Vergunningen Waterschap Aa en Maas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Aa en Maas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Watervergunning verleend voor Het verleggen van een b-watergang nabij Dorshout te Veghel
Ontwerp-Projectplan Waterwet: Aanleg duiker Eikenheuvelweg Uden ter inzage
Visie Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis/Boxmeer (GGOR)
Watervergunning verleend voor het verwijderen, aanleggen en behouden van een brug over een a-watergang...
Verlening wijzigingsvergunning Waterwet beregening en infiltratie Lavallestraat 4 in Someren
Watervergunning verleend voor het aanleggen van een tijdelijke grondophoging ten behoeve van bouwwerkzaamheden...
Wijziging Watervergunning verleend voor het aanpassen van de draairichting van de vier poorten die haaks...
Watervergunning verleend voor het aanleggen en behouden van kabels en leidingen en het bouwen en behouden...
Openbare commissievergaderingen Watersysteembeheer en Emissiebeheer 13 februari 2020
Watervergunning verleend voor het aanleggen en behouden van een dam met duiker met 3 inspectieputten...
Watervergunning verleend voor plaatsen van een damwand en het dempen van een gedeelte van een a-watergang
Watervergunning verleend voor het tijdelijk aanleggen en behouden van een drinkwaterleiding, een elektriciteitskabel...
ONTWERP-PROJECTPLAN GGOR St. Anthonis/Boxmeer, cluster 1 Kleine Beek - Spekklef TER INZAGE
Watervergunning verleend voor het dempen en graven van B-watergangen nabij Loofaert/Veedijk te Berlicum
Wijziging Watervergunning beregening Buizerdweg 20 Neerkant
Kennisgeving over rol participatie bij het maken van het waterbeheerprogramma 2022-2027
Projectplan Waterwet: Aanpassen te krappe duikers Helmond 2019
Watervergunning verleend voor het vergraven van een deel van een A-watergang ten behoeve van de inrichting...
Watervergunning verleend voor het plaatsen van twee poorten haaks op een a-watergang nabij Europalaan...
Watervergunning verleend voor het aanleggen en behouden van glasvezelkabels in een bestaande mantelbuis...
Verlening Watervergunning voor het realiseren van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van een...
Bekendmaking Watervergunning verleend voor afvoer van hemelwater afkomstig van de toename van verhard...
Bekendmaking Vergunning Waterwet vergunning verleend voor het aanleggen en behouden van kabels in het...
Bekendmaking Watervergunning verleend voor wijziging watervergunning afvoeren hemelwater van toename...
Maatwerkvoorschriften Besluit lozen buiten inrichtingen voor het lozen van verontreinigd grondwater Lipsstraat...
Verlening Watervergunning voor het aanleggen en behouden van een glasvezelkabel in een bestaande mantelbuis...
Projectplan Waterwet: Aanpassen duikers Koude Maas Aarle-Rixtel 2019
Intrekken Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater waterschap Aa en Maas
Verlening Watervergunning voor het afvoeren van hemelwater op een oppervlaktewaterlichaam door het afkoppelen...
Bekendmaking Vergunning Waterwet voor het aanleggen, inrichten en behouden van een fietspad langs en...
Verlening Watervergunning voor het aanleggen en behouden van een rioolleiding in de beschermingszone...
Openbare vergadering Algemeen Bestuur
Bekendmaking terinzagelegging ontwerp partiele herziening van de nota peilbeheer in vrij afwaterende...
ONTWERP-STREEFPEILENBESLUIT BIEZENLOOP TER INZAGE
Verlening Watervergunning voor grondwateronttrekking Runweg/Hoogstraat in Berlicum.
Verlening Watervergunning voor grondwatersanering N.C.B. - laan 80 in Veghel.
ONTWERP-PROJECTPLAN “RENOVEREN EN AUTOMATISEREN VAN DE STUWEN 107P12, 107P13 en 107P14 IN HET PEELKANAAL”...
PROJECTPLAN NATTE NATUURPAREL LANDGOED HEESWIJK VASTGESTELD (met zienswijzen en wijziging)
Ontwerp-projectplan waterwet Ripseweg
Ontwerp-projectplan waterwet Esperloop
Ontwerp-projectplan waterwet Snelle Loop en Heijeneindsche Loop
Ontwerp-projectplan waterwet Molenbroekse Loop en Peelse Loop
Bekendmaking Vergunning Waterwet vergunning verleend voor het behouden van een glastuinbouwkas in het...
Bekendmaking Vergunning Waterwet vergunning verleend voor het realiseren van een dassenburcht en een...
Bekendmaking Vergunning Waterwet vergunning verleend voor tijdelijk plaatsen en behouden van een bouwsteiger...
Bekendmaking Vergunning Waterwet vergunning verleend voor het aanleggen en behouden van glasvezelkabels...
Projectplan Waterwet: Aanpassen duikers Aarle-Rixtel en Stiphout 2019
Bekendmaking Vergunning Waterwet vergunning verleend voor het aanleggen en behouden van een mantelbuis...
Bekendmaking Vergunning Waterwet vergunning verleend voor het afvoeren van hemelwater op een oppervlaktewaterlichaam...
Bekendmaking Vergunning Waterwet vergunning verleend voor betreft het vervangen en behouden van een drinkwaterleiding...