Vergunningen Waddinxveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waddinxveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waddinxveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Caroluslaan 8 in Waddinxveen
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Plasweg 4 in Waddinxveen
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Plasweg 4 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zuidkade naast 155 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning de Akker 85 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Plasweg 16A in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Plasweg (Warande Noord) in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Noordkade 55 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nijverheidsweg tegenover nr. 20 in Waddinxveen
Waddinxveen - Plaatsing gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - bij de ingang van Sint Victorplein 2...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Noordkade 157 in Waddinxveen
Visie op dienstverlening: we zijn er voor u!
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Vredenburghlaan (Beijerincklaan waterkruising) in...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Vredenburghlaan/ Plasweg in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning op verzoek Kanaaldijk 34 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vijverlaan 2 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Mien Ruysstraat 18 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Stationsplein 1 en Sparrengaarde 47 in Waddinxveen
Verleende vergunningen
Waddinxveen - Instellen parkeerverbod - naast Graanakker 107
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Amalia van Solmsstraat 22 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zonnehof 14 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Brederolaan 4 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Coenecoop 2C in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Vredenburghlaan/Zuidelijke Dwarstocht in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lede nabij 19 in Waddinxveen
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Mien Ruysstraat 18 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Vredenburghlaan in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuidkade naast 155 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Coenecoop 680 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mauritslaan 3 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning nabij Tollenslaan 81 t/m 159 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Staringlaan 23 in Waddinxveen
Verleende vergunningen
Aanwijzingsbesluit fietsparkeren 2019
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Noordeinde 73 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Brugweg 92 in Waddinxveen
Waddinxveen - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - tegenover Alpherwetering 32 en 34
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kanaaldijk 11 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Henegouwerweg 19A in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oranjelaan 3 in Waddinxveen
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Plasweg 16A in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jan Dorrekenskade-Oost 73 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zonnehof 14 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tuinbouwweg 4B in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Plasweg 18A in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Henegouwerweg 26D tm 26H in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Henegouwerweg achter 19 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Grote Beer tussen 4 en 10 (kadastraal bekend onder...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Henegouwerweg achter 19 in Waddinxveen