Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waddinxveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waddinxveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waddinxveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wilhelminakade 78 in Waddinxveen 18-01-2019 18-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuringveld 1 in Waddinxveen 17-01-2019 17-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tuinbouwweg (kavel 25) in Waddinxveen 17-01-2019 17-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Linzenakker 1 in Waddinxveen 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ontheffing Wet Natuurbescherming 17-01-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Abr. Kroesweg 4 in Waddinxveen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende apv-vergunningen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen (regulier) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan Triangel Noordpunt, ontwerpaddendum op de welstandsnota en ontwerp hogere waarden voor de Wet geluidhinder 16-01-2019 16-03-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Jan Dorrekenskade-Oost 94 16-01-2019 16-03-2019 detail
Intrekken omgevingsvergunning op verzoek 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verlenging beslistermijn 16-01-2019 16-03-2019 detail
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreid) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Noordpunt Triangel 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanwijzen monument Bredeweg 14 16-01-2019 16-03-2019 detail
Voornemen tot uitschrijving uit Basisregistratie Personen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Concept Huisvestingsverordening 2019 Waddinxveen 16-01-2019 09-03-2019 detail
Besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Bredeweg naast nummer 11 K (Glasparel) in Waddinxveen 14-01-2019 14-03-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Plasweg (de Warande in verlengde Mooi wonen aan de Plasweg) in Waddinxveen 14-01-2019 14-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mercuriusweg NAAST 21 in Waddinxveen 14-01-2019 14-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Plasweg (de Warande in verlengde Mooi wonen aan de Plasweg) in Waddinxveen 14-01-2019 14-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning langs de Beijerincklaan in Waddinxveen 14-01-2019 14-03-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bredeweg naast nummer 11 K (Glasparel) in Waddinxveen 14-01-2019 14-03-2019 detail
Beleidsplan Veiligheid & Handhaving 2019-2022 14-01-2019 14-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Distributieweg 1 in Waddinxveen 11-01-2019 11-03-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 15 in Waddinxveen 11-01-2019 11-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag intrekking omgevingsvergunning op verzoek Logistiekweg 4 in Waddinxveen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kromme Esse 14 in Waddinxveen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Jan Dorrekenskade-Oost 94 in Waddinxveen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan Triangel Noordpunt, ontwerpaddendum op de welstandsnota en ontwerp hogere waarden voor de Wet geluidhinder 09-01-2019 09-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Henegouwerweg achter 19 in Waddinxveen 08-01-2019 08-03-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Peuleyen 68 in Waddinxveen 08-01-2019 08-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Piet Stuurmanweg (bouwnr B3A) (kadastraal bekend onder WDV01 C 6188) in Waddinxveen 08-01-2019 08-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tudor Tuinen (kadastraal bekend onde WDV01 E 2172, 2167, 2176, 2161 en 2174) in Waddinxveen 08-01-2019 08-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Limaweg 51 in Waddinxveen 08-01-2019 08-03-2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zuidelijke Dwarsweg 13 BIS in Waddinxveen 07-01-2019 07-03-2019 detail
Rectificatie Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2019 07-01-2019 07-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tuinbouwweg (bouwnr 1 t/m 11)(kadastraal bekend onder WDV01 E 1761) in Waddinxveen 07-01-2019 07-03-2019 detail
Legesverordening 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning St. Victorstraat 47 in Waddinxveen 04-01-2019 04-03-2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Piet Stuurmanweg 9 in Waddinxveen 04-01-2019 04-03-2019 detail
Besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen (regulier) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Triangel Noordpunt, ontwerpaddendum op de welstandsnota en ontwerp hogere waarden voor de Wet geluidhinder 27-12-2018 27-02-2019 detail
Vaststelling Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Waddinxveen 2018 en regeling gegevensverstrekking BRP 2018 27-12-2018 27-02-2019 detail
Vaststelling beleidsregels Sociaal Medische Indicatie (SMI) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Intrekking Verordening hondenbelasting 27-12-2018 27-02-2019 detail
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie maandag 7 januari 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail