Vergunningen Waterschap Aa en Maas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Aa en Maas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Watervergunning verleend voor Het uitvoeren van twee gestuurde boringen ten behoeve van het aanleggen...
Legger oppervlaktewater 2015
Watervergunning verleend voor het aanleggen en behouden van een dam met duiker in een a-watergang
Watervergunning verleend voor betreft het slopen en herbouwen van een schuur in de beschermingszone van...
Watervergunning verleend voor het aanleggen en behouden van glasvezelkabels in de primaire waterkering...
Watervergunning verleend voor het verwijderen van verharding op de primaire waterkering aan de Koninginnedijk...
Watervergunning verleend voor aanleggen en behouden van glasvezelkabels in de primaire waterkering en...
Verlening watervergunning tijdelijke grondwateronttrekking met retournering op de locatie Hoogkoorplein...
Watervergunning verleend voor het plaatsen en behouden van een aantal poorten haaks op een a-watergang...
Watervergunning verleend voor Rosmalen; Eerste Hoefsteeg 6 dam met duiker
Watervergunning verleend voor voor het bouwen en behouden van een woning in beschermingszone A van de...
Kennisgeving besluit m.e.r.- beoordeling grondwateronttrekking aanleg drinkwatertransportleiding tussen...
Watervergunning verleend voor het vergroten van het profiel van een a-watergang
Watervergunning verleend voor het aanbrengen van diverse obstakels in de beschermingszone van een a-watergang...
Watervergunning verleend voor het realiseren van natuurvriendelijk oevers van twee b-watergangen in een...
Watervergunning verleend voor het aanleggen en behouden van een leiding nabij a-watergangen tussen Nistelrode...
Watervergunning verleend voor het vervangen van rioolleidingen en het vervangen van de wegverharding...
Watervergunning verleend voor het plaatsen van 17 knotwilgen in de beschermingszone van een a-watergang...
Watervergunning verleend voor het uitbreiden van een loods en plaatsen van beplanting gelegen binnen...
Watervergunning verleend voor het aanleggen en behouden van glasvezelkabels onder een a-watergang en...
Watervergunning verleend voor het aanleggen en behouden van een dam met duiker in een categorie A-watergang...
Watervergunning verleend voor het aanbrengen en behouden van nieuwe poeren en een nieuwe funderingsvloer...
Watervergunning verleend voor
Watervergunning verleend voor
Watervergunning verleend voor het behouden van een glasvezelkabel onder een categorie A-watergang en...
Intrekken Watervergunning beregening Franse Baan in Schaijk
Watervergunning verleend voor het vervangen van de verkeersbrug over een categorie A-watergang en in...
Verlening wijzigingsvergunning Waterwet Snoertsebaan 9 in Liessel
Watervergunning verleend voor het behouden van een hekwerk en plaatsen en behouden van een loods in de...
Openbare vergadering Algemeen Bestuur
Watervergunning verleend voor herstelwerkzaamheden aangelegde elektricteitskabels in een primaire waterkering
Verkeersbesluit vaarwegen waterschap Aa en Maas 2012
Kennisgeving besluit m.e.r.- beoordeling voor een grondwateronttrekking en retournering, Hoogkoorplein...
Watervergunning verleend voor
Wijziging maatwerkvoorschriften Besluit lozen buiten inrichtingen voor het lozen van verontreinigd grondwater...
Watervergunning verleend voor vervanging van een brug door een duikerconstructie ter plaatse van Doolhof...
Watervergunning verleend voor planten van 3 bomen in de beschermingszone van een a-watergang op de locatie...
Watervergunning verleend voor het aanbrengen en behouden van beplanting op een compartimenteringskering...
Watervergunning verleend voor
Wijziging Watervergunning verleend voor het aanpassen van de draairichting van de vier poorten die haaks...
Watervergunning verleend voor het aanleggen en behouden van een huisaansluiting in het profiel van vrije...
Verlening wijzigingsvergunning Waterwet voor grondwatersanering N.C.B. - laan 80 in Veghel.
Watervergunning verleend voor
Watervergunning verleend voor
Watervergunning verleend voor het aanleggen en behouden van glasvezelkabels onder een categorie A-watergang...
Intrekking van watervergunning met zaaknummer 0000D20200110103154957 voor het wijzigen van watervergunning...
Bekendmaking Stimuleringsregeling klimaatactief bebouwd gebied Aa en Maas.
Stimuleringsregeling klimaatactief bebouwd gebied Aa en Maas
Watervergunning verleend voor het realiseren van een mitigatiebekken in een beschermd gebied nabij Rondweg...
Watervergunning verleend voor Het verleggen van een b-watergang nabij Dorshout te Veghel