Vergunningen Waalwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waalwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waalwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Waalwijk - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Nassaustraat te Sprang-Capelle
Openbare kennisgeving voorbereidingsbesluit
Gemeente Waalwijk - Instellen elektrisch oplaadvoorziening - Hoek Molenstraat-Hollandsestraat Waalwijk
Ontwerp-bestemmingsplan‘Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat Waspik’ voor het uitbreiden van een...
Bestemmingsplan Driessen ontwerp uitwerkingsplan De Villa C, 36 woningen, Waalwijk
Vastgesteld uitwerkingsplan de Villa A, fase 4, Villa Dotterbloem, bestemmingsplan Driessen en verleende...
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Vaartje 112a Waspik , Waalwijk
Gemeente Waalwijk - instellen 30-km per uur - Kerkstraat, Torenstraat en Oudestraat te Sprang-Capelle
Gemeente Waalwijk - Aanwijzen opstelplaats blusvoertuig - Professor Asserweg t.o. 18 te Waalwijk
Omgevingsvergunning achterontsluitingen van terpen 2 t/m 7 en 9 aan de Overdiepsekade te Waspik, Waalwijk
Geactualiseerd exploitatieplan Driessen, Waalwijk
Bestemmingsplan Mozartlaan 17 onherroepelijk
Ontwerp-bestemmingsplan‘Hoofdstraat 29-35, Sprang-Capelle’, Waalwijk
Vooraankondiging en inspraak voorontwerp-bestemmingsplan “Benedenkerkstraat 2b, Waspik”
Bestemmingsplan 'Wim Sonneveldstraat tussen 82 en 94 a' te Waalwijk onherroepelijk van kracht