7.4

Vergunningen Waadhoeke

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waadhoeke. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waadhoeke. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening individuele studietoeslag 2021 gemeente Waadhoeke
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bûtenpôle 7 A in Berltsum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Alde Buorren 8 in Sexbierum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Jan Stapertlaan 6 in Franeker
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Prof van Swindenstraat 16 in Franeker
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Vikarijbuorren 42 in Minnertsga
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lautawei 13 in Wier
Vertrokken naar onbekende bestemming
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Waadhoeke
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middelweg-West 176 in St.-Annaparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vikarijbuorren 42 in Minnertsga
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Altoenaestraat 18 in St.-Annaparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Troch de Koer in Deinum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning It Koartlân 3 A in Berltsum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Langestraat 36 in Bitgummole
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hôfsleane 60A, 60B en 62 in Berltsum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Buorren 111 in Tzummarum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 2 in Franeker
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Salverderweg 69 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rypsterdyk 50A in Marsum
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Nieuwebildtdijk 424 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Getswerderdyk 1 in Franeker
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Puoldyk 69 in Dronryp
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 206 in St.-Annaparochie (bij nr....
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Keimptilsterdyk 2 in Dronryp
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Uniastrjitte 1 t/m 15 in Marsum (oneven)
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sjoerd Draijerstrjitte 29 in Tzummarum
Vertrokken naar onbekende bestemming
Gemeente Waadhoeke - verlening standplaatsvergunning - innemen van een standplaats met een oliebollenkraam...
Gemeente Waadhoeke - verlening standplaatsvergunning - innemen van een standplaats met een visverkoopwagen...
Gemeente Waadhoeke - verlening standplaatsvergunning - innemen van een standplaats met een oliebollenkraam...
Gemeente Waadhoeke - verlening standplaatsvergunning - innemen van een standplaats met een oliebollenkraam...
Gemeente Waadhoeke - verlening standplaatsvergunning - innemen van een standplaats met een visverkoopwagen...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bloemketerp 6 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middelweg-West 239 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Alde Buorren 8 in Sexbierum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Prof van Swindenstraat 16 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Burg Juckemastraat 15 in Franeker
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Over 't Set 9 in St.-Annaparochie (naast nummer...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hearewei 83 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 820 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tzummerweg 17 A in Franeker
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Rypsterdyk 50 in Marsum
VTH-beleid Fryslân
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk tegenover 1177 in Westhoek
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Attesweg 22 in Vrouwenparochie (kavel 11)
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Puoldyk naast nummer 55 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Westerpolder kavel 8 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Hegesylsterwei 1 in Tzummarum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hofstraat 12 in Franeker