7.3

Vergunningen Waddenfonds

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waddenfonds. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waddenfonds. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Nota toelichting begroting Waddenfonds 2020
Financiële verordening gemeenschappelijke regeling Waddenfonds 2015
Beleidsregel monitoring & evaluatie Waddenfonds
Beleidsregel monitoring & evaluatie Waddenfonds
Subsidieregeling thematische uitvoering Waddenfonds (Stuw) 2020/01
Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018
Verordening financiële vergoeding commissieleden Waddenfonds
Openstellingstellingsbesluit Viswad
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds - SNN 2020
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds – onderdeel P&O
Beleidsregel subsidiabele kosten Waddenfonds 2020
Vervangingsregeling secretaris / directeur Waddenfonds
Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018
Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2019-01
Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01
Subsidieregeling advieskosten Waddenfonds 2019/02
WIJZIGING ONDERMANDAAT, ONDERVOLMACHT EN ONDERMACHTIGING WADDENFONDS
Vaststelling besluit mandaat, volmacht en machtiging waddenfonds
Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017
Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018
Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2018-02
Subsidieregeling advieskosten Waddenfonds 2018/03
Subsidieregeling Waddenfonds 2018 / 02
Controleprotocol subsidieverstrekking Waddenfonds
Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds
Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018
Beleidsregel voorbereiding, toezicht en handhaving subsidieverstrekking Waddenfonds
Besluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 23 februari 2018 tot vaststelling van de procedure...
Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2017-02
Beleidsregel subsidiabele kosten Waddenfonds 2017
deskundigencommissie tender DRT & W, C en/of L 2017-01
Subsidieregeling Waddenfonds 2017- 02
Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017
Openstellingsbesluit Waddenfonds 2017
Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds van 31 maart 2017,...
Besluit van 3 maart 2017 tot wijziging van het Openstellingsbesluit van 8 september 2016, kenmerk 2016...
Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds van 25 november 2016...
Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 27 oktober 2016, kenmerk 2016...
Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het Waddenfonds van 27 oktober 2016, houdende...
Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 27 oktober 2016, kenmerk 2016...
Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 8 september 2016, kenmerk 2016...
Besluit van 8 september 2016 van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds...
Verordening van 30 juni 2016 van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,...
Verordening van 30 juni 2016 van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,...
BESLUIT WIJZIGING ONDERMANDAAT WADDENFONDS
Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 8 maart 2016, kenmerk 2016/ nr....
Besluit van 17 december 2015van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds...
Verordening van 26 november 2015 van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,...
Nota toelichting begroting
Besluit van 27 augustus 2015 van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds, strekkende tot het inwerkingtreden...