Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verleende wijziging van de Watervergunning voor het bemalen van een bouwput ten behoeve van de uitbreiding van het WTC, ter hoogte van Strawinskylaan 1057, 1077 XX Amsterdam - AGV - WN2019-002183 24-05-2019 24-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een beschoeiing, ter hoogte van Achter de Kerken 55, 1391 LC Abcoude - AGV - WN2019-002593 24-05-2019 24-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het het aanleggen van een TEO-systeem met hulpwerken in het oppervlaktewater, ter hoogte van H.J.E. Wenckebachweg 48, 1096 AN Amsterdam - AGV - WN2018-009747 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende wijziging van de Watervergunning voor het uitvoeren van een freatische beamling, ter hoogte van Bercylaan 187, 1031 KP Amsterdam - AGV - WN2019-002944 23-05-2019 23-07-2019 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het uitvoeren van funderingherstelwerkzaamheden, ter hoogte van Amstel 306, Amsterdam - AGV - WN2019-003657 22-05-2019 22-07-2019 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het uitvoeren van een open bouwputbemaling in verband met funderingsherstel, ter hoogte van Retiefstraat 67, 1092 VZ Amsterdam - AGV - WN2019-003093 22-05-2019 22-07-2019 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het realiseren van een open bouwputbemaling ten behoeve van funderingsherstel, ter hoogte van Retiefstraat 63 H, 1092 VZ Amsterdam - AGV - WN2019-003073 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het vernieuwen van de gehele spoorinfrastructuur en haltes van de Amstelveenlijn, ter hoogte van Ouderkerkerlaan 150, 1185 AG Amstelveen - AGV - WN2019-002484 22-05-2019 22-07-2019 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het uitvoeren van een open bouwputbemaling in verband met funderingsherstel, ter hoogte van Waldeck Pyrmontlaan 18 H, 1075 BX Amsterdam - AGV - WN2019-002854 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanvraag watervergunning voor het realiseren van een ondergang aan het spoor, ter hoogte van spoor Naarden – Bussum in Naarden - AGV - WN2019-003178 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het lozen van afvalwater ten gevolge van het spoelen van twee bestaande bronnen van een bodemenergiesysteem, ter hoogte van de Erfgooiersdreef/Stroomzijde in Blaricum - AGV - WN2019-002307 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het bouwen van de woonblokken 8 en10, ter hoogte van de Oostenburgervaart in Amsterdam - AGV - WN2019-002422 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het nieuw bouwen van een woning met kelder in een waterkering, ter hoogte van Amsteldijk Zuid 201, 1188 VP Amstelveen - AGV - WN2019-002014 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van water, moeras en vlonderconstructies/overkluizingen in het Spoorpark in Amsterdam - AGV - WN2019-000962 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het vervangen van de waterleiding, ter hoogte van Uiterbuurtweg 1 tot 65 en Blokland 1 tot 15 in Nieuwveen - AGV - WN2019-002543 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het realiseren van 5 verkeersbruggen, nabij de N200 in Amsterdam - AGV - WN2019-002886 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een nieuwe woning nabij een dijklichaam, ter hoogte van Amsteldijk Zuid 21, 1184 VC Amstelveen - AGV - WN2019-002242 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het graven en dempen van oppervlaktewater, het aanleggen van dammen met duiker, bruggen en een stuw, ter hoogte van Sportpark De Toekomst, aan de Arena Boulevard 29 in Amsterdam - AGV - WN2019-003376 17-05-2019 17-07-2019 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw van een kelder aan de Eerste Helmerstraat 169 in Amsterdam.AGV - WN2019-003427 17-05-2019 17-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het realiseren van 3 gesloten bodemenergiesystemen, ter hoogte van Singel 27, 3633 CW Vreeland - AGV - WN2019-002477 17-05-2019 17-07-2019 detail
Ambtshalve wijziging van de verleende Watervergunning met kenmerk 2000.201009, d.d. 1 maart 2000, voor het aanpassen van de lozingsnorm voor chloride tijdens de onderhoudsfase van de WKO-installatie, ter hoogte van de Joan Musykenweg 41 te Amsterdam - AGV - WN2019-002883 17-05-2019 17-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het aanpassen van een gasleiding in verband met de reconstructie van Brug N522, ter hoogte van Amsteldijk Noord 1 C, 1184 TB Amstelveen - AGV - WN2019-001869 16-05-2019 16-07-2019 detail
Ambtshalve wijziging van de watervergunning met kenmerk 2005.211962, d.d. 19 september 2005 voor het aanpassen van de lozingsnorm voor chloride tijdens de onderhoudsfase van de WKO installatie, ter hoogte van Amstel 1 in Amsterdam - AGV - WN2019-002434 16-05-2019 16-07-2019 detail
Ambtshalve wijziging van de verleende Watervergunning met kenmerk 2003.205420, d.d. 13 mei 2003, tot aanpassing van de lozingsnorm voor chloride tijdens de onderhoudsfase van de WKO-installatie, ter hoogte van Czaar Peter-straat 213 te Amsterdam - AGV - WN2019-001257 16-05-2019 16-07-2019 detail
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van grondwerk en het wijzigen van het waterpeil in verband met lisdoddenteelt, ter hoogte van Ringdijk 2, 3648 EB Wilnis - AGV - WN2019-002747 16-05-2019 16-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het realiseren van de bouwkuip voor de bouw van de fietsenkelder, ter hoogte van Prins Hendrikkade 80 C, 1012 AE Amsterdam - AGV - WN2019-001485 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het het aanleggen van een drijvend terras in de polygoongracht, ter hoogte van Ad Windighof 5, 1087 HE Amsterdam - AGV - WN2019-001357 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag voor het wijzigen van de watervergunning voor het onttrekken en retourbemalen van grondwater ter plaatsen van de haltes Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan in Amstelveen (kenmerk WN2018-005420) in verband met de verplaatsing van het retourveld voor de onttrekking bij de Halte Sportlaan1 in Amstelveen - AGV - WN2019-003711 15-05-2019 15-07-2019 detail
vaststelling en inwerkingtreding definitieve legger Zuider IJdijk A511 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het verleggen HL gas voor nieuwbouw, ter hoogte van Mientekade 2, 1165 LM Halfweg - AGV - WN2019-003412 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het wijzigen van een voetgangersbrug, ter hoogte van De Schans 2, 1383 JK Weesp - AGV - WN2019-002489 14-05-2019 14-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van tijdelijke damwanden in het hoogwaterbemalignsgebied van Amsterdam, ter hoogte van Nieuwe Herengracht 181, 1011 SK Amsterdam - AGV - WN2019-002408 14-05-2019 14-07-2019 detail
Verleende wijziging van de Watervergunning voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning voor het onttrekken van grondwater gedurende het aanleggen van een nieuw hemel- en vuilwaterriool, ter hoogte van Herenweg 35 a, 3602 AN Maarssen - AGV - WN2019-002608 14-05-2019 14-07-2019 detail
peilbesluit 14-05-2019 14-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem in de beschermingszone van een verholen waterkering, ter hoogte van Dorpsstraat 50, 1393 NJ Nigtevecht - AGV - WN2019-002801 14-05-2019 14-07-2019 detail
ontwerp-leggerwijzigingen Schoutenwerf en Mercatorpark 13-05-2019 13-07-2019 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het uitvoeren van een bouwput bemaling, ter hoogte van Valeriusstraat 178 H, 1075 GH Amsterdam - AGV - WN2019-003027 13-05-2019 13-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het uitvoeren van een bodemsanering in de achtertuin, ter hoogte van Dorpsstraat 108, 3632 AW Loenen aan de Vecht - AGV - WN2019-002231 13-05-2019 13-07-2019 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van een kelder en funderingsherstel, ter hoogte van Gerrit van der Veenstraat 38, 1077 EE Amsterdam - AGV - WN2019-002560 10-05-2019 10-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het tijdelijk versmallen van een sloot, ter hoogte van Herenweg 86, 3645 DS Vinkeveen - AGV - WN2019-002510 10-05-2019 10-07-2019 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het bemalen van een bouwput door middel van een klokpomp, ter hoogte van Van Breestraat 159 H, 1071 ZM Amsterdam - AGV - WN2019-002805 10-05-2019 10-07-2019 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het bemalen van een bouwput ten behoeve van funderingsherstel, ter hoogte van Singel 55, 1012 VD Amsterdam - AGV - WN2019-002599 10-05-2019 10-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het verifiëren van de ligging van bestaande kabels en leidingen om de haalbaarheid van de horizontaal gestuurde boring (HDD) te controleren is het voornemen daar proefsleuven te graven., ter hoogte van Amsteldijk Noord 22, 1184 TC Amstelveen - AGV - WN2019-001212 09-05-2019 09-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een boogboring, ter hoogte van Gageldijk 25, 3602 AG Maarssen - AGV - WN2019-002334 09-05-2019 09-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een dam in een primaire watergang, ter hoogte van Noorddammerweg 115, 1187 ZS Amstelveen - AGV - WN2019-001685 09-05-2019 09-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een bouwaansluiting, ter hoogte van Haringbuisdijk 10, 1086 VA Amsterdam - AGV - WN2019-002831 09-05-2019 09-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het vervangen van de gasdrukregelinstallatie in het bestaande station, ter hoogte van Park Zomerlust 160, 2435 NG Zevenhoven - AGV - WN2019-002522 09-05-2019 09-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring voor het aanleggen van glasvezelkabels, ter hoogte van Legmeerdijk 326, 1431 GC Aalsmeer - AGV - WN2019-002483 09-05-2019 09-07-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een portiersloge, ter hoogte van Haarlemerweg 2, Amsterdam - AGV - WN2019-002909 09-05-2019 09-07-2019 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het onttrekken van grondwater voor funderingsherstel, ter hoogte van Daniël Stalpertstraat 8 H, 1072 XE Amsterdam - AGV - WN2019-003001 09-05-2019 09-07-2019 detail