Vergunningen Wageningen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Wageningen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Wageningen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Grintweg 265: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 watercipres en 2 coniferen , gemeente Wageningen...
Thijsselaan 5: Rectificatie Geweigerde omgevingsvergunning, kappen van 1 Amerikaanse eik en 1 Anna Paulowna...
Thijsselaan 5: Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 Anna Pauwlonaboom, Geweigerde omgevingsvergunning...
Bennekomseweg 148: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 perenboom, gemeente Wageningen (enkelvoudig...
C2156 N782 Keijenbergseweg ter hoogte van achtertuin Hertenlaan 25: Verleende omgevingsvergunning, kappen...
Boeslaan 9: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 berk, gemeente Wageningen (enkelvoudig...
Perceel 2434 tussen Bennekomseweg en Grintweg: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 5 eiken,...
Pomona ongen.: verlengen beslistermijn, bouwen van fietsgangersbrug, reguliere procedure bouw
Haarweg 12 A en 12 B: verleende omgevingsvergunning, plaatsen van zonnepanelen, uitgebreide procedure...
Haarweg 12 C: verleende omgevingsvergunning, plaatsen van zonnepanelen, uitgebreide procedure bouw en...
Gemeente Wageningen - Gehandicaptenparkeerplaats instellen - Westerhofseweg
Kortenburg 4: verleende omgevingsvergunning, aanpassing schoorsteen energiegebouw ONO, reguliere procedure...
Willem Berkhemerstraat 34: verleende omgevingsvergunning, afwijken bestemmingsplan t.b.v. web-shop, ontheffing...
Hollandseweg (Honingblokpad) : aanleg 3 meter patrijzenhaag, reguliere procedure werkzaamheden
Plantage 10: verleende omgevingsvergunning, interne verbouwing ivm. brandveiligheid, uitgebreide procedure...
Wezellaan 4: verleende omgevingsvergunning, verbouwen, na-isoleren en vergroten van woning én kap van...
Haarweg 20: nieuwe aanvraag, bouwen bedrijfswoning, reguliere procedure bouw
C.J. Blaauwstraat 35 (kavel 16): verleende omgevingsvergunning, bouw van woning, reguliere procedure...
Leonard Roggeveenstraat 13: nieuwe aanvraag, bouwen dakopbouw, reguliere procedure bouw
Nudepark deelplan II: verleende omgevingsvergunning, bouw 16 bedrijfsunits, reguliere procedure bouw
Mondriaanlaan 62: verleende omgevingsvergunning, bouwen dakkapel en optrekken gevels, reguliere procedure...
Troelstraweg plein Hoogvliet, verleende tijdelijke standplaatsvergunning, voor verkoop van oliebollen...
Jagerskamp 87: nieuwe aanvraag, verbouwen veranda tot schuur, reguliere procedure bouw
Corry Vonkstraat 22: verleende omgevingsvergunning, vergroten woning d.m.v. optrekken achtergevel, reguliere...
Bowlespark 13: verleende omgevingsvergunning, plaatsen zonnepanelen, reguliere procedure bouw en monument
5 Mei plein 10: nieuwe aanvraag, restaureren van achtergevel, reguliere procedure bouw en monument
Keijenbergseweg 9: nieuwe aanvraag, bouwen villa, reguliere procedure bouw
Nobelweg 2 A: nieuwe aanvraag, bouwen twee overdekte winkelwagenstallingen, reguliere procedure bouw
Grintweg 265: nieuwe aanvraag, herplanten 2 inlandse bomen, reguliere procedure werkzaamheden
C.J. Blaauwstraat 31: nieuwe aanvraag, bouwen carport, reguliere procedure bouw
Nude 2: nieuwe aanvraag, veranderen 2e verdieping pand, reguliere procedure bouw en monument
Kortenburg 4, verleende drank- en horecavergunning Oranje Nassau's oord te Wageningen
Gemeente Wageningen - Gehandicaptenparkeerplaats instellen - Klaas Katerstraat
Verleende omgevingsvergunning Giltaylaan 8, kap van een berk met een herplantplicht van een inheemse...
Plein 15 augustus 1, Verleende drank- en horecavergunning aan Rumah Kitah
Aan Koffie met verbeelding, Buurtseweg 3, is een horeca- exploitatievergunning verleend voor de exploitatie...
Deels verleende en geweigerde omgevingsvergunning Hartenseweg 38A, kappen van 19 bomen
Mandaatlijst C1 VGGM
Wageningen, verleende vergunning voor het venten van ijs met een verkoopwgen aan Sauerwald, van 1 januari...
verleende mandaten en submandaten op het terrein van Jeugdwet en Wmo 2015
Veerstraat 99: nieuwe aanvraag, in afwijking van verleende vergunning bouwen van dakkapel, reguliere...
Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend raadsgriffier
Afvalstoffenverordening aanwijzingsbesluit afvalcontainers Thorbeckestraat (Nudehof)
Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend raadsgriffier
Aanwijzingsbesluit griffier
Beleidsregels kamergewijze verhuur Gemeente Wageningen 2019
Gemeente Wageningen - Gehandicaptenparkeerplaats instellen - Buissteeg
Gemeente Wageningen - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken verplaatsen - van Olympiaplein naar Spelstraat
Wim Sonneveldstraat 16: aanvraag buiten behandeling, plaatsen windmolen, reguliere procedure bouw
Nudepark 200: geaccepteerde melding, oprichten van aardgas reduceerstation, melding activiteitenbesluit