7.3

Vergunningen Waadhoeke

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waadhoeke. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waadhoeke. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lytsebuorren 61 in Menaam
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Academiestraat 30 in Franeker
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Duukelaar 11 in Franeker
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Sjoerd Draijerstrjitte 33 in Tzummarum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Omrin 14 in Winsum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning It Heech 44 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kleasterdyk 42 in Winsum
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 21 augustus 2020
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tzummerweg 19 in Franeker
Vertrokken naar onbekende bestemming
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Aesterfaart 16 in Franeker
Vertrokken naar onbekende bestemming
Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Haerdawei 30 in Oosterbierum (Uitgebreide...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Voorstraat 11 in Franeker
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tjeerd Thijssenstraat 46 in Oudebildtzijl
Vertrokken naar onbekende bestemming
Vertrokken naar onbekende bestemming
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Aasterfaart 11 te Franeker (naast nummer 9)
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dûbelestreek 33 in Dronryp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Skâns 12 in Winsum
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lytsebuorren 61 in Menaam
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tuinen 47 in Franeker
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hearewei 16 in Pietersbierum
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Welderingsstrjitte 26 t/m 36 in Dronryp
Gemeente Waadhoeke - opheffen verplicht voetpad - Van Andel Ripkestraat, Franeker
Gemeente Waadhoeke - aanwijzen onverplicht fietspad - tussen de Sexbierumweg en Hertog van Saxenlaan,...
Gemeente Waadhoeke - wijzigen geslotenverklaring voor onverplicht fietspad (uitgezonderd bewoners)...
Gemeente Waadhoeke - opheffen verbod tot stilstaan - omgeving het Vliet, Franeker
Gemeente Waadhoeke - toelaten fietsers op het voetgangersgebied Dijkstraat en uitbreiding voetgangersgebied...
Gemeente Waadhoeke - verwijderen gebod tot volgen van de rijrichting en verplaatsen eenrichtingsweg...
Gemeente Waadhoeke - opheffen voetpad - omgeving J. Dijkstraweg/Parklaan/Toegangsweg P.Z., Franeker
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Slappeterpsterdyk 16 in Menaam
Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Getswerderdyk tegenover nummer 3 in Franeker
Kennisgeving besluit wijzigen omgevingsvergunning geluidswal Menaam
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning De Kastieltsjes 2 in Slappeterp
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bildtdyk 10 in Berltsum
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Prof Schotanusstraat 3 in Franeker
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning P.B. Winsemiusstrjitte 51 in Minnertsga
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Haven 20 in Dronryp
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Kleasterwei 8C in Tzummarum (naast 8 B)
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Kleasterwei 8C in Tzummarum (naast 8 B)
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Langhuisterweg 5 A in St.-Annaparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Noord 26 in Franeker
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Tichelersdyk 26 in Berltsum
Subsidieregeling onderhoud dorpshuizen, MFC’s en buurthuizen 2020 -2023 gemeente Waadhoeke
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Koudeweg 21 in St.-Jacobiparochie
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Havenstrjitte 30 in Minnertsga
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lange Dyk 12 in Minnertsga