Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verleende Watervergunning voor het dempen en graven van oppervlaktewater en het plaatsen van beschoeiing, ter hoogte van Achterbos 18, 3645 CD Vinkeveen - AGV - WN2018-008675 18-01-2019 18-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het graven van proefsleuven voor het verwijderen van bestaande zinkers uit de kade van de Amstel, ter hoogte van perceel 204h in Ouder-Amstel, - AGV - WN2018-008634 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het vervangen van kademuren, ter hoogte van Jacob Bontiusplaats 2, 1018 LL Amsterdam - AGV - WN2018-008223 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een huisaansluiting, ter hoogte van Herenweg 64, 1433 HB Kudelstaart - AGV - WN2018-009662 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een tijdelijk baggerdepot voor vrijkomend slib uit singels, ter hoogte van De Regentesse 15, 1273 JZ Huizen - AGV - WN2018-007755 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het het onttrekken van grondwater in verband met een pompproef, ter hoogte van Rembrandtweg 225, 1181 GJ Amstelveen - AGV - WN2018-009320 17-01-2019 17-03-2019 detail
Aanvraag watervergunning voor het plaatsen van drie buispalen in de Singelgracht t.b.v. een drijvende steiger, ter hoogte van Nassaukade 304, 1053 LN Amsterdam - AGV - WN2018-009458 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van pontons gedurendende de periode 1-1-2019 tot en met 31-12-2021, ter hoogte van Hobbemakade 30, 1071 XK Amsterdam - AGV - WN2018-008897 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het leggen van een vuil- en regenwaterriool, tussen Karspeldreef en Bullewijkpad in Amsterdam - AGV - WN2018-008950 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een steiger, ter hoogte van De Plassen Noord 170, 3621 PN Breukelen - AGV - WN2018-009125 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een tijdelijk depot voor op- en overslag van materiaal voor de uitvoering van de kadeverbetering, ter hoogte van Geerkade 10, 3648 NX Wilnis - AGV - WN2018-008898 17-01-2019 17-03-2019 detail
Mandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019 16-01-2019 16-03-2019 detail
Leidraad Invordering AGV 2019 16-01-2019 16-03-2019 detail
Mandaatbesluit Heffing Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019 16-01-2019 16-03-2019 detail
Bekendmaking van de vaststelling van leggerwijzigingen waterkeringen, waterlopen en inliggende kunstwerken 2018 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van twee dammen met duiker (600 mm) van 8 x 4 = 58 m2 waterdemping inclusief hekwerken, ter hoogte van Nieuweweg 17, 3612 AR Tienhoven - AGV - WN2018-009462 14-01-2019 14-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een stalen damwand als oeverbescherming, ter hoogte van Middenweg 3, 1394 AC Nederhorst den Berg - AGV - WN2018-008831 14-01-2019 14-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het kruisen van een watergang middels een zinker, ter hoogte van Van Nijenrodeweg 898, 1081 BH Amsterdam - AGV - WN2018-007552 14-01-2019 14-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een houten brug voor een betonnen brug met landhoofden in primair water en b-zones, ter hoogte van Veenkade 16, 3601 CH Maarssen - AGV - WN2018-009470 14-01-2019 14-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het de aanleg van een uitbouwing van een woning, ter hoogte van Mr. P.N. Arntzeniusweg 8, 1098 GN Amsterdam - AGV - WN2018-008680 14-01-2019 14-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het vanwege een olielekkage in een dijklichaam saneren van de omgeving, ter hoogte van Ringdijk 2, 3648 EB Wilnis - AGV - WN2018-008518 11-01-2019 11-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het buiten bedrijf stellen van een bestaande regenwateruitlaat en maken van een nieuwe regenwateruitlaat, ter hoogte van Genhoes 18, 1082 BC Amsterdam - AGV - WN2018-008959 11-01-2019 11-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het leggen van een persriool, ter hoogte van Provincialeweg 4, 1112 XT Diemen - AGV - WN2018-008787 11-01-2019 11-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een 73 meter hoog appartementengebouw: 22 bovengrondse bouwlagen en 2-laags ondergrondse parkeerkelder, ter hoogte van Amstel 1, 1011 PN Amsterdam - AGV - WN2018-008879 10-01-2019 10-03-2019 detail
Bekendmakingen kandidaatstelling, beschikbare software en zittingen stembureau waterschapsverkiezingen 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het verlagen van de grondwaterstand door middel van bemaling voor de bouw van een fietsenkelder, ter hoogte van Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam, - AGV - WN2018-008620 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende wijziging van de Watervergunning voor het bouwen van een parkeerkelder, ter hoogte van Cruquiusweg 67, 1019 AT Amsterdam - AGV - WN2018-008226 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het maken van twee boogboringen voor het leggen van twee middenspanningskabels ter hoogte van Hoofdweg 91, 3641 PR Mijdrecht - AGV - WN2019-000044 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het het uitvoeren van graafwerkzaamheden in verband met een bodemsanering, ter hoogte van Solitudopad 2, 1096 DR Amsterdam - AGV - WN2018-009016 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het verbreden van een bestaande dam over een sloot, ter hoogte van Lutkemeerweg 298 A, 1067 TH Amsterdam - AGV - WN2018-009374 07-01-2019 07-03-2019 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het bouwen van een 73 meter hoog appartementengebouw: 22 bovengrondse bouwlagen en 2-laags ondergrondse parkeerkelder, ter hoogte van Amstel 1, 1011 PN Amsterdam - AGV - WN2018-008880 07-01-2019 07-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen en gebruiken van een tijdelijke overslaglocatie, ter hoogte van Dooiersluis in Kockengen , - AGV - WN2018-009114 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een nieuwe brug en uit-inrit, ter hoogte van Westerlandweg 3, 3641 PX Mijdrecht - AGV - WN2018-008913 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de realisatie van bouwdeel G Apotheek NKI-AVL, ter hoogte van Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam - AGV - WN2018-007350 31-12-2018 28-02-2019 detail
Bekendmaking besluit centraal stembureau Waterschap Amstel, Gooi enVecht over wijziging aanduiding politieke groepering 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het uitvoeren van aanpassingen aan de N231, ter hoogte van Legmeerdijk 186, 1187 NJ Amstelveen - AGV - WN2018-007758 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het verwijderen van bestaande elektra- en gasaansluitingen, ter hoogte van Vreelandseweg 35, 1394 BL Nederhorst den Berg - AGV - WN2018-008619 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een gasleiding, ter hoogte van Zuidereinde 147, 1243 KS 's-Graveland - AGV - WN2018-008321 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het slopen en herbouwen van een tuinschuur, ter hoogte van Amsterdamsestraatweg 9, 1391 AA Abcoude - AGV - WN2018-008840 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een nieuwe waterinlaat, ter hoogte van Bovendijk 38, 3648 NM Wilnis - AGV - WN2018-005755 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een ingewaterde coaxkabel in verband met storing langs de Amsteldijk-noord in Amstelveen - AGV - WN2018-008025 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een loopsteiger, ter hoogte van Dudok de Withof 11, 1067 RR Amsterdam - AGV - WN2018-007881 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een lagedrukgasleiding, ter hoogte van Zijdelveld 19-54, 1421 TG Uithoorn - AGV - WN2018-008785 28-12-2018 28-02-2019 detail
Legesverordening AGV 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Jaarmandaat AGV 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het uitbouw rondom bestaande woning in kern- en beschermingszone waterkering A141_001 en primair water, ter hoogte van Koningsvaren 25, 1391 AD Abcoude - AGV - WN2018-008595 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het Ontwikkeling woonwijk Legmeer West, fase 4-6 Uithoorn., ter hoogte van Bosmuis 30, 1422 WP Uithoorn - AGV - WN2018-006990 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van twee velden met zonnepanelen in kern- en b-zones verschillende waterkeringen (zie W-13.02890), ter hoogte van Overdiemerweg 35, 1111 PP Diemen - AGV - WN2018-006916 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verleende Watervergunning voor het slopen, heien en uitvoeren van funderingswerken ten behoeve van herbouw bedrijfswoning, ter hoogte van Ringdijk BP 8, 1186 WB Amstelveen - AGV - WN2018-007559 24-12-2018 24-02-2019 detail
Bekendmaking besluiten centraal stembureau Waterschap Amstel, Gooi en Vecht over wijziging aanduiding politieke groeperingen 24-12-2018 24-02-2019 detail