Vergunningen Waalwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waalwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waalwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Aanwijzingsbesluit parkeerverbod bermen bedrijventerrein Haven 1-6 te Waalwijk detail
gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Irenestraat 36 Waalwijk detail
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Pieter Vreedestraat 39 Waalwijk detail
Vestiging voorkeursrecht detail
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waalwijk 2019 detail
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Prof. de Savornin Lohmanpark Waalwijk detail
Mandaat directeur Cannock Chase Public B.V. betreffende gefiscaliseerd parkeren detail
Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang gemeente Waalwijk 2019 detail
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Hofstad te Waalwijk detail
Gemeente Waalwijk - - detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Waalwijk 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Tilburgseweg 1” Waalwijk detail
Vastgesteld uitwerkingsplan Lommerrijk fase 2 en verleende omgevingsvergunning, voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ ten behoeve van het bouwen van 30 grondgebonden woningen detail
Vastgesteld bestemmingsplan, besluit hogere grenswaarde(n) en omgevingsvergunning Floris V-laan 9 te Waalwijk detail
Gemeente Waalwijk - - Noordstraat 1 Waalwijk detail
Onherroepelijk bestemmingsplan Oranjeplein detail
Beleidsregels woonoverlast 2019 detail
Gemeente Waalwijk - Instellen voorrangsregeling voor de te realiseren parkeerplaats aan de Prof. Asserweg - Waalwijk detail
Gemeente Waalwijk - Tijdelijk Parkeerverbod Dorpsplein Waspik - Waspik detail
Gemeente Waalwijk - Instellen verplicht fietspad aan de Berkendreef - Waspik detail
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’ Waalwijk detail
Vestiging voorkeursrecht "Kerkvaartse Haven" Waspik, gemeente Waalwijk detail
Vastgesteld bestemmingsplan "2e Herziening Centrumgebied Waalwijk", Waalwijk detail
Beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten, vergunninghoudende vluchtelingen en overige personen die geen huishouden vormen gemeente Waalwijk - 3e wijziging detail
Mandaatregister Gemeente Waalwijk 2019 detail
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Mr. van Coothstraat 55 Waalwijk detail
Gemeente Waalwijk - Tijdelijke snelheidsverlaging op een gedeelte van de Industrieweg t.b.v. bouwwerkzaamheden Haven 8 te Waalwijk - Industrieweg detail
Gemeente Waalwijk - Realiseren K+R plaatsen ten behoeve van de uitbreiding en bouw van diverse grootschalige industriepanden ter hoogte van de - Pakketweg te Waalwijk detail
Gemeente Waalwijk - Verlagen rijsnelheid Gantelstraat en gedeelte Sluisweg van 50 km/u naar 30 km/u te Waalwijk. - Gantelstraat - gedeelte Sluisweg detail
Uitwerkingsplan Lommerrijk fase 1, 6 woningen onherroepelijk detail
Ontwerpbestemmingsplan Van der Duinstraat 1 - Jacob Marisstraat te Sprang-Capelle, gemeente Waalwijk detail
Delegatiebesluit bevoegdheid aanwijzen locaties als huis der gemeente detail
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een distributiecentrum (unit B en C) gelegen aan de Industrieweg 98 te Waalwijk. detail
Beleidsregels standplaatsen gemeente Waalwijk 2019 detail
Algemene voorwaarden voor het gebruik van door slagbomen afgesloten gemeentelijke parkeerterreinen detail
Nadere regels terrassen 2013 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Oranjeplein detail
M.e.r.-beoordeling Windpark Waalwijk, vervangen drie zuidelijke windturbines door vijf nieuwe detail
M.e.r.-beoordeling Windpark Waalwijk, vervangen twee noordelijke windturbines detail
Gemeente Waalwijk - verplaatsen warenmarkt - Grotestraat en Stationsstraat detail
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar detail
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar detail
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar detail
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar detail
Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) en ontwerpbesluit omgevingsvergunning “Grotestraat 40, 409 – 413” (Schoenhoorn) te Waalwijk detail
[Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis op het perceel kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie D, nummer 3794, gelegen aan de Jan de Rooystraat 21 te Waalwijk.] detail
Ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk fase 2 en ontwerp omgevingsvergunning, voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ ten behoeve van het bouwen van 30 grondgebonden woningen detail
Onherroepelijk bestemmingsplan Eerste Zeine 122-134 detail
Aanwijzingsbesluit 2019 behorend bij de Afvalstoffenverordening Waalwijk 2017 detail
Gemeente Waalwijk - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Mr. Troelstrapark 21 detail