Vergunningen Waterschap Aa en Maas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Aa en Maas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verlening Watervergunning voor het vervangen van en beschoeiing in twee a-watergangen nabij Jan Heinsstraat...
Ontwerp-projectplan Inrichting Slievense Loop
Openbare vergadering Algemeen Bestuur waterschap Aa en Maas
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van glasvezelkabels evenwijdig aan en onder a-watergangen...
Verlening Watervergunning voor het vergraven van een categorie A-watergang en het verlagen van het maaiveld...
Verlening Watervergunning voor het plaatsen van een tijdelijke hellingbaan ten behoeve van opruimwerkzaamheden...
Ontwerp-Projectplan Waterwet: Aanpassen duikers District Boven Aa 2020 ter inzage
Verlening Watervergunning voor het verlengen van een dam met duiker in een categorie a-watergang nabij...
Ontwerp-besluit "Vierde partiële herziening Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater”
Ontwerp-besluit “Derde partiële herziening Algemene regels waterschap Aa en maas”
Verlening Watervergunning voor het aanleggen en behouden van een dam met duiker in een categorie a-watergang...
Ontwerp-Projectplan Waterwet: Aanleg duiker Vossenweg Liessel ter inzage
Verlening Watervergunning voor het aanbrengen en behouden van een dam met duiker in een a-watergang op...
Verlening Watervergunning voor het bouwen van een bedrijfshal, het plaatsen van een hekwerk, het aanleggen...
Verlening Watervergunning voor het verbreden van een bestaand fietspad op de regionale kering nabij de...
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van een categorie c-watergang in een invloedsgebied Natura...
Verlening Watervergunning voor het versneld afvoeren van hemelwater door afkoppelen van verhard oppervlak...
Ontwerp-Projectplan Waterwet: Aanpassen duikers District Boven Aa 2020 ter inzage
Verlening Watervergunning voor aanleggen en behouden van bodemenergiesysteem nabij primaire waterkering,...
Verlening Watervergunning beregening Provincialeweg 8 in Beugen
Kennisgeving besluit m.e.r.- beoordeling voor een grondwateronttrekking Binderseind 32 en 34 in Gemert
Verlening Watervergunning voor het aanleggen en behouden van kabels in het profiel van vrije ruimte van...
Ontwerp-Projectplan Waterwet: Aanpassen duikers District Boven Aa 2020 ter inzage
Verlening Watervergunning voor aanleggen en behouden van glasvezelkabels nabij a-watergang Langenboomseweg...
Verlening Watervergunning voor aanleggen en behouden van glasvezelkabels nabij a-watergang Beerseweg...
Verlening Watervergunning voor het verwijderen van een gierput en het ophogen van het maaiveld in beschermingszone...
Verlening Watervergunning voor het uitbreiden van een bedrijfshal op de primaire waterkering en in beschermingszone...
Verlening Watervergunning voor het aanleggen van grasbetontegels en het graven van een afwateringsgreppel...
Projectplan NBW knelpunt BeA5, Leijgraaf, Middelrode
Verlening Watervergunning voor het aanleggen en behouden van een perceelsontsluiting op de primaire waterkering...
Verlening Watervergunning voor het verbouwen van een synagoge in de beschermingszone A van de primaire...
Verlening Watervergunning voor het aanbrengen en behouden van een funderingsbalk inclusief poeren ten...
Verlening Watervergunning voor het gedeeltelijk dempen en vergraven van een b-watergang nabij Kapelstraat...
Verlening Watervergunning voor waterhuishoudkundige maatregelen Moerputten te ‘s-Hertogenbosch.
Besluit vervanging archiefbescheiden Waterschap Aa en Maas 2019
Besluit vervanging archiefbescheiden Waterschap Aa en Maas 2016
Verlening Watervergunning voor het verwijderen en elders opnieuw plaatsen van een netwerkstation in beschermingszone...
Projectplan Waterwet: Aanpassen duikers District Boven Aa 2019
Verlening Watervergunning voor de aanleg van een elektriciteitskabel en straatkast op een primaire waterkering...
Verlening Watervergunning voor het vernieuwen van een waterleiding in de primaire waterkering en in de...
Verlening Watervergunning voor het vervangen van het stalen val van de Orthenbrug door een composiet...
Verlening Watervergunning voor het plaatsen van een overkapping in beschermingszone A van de primaire...
Verlening Watervergunning voor het gedeeltelijk dempen van een categorie A-watergang op locatie Poelstraat...
Verlening Watervergunning voor het plaatsen van spots in de primaire waterkering ten behoeve van verlichting...
Verlening Watervergunning voor het verleggen van een a-watergang nabij de Abenhoefweg te Veghel.
Openbare vergadering Regionale Commissie district Hertogswetering
Openbare vergadering Algemeen Bestuur waterschap Aa en Maas
Verlening Watervergunning voor het bouwen van een schuur en carport en het ophogen van het maaiveld en...
Verlening Watervergunning voor het ophogen van het maaiveld en het leggen van kabels en leidingen in...
Verlening Watervergunning voor de inrichting van woonkavels in een waterbergingsgebied op locatie Molenhoek...