7.8

Vergunningen Wageningen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Wageningen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Wageningen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Hindelaan 11: Gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 berk, 2 zomereiken en 1 spar,...
Everlaan 21: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 vliegden en 1 douglasspar, gemeente Wageningen...
Johan Buziaustraat 15: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 moerbeiboom, gemeente Wageningen (enkelvoudig...
Generaal Foulkesweg 31: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 berk, gemeente Wageningen (enkelvoudig...
Kortenburg 7: verleende omgevingsvergunning, verbouw en na-isoleren van woning en vergroten dakkapel,...
Grebbedijk 57: ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, reguliere procedure kap...
Plantsoen 40: verleende omgevingsvergunning, afwijken bestemmingsplan t.b.v. short-stay, ontheffing regels...
Tarthorst 613: nieuwe aanvraag, afwijken bestemmingsplan t.b.v. kamerverhuur, ontheffing regels bestemmingsplan
Wilhelminaweg 7-7A: nieuwe aanvraag, verbouw woning en vervangen bijgebouw, reguliere procedure bouw
Churchillweg 59: nieuwe aanvraag, bouw overkapping en kap 1 boom, reguliere procedure bouw en kap
Ontwerpbestemmingsplan “Rijnsteeg 33-35”
Diedenweg 72: verleende omgevingsvergunning, bouw van dakkapel, reguliere procedure bouw
Ontwerpbestemmingsplan “Rijnsteeg 33-35”
Huszarlaan 60: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 2 valse christusdoorns, gemeente Wageningen...
Heimanslaan 15: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 spar, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap),...
Gemeente Wageningen - fiets te gast in voetgangerszone - Stadsbrink
Sparrenbos 7: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 dennen, gemeente Wageningen (enkelvoudig...
Hoogstraat 105a: Verleende omgevingsvergunning, Noodkap,kappen van 1 berk, gemeente Wageningen (enkelvoudig...
Boeslaan 18: verleende omgevingsvergunning, plaatsen van nieuwe kozijnen, reguliere procedure bouw
Hoogstraat 73: nieuwe aanvraag, bouw dakkapel, reguliere procedure bouw
Dolderstraat 38: vergunningsvrij, vergroten en veranderen van de woning, vergunningsvrij
Bergstraat 4: nieuwe aanvraag, afwijken bestemmingsplan t.b.v. restaurant, ontheffing regels bestemmingsplan
Droevendaalsesteeg 1: verleende omgevingsvergunning, kappen van 7 bomen, reguliere procedure kap en werkzaamheden
Haagsteeg 16: verleende omgevingsvergunning, plaatsen geluidswerend scherm, reguliere procedure bouw
Haagsteeg 4: nieuwe aanvraag, plaatsen zonwering en onderhoud pand, reguliere procedure bouw en monument
Kortenburg 4: verleende omgevingsvergunning, verbouw pand door plaatsen brandwerende scheidingen, reguliere...
Boterstraat 16: nieuwe aanvraag, plaatsen 8 zonnepanelen, reguliere procedure bouw
Harnjesweg 70: nieuwe aanvraag, bouw bijgebouw, reguliere procedure bouw
Dorskampweg 5: verleende omgevingsvergunning, bouwen van bijgebouw, reguliere procedure bouw
Hoogstraat 18: nieuwe aanvraag, bouw zonneluifel, reguliere procedure bouw
5 Mei plein 2 en 3: verlengen beslistermijn, realiseren van 15 studio's, reguliere procedure bouw
Bronland 10: verleende omgevingsvergunning, milieuneutrale wijziging t.o.v. verleende vergunning, milieuneutrale...
Grebbedijk 57: nieuwe aanvraag, kappen 1 boom, reguliere procedure kap en werkzaamheden
Gemeente Wageningen - parkeerschijfzone instellen ("blauwe zone") - Tarthorst (ten noordwesten van winkelcentrum)
Ontwerpbegroting Valleihopper Regio Foodvalley 2021-2024 ter inzage
Ontwerpbegroting Omgevingsdienst De Vallei ter inzage
Bennekomseweg 132: Geweigerde omgevingsvergunning, kappen van 1 berk, gemeente Wageningen (enkelvoudig...
Ontwerpbegroting Regio de Vallei 2021 ter inzage
Ontwerp begroting Regio Foodvalley 2021-2024 ter inzage
Mandaten TOZO-regeling gemeente Wageningen
Ontwerpbegroting 2020-2024 en ontwerpuitvoeringsprogramma 2021 Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal...
Nadere regels subsidiëring exploitatie-, onderhoud- en beheertaken door verenigingen en stichtingen als...
Markt 6, Verleende drank- en horecavergunning Café bij Roos te Wageningen.
Veerweg 59: nieuwe aanvraag, bouwen van dakkapel, reguliere procedure bouw
Boeslaan 18: nieuwe aanvraag, vernieuwen van kozijnen, reguliere procedure bouw
Sparrenbos 7: nieuwe aanvraag, bouwen van dakopbouw, reguliere procedure bouw
Herenstraat 8: nieuwe aanvraag, afwijken bestemmingsplan t.b.v. kamerverhuur, ontheffing regels bestemmingsplan
Dolderstraat 38: nieuwe aanvraag, vergroten en veranderen van woning, reguliere procedure bouw
Grintweg 360: opleggen maatwerkvoorschriften geen vetafscheider
Pad van Jip en Janneke 20: verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van woning aan voorkant, reguliere...