Vergunningen Wageningen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Wageningen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Wageningen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Bornsesteeg 32, Verleende drank- en horecavergunning Doppio Espresso Wageningen. detail
Gemeente Wageningen - Gehandicaptenparkeerplaats instellen - Irenestraat detail
Beleid Informatieveiligheid en privacy 2019 Gemeente Wageningen detail
Aan de Rijn 1: nieuwe aanvraag, renoveren van bestaande schuur, reguliere procedure bouw detail
Nassauweg 22: nieuwe aanvraag, vervangen van dakramen, reguliere procedure bouw en monument detail
Haarweg 12 C: nieuwe aanvraag, plaatsen zonnepanelen, reguliere procedure bouw detail
Poststraat/hoek Beuningstraat: nieuwe aanvraag, wijzigen van begane grond in twee winkelunits, reguliere procedure bouw detail
Plantsoen 170: nieuwe aanvraag, aanpassen kozijn aan voorzijde, reguliere procedure bouw detail
Jan J. de Goedestraat 36: verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden woning, reguliere procedure bouw detail
August Faliseweg 23: verleende omgevingsvergunning, veranderen van woning, reguliere procedure bouw detail
Openbare ruimte tegenover Van Eckstraat 361: Verleende omgevingsvergunning, NOODKAP, kappen van 1 iep, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure detail
Thorbeckestraat 278 en 310: nieuwe aanvraag, afwijken bestemmingsplan t.b.v. kamerverhuur, ontheffing regels bestemmingsplan detail
Generaal Foulkesweg, SSR-W en Ceres. Verleende evenementenvergunning, aid activiteiten verenigingen van 16 t/m 21 augustus tot 05:45 uur detail
Diedenweg 129: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 den en 1 conifeer, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure detail
Campus -Bornsesteeg. Verleende evenementenvergunning, Veluweloop op zaterdag 12 oktober 2019, start 09:00 uur en finish van alle gezamenlijke teams 18:00 uur op de campus. Route Wageningen-Veluwe. detail
Veerweg 127: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 2 acacia en 1 eik , gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure. detail
Gemeente Wageningen - ev-pp voor opladen voertuigen - Uiverweide detail
Gemeente Wageningen - verkeersbesluit evenement AID WUR - Bornsesteeg Wageningen detail
Gemeente Wageningen - verkeersbesluit evenement AID WUR - binnenstad Wageningen detail
Gemeente Wageningen - verkeersbesluit evenement AID WUR - Stadsbrink Wageningen detail
Gemeente Wageningen - ev-pp voor opladen voertuigen - Van de Weerdstraat detail
Gemeente Wageningen - evenement Molenmarkt op 14 september 2019 - Harnjesweg e.o. detail
Keijenbergseweg 10: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 berk, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure detail
Campus en Binnenveld, verleende evenementenvergunning, NSK hardlopen op 19 oktober 2019, tussen 13:00 tot 18:00 uur. detail
Hartenseweg 6: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 2 Californische cypres , Geweigerd, kappen van 1 kastanje, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure detail
Verordening onroerendezaak belasting 2019 detail
Legesverordening 2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 detail
Verordening begraafrechten 2019 detail
Grebbedijk Argo, verleende evenementenvergunning, eerstejaars weekend met tijdelijke camping van 22 augustus t/m 25 augustus 2019. detail
Thijsselaan 16: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 2 sparren, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure detail
Niemeijerstraat 8: verlengen beslistermijn, afwijken bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur, afwijken regels bestemmingsplan detail
Haarweg 12 A: verlengen beslistermijn, plaatsen zonnepanelen, reguliere procedure bouw detail
Generaal Foulkesweg 66 A-D en 68 A-G: ged. verleende omgevingsvergunning, kap van 3 bomen (1 boom geweigerd), reguliere procedure kap detail
Vijfde Polder 1: nieuwe aanvraag, milieu neutraal wijzigen 3e onderwijsgebouw, reguliere procedure milieu neutrale wijziging detail
Kapelstraat 15: verleende omgevingsvergunning, maken nieuwe entree middels wijzigen kozijn, reguliere procedure bouw detail
Dennenlaan 13: Geweigerde omgevingsvergunning, kappen van 1 beuk, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure detail
Oude Diedenweg 64: nieuwe aanvraag, bouwen van bijenstal, reguliere procedure bouw detail
Nudepark 144: nieuwe aanvraag, bouw van fietsenstalling, carport en gevelwijziging, reguliere procedure bouw detail
Veensteeg (kad. K 68): nieuwe aanvraag, bouwen van opstijgpunt tbv. verbinding kabels met hoogspanningsmast, reguliere procedure bouw detail
Hoogstraat 13: nieuwe aanvraag, plaatsen luifel, reguliere procedure bouw detail
Dreijenplein 8: nieuwe aanvraag, wijzigen van brandcompartimentering, reguliere procedure bouw detail
August Faliseweg 23: nieuwe aanvraag, veranderen van de woning, reguliere procedure bouw detail
Leonard Roggeveenstraat 40: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 zomereik, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure detail
: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 3 bomen, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure detail
Thijsselaan 24: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 Eik, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure detail
Sparrenbos 13: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 32 bomen (waaronder 5 douglassen, 3 coniferen, 8 eiken, 4 sparren en 7 berken, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure detail
Oude Diedenweg 35: Geweigerde omgevingsvergunning, kappen van 1 eik, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure detail
Rijnhaven 14: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 7 populieren, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure detail
Roghorst 77: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 berk, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure detail