Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Aa en Maas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Aa en Maas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerp projectplan Waterwet vispasseerbaar maken 5 stuwen in de Oude Aa en Esperloop 21-01-2019 21-03-2019 detail
BEKENDMAKING ONTWERP-PROJECTPLAN “ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE KONINGSVLIET” 21-01-2019 21-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in een a-watergang nabij de Achterste Groes 18 te Oss. 18-01-2019 18-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor activiteit het herbouwen van een carport in beschermingszone A van de primaire waterkering op locatie Zomerstraat 2 te Lith. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in een categorie B-watergang en de herprofilering van de watergang ter hoogte van Stegen te Asten. 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor activiteit aanbrengen beplanting nabij primaire waterkering op locatie Pastoor van Weerdtstraat 16 te Teeffelen. 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor activiteit: het renoveren van het bestaande pand en het bouwen van een terras in de primaire waterkering op locatie Putterstraat 92 te Heusden. 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het realiseren van een gestuurde boring onder een a-watergang nabij de Amsteleindstraat te Oss. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Kandidaatstelling verkiezing Algemeen Bestuur waterschap Aa en Maas 2019 en Gebruik Ondersteunende Software Verkiezingen voor verkiezingen waterschap Aa en Maas 2019 14-01-2019 14-03-2019 detail
Onderzoek en geldigheid kandidatenlijsten verkiezing Algemeen Bestuur waterschap Aa en Maas 2019 en Bekendmaking uitslag verkiezing waterschap Aa en Maas 2019 14-01-2019 14-03-2019 detail
Kennisgeving besluit m.e.r.- beoordeling tijdelijke grondwateronttrekking nabij de Lindenweg in Langenboom. 11-01-2019 11-03-2019 detail
Kennisgeving besluit m.e.r.- beoordeling tijdelijke grondwateronttrekking nabij Molenhoek Veghel. 11-01-2019 11-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van een voetgangersbrug nabij de Tulpenboom te Cuijk. 11-01-2019 11-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor aanleggen kabels in beschermingszone a-watergang ter hoogte van Kampweg te Loosbroek. 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het realiseren van peilgestuurde drainage nabij de Sijpseweg te De Mortel. 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het plaatsen van 19 bomen in de beschermingszone van een a-watergang nabij de Dijkskruin te Cuijk. 04-01-2019 04-03-2019 detail
Beleidsregels Keur 2015 31-12-2018 28-02-2019 detail
Keur waterschap Aa en Maas 2015 31-12-2018 28-02-2019 detail
Algemene regels Keur 2015 31-12-2018 28-02-2019 detail
Hydrologisch achtergronddocument versnelde afvoer 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening verontreinigingsheffing waterschap Aa en Maas 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening zuiveringsheffing waterschap Aa en Maas 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening watersysteemheffing waterschap Aa en Maas 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Kennisgeving besluit m.e.r.- beoordeling grondwateronttrekkingen Vliegbasis Volkel, Zeelandsedijk 10 te Volkel. 21-12-2018 21-02-2019 detail
Ontwerp projectplan Waterwet vispasseerbaar maken stuwen Koningsvliet ter inzage 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verlening Watervergunning voor vervangen van een waterleiding aan de Aarleseweg ter hoogte van huisnummer 6 te Lieshout 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verlening Watervergunning voor aanleggen tijdelijke dam met duiker ter hoogte van Broekstraat 1 te Neerkant 21-12-2018 21-02-2019 detail
Bekendmaking subsidieplafonds Stimuleringsregeling Klimaatactief Bebouwd Gebied 2016-2012 en Subsidieregeling Peelvenen Aa en Maas 21-12-2018 21-02-2019 detail
Waterschapsverkiezingen: wijzigingen register en geregistreerde aanduiding 20-12-2018 20-02-2019 detail
Kennisgeving besluit m.e.r.- beoordeling voor een brondbemaling, Ganzenweg 10 in Ravenstein. 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verlening Watervergunning voor activiteit het aanleggen van een dam met duiker in een categorie A-watergang op locatie Grintkuilen 5 te Neerkant. 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het realiseren van een poel in attentiegebieden water-huishouding ter plaatse van Vendreef 2 te Vlijmen. 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het realiseren van een nieuwbouw in de beschermingszone A van de primaire waterkering ter plaatse van Gewande 14 te ’s-Hertogenbosch. 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verlenen watervergunning/ opleggen maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit voor het lozen van afvalwater afkomstig van het waterproduktiebedrijf Lith, Kesselseweg 9 in Maren-Kessel. 30-11-2018 30-01-2019 detail
Verlenging Watervergunning rioolwaterzuiveringsinstallatie 's-Hertogenbosch 30-11-2018 30-01-2019 detail
Verlening Watervergunning voor beregening, Krekelberg 8 in Gassel 30-11-2018 30-01-2019 detail
GEBIEDSPLAN RAAM, MER HOOGWATERBESCHERMING GRAVE EN GGOR VISIE RAAM VASTGESTELD 29-11-2018 29-01-2019 detail
Verlening Watervergunning voor activiteit het aanleggen van een dam met duiker in een categorie B-watergang op locatie Berghemseweg 14A te Herpen. 27-11-2018 27-01-2019 detail
Waterschapsverkiezingen: wijzigingen register en geregistreerde aanduiding 26-11-2018 26-01-2019 detail
Legger oppervlaktewater 2015 26-11-2018 26-01-2019 detail
Verlening Watervergunning beregening Turnhoutseweg in Grave 26-11-2018 26-01-2019 detail