Vergunningen Wageningen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Wageningen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Wageningen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpbestemmingsplan “Rooseveltweg 350” en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Wezellaan 6: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 2 fijnsparren, gemeente Wageningen (enkelvoudig...
Ontwerpbestemmingsplan “Rooseveltweg 350” en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder
De Vrieslaan 15: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 grove dennen en 1 spar, gemeente Wageningen...
Nieuw kortenoord deelplan 2b en 3 Haarweg: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 11 bomen,...
Bennekomseweg 148: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 perenboom, gemeente Wageningen (enkelvoudig...
Olympiaplein 1: verlengen beslistermijn, transformatie stadskantoor naar appartementen, reguliere procedure...
Droevendaalsesteeg 1: nieuwe aanvraag, het kappen van 7 bomen, reguliere procedure kap
Nude 2: nieuwe aanvraag, veranderen 2e verdieping pand en afwijken bestemmingsplan t.b.v. kamerverhuur,...
Churchillweg 79: nieuwe aanvraag, plaatsen kozijnen in zijgevel, reguliere procedure bouw
Bosrandweg 18: nieuwe aanvraag, wijzigen kozijnen en indeling t.o.v. verleende vergunning, reguliere...
Ritzema Bosweg 124: nieuwe aanvraag, kappen van 11 coniferen, 1 berk en aanleg ecologische geluidswal,...
Veerweg 31: verlengen beslistermijn, uitbreiden woning, reguliere procedure bouw
Olympiaplein 1: verlengen beslistermijn, transformatie dakopbouw naar 2 appartementen, reguliere procedure...
Wageningen University & Research: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 4 ruwe berken, 2 zomereiken,...
Perceel 2434 tussen Bennekomseweg en Grintweg: Geweigerde omgevingsvergunning, kappen van 5 eiken, gemeente...
Gemeente Wageningen - Evenement Boekenmarkt 18 april 2020 - Vijzelstraat, Raadhuisplein en Salverdaplein
Mondriaanlaan 54: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 esdoorn, gemeente Wageningen (enkelvoudig...
Sumatrastraat 13: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 krulwilg en 1 cipres , gemeente Wageningen...
Jagerskamp 52: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 els, gemeente Wageningen (enkelvoudig...
Boeslaan 9: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 berk, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap),...
Belverdere 8: Geweigerde omgevingsvergunning, kappen van 1 eik, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap),...
Aan de Rijn 1: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 kastanje, 1 es en 1 walnoot gemeente...
Hinkeloordseweg 1: verleende omgevingsvergunning, bouw zwembad, reguliere procedure bouw
Bronland 10: nieuwe aanvraag, mileuneutrale wijziging bedrijf, reguliere procedure milieu
5 Mei plein 5: nieuwe aanvraag, intern verbouwen monumentaal pand t.b.v. kamergewijze verhuur, reguliere...
Nassauweg 15: verleende omgevingsvergunning, herstellen van de gevel, reguliere procedure bouw en monument
Nobelweg 2A: verleende omgevingsvergunning, bouw van twee overdekte winkelwagenstallingen, reguliere...
Tarthorst 613: nieuwe aanvraag, afwijken bestemmingsplan t.b.v. kamerverhuur, ontheffing regels bestemmingsplan
Wezellaan 6: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 fijnsparren, gemeente Wageningen (enkelvoudig...
Van Uvenweg 132-I: geweigerde aanvraag om omgevingsvergunning ná beslissing op bezwaar, afwijken van...
Godfried Bomansstraat 15: geweigerde aanvraag om omgevingsvergunning ná beslissing op bezwaar, afwijken...
Goudenregenstraat 7: verleende omgevingsvergunning, bouw dakkapel, reguliere procedure bouw
Hoogstraat 73: nieuwe aanvraag, verbouwen bovenverdieping pand, reguliere procedure bouw
Hoogstraat 73: verleende omgevingsvergunning, wijzigen achterzijde pand, reguliere procedure bouw
Van der Waalsstraat 9: nieuwe aanvraag, afwijken bestemmingsplan t.b.v. kamerverhuur, ontheffing regels...
Nudepark 177: nieuwe aanvraag, verbouwen v.m. garage tot wasserij, reguliere procedure bouw
Veerstraat 99: verleende omgevingsvergunning, wijziging verleende vergunning inz. verbreden dakkapel,...
Plantsoen 40: nieuwe aanvraag, afwijken bestemmingsplan t.b.v. short-stay, ontheffing regels bestemmingsplan
Otterlaan 5: nieuwe aanvraag, bouwen dakkapel, reguliere procedure bouw
Costerweg 50: verleende omgevingsvergunning, wijziging en aanpassing brandcompartimentering, reguliere...
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Ritzema Bosweg/hoek Churchullweg: verlengen beslistermijn, bouwen studentenhuisvesting, reguliere procedure...
Generaal Foulkesweg 82 A, geweigerde aanvraag om omgevingsvergunning t.b.v. legalisering van carport...
Pomona ongen.: verleende vergunning, bouwen van fiets- en voetgangersbrug, reguliere procedure bouw
Grintweg 265: verleende omgevingsvergunning, herplanten van 2 inlandse bomen, reguliere procedure werkzaamheden
Dorskampweg 5: nieuwe aanvraag, bouwen bijgebouw, reguliere procedure bouw
Sparrenbos 9: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 grove dennen, gemeente Wageningen (enkelvoudig...
Bovenweg 31 te Bennekom/Oude Diedenweg te Wageningen: verleende omgevingsvergunning, het bouwen van 6...
Hollandseweg 380: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 3 eiken, gemeente Wageningen (enkelvoudig...