Vergunningen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende Watervergunning voor het maken van tijdelijke parkeerplaatsen, ter hoogte van Schoutenwerf...
Verleende Watervergunning voor het verwijderen van een gasleiding, ter hoogte van Kromme Mijdrecht 6,...
Verleende Watervergunning voor het afsluiten en dempen van een sloot, ter hoogte van Nieuwveens Jaagpad...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een perkbrug, ter hoogte van Gaasperpark in Amsterdam...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van parkbrug 21C over primair water, ter hoogte van Reigersbos...
Verleende Watervergunning voor het leggen van kabels en leidingen, ter hoogte van Floraweg 6 A, 2432...
Verleende Watervergunning voor het verleggen van een drinkwaterleiding, ter hoogte van Jan Vroegopsingel...
Verleende wijziging van de Watervergunning voor het uitvoeren van een freatische bemaling, ter hoogte...
Verleende Watervergunning voor het verwijderen van een gasleiding voor een huisaansluiting, ter hoogte...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van 300 meter oostelijke kademuur in Overamstel, langs de...
Verleende Watervergunning voor het verlengen van de tijdelijk vergunde waterhuishouding bij kruispunt...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen en verwijderen van een laagspanningskabel en lagedruk gasleiding,...
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een kelder, ter hoogte van Floraweg 28, 2432 CE Noorden...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een kademuur, ter hoogte van Herengracht 1-103 in Amsterdam-...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een perkbrug, ter hoogte van Reigersbos 23, 1106 AP...
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een noodconstructie ter ontlasting van de bestaande...
RECTIFICATIE Ambtshalve wijziging van verleende Watervergunning voor het dempen van een sloot, ter hoogte...
Aanvraag watervergunning voor het wijzigen van bestaande bemalingsvergunning, ter hoogte van Van Riebeeckweg...
Genomen Maatwerkbesluit voor het realiseren van een kanosteiger, ter hoogte van Kromme Rade, Loosdrecht...
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een houten tuinhuisje, ter hoogte van Wilgenlaan 54,...
Verleende Watervergunning voor het aansluiten van stadsverwarming, ter hoogte van Johan Huizingalaan...
Verleende Watervergunning voor het afsnijden van 2 x drinkwater huisaansluitingen, ter hoogte van Amsteldijk...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van de huidige dam met duiker door een brug met vrije waterdoorlaat,...
Verleende Watervergunning voor het herinrichten van een woonwijk met de bouw van 42 nieuwe woningen,...
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een woongebouw, ter hoogte van Stadswerf Oostenburg, Amsterdam...
Genomen Maatwerkbesluit voor het plaatsen van een nieuwe beschoeiing en het herstellen van de oeverlijn,...
Genomen Maatwerkbesluit voor het vervangen van de riolering, ter hoogte van Burgemeester Haitsmaplein,...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van kabels voor een huisaansluiting, ter hoogte van Mijndensedijk...
Verleende Watervergunning voor het realiseren van 2 monobronnen, ter hoogte van Amstel 1, 1011 PN Amsterdam...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een huisaansluiting, ter hoogte van Burgemeester Padmosweg...
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een huisaansluiting, ter hoogte van de Hoef Oostzijde...
Verleende Watervergunning voor het leggen van telecomkabels, ter hoogte van Herenweg 87, 1433 GX Kudelstaart...
Verleende Watervergunning voor het verwijderen van een gasleiding en elektriciteitskabel, ter hoogte...
Verleende Watervergunning voor het Het verlengen van de tijdelijke waterhuishouding en het realiseren...
Genomen Maatwerkbesluit voor het aanleggen van een aantal meters beschoeiing, ter hoogte van Oudedijk...
Aanvraag watervergunning voor het vervangen van WRKII watertransport leidingdelen, ter hoogte van Winkeldijk...
Verleende Watervergunning voor het graven van oppervlaktewater in verband met het compenseren van oppervlaktewater,...
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een woning, ter hoogte van Jaagpad 28, 1424 PV De Kwakel...
Verkeersbesluit De Geer
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een ingewaterde coaxkabel, ter hoogte van Zuster den...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk, ter hoogte van Bovendijk 31, 3648...
Verleende Watervergunning voor het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting en het tijdelijk dempen van...
Verleende Watervergunning voor het leggen van kabels, ter hoogte van Vrouwenakker 1, 1428 RX Vrouwenakker...
Wijziging van verleende Watervergunning voor de grondwateronttrekking ter plaatse van de Sportlaan in...
Genomen Maatwerkbesluit voor het plaatsen van bomen nabij een waterkering, ter hoogte van Rondehoep West...
Ambtshalve wijziging van verleende Watervergunning voor het dempen van een sloot, ter hoogte van Botshol...
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een nieuwe woning, ter hoogte van Kostverlorenweg 19,...
Aanvraag watervergunning voor het vervangen van 15 betonnen buizen van watertransportleiding WRK II,...
Genomen Maatwerkbesluit voor het verplaatsen van beschoeiing, ter hoogte van Dorpsstraat 40, 3632 AV...
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een fietsbrug, ter hoogte van Anton Schleperspad 10,...