Vergunningen Waddenfonds

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waddenfonds. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waddenfonds. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01 detail
Subsidieregeling advieskosten Waddenfonds 2019/02 detail
WIJZIGING ONDERMANDAAT, ONDERVOLMACHT EN ONDERMACHTIGING WADDENFONDS detail
Vaststelling besluit mandaat, volmacht en machtiging waddenfonds detail
Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017 detail
Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018 detail
Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2018-02 detail
Subsidieregeling advieskosten Waddenfonds 2018/03 detail
Subsidieregeling Waddenfonds 2018 / 02 detail
Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds detail
Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018 detail
Controleprotocol subsidieverstrekking Waddenfonds detail
Beleidsregel voorbereiding, toezicht en handhaving subsidieverstrekking Waddenfonds detail
Besluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 23 februari 2018 tot vaststelling van de procedure om besluiten te nemen buiten de vergadering om (Parafenbesluit). detail
Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2017-02 detail
Beleidsregel subsidiabele kosten Waddenfonds 2017 detail
Subsidieregeling Waddenfonds 2017- 02 detail
deskundigencommissie tender DRT & W, C en/of L 2017-01 detail
Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017 detail
Openstellingsbesluit Waddenfonds 2017 detail
Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds van 31 maart 2017, houdende regels betreffende de zorg voor archiefbescheiden. (Archiefverordening Waddenfonds) detail
Besluit van 3 maart 2017 tot wijziging van het Openstellingsbesluit van 8 september 2016, kenmerk 2016 / nr. 02, houdende de gewijzigde (verhoogde) vaststelling van een subsidieplafond. (Wijziging Openstellingsbesluit Waddenfonds 2016 / nr. 02) detail
Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds van 25 november 2016 tot wijziging van het Reglement adviescommissie kwaliteitstoetsing Waddenfonds detail
Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 27 oktober 2016, kenmerk 2016 / nr. 3, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode ten behoeve van de realisatie en distributie van een filmproductie (Openstellingsbesluit Waddenfilm) (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 21 november 2016) detail
Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het Waddenfonds van 27 oktober 2016, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlands Fonds voor de Film). detail
Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 27 oktober 2016, kenmerk 2016 / nr. 3, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode ten behoeve van de realisatie en distributie van een filmproductie (Openstellingsbesluit Waddenfilm). detail
Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 8 september 2016, kenmerk 2016 / nr. 02, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode en de vaststelling van een subsidieplafond. (Openstellingsbesluit Waddenfonds 2016 / nr. 02) detail
Besluit van 8 september 2016 van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds tot vaststelling van een Reglement voor de tijdelijke commissie van advies subsidieaanvragen openstelling 2016-2, thema ‘duurzame recreatie en toerisme in combinatie met elementen van het thema Werelderfgoed, cultuurhistorie en/of landschapsontwikkeling’ (deskundigencommissie tender DRT & W, C en/of L 2016-02) detail
Verordening van 30 juni 2016 van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014; (3e wijzigingsverordening Subsidieverordening Waddenfonds 2014) (Rectificatie) detail
Verordening van 30 juni 2016 van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014; (3e wijzigingsverordening Subsidieverordening Waddenfonds 2014) detail
BESLUIT WIJZIGING ONDERMANDAAT WADDENFONDS detail
Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 8 maart 2016, kenmerk 2016/ nr. 01, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode en de vaststelling van een subsidieplafond. (Openstellingsbesluit Waddenfonds 2016/ nr. 01). detail
Besluit van 17 december 2015van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds tot wijziging van een Reglement voor de tijdelijke commissie van advies subsidieaanvragen openstelling 2015-2,thema ‘duurzame recreatie en toerisme’ (deskundigencommissie tender duurzame recreatie en toerisme 2015) detail
Verordening van 26 november 2015 van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, houdende regels met betrekking tot de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie (Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds) detail
Nota toelichting begroting detail
Besluit van 27 augustus 2015 van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds, strekkende tot het inwerkingtreden van artikel I, onderdelen D, E en J, van de 2e Wijzigingsverordening Subsidieverordening Waddenfonds. detail