Vergunningen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verleende Watervergunning voor het het graven van zes proefsleuven voor onderzoek naar ondergrondse infrastructuur, ter hoogte van Piet Heinkade 21, 1019 BR Amsterdam - AGV - WN2019-005388 detail
Verleende Watervergunning voor het graven van twee proefsleuven in de beschermingszone van een waterkering, ter hoogte van Haarlemmerweg 465, 1055 PK Amsterdam - AGV - WN2019-005257 detail
Verleende Watervergunning voor het verplaatsen van een inrit en het aanleggen van twee nieuwe inritten, ter hoogte van Nieuwveens Jaagpad 6, 2441 EH Nieuwveen - AGV - WN2019-003796 detail
Verleende Watervergunning voor het leggen van kabels en leidingen, ter hoogte van Vuurlijn 7, 1424 NP De Kwakel - AGV - WN2019-003990 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een gesloten bodemenergie systeem, ter hoogte van Herenweg 60 a, 1433 HB Kudelstaart - AGV - WN2019-004485 detail
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van houten beschoeiing, ter hoogte van Achterdijk 20, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel - AGV - WN2019-003480 detail
Verleende Watervergunning voor het realiseren nieuwbouwwijk De Maricken met rotonde, ter hoogte van Mijdrechtse Dwarsweg 4, 3648 BR Wilnis - AGV - WN2019-004701 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een inrit, ter hoogte van Nieuwveens Jaagpad 13, 2441 EH Nieuwveen - AGV - WN2019-003795 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een glasvezel, ter hoogte van Middenweg 159, 1394 AH Nederhorst den Berg - AGV - WN2019-004183 detail
Verleende Watervergunning voor het graven van poefsleuven voor reparatiewerkzaamheden, ter hoogte van Borchlandweg, Amsterdam-Duivendrecht - AGV - WN2019-004927 detail
Verleende wijziging van de Watervergunning WN2018 -002273 voor het dempen van water, ter hoogte van Meibergdreef 2, 1105 AX Amsterdam - AGV - WN2019-003871 detail
Verleende Watervergunning voor het het aanleggen van nieuwe toegangen, steiger en vlonders voor de aanliggende woonboten, ten behoeve van de herinrichting van de Eilandenboulevard op de locaties Kattenburgergracht 2, Wittenbur-gergracht 4, 6, 8, 10,16, 18 en Oostenburgergracht 16, 36 in Amsterdam - AGV - WN2019-002585 detail
Verleende wijziging van de Watervergunning WN2018-003724 voor het aanbrengen van een tijdelijke damwand, ter hoogte van Isaac Titsinghkade 101, 1018 LL Amsterdam - AGV - WN2019-004279 detail
Verleende wijziging van de Watervergunning voor het plaatsen van een brug afwijkend van de afgegeven vergunning, ter hoogte van Molenwetering 11, 1391 RR Abcoude - AGV - WN2019-004369 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een kabel voor een huisaansluiting, ter hoogte van Holendrechterweg 32, 1191 KV Ouderkerk aan de Amstel - AGV - WN2019-004112 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het uitvoeren van funderingsherstelwerkzaamheden, ter hoogte van Gerard Doustraat 218 H, 1073 XB Amsterdam - AGV - WN2019-004592 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het onttrekken van grondwater, ter hoogte van Egelantiersgracht 2, 1015 RL Amsterdam - AGV - WN2019-004117 detail
Verleende Watervergunning voor het tijdelijk verplaatsen van de afmeerlocatie van het Pampusveer, ter hoogte van Krijn Taconiskade 170, 1087 HW Amsterdam - AGV - WN2019-003882 detail
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een berging, ter hoogte van Stammerdijk 35 B, 1112 AB Diemen - AGV - WN2019-004370 detail
Verleende Watervergunning voor de aanleg van twee faunapassages (KW9 en KW12) onder de spoorlijn in het Naardermeer in Naarden, - AGV - WN2019-002603 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een bredere dam en het dempen van twee watergangen, ter hoogte van de Horn 4, 1396 HT Baambrugge - AGV - WN2019-001672 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het onttrekken van grondwater voor het aanleggen van een waterkelder, ter hoogte van Orteliuskade 75, Amsterdam - AGV - WN2019-004282 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het uitvoeren van een bouwputbemaling, ter hoogte van Mosplein 20, 1032 JX Amsterdam - AGV - WN2019-004591 detail
Verleende Watervergunning voor het leggen van een coaxkabel, ter hoogte van Loodijk 14 a in ’s-Graveland - AGV - WN2019-003884 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van glasvezel, ter hoogte van Gein-Zuid 52, 1391 JH Abcoude - AGV - WN2019-004012 detail
Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de invordering, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht detail
Mandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2 detail
Mandaatbesluit Heffing Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2 detail
Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de heffing, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht detail
Verleende Watervergunning voor het graven van een proefsleuf in de waterkering bij de Amsteldijk/A10, ter hoogte van Amsteldijk 155, 1079 LH - AGV - WN2019-004434 detail
Verleende Watervergunning voor het uitvoeren van proefsleuven, ter hoogte van Europaboulevard 11, 1079 PC Amsterdam - AGV - WN2019-004258 detail
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van faunaschermen en slootkruisingen, ter hoogte van Leeuwenveldseweg 18 f, 1382 LX Weesp - AGV - WN2019-003701 detail
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen en aanpassen van de persleiding, ter hoogte van Hoger Einde-Noord 33, 1191 AD Ouderkerk aan de Amstel - AGV - WN2019-003826 detail
Verleende Watervergunning voor het herinrichten van de buitenruimte door het graven van watergangen, ter hoogte van Oud Over 154, 3632 VH Loenen aan de Vecht - AGV - WN2019-003682 detail
Verleende wijziging voor het verlengen van watervergunning WN2018-003331 voor het dempen van de sloot langs de A10, ter hoogte van Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam - AGV - WN2019-003845 detail
Verleende wijziging van de Watervergunning met kenmerk WN2018-004565 voor het graven van watergangen, ter hoogte van Steenwycklaan 2, 1424 NL De Kwakel - AGV - WN2019-002523 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen en verwijderen van een distributieleiding op de Amsterdamsestraatweg in Muiden, ter hoogte van de huisnummers 2 t/m 28, ter hoogte van Kruitpad 15, 1398 CP Muiden - AGV - WN2019-003850 detail
Verleende wijziging van de Watervergunning voor het aanleggen van ca. 600 m1 natuurvriendelijke oever in de Vecht tussen Zandpad 18 en 31 in Nieuwersluis, ter hoogte van Zandpad 31, 3631 NL Nieuwersluis - AGV - WN2019-004766 detail
“bekendmaking Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Natuurterreinen in het algemeen bestuur van een waterschap door de Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren detail
Verleende wijziging van de Watervergunning voor het wijzigen van watervergunning W-15.03050 voor het graven en dempen van oppervlaktewater, ter hoogte van Máximalaan 1, 3645 DT Vinkeveen - AGV - WN2019-003825 detail
Verleende Watervergunning voor het bouwen van appartementen, ter hoogte van Heijermanslaan 2, 1422 GV Uithoorn - AGV - WN2019-003639 detail
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een toegangsbrug, ter hoogte van Noorddammerweg 47, 1424 NW De Kwakel - AGV - WN2019-003653 detail
Verleende wijziging van de Watervergunning voor het verwijderen en het realiseren van een huisaansluiting, ter hoogte van Rondehoep West 48, 1191 KL Ouderkerk aan de Amstel - AGV - WN2019-004744 detail
Verleende Watervergunning voor het realiseren van 3200 m2 kelder onder de binnenplaats en het bestaande pand van de voormalige 2e Chirugische kliniek, ter hoogte van Vendelstraat 2, 1012 XX Amsterdam - AGV - WN2019-003557 detail
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een aanlegsteiger, ter hoogte van Amsteldijk Zuid 131, 1189 VK Amstelveen - AGV - WN2019-004446 detail
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een golfbreker, ter hoogte van Nieuw-Loosdrechtsedijk 252, 1231 LH Loosdrecht - AGV - WN2019-003644 detail
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een wateraansluiting, ter hoogte van Straatweg 30, 3621 BN Breukelen - AGV - WN2019-004405 detail
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het ontgraven van vervuilde grond, ter hoogte van Herengracht 611 HA, 1017 CE Amsterdam - AGV - WN2019-003671 detail
Aanvraag watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater voor de nieuwbouw van Sporthuis Abcoude, ter hoogte van Spoorlaan 21, 1391 SZ Abcoude - AGV - WN2019-002976 detail
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een afmeerpaal, ter hoogte van Vreelandseweg 8, 3632 EP Loenen aan de Vecht - AGV - WN2019-003730 detail