Vergunningen Waalre

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waalre. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waalre. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Waalre - Laadpaal - Varendonk 52
Gemeente Waalre - Gehandicaptenparkeerplaats - Lupinelaan 3
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Akeleilaan 17 te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrordushof te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Kranssen 36 te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Daslaan 63 te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Koningin Julianalaan 3 te Waalre
Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Prins Constantijnlaan 3 te Waalre
Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Watermolen 6 te Waalre
Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Smeleweg14 te Waalre
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Molenstraat ongenummerd te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Den Hof 146 te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Ernst Casimirstraat 12 te Waalre
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Blokvenlaan 18a te Waalre
Vastgesteld bestemmingsplan ’Herziening Michiel de Ruyterstraat’
Vastgesteld bestemmingsplan ’Herziening Michiel de Ruyterstraat’
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Den Hof 2a te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Bus 6 te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Den Hof 20 te Waalre
Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Dreefstraat 49a te Waalre
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaren en aanwijzing toezichthouders 27 augustus 2019
Besluit aanwijzing toezichthouders 27 augustus 2019
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Bleeck 3 te Waalre
Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Isabellalaan 15 te Waalre
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Lissevenlaan 25 te Waalre
Mandaatbesluit uitvoering Wet bag gemeente Waalre
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Mandaatbesluit uitvoering Wet bgt gemeente Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Schoonoordhof 25 te Waalre
Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Van Dijklaan 3 te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heistraat 33 te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Emmastraat 1 te Waalre
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Markt 9 en 10 te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Gemeente Waalre, sectie A nummer 6053 te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Ansbalduslaan 64 te Waalre
Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Schoonoordhof 25 te Waalre
Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Pastoor Van der Heijdenstraat 1 te Waalre
Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Hollandsestraat ongenummerd te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heistraat 41 te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Ekenrooisestraat 14 te Waalre
Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Loonderweg 30 te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Emmastraat 16 te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dokter Wachterslaan 2 en 4 te Waalre
Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Baron Van Wijnbergenplantsoen 11 te Waalre
Gemeente Waalre - Laadpaal Buijtenste Meerken 12 - Buijtenste Meerken 12
Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Gestelsestraat 16-d te Waalre
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Waalre, sectie A nummer 6053...
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Victor J.M. Swanelaan 20 te Waalre
Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Van Dijklaan 14 te Waalre
Besluit omgevingsvergunning geweigerd, Willibrorduslaan 73 en 75 te Waalre