Vergunningen Waadhoeke

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waadhoeke. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waadhoeke. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mieddyk 31 in Menaam detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rypsterdyk 43 in Marsum detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Terhornestrjitte te Bitgummole detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vliet 36 in Franeker detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tzummerweg 14 A in Franeker detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Turfkade 9 in Franeker detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hoarpaed 4 in Pietersbierum detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Harnedyk 15 in Ingelum detail
Beleidsregels Opiumwet 13B Gemeente Waadhoeke detail
Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), verbouwen boerderij, Hobbemasingel 8, Dronrijp detail
Ontwerpbestemmingsplan “Minnertsga – Stasjonstrjitte 10 en 12a”, gemeente Waadhoeke detail
Kennisgeving opschorten beslistermijn op verzoek van aanvrager, Bouwen Jongveestal, Langhuisterweg 9, St. -Annaparochie detail
Kennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit detail
Ontwerpbestemmingsplan “Minnertsga – Stasjonstrjitte 10 en 12a”, gemeente Waadhoeke detail
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit, melding plaatsen mestsilo, Pypsterbuorren 14, Boksum detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Súdhoekstermiddelweg 105 in St.-Annaparochie detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Roede naast nummer 10 te Franeker detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning N384 bij Tzummarum detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning van Egmondstraat 36 in Oudebildtzijl detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Nieuwebildtdijk 238 in St.-Annaparochie detail
Vertrokken naar onbekende bestemming detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Dordtse Straat 33 in St.-Annaparochie detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Dordtse Straat 33 in St.-Annaparochie detail
Verleende evenementvergunning/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, plaatsen van podium diverse tappunten en pagodetenten, 30 en 31 juli, Vijverstraat, Franeker detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Van Harinxmaweg 6 in Franeker detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Skilpaed 1 in Menaam detail
Verleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften, FK Fierljeppen, Skâns 12, Winsum detail
Verleende ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, FK Fierljeppen, Skâns 12, Winsum detail
Verleende evenementvergunning /ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, horecaevenement, 30 en 31 juli 2019, Sjaardemastraat, Franeker detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Van Harinxmaweg 6 in Franeker detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Skilpaed 1 in Menaam detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 63 in Oudebildtzijl detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Prof Schotanusstraat 11 in Franeker detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lollumerweg 1 in Tzum detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning It Swee 4 in Deinum detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Van Loonstraat te St.-Annaparochie detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn, nieuw bouwen 5 woningen, Arumer Feart (bnr. 19 t/m 23), Franeker detail
Ontwerp bestemmingsplan “Rypsterdyk 43, Marsum”, gemeente Waadhoeke detail
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit, in gebruik nemen van het perceel voor opslag van materialen en machines, De Wissel 1, 9076 PT, St. Annaparochie detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Oud Kaatsveld 11 in Franeker detail
Ontwerp bestemmingsplan “Rypsterdyk 43, Marsum”, gemeente Waadhoeke detail
Verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften/art. 35 Drank- en Horeca, het houden van een kermis, aanwezigheid van muziek, schenken van zwak- alcoholhoudende drank feesttent, 11 juli tot en met 15 juli 2019, Ried detail
Wijziging verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften en art. 35 Drank- en Horecawet, historische demo-races, 11 augustus 2019, Franeker detail
Verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften/art. 35 Drank- en Horeca, Concours Hippique, terrein Stal de Hameren, 19 tot en met 21 juli, Vrouwenparochie detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning 't War 7 in Achlum detail
Verleende ontheffing artikel 2:3 APV Waadhoeke (tijdelijk terras), plaatsen van een tijdelijk terras in de 2 parkeervakken, 31 juli 2019 van 08.00 tot 17.00 uur, tegenover Voorstraat 53, Franeker detail
Verleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, houden van een muziekfestival, 13 juli 2019 van 13.00 tot 01.00 uur, Harlingerweg, Franeker detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bjirmenstate 52 in Sexbierum detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning P J Troelstrastraat 17 in Franeker detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Gripe 3 in Menaam detail