7.3

Vergunningen Waadhoeke

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waadhoeke. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waadhoeke. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Vliet 8 in Franeker
Vertrokken naar onbekende bestemming
Vertrokken naar onbekende bestemming
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Prinses Beatrixstraat t/o 2 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dooitzen de Bildtstraat 3 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Skoallestrjitte 5 in Marsum
Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Edisonstraat 15-24 in Franeker (Uitgebreide...
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Hoarnestreek 5 inTzummarum (percelen rondom)
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lytsehuzen 1 in Dronryp
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Berltsumerdyk naast 26 in Bitgum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Binnenhof 6 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning C Lelystraat 13 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Berltsumerdyk 24 in Bitgum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning C Lelystraat 13 in Franeker
Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen Waadhoeke 2021
Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Waadhoeke 2020
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 362 in Nij Altoenae
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Troch de Koer 2 t/m 20 in Deinum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tzummerweg 17 in Franeker
Gemeente Waadhoeke - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van het gebruik van het pand - Harlingerweg...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Jorrit Biermastrjitte 18 in Dongjum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tsjerkeleane 9 in Ingelum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Feikemastraat 50 in Franeker
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Nieuwebildtdijk 424 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning de Opfeart 6 in Minnertsga
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Blikfaart 43 in Franeker
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning De Rie-Berltsumer Wiid in Ried
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Blikfaart 45 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Súdhoekster Faart 31 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Berltsumer Wiid 36 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Noorderbuurt 14 in Hitzum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Súdhoekster Faart 33 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Blikfaart 30 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning van Wijngaardenstraat 28 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Blikfaart 34 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Menamerdyk 19 in Bitgummole
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Gerben van Tuinenstraat 17 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Willem Westrastraat 15 in Franeker
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning De Pream en De Snikke in Berlikum.
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Berltsumer Wiid 38 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dyksfeart 24 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Omrin 13 in Winsum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ds H v E v Heslingastr 18 in Berltsum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nieuwebildtdijk 322 in St.-Annaparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mûntsewei 2 in Klooster Lidlum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Puoldyk 46 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Berltsumer Wiid 40 in Franeker
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Bolsterterfeart in Dronryp
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Jetskereed 1 E in Berltsum
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Willem Westrastraat 15 in Franeker