7.5

Vergunningen Waterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Waterland - Voornemen tot opstellen van het bestemmingsplan Monnickendam – Noordeinde 80-86
Gemeente Waterland - rectificatie - reinigen en inspecteren riolering Marken wordt uitgesteld tot week...
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - vervangen van de bestaande bebouwing t.b.v. een...
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - het realiseren van een gemaal - N247 ter hoogte...
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - het plaatsen van zonnepanelen - Noordeinde 49, Monnickendam
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een dam (uitrit) - Monnickenmeer 5,...
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - het aan de voorgevel uitbreiden van het woonhuis...
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - het realiseren van een aanbouw aan de woning - Zeilstraat...
Gemeente Waterland - kennisgeving - overeenkomstgrondexploitatie - Noordeinde 80, Monnickendam
Gemeente Waterland - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - restaureren van het woonhuis - Kerkstraat...
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van dakkapellen en het wijzigen van de achtergevel...
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van het kozijn in de voorgevel - Jan Mauwlaan...
Gemeente Waterland - kennisgeving - klein onderhoud bestrating - Schoolstraat, Monnickendam
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een aanbouw aan de woning - Monnickendammerrijweg...
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van zonnepanelen aan achterzijde - Keerngouw...
Gemeente Waterland - verleende wijziging standplaatsvergunning - bevolkingsonderzoek bij de huisartsenpost...
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsing twee gevelkozijnen voorgevel eerste verdieping...
Gemeente Waterland - weigering omgevingsvergunning - wijzigen van een bestaande uitrit, het realiseren...
Gemeente Waterland - Voornemen tot opstellen van het bestemmingsplan Monnickendam – Noordeinde 80-86
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - intern verbouwen van het pand en plaatsen van dakramen...
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een kap op de woning - Ledig Erf 2...
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - slopen pand en realiseren vijf appartementen - Havenstraat...
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - vernieuwen en uitbreiden ligboxenstal - Overlekergouw...
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - restaureren en verbouwen van de stolpboerderij -...
Inkoopbeleid 2020
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen gevels woonhuis - Roomeinde 25, Broek in...
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - vervangen bestaande bijgebouw door een bijgebouw...
Gemeente Waterland - opschorten beslistermijn omgevingsvergunning - verbouwen voormalige brandweerkazerne...
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - vervangen en veranderen van 2 dakkapellen aan de...
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van gemaal - N247 ter hoogte van de Purmer...
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen dakkapel voorgevel achtergevel dakvlak -...
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - vergroten van de beun en het wijzigen van de gevels...
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - renoverendak en vernieuwen en veranderen van de...
Gemeente Waterland - Kennisgeving Allonge koopovereenkomst grondexploitatie - Monnickendam
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van bouwwerk - Kloosterdijk, Monnickendam
Gemeente Waterland - verlening beslistermijn omgevingsvergunning - uitbreiden (horeca)pand en realiseren...
Gemeente Waterland - verleende standplaatsvergunning - The Fresh Juice Bike - het Bolwerk, Monnickendam
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren dakkapel op het voordakvlak van de woning...
Gemeente Waterland - her-bestraten Reigerstraat
Gemeente Waterland - Kennisgeving Allonge koopovereenkomst grondexploitatie - Monnickendam
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen schuur woonhuis - Lagedijk 13, Katwoude
Gemeente Waterland - Mededeling nieuwe noodverordening COVID-19 15 juli 2020
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van...
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van zonnepanelen op de woning en schuur...
Gemeente Waterland - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en aan de zijgevel uitbreiden van het...
Gemeente Waterland - reinigen en inspecteren Riolering Marken
Gemeente Waterland - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - restaureren en verbouwen van de stolpboerderij...
Gemeente Waterland - verlening APV vergunningen - tegelijkertijd uitlaten van maximaal 10 honden - 1...
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van zonnepanelen - Noordeinde 49, Monnickendam
Gemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van zonnepanelen - Thamiswerfstraat 2, Marken