Vergunningen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Het genomen besluit voor het inrichten van een bestaande ligplaats voor een nieuwe woonark, ter hoogte...
Verleende Watervergunning voor het aanpassen van een watergang, ter hoogte van Kerkdijk 85, 3615 BC Westbroek...
Verleende Watervergunning voor het leggen van een riolering, ter hoogte van Duivendrechtsekade 55, 1096...
Verleende Watervergunning voor het opnemen van vw-, rw-, vgs-riool, persleiding en het aanbrengen van...
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het vervangen van een huisaansluiting, ter hoogte van Utrechtseweg...
ontwerpleggerwijziging Legmeerdijk A2027_002 A2026 A2025
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een houten schuur, ter hoogte van Oud Over, Loenen aan...
Verleende Watervergunning voor het maken van een steiger en golfbreker, ter hoogte van Nieuw-Loosdrechtsedijk...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een woonboot, ter hoogte van Cruquiuskade 16, 1018 AP...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een persriool, ter hoogte van Wilnisse zijweg, Mijdrecht...
Begroting AGV 2020
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een steiger, ter hoogte van Rijksstraatweg 210, 3634...
Verleende Watervergunning voor het omleggen van een gasleiding, ter hoogte van Dotterbloem 2, 3648 NS...
Verleende Watervergunning voor het verlengen van een gebouw, ter hoogte van de Hoef Westzijde 13, 1426...
Verleende Watervergunning voor het onttrekken en deels retourneren en lozen van grondwater, ter hoogte...
Verleende Watervergunning voor het het verleggen van een 200mm drinkwaterleiding, ter hoogte van Zuider...
Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater, transporteren van het onttrokken grondwater...
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het herstellen van de fundering, ter hoogte van Noorderdwarsstraat...
Verleende Watervergunning voor het verwijderen van een laagspanningskast, ter hoogte van Gein-Zuid 32,...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever op het eiland Vinkeveen...
Verleende Watervergunning voor het verbouwen, isoleren en moderniseren van de woning, ter hoogte van...
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het uitvoeren van funderingsherstelwerkzaamheden, ter hoogte...
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een distributieleiding, ter hoogte van De passage 90,...
mandaat oninbaar verklaren 2019
Aanwijzingsbesluit belastingplichtigen waterschapsbelastingen 2019
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het uitbreiden van een tramremise, ter hoogte van Havenstraat...
Verleende Watervergunning voor het verleggen van de bestaande gastransportleiding W-534-01, ter hoogte...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van de bestaande betonbrug, ter hoogte van Herenweg 216,...
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een nieuw transformatorgebouw, ter hoogte van Groenlandse...
Ondermandaat oninbaar verklaren 2019
Beleidsregels Keur AGV 2019
Keurbesluit AGV 2019
Keur Waterschap AGV 2019
Ondermandaatregeling Waternet 2019
Verleende Watervergunning voor het vervangen van laagspanningskabel en middenspanningskabels, ter hoogte...
Verleende Watervergunning voor het funderingsherstel en uitbreiden van de bestaande monumentale woning...
Verleende Watervergunning voor het verwijderen van de tijdelijke - en aanleggen van een definitieve maaiveldinrichting,...
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het realiseren van een kelderbak met funderingsherstel,...
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het droog houden van een bouwput, ter hoogte van Genhoes...
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van funderingsherstel,...
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het tijdelijk onttrekken van grondwater voor het ombouwen...
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het bemalen van een bouwput ten behoeve van funderingsherstel,...
Beleidsregels berekening vervuilingswaarde vanuit IBA-systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke...
Aanvraag watervergunning voor het bouwen van twee nieuwe portalen en van een bestaand portaal de poeren...
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het uitvoeren van funderingsherstelwerkzaamheden, ter hoogte...
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het uitgraven van een kelderbak, ter hoogte van Aalsmeerweg...
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het onttrekken van grondwater in verband met kelderwerkzaamheden,...
Verleende Watervergunning voor het het leggen van kabels en/of leidingen door een dijklichaam bij de...
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het uitvoeren van funderingsherstelwerkzaamheden, ter hoogte...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een in- en uitrit tbv nieuwbouw kassencomplex, ter hoogte...