tzummarum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kiehoek in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hearewei 27 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bitgumerdyk 5 in Menaam
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Buorren 5 in Herbaijum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning St. Michaelsberch 2 a in Winsum
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Rijksweg 9C in Herbaijum
Verleende evenementenvergunning Franeker en omliggende dorpen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning It Bosk naast nummer 4 in Bitgummole
Ontwerp bestemmingsplan “St.-Jacobiparochie, Hovensterweg 1”
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Langestraat 56 in Bitgummole
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning It Bosk naast nummer 4 in Bitgummole
Ontwerpbestemmingsplannen ‘St.-Jacobiparochie - Rondom de Geert Veenhuizenstraat’ en ‘Dronryp – Fûgellan...
Kennisgeving ontheffing gebruik knalapparaat Camstrawei 27 in Firdgum