Vergunningen Waterschap Aa en Maas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Aa en Maas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van 3 dammen met duiker in een a-watergang en het verwijderen van 1 duiker in een a-watergang nabij de Vonderweg te Beek en Donk. detail
Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Verlening Watervergunning voor het aanbrengen van bestrating en het daarop plaatsen van twee kanonnenaffuiten op de primaire waterkering ter hoogte van Maasdijk te Megen. detail
Verlening Watervergunning voor het vervangen van een schuur in beschermingszone B van de primaire waterkering op locatie Kesselsedijk 16 te Maren-Kessel. detail
Verlening Watervergunning voor het plaatsen van een tijdelijke hellingbaan ten behoeve van opruimwerkzaamheden op de regionale kering en in de beschermingszone A daar nabij de Reutsedijk 24 te Vught detail
Verlening Watervergunning voor het bouwen van een schuur in beschermingszone A van de primaire waterkering aan de Oijense Bovendijk 31 te Oijen. detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van twee dammen met duiker in een categorie a-watergang aan de IJzerweg te Oss. detail
Kennisgeving besluit m.e.r.- beoordeling voor een grondwateronttrekking en infiltratie, Molenstraat/Gasstraat in Oss detail
Verlening Watervergunning voor herstelwerkzaamheden aan het Molenbastion te Heusden. detail
Ontwerp-Projectplan Waterwet: Aanpassen duikers District Boven Aa 2019 ter inzage detail
Verlening Watervergunning voor diverse handelingen in het kader van natuurontwikkeling tussen de Aa en de N279 te Heeswijk Dinther. detail
Besluit aanwijzing toezichthouder detail
Verlening wijzigingsvergunning Waterwet tijdelijke bronnering en lozing compressorstation Ravenstein, Ganzenweg 10 in Ravenstein. detail
Projectplan aanpassingen stuw 253CA ter inzage detail
Verlening Watervergunning voor het vervangen van twee bruggen nabij de Lekerstraat te Beek en Donk. detail
Verlening Watervergunning voor het slopen van drie schuren en opnieuw bouwen van een schuur in beschermingszones A en B van de primaire waterkering op locatie Osseweg 6 te Lithoijen. detail
Verlening Watervergunning voor het leggen van een glasvezeltracé in de primaire kering aan de Bokhovenseweg te Heusden en de Baron van Aaweg te ’s-Hertogenbosch. detail
Verlening Watervergunning voor het bouwen van een uitbouw aan een woning in beschermingszone A van de regionale waterkering aan de Graaf van Solmsweg 83 te ’s-Hertogenbosch. detail
Verlening Watervergunning voor het afvoeren van hemelwater door afkoppelen en toename van het verharde oppervlak nabij Vondellaan te Gemert. detail
Vaststelling verbeterde regelgeving Wijzer Onderhoud detail
Verlening Watervergunning voor het aanplanten en behouden van een heg in de beschermingszone van een categorie A-watergang nabij Elstweg te Beers. detail
Legger oppervlaktewater 2015 detail
Overgangsbepaling obstakels langs waterlopen detail
Algemene regel obstakels in beschermingszone beperkt detail
Beregening grasland en sportterreinen tijdelijk toegestaan detail
Verlening Watervergunning voor het bouwen van een aanbouw aan het woonhuis in beschermingszone B van de primaire waterkering op locatie Odiliadijk 8 te St. Agatha. detail
Ontwerp-projectplan NBW knelpunt BeA5, Leijgraaf, Middelrode detail
PROJECTPLAN BIEZENLOOP ZUID VASTGESTELD detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in een categorie A-watergang ter plaatse van Vuurlinie 10 te Neerkant. detail
Besluit aanwijzing toezichthouders SSIB detail
Verlening Watervergunning voor het plaatsen en behouden van twee dammen met duiker in een categorie A-watergang op locatie de Steeg 3 te Reek. detail
Verlening Watervergunning voor het plaatsen en behouden van een stalen damwand en een trap in de beschermingszone van een categorie A-watergang op locatie Hoefstraat 2B te Herpt. detail
Ontwerp-visie ‘Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis/Boxmeer (GGOR)’ detail
Verlening Watervergunning voor het dempen en graven van een categorie B-watergang op locatie Prinsenkamp 1 te Erp. detail
Kennisgeving Ontwerpbeschikking Watervergunning voor lozing van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater op transportleiding op locatie Venbergweg 7-9 te Asten. detail
Verlening Watervergunning voor het ophogen van het maaiveld en het leggen van kabels en leidingen in beschermingszone A en B van de primaire waterkering ten behoeve van de bouw van een woning aan de Beugenseweg 59B te Boxmeer. detail
Bekendmaking terinzagelegging ontwerp beleidsregel onttrekkingsverbod oppervlaktewater. detail
Projectplan Waterwet: Aanpassen duikers District Hertogswetering 2019 detail
Projectplan Waterwet: Aanpassen duikers District Beneden Aa 2019 detail
Verlening tijdelijke Watervergunning voor het aanleggen en behouden van een drijvende steiger en drijvende Coon (hotelkamer) in een categorie A-watergang en in het profiel van vrije ruimte nabij Tramkade 28 te ‘s-Hertogenbosch. detail
Verlening Watervergunning voor Het aanbrengen van bermverharding op de primaire waterkering nabij Lithse Dijk te Lith en Oijense Benedendijk te Oijen. detail
Verlening Watervergunning voor het leggen van kabels langs een a-watergang nabij de Gasthuisstraat 79 te Helmond. detail
Verlening Watervergunning voor het dempen van een c-watergang nabij de waterkering aan de Bokhovenseweg 4 te Hedikhuizen. detail
Verlening Watervergunning voor het vervangen van een transformatorkast en het leggen van een kabel nabij de Brugstraat te Vinkel. detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van peilgestuurde drainage nabij de Neerstraat 10 te Brakel. detail
Verlening Watervergunning voor betreft het verwijderen, aanleggen en behouden van een waterleiding langs en onder een categorie A-watergang op locatie Nistelrodeseweg te Heesch. detail
Verlening Watervergunning voor het plaatsen en behouden van twee dammen met duiker in een categorie A-watergang op locatie Zeelandsedreef 28 te Schaijk. detail
Vergadering Algemeen Bestuur 5 juli 2019 detail
Verlening Watervergunning voor het gedeeltelijk dempen van een categorie B-watergang op locatie Singel 55 te Teeffelen. detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen en behouden van een glasvezelkabel onder een categorie A-watergang en binnen het profiel van vrije ruimte ter hoogte van Broekkant te Beers. detail