Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Aa en Maas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Aa en Maas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in een categorie A-watergang op locatie Eemmeer te Oss. 20-03-2019 20-05-2019 detail
Intrekking Watervergunning voor een dam met duiker in een categorie A-watergang op locatie Braamstraat 8 te Nistelrode. 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel door middel van een gestuurde boring in het profiel van vrije ruimte onder een categorie A-watergang op locatie Kerkdijk – Donkenweg te Nuland. 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor uitvoeren van non-destructief onderzoek aan rioolleiding in een regionale waterkering te Vught. 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het uitvoeren van diverse handelingen in de beschermingszone van diverse regionale waterlopen langs de Zuid-Willemsvaart tussen Someren-Eind en Veghel. 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ontheffing kanovaart Drongelens Kanaal en Oude Maasje 15-03-2019 15-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het tijdelijk plaatsen van een meetpaal in een categorie A-watergang op locatie Bonksel te Asten. 14-03-2019 14-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het gedeeltelijk dempen van een categorie B-watergang op locatie Heikantsehoeve 78 te Berlicum. 13-03-2019 13-05-2019 detail
Projectplan “Verlengen twee dammen met duikers ten behoeve van onderhoud” 12-03-2019 12-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor versnelde afvoer van hemelwater door het afkoppelen van verhardoppervlak te Escharen. 12-03-2019 12-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het plaatsen van een voetgangersbrug over een A-watergang nabij de Hertelaan te Helmond. 12-03-2019 12-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanplanten van een walnotenboom in beschermingszone A van de waterkering nabij de Oijense Benedendijk 44 te Oijen. 12-03-2019 12-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor realisatie van een fietsbrug over Schootenseloop te Helmond. 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het realiseren van tijdelijke perceelsontsluiting op het binnentalud van de primaire waterkering ter plaatse van Veerstraat 49 te Boxmeer. 07-03-2019 07-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanplanten van bomen langs een a-watergang nabij de Mammoet te ‘s-Hertogenbosch. 07-03-2019 07-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het plaatsen van een regelput en leidingen tbv peilgestuurde drainage in het profiel van vrije ruimte van een a-watergang nabij de Grote Baan 1 te Landhorst. 07-03-2019 07-05-2019 detail
Projectplan Esperloop, Geneneind 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ontwerp-Projectplan Waterwet: Aanpassen duikers District Raam 2019 ter inzage 04-03-2019 04-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het realiseren van activiteiten voor ontwikkeling woningbouwplan nabij Weidekruidlaan te ‘s-Hertogenbosch 01-03-2019 01-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van kabels middels een gestuurde boring in het profiel van vrije ruimte van de Goorloop nabij de Herendijk te Beek en Donk. 01-03-2019 01-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van een brug over een categorie A-watergang en binnen het profiel van vrije ruimte op locatie Sanghorst en Bekelaar te Mierlo. 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verlening Watervergunning beregening, infiltratie en lozing Lavallestraat 4 in Someren 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor aanbrengen van taludtrap en dam met duiker op een regionale waterkering en de beschermingszone daarvan ter plaatse van Hertogpark te ‘s-Hertogenbosch. 22-02-2019 22-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor vernieuwen van oeverbeschoeiing en het plaatsen van afmeerpalen in de haven nabij de Huisdaalsestraat te Oss. 20-02-2019 20-04-2019 detail
7e partiële herziening legger oppervlaktewater, januari 2019 18-02-2019 18-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het gedeeltelijk dempen van een categorie B-watergang en het graven van een nieuwe categorie B-watergang ter hoogte van locatie Vossenberg 5 te Mariahout. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het verwijderen en aanbrengen van kabels in de primaire waterkering en beschermingszone A ter hoogte van locatie Wieldijk te Heusden. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Waterschapsverkiezingen 2019 13-02-2019 13-04-2019 detail
Wijziging Watervergunning beregening Zevenbergseweg in Oss 12-02-2019 12-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor bronnering nabij Lindenweg in Langenboom. 11-02-2019 11-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor aanpassing van een bestaande bebouwing op de primaire waterkering en beschermingszone A. 08-02-2019 08-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor de realisatie van een aanbouw aan een bestaande woning op een regionale waterkering. 08-02-2019 08-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het dempen en graven van een b-watergang nabij Jan van Wijckstraat te Elshout. 08-02-2019 08-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor de realisatie van een aanbouw aan een bestaande woning op betonpoeren in beschermingszone A van primaire waterkering. 08-02-2019 08-04-2019 detail
Ontwerp projectplan verwijderen 2 bruggen en vervangen door 2 duikers in Zandhoekse Loop en Landmeersche Loop 06-02-2019 06-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in een a-watergang en het ophogen van het maaiveld in de beschermingszone van een a-watergang nabij de Kapelstraat 1B te Holthees. 06-02-2019 06-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in een a-watergang nabij de Maisdijk te Helmond. 06-02-2019 06-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor activiteit het realiseren van een aanbouw aan een bijgebouw en het aanleggen van kabels en leidingen in de beschermingszone A van de primaire waterkering op locatie Empelsedijk 27 te Empel. 06-02-2019 06-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor activiteit het aanleggen van een dam met duiker in een categorie A-watergang op locatie Molenbrand 4 te Boekel. 06-02-2019 06-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor activiteit het bouwen van een schuur in de beschermingszone A van de primaire waterkering op locatie Burg. Canersstraat 14 te Demen. 06-02-2019 06-04-2019 detail
Verlening Watervergunning voor activiteit het plaatsen van een begroeid hekwerk met schuifpoort in de compartimenteringskering op locatie Molenhoek 7 te Vlijmen. 30-01-2019 30-03-2019 detail
Besluit vergunning te verlenen voor een tijdelijke grondwateronttrekking nabij Molenhoek 11 in Berlicum 29-01-2019 29-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het herbouwen van een woning gedeeltelijk in de beschermingszone A van de primaire waterkering . 25-01-2019 25-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor activiteit de realisatie van 4 nieuwbouwwoningen nabij primaire waterkering op locatie Park Maashaeghe te Boxmeer. 25-01-2019 25-03-2019 detail
Ontwerp-projectplan Biezenloop-Zuid ter inzage 25-01-2019 25-03-2019 detail
Openbare bekendmaking AB 22 februari 2019 25-01-2019 25-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor dempen en graven van een b-watergang nabij de Floralaan in Asten. 25-01-2019 25-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het verplaatsen van een dam met duiker in een a-watergang nabij het Kijkuitspad te Haps. 24-01-2019 24-03-2019 detail
Verlening watervergunning tijdelijke bronnering vliegbasis Volkel, Zeelandsedijk 10 in Volkel. 23-01-2019 23-03-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van drie meter kabels in de beschermingszone A van de primaire waterkering ter plaatse van Oijense Bovendijk 30A te Oijen. 23-01-2019 23-03-2019 detail