Vergunningen Waddinxveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waddinxveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waddinxveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving ontheffing geluid APV/Bb Ontheffing Vredenburghlaan in Waddinxveen
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Pater Jornaweg 12 in Waddinxveen
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Bredeweg 14A in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tweede Bloksweg 54 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Peuleyen 126 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Overslagweg 5 en 7 in Waddinxveen
Verleende vergunningen
Voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan uitsluiten biomassa gestookte stookinstallaties
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure Zuidelijke Rondweg tussen Beijerincklaan en spoorlijn
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kerkweg-Oost 217 en Raadhuisplein 14 tm 104 in Waddinxveen
Mandaatbesluit omgevingsdienst Midden-Holland
Voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan uitsluiten biomassa gestookte stookinstallaties
Waddinxveen - instellen maximumsnelheid 30 km/uur - Brugweg
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Maarten Schoutenstraat 14 in Waddinxveen
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure Zuidelijke Rondweg tussen Beijerincklaan en spoorlijn
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Noordeinde 46 A in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Piet Stuurmanweg 6 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat 7 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jan Campertlaan 2 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kerkweg-Oost 232 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Transportweg 32 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Coenecoop 53 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Peuleyen 122 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Peuleyen 64 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Peuleyen 10 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Abr. Kroesweg 19A in Waddinxveen
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Peter Zuidlaan 2 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nicolaaserf 27 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tuinbouwweg 14 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Brugweg nabij 92 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Noordkade 157 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Noordeinde 75 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Peuleyen 122 in Waddinxveen
Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Toernooiweg 101 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Linzenakker 55 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Henegouwerweg 102A in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kleikade 27 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning de Genestetlaan 57 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Henegouwerweg 110 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tuinbouwweg park Triangel kavel 33 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Peuleyen 64 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Plasweg tegenover 30 in Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning de Genestetlaan 57 in Waddinxveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Noordkade 253 in Waddinxveen
Verleende vergunningen
Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden ‘Triangel plan 6’
Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden Jan Dorrekenskade-Oost 65-71a Waddinxveen op de locatie Jan...
Ontwerpbestemmingsplan Jan Dorrekenskade-Oost 65 – 71a Waddinxveen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Broekhuizen 4 in Waddinxveen
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Triangel plan 6’