Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waddenfonds

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waddenfonds. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waddenfonds. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Vaststelling besluit mandaat, volmacht en machtiging waddenfonds 05-04-2019 05-06-2019 detail
Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017 31-12-2018 28-02-2019 detail
Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018 24-12-2018 24-02-2019 detail
Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2018-02 22-10-2018 22-12-2018 detail
Subsidieregeling Waddenfonds 2018 / 02 26-07-2018 26-09-2018 detail
Subsidieregeling advieskosten Waddenfonds 2018/03 26-07-2018 26-09-2018 detail
Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds 08-05-2018 08-07-2018 detail
Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018 08-05-2018 08-07-2018 detail
Controleprotocol subsidieverstrekking Waddenfonds 08-05-2018 08-07-2018 detail
Beleidsregel voorbereiding, toezicht en handhaving subsidieverstrekking Waddenfonds 08-05-2018 08-07-2018 detail
Besluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 23 februari 2018 tot vaststelling van de procedure om besluiten te nemen buiten de vergadering om (Parafenbesluit). 29-03-2018 29-05-2018 detail
Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2017-02 27-12-2017 27-02-2018 detail
Beleidsregel subsidiabele kosten Waddenfonds 2017 17-10-2017 17-12-2017 detail
deskundigencommissie tender DRT & W, C en/of L 2017-01 17-10-2017 17-12-2017 detail
Subsidieregeling Waddenfonds 2017- 02 17-10-2017 17-12-2017 detail
Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017 21-07-2017 21-09-2017 detail
Openstellingsbesluit Waddenfonds 2017 21-07-2017 21-09-2017 detail
Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds van 31 maart 2017, houdende regels betreffende de zorg voor archiefbescheiden. (Archiefverordening Waddenfonds) 10-04-2017 10-06-2017 detail
Besluit van 3 maart 2017 tot wijziging van het Openstellingsbesluit van 8 september 2016, kenmerk 2016 / nr. 02, houdende de gewijzigde (verhoogde) vaststelling van een subsidieplafond. (Wijziging Openstellingsbesluit Waddenfonds 2016 / nr. 02) 06-04-2017 06-06-2017 detail
Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds van 25 november 2016 tot wijziging van het Reglement adviescommissie kwaliteitstoetsing Waddenfonds 12-12-2016 12-02-2017 detail
Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 27 oktober 2016, kenmerk 2016 / nr. 3, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode ten behoeve van de realisatie en distributie van een filmproductie (Openstellingsbesluit Waddenfilm) (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 21 november 2016) 28-11-2016 28-01-2017 detail
Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het Waddenfonds van 27 oktober 2016, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlands Fonds voor de Film). 11-11-2016 11-01-2017 detail
Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 27 oktober 2016, kenmerk 2016 / nr. 3, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode ten behoeve van de realisatie en distributie van een filmproductie (Openstellingsbesluit Waddenfilm). 02-11-2016 02-01-2017 detail
Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 8 september 2016, kenmerk 2016 / nr. 02, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode en de vaststelling van een subsidieplafond. (Openstellingsbesluit Waddenfonds 2016 / nr. 02) 19-09-2016 19-11-2016 detail
Besluit van 8 september 2016 van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds tot vaststelling van een Reglement voor de tijdelijke commissie van advies subsidieaanvragen openstelling 2016-2, thema ‘duurzame recreatie en toerisme in combinatie met elementen van het thema Werelderfgoed, cultuurhistorie en/of landschapsontwikkeling’ (deskundigencommissie tender DRT & W, C en/of L 2016-02) 19-09-2016 19-11-2016 detail
Verordening van 30 juni 2016 van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014; (3e wijzigingsverordening Subsidieverordening Waddenfonds 2014) (Rectificatie) 01-08-2016 01-10-2016 detail
Verordening van 30 juni 2016 van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014; (3e wijzigingsverordening Subsidieverordening Waddenfonds 2014) 25-07-2016 25-09-2016 detail
BESLUIT WIJZIGING ONDERMANDAAT WADDENFONDS 04-05-2016 04-07-2016 detail
Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 8 maart 2016, kenmerk 2016/ nr. 01, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode en de vaststelling van een subsidieplafond. (Openstellingsbesluit Waddenfonds 2016/ nr. 01). 14-03-2016 14-05-2016 detail
Besluit van 17 december 2015van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds tot wijziging van een Reglement voor de tijdelijke commissie van advies subsidieaanvragen openstelling 2015-2,thema ‘duurzame recreatie en toerisme’ (deskundigencommissie tender duurzame recreatie en toerisme 2015) 29-12-2015 29-02-2016 detail
Verordening van 26 november 2015 van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, houdende regels met betrekking tot de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie (Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds) 18-12-2015 18-02-2016 detail
Nota toelichting begroting 18-12-2015 18-02-2016 detail
Besluit van 27 augustus 2015 van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds, strekkende tot het inwerkingtreden van artikel I, onderdelen D, E en J, van de 2e Wijzigingsverordening Subsidieverordening Waddenfonds. 10-11-2015 10-01-2016 detail