Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Aa en Maas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Aa en Maas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verlening Watervergunning voor het de herbouw van een afgebrand pand aan de Maasdijk 36 te Ravenstein. 17-05-2019 17-07-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen en behouden van een dam met duiker in een categorie A-watergang ter plaatse van Nieuwe Steeg/Randmeer te Berghem. 17-05-2019 17-07-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het verwijderen en aanbrengen van beplanting nabij een categorie A-watergang ter plaatse van Meester Broerenstraat te Rosmalen. 17-05-2019 17-07-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen en behouden van een dam met duiker in een categorie A-watergang op locatie Valstraat te Veghel. 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het dempen en graven ven aan categorie B-watergang nabij Lagenheuvelstraat te Volkel. 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van twee fiets/wandelbruggen over een categorie A-watergang nabij De Boterbloem te Boekel. 15-05-2019 15-07-2019 detail
Bekendmaking ontwerp verbeterde regelgeving Wijzer Onderhoud 13-05-2019 13-07-2019 detail
7e partiële herziening legger oppervlaktewater, januari 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het verwijderen van een brug en het aanleggen van een dam met duiker nabij de Nonnengang te Gemert. 10-05-2019 10-07-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het leggen van een kabel onder de Biezenloop door middel van een gestuurde boring nabij de Mountbattenweg 19, te Veghel. 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen en behouden van een dam met duiker in een categorie B-watergang op locatie Lankerweg 1 te Maren-Kessel. 07-05-2019 07-07-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het realiseren van een serre aan een bestaande woning in de beschermingszone A van de primaire waterkering en het aanleggen van hemelwaterleiding in de beschermingszone A en B van de primaire waterkering ter plaatse van de Everdineweerd 4 te Katwijk. 06-05-2019 06-07-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het plaatsen van een tuinhuis nabij een categorie A-watergang ter plaatse van Veerweg 1a te Vortum-Mullem. 03-05-2019 03-07-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van twee bruggen in een categorie A-watergang en het realiseren van een hekwerk in de beschermingszone van een categorie A-watergang nabij Mayweg 4 te Elshout. 03-05-2019 03-07-2019 detail
Ontwerp-Projectplan Waterwet: Aanpassen duikers District Beneden Aa 2019 ter inzage 02-05-2019 02-07-2019 detail
Verlening wijzigingsvergunning Waterwet tijdelijke bronnering en infiltratie vliegbasis Volkel, Zeelandsedijk 10 in Volkel. 01-05-2019 01-07-2019 detail
Verlening Watervergunning diverse werkzaamheden in het watersysteem ter plaatse van de Automotive Campus nabij de Vlamovenweg te Helmond. 01-05-2019 01-07-2019 detail
Verlening watervergunning voor handelingen in het profiel van vrije ruimte langs de Aa op de locatie Heeswijkseweg 5-7 te Heeswijk Dinther 29-04-2019 29-06-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanbrengen van beplanting in de beschermingszone van een categorie A-watergang en het ophogen van het maaiveld nabij Erpseweg te Veghel. 29-04-2019 29-06-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker in een categorie A-watergang op locatie Bosven te Deurne 29-04-2019 29-06-2019 detail
PROJECTPLAN WATERWET VISPASSEERBAAR MAKEN 5 STUWEN OUDE AA EN ESPERLOOP VASTGESTELD 26-04-2019 26-06-2019 detail
PROJECTPLAN WATERWET VISPASSEERBAAR MAKEN STUWEN KONINGSVLIET VASTGESTELD 26-04-2019 26-06-2019 detail
ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ‘AANLEG VISPASSAGE STUW 211H LEIJGRAAF’ TER INZAGE 26-04-2019 26-06-2019 detail
Projectplan Waterwet: Aanpassen duikers District Raam 2019 26-04-2019 26-06-2019 detail
Verlening Watervergunning Het graven van een proefsleuf en het uitvoeren van boringen ten behoeve van funderingsonderzoek in de primaire waterkering aan de Oijense Bovendijk 26 te Oijen. 26-04-2019 26-06-2019 detail
Verlening Watervergunning het verwijderen en aanbrengen van kabels in de primaire waterkering en beschermingszone A ter hoogte van de Wieldijk te Heusden. 26-04-2019 26-06-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het dempen van een categorie B-watergang in het profiel van vrije ruimte op locatie Bernhardweg te Oijen. 24-04-2019 24-06-2019 detail
Ontwerp-Projectplan Waterwet: Aanpassen duikers District hertogswetering 2019 ter inzag 24-04-2019 24-06-2019 detail
Verlening wijzigingsvergunning Waterwet infiltratie en lozing Waardjesweg 57 in Heusden (gem. Asten) 24-04-2019 24-06-2019 detail
Keur waterschap Aa en Maas 2015 23-04-2019 23-06-2019 detail
Verlening Watervergunning Het onttrekken van water uit en het brengen van water in de oude Zuid-Willemsvaart ten behoeve van de doorstroming van de Nieuwe Aa nabij het Havenpark te Helmond. 19-04-2019 19-06-2019 detail
Verlening Watervergunning het uitvoeren van archeologisch onderzoek en het plaatsen van bronnen ten behoeve van bronbemaling op het perceel aan de Empelsedijk 13 te Oud-Empel. 12-04-2019 12-06-2019 detail
Besluit wijziging vergunning voor een tijdelijke grondwateronttrekking nabij Molenhoek 11 in Berlicum 09-04-2019 09-06-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van zes kunstwerken op het maaiveld van de primaire waterkering nabij Oude Maasdijk 1 te Reek. 08-04-2019 08-06-2019 detail
Verlening Watervergunning voor planten van een beukenhaag op de waterkering aan de Voordijk 21 te Vlijmen. 05-04-2019 05-06-2019 detail
Verlening Watervergunning het aanbrengen van bermverharding en het uitvoeren van grondboringen in de primaire kering aan de Baron van Aaweg te ‘s-Hertogenbosch. 05-04-2019 05-06-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij mestverwerking op locatie De Peel 1 te Zeeland. 05-04-2019 05-06-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van een faunapassage over een categorie A-watergang op locatie Mammoet te ‘s-Hertogenbosch. 05-04-2019 05-06-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het verwijderen en aanleggen van een waterleiding in beschermingszones A en B van de primaire waterkering op locatie Maasstraat te Cuijk. 05-04-2019 05-06-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het ophogen van het maaiveld in de beschermingszone A en B van de primaire waterkering op locatie Odiliadijk 8 te St. Agatha. 04-04-2019 04-06-2019 detail
Intrekken Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater waterschap Aa en Maas. 03-04-2019 03-06-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van glasvezelkabels in het profiel van vrije ruimte en onder een categorie A-watergang door middel van een gestuurde boring ter hoogte van Grotestraat 119 te Vierlingsbeek. 02-04-2019 02-06-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het afvoeren van hemelwater door toename van verharde oppervlak ter plaatse van Jagersveld 12 te Uden. 02-04-2019 02-06-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van twee dammen met duikers in een categorie A-watergang en het afvoeren van hemelwater door toename ven verharde oppervlak nabij Floralaan en Vlas te Asten. 02-04-2019 02-06-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het plaatsen van een hekwerk met beplanting in de beschermingszone van een categorie A-watergang op locatie Kanaaldijk Zuid te Someren. 01-04-2019 01-06-2019 detail
Projectplan verwijderen 2-tal bruggen en vervangen door 2-tal duikers in Zandhoekse Loop en Landmeersche Loop 29-03-2019 29-05-2019 detail
Aanpassing watervergunning voor een grondwateronttrekking en lozing nabij de Lindenweg in Langenboom. 29-03-2019 29-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor plaatsen van een aanbouw bij een woning aan de Maasdijk 15 te Neerloon. 27-03-2019 27-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor plaatsen van een uitbouw, schutting en heg bij een woning aan de Kerkstraat 6 te Lith. 27-03-2019 27-05-2019 detail
Verlening Watervergunning voor het verondiepen van twee b-watergangen nabij de Provincialeweg te Someren. 26-03-2019 26-05-2019 detail