7.5

Vergunningen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende Watervergunning voor het ophogen van twee dijkpercelen, ter hoogte van Vuurlijn 78, 1424 NS...
Genomen Maatwerkbesluit voor het omleggen van een gasleiding in verband met nieuwbouw GAMMA, ter hoogte...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een distributieleiding, ter hoogte van Langsom 2, 1066...
Genomen Maatwerkbesluit voor het beschermen legakkers, ter hoogte van Vinkeveense Plassen, Vinkeveen...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een waterleiding tussen Oud Aa 7 en 25 en tussen Oud...
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een trafostation en het leggen van elektriciteitskabels...
Verleende Watervergunning voor het bouwen van eengezinswoningen, ter hoogte van Kruitpad 16, 1398 CP...
Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw van een parkeerkelder, ter...
Verleende Watervergunning voor het verplaatsen van een middenspanningskabel met behulp van een gestuurde...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een drinkwaterleiding, ter hoogte van Jan van Galenstraat...
Verleende Watervergunning voor het verplaatsen van een middenspanningskabel met behulp van een gestuurde...
Verleende Watervergunning voor het lozen van proceswater (tijdens het uitvoeren van proeven met filters)...
Genomen Maatwerkbesluit voor het plaatsen van een beschoeiing, ter hoogte van Rijksstraatweg 63, 3631...
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een parkeerkelder, ter hoogte van Klimopweg 2, 1032...
Rectificatie verleende Watervergunning voor het aanleggen van een tijdelijke duikerdam, ter hoogte van...
Genomen Maatwerkbesluit voor het leggen van stadsverwarmingsleidingen, ter hoogte van de Pietersbergweg...
Verleende Watervergunning voor het dempen en graven van water, ter hoogte van Gein-Noord 57A, 1391 HW...
Verleende Watervergunning voor het graven in de buitbeschermingszone van een waterkering en het onttrekken...
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een parkeerkelder, ter hoogte van Klimopweg 2, 1032...
Verleende Watervergunning voor het leggen van een glasvezelkabel, ter hoogte van Fogostraat 1 en Tussen...
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een fietstunnel met een sifonduiker onder de Legmeerdijk...
ontwerp-leggerwijziging en ontwerp-aanwijzing fietstunnel Legmeerdijk A2027-002
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een huisaansluiting, ter hoogte van Singel 11, 3633...
Vaststelling dijkverbeteringsplan en leggerwijziging Vreelandseweg
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een tijdelijke duikerdam, ter hoogte van Zuidas, Amsterdam...
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van een grondwateronttrekking Entree gebouw UMC Amsterdam,...
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een appartementengebouw, ter hoogte van Marktplein...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een distributieleiding, ter hoogte van Dwarskade 2,...
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een nieuwe woning met kelder, ter hoogte van Kostverlorenweg...
Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van kabels en leidingen,...
Verleende Watervergunning voor het maken van aanpassingen in een telecomtracé, ter hoogte van Hofland...
Verleende Watervergunning voor het uitbreiden van een bestaande woning, ter hoogte van Gein-Noord 19,...
Verleende Watervergunning voor het dempen en graven van oppervlaktewater, voor Deelgebied II van het...
Verleende Watervergunning voor het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting ter plaatse van de bermsloot...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van glasvezelkabels door middel van een boogboring, ter...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een huisaansluiting, ter hoogte van Naardervaart 1,...
Verleende wijziging van de Watervergunning WN2019-007293 voor het vervangen van een coaxkabel, ter hoogte...
Verleende wijziging van de Watervergunning met kenmerk WN2020-004127 voor het met een hoger debiet lozen...
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een kabeltracé, ter hoogte van Overdiemerweg 2, 1111...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker, ter hoogte van Randweg 141, 1422...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van de reeds bestaande brug, ter hoogte van Korenmolenweg...
Aanvraag watervergunning voor het bouwen van kelders, ter hoogte van Hogehilweg 5, 1101 CA Amsterdam...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een bouwaansluiting, ter hoogte van Jan Lunenburg Oever...
Verleende Watervergunning voor het neerleggen van riolering en aansluiten op vrijverval, ter hoogte van...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een volledige brug, ter hoogte van Muijeveld 67, 3645...
Genomen Maatwerkbesluit voor het aanbrengen van beschoeiing, ter hoogte van Zandpad 90, 3621 NH Breukelen...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een brug, ter hoogte van Oude Meentweg 1, 1217 DA Hilversum...
Mandaatsbesluit uitvoeringsprogramma onderhoud secundair water
Verleende Watervergunning voor het slopen en (her)bouwen van een ligboxenstal in de waterkering, ter...
Verleende Watervergunning voor het renoveren van een stal, ter hoogte van de Hoef Oostzijde 92, 1426...