7.5

Vergunningen Waalwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waalwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waalwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vastgesteld uitwerkingsplan Lommerrijk fase 3 en verleende omgevingsvergunning, voor de activiteit ‘het...
Vastgesteld bestemmingsplan "Akkerlanen", exploitatieplan “Akkerlanen” en besluit hogere waarden
Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Akkerlanen
Uitwerkingsplan Lommerrijk fase 4 onherroepelijk
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Burgemeester Teijssenlaan 45
Omgevingsvergunning voor de realisatie van een dam met gemaal in het Zuiderkanaal met bijbehorende bouwwerken...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuwevaart 68’ Sprang-Capelle, gemeente Waalwijk
VESTIGING VOORKEURSRECHT
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) “Waalwijk, Laageinde 103”
VESTIGING VOORKEURSRECHT
Bekendmaking coördinatieregeling Drogerij 55 (voorheen buurthuis De Amstel) te Waalwijk
Bekendmaking coördinatieregeling Kasteellaan – Casade te Waalwijk
gemeente Waalwijk - - Distelplein
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Willem Alexanderhof 12 Waalwijk...
[Ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis op het perceel kadastraal bekend gemeente...
RECTIFICATIE: VESTIGING VOORKEURSRECHT
Vastgesteld uitwerkingsplan Lommerrijk fase 4 en verleende omgevingsvergunning, voor de activiteit ‘het...
VESTIGING VOORKEURSRECHT
Ontwerp uitwerkingsplan ‘Lommerrijk fase 3’ en ontwerp omgevingsvergunning, voor de activiteit ‘het bouwen...
Verordening leerlingenvervoer gemeente Waalwijk 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2020
Vastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde(n) “Bloemenoordflats” te Waalwijk
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - St. Crispijnstraat 3 Waalwijk...
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Franz Lehárpark 10 Waalwijk
gemeente Waalwijk - Parkeerverbodszone - Haven 1 - 6
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Grotestraat 141 Waalwijk
Ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van een dam met gemaal in het Zuiderkanaal met bijbehorende...
Financiële verordening gemeente Waalwijk 2020
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Van Berckenrodelaan 78 Waalwijk
gemeente Waalwijk - Parkeerplaatsen voor personenauto's - Professor Asserweg
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Eerste Zeine 30a Waalwijk
Gemeente Waalwijk - 1 richtingsverkeer met parkeerverbod - Torenstraat
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Emmahof 37 Waalwijk
Gemeente Waalwijk - laadpaal - Havendries
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Louis Paul Boonhof 45 Waalwijk...
Ontwerp uitwerkingsplan ‘Lommerrijk fase 4’ en ontwerp omgevingsvergunning, voor de activiteit ‘het bouwen...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Aanwijzingsbesluit zuidelijk perceel Haven 8 Oost
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Van der Merwedelaan 22 Waalwijk
Plattegrond weekmarkt kern Waalwijk
Gemeente Waalwijk - - Waspik
Gemeente Waalwijk - wijzigen verkeerssituatie - Mr. Goeman Borgesiusstraat
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwevaart 68’ Sprang-Capelle, gemeente Waalwijk
Ontwerpbestemmingsplan Akkerlanen, Waalwijk
Ontwerpexploitatieplan Akkerlanen
Rectificatie: M.e.r.-beoordeling gemaal AWW Waalwijk
Het besluit van het College van Waalwijk houdende het mandaat tot het aanwijzen van ambtenaren van de...
M.e.r.-beoordeling gemaal AWW Waalwijk
gemeente Waalwijk - Oplaadpaal Brug. Teijssenlaan - Burgemeester Teijssenlaan 126
gemeente Waalwijk - Uitbreiding gehandicaptenparkeerplaatsen - Parkeerterrein De Els Noord