Vergunningen Waadhoeke

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waadhoeke. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waadhoeke. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Waadhoeke 2019
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning van Harenstraat 10 in St.-Annaparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bloemketerp 4 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Swaan 6 in St.-Annaparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Haven 7 in Marsum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 490 in St.-Annaparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning de Finne 40 in Minnertsga
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Slotwei 3 in Tzum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning van Harenstraat 37 in St.-Annaparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Aesterfaart naast nummer 18 te Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hearewei 24 B in Sexbierum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Suderpolderwei 5 in Wjelsryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Reinder Terpstralaan 4A in Franeker
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Aesterfaart 9 te Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Pier Winsemiusleane 10 in Winsum
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit van Egmondstraat 36 in Oudebildtzijl
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Snepper 23 in Franeker
Verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, intocht Sinterklaas, zaterdag 23 november...
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Sint Margrietwei 1, Boksum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Alde Dyk 5 in Baaium
Kennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Alde Dyk 5 in Baaium
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Wissel 19 in St.-Annaparochie
Verleende aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten, plaatsen van 2 kansspelautomaten
Kennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Wissel 3B, St.-Annaparochie
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Stjelpdyk 2 in Wjelsryp
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Noorderbolwerk 12A, 12B en 12C te Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Muontsehiem 9 in Boksum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Uranusbaan 2 in Franeker
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Fjildleane 5 in Minnertsga
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tulpappel 21 in St.-Annaparochie
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Franekerweg 3 in Hitzum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kiehoek 26 in Franeker
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning It Heech 4 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning G A Wumkesstrjitte 6 in Franeker
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Anna Maria van Schurmansingel tegenover nr. 13 in...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middelweg-West 176 in St.-Annaparochie
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Middelweg-Oost 30 in Vrouwenparochie
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Franekerweg 5 in Hitzum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Middelweg-Oost 30 in Vrouwenparochie
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning van Albadaweg 4 in Oudebildtzijl
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Skoalstrjitte 14 in Sexbierum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Orxmasingel 12 A in Menaam
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Longbuorren 1 in Dronryp
Rectificatie Voorontwerpbestemmingsplan “Berltsum – MFC”, gemeente Waadhoeke
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bosch 9 in St.-Annaparochie
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 253 in St.-Annaparochie
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waadhoeke
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hobbemasingel 8 in Dronryp