Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waalwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waalwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waalwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Beleidsregels woonoverlast 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gemeente Waalwijk - Tijdelijk Parkeerverbod Dorpsplein Waspik - Waspik 21-05-2019 21-07-2019 detail
Gemeente Waalwijk - Instellen voorrangsregeling voor de te realiseren parkeerplaats aan de Prof. Asserweg - Waalwijk 21-05-2019 21-07-2019 detail
Gemeente Waalwijk - Instellen verplicht fietspad aan de Berkendreef - Waspik 21-05-2019 21-07-2019 detail
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’ Waalwijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
Vestiging voorkeursrecht "Kerkvaartse Haven" Waspik, gemeente Waalwijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan "2e Herziening Centrumgebied Waalwijk", Waalwijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
Beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten, vergunninghoudende vluchtelingen en overige personen die geen huishouden vormen gemeente Waalwijk - 3e wijziging 14-05-2019 14-07-2019 detail
Mandaatregister Gemeente Waalwijk 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Mr. van Coothstraat 55 Waalwijk 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Waalwijk - Tijdelijke snelheidsverlaging op een gedeelte van de Industrieweg t.b.v. bouwwerkzaamheden Haven 8 te Waalwijk - Industrieweg 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Waalwijk - Realiseren K+R plaatsen ten behoeve van de uitbreiding en bouw van diverse grootschalige industriepanden ter hoogte van de - Pakketweg te Waalwijk 29-04-2019 29-06-2019 detail
Gemeente Waalwijk - Verlagen rijsnelheid Gantelstraat en gedeelte Sluisweg van 50 km/u naar 30 km/u te Waalwijk. - Gantelstraat - gedeelte Sluisweg 29-04-2019 29-06-2019 detail
Uitwerkingsplan Lommerrijk fase 1, 6 woningen onherroepelijk 24-04-2019 24-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Van der Duinstraat 1 - Jacob Marisstraat te Sprang-Capelle, gemeente Waalwijk 24-04-2019 24-06-2019 detail
Delegatiebesluit bevoegdheid aanwijzen locaties als huis der gemeente 15-04-2019 15-06-2019 detail
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een distributiecentrum (unit B en C) gelegen aan de Industrieweg 98 te Waalwijk. 10-04-2019 10-06-2019 detail
Beleidsregels standplaatsen gemeente Waalwijk 2019 09-04-2019 09-06-2019 detail
Algemene voorwaarden voor het gebruik van door slagbomen afgesloten gemeentelijke parkeerterreinen 09-04-2019 09-06-2019 detail
Nadere regels terrassen 2013 09-04-2019 09-06-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Oranjeplein 03-04-2019 03-06-2019 detail
M.e.r.-beoordeling Windpark Waalwijk, vervangen drie zuidelijke windturbines door vijf nieuwe 03-04-2019 03-06-2019 detail
M.e.r.-beoordeling Windpark Waalwijk, vervangen twee noordelijke windturbines 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Waalwijk - verplaatsen warenmarkt - Grotestraat en Stationsstraat 27-03-2019 27-05-2019 detail
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar 26-03-2019 26-05-2019 detail
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar 26-03-2019 26-05-2019 detail
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar 26-03-2019 26-05-2019 detail
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar 26-03-2019 26-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) en ontwerpbesluit omgevingsvergunning “Grotestraat 40, 409 – 413” (Schoenhoorn) te Waalwijk 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk fase 2 en ontwerp omgevingsvergunning, voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ ten behoeve van het bouwen van 30 grondgebonden woningen 20-03-2019 20-05-2019 detail
[Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis op het perceel kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie D, nummer 3794, gelegen aan de Jan de Rooystraat 21 te Waalwijk.] 20-03-2019 20-05-2019 detail
Onherroepelijk bestemmingsplan Eerste Zeine 122-134 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanwijzingsbesluit 2019 behorend bij de Afvalstoffenverordening Waalwijk 2017 19-03-2019 19-05-2019 detail
Gemeente Waalwijk - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Mr. Troelstrapark 21 06-03-2019 06-05-2019 detail
Mandaatbesluit invordering bestuurlijke boetes 05-03-2019 05-05-2019 detail
Collectieve dagen voor de horeca 2019 28-02-2019 28-04-2019 detail
Werkwijze bomen 2019 26-02-2019 26-04-2019 detail
Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verwijderingsregeling fietsen en bromfietsen 2019 20-02-2019 20-04-2019 detail
Beleidsregels uitwegen 2019 20-02-2019 20-04-2019 detail
Aanwijzingsbesluit kapvergunningplicht bomen particulier eigendom 2019 20-02-2019 20-04-2019 detail
Hondenbeleid gemeente Waalwijk Opgeruimd uitlaten 2019 20-02-2019 20-04-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’ Waalwijk 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Anna van Burenstraat Waalwijk 13-02-2019 13-04-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van een distributiecentrum (units B en C)  gelegen aan de Industrieweg 98 te Waalwijk. 13-02-2019 13-04-2019 detail
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een distributiecentrum gelegen aan De Kroonweg 12 te Waalwijk. 12-02-2019 12-04-2019 detail
Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid 2019) 11-02-2019 11-04-2019 detail
Coördinatieregeling plan Schoenhoorn (Grotestraat) Waalwijk 07-02-2019 07-04-2019 detail
Vastgesteld Uitwerkingsplan Lommerrijk fase 1, 6 woningen 06-02-2019 06-04-2019 detail
Aanwijzing toezichthoudende bevoegdheden ambtenaren Huisvestingswet 2014 05-02-2019 05-04-2019 detail