Vergunningen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater voor de sloop van een groot aantal funderingselementen...
Verleende Watervergunning voor het openen en dichten van een Lasgat, ter hoogte van Provincialeweg 8,...
Verleende Watervergunning voor het verleggen van de bestaande gastransportleiding W-534-01, ter hoogte...
Verleende Watervergunning voor het openen en dichten van een Lasgat, ter hoogte van Provincialeweg 53,...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een prefab betonnen brug, ter hoogte van Maarsseveensevaart,...
Wijziging van de tenaamstelling van vergunning WN2019-001403, ter hoogte van Amsteldijk Noord 40 E, 1184...
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van twee voetgangersbruggen, ter hoogte van Veenweg 17, 2432...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een huisaansluiting, ter hoogte van Winkeldijk 16, 1391...
Verleende Watervergunning voor het vernieuwen van een beschoeiing en steiger, ter hoogte van De Plassen...
Verleende Watervergunning voor het bouwen van vier woningen met zwevende steigers boven water, ter hoogte...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een steiger, ter hoogte van Plantage Muidergracht 4...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een distributieleiding, ter hoogte van Bankrasweg 23,...
Verleende Watervergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring, ter hoogte van Schans 21, 1421...
Verleende Watervergunning voor het dempen van ca. 132 m2 wateroppervlak en ontgraven tenbehoeve van compensatie,...
Verleende Watervergunning voor het dempen van een sloot, ter hoogte van Radioweg 76, 1098 NJ Amsterdam...
Verleende Watervergunning voor het aanleg van een fiets- en voetgangersbrug, ter hoogte van Let van Feggelenlaan,...
Verleende Watervergunning voor het door middel van open ontgraving aanleggen van HPEW i.v.m een calamiteit,...
Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de sloop van 2 stallen inclusief...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een oeverbescherming, ter hoogte van Noordoever, Loosdrecht...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een verbindingsweg door middel van een aanpassing in...
Verleende Watervergunning voor het verwijderen en bouwen van een schuur, ter hoogte van Oude Nieuwveenseweg...
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een nieuw netstation, het aanleggen van kabels en het...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een gas hoofdleiding en aanpassen huisaansluitingen,...
Verleende Watervergunning voor het dempen van een tussensloot, ter hoogte van Blokland 36, 2441 GG Nieuwveen...
Verleende Watervergunning voor het dempen en graven van water, ter hoogte van Meibergdreef 9, 1105 AZ...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een nieuwe steiger, ter hoogte van Vischmarkt 4, 3632...
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een duiker, ter hoogte van Diemerbos in Diemen - AGV...
Projectplan Scheiden waterstromen Amstellandboezem
Aanvraag watervergunning voor het het onttrekken van grondwater uit een drain voor de beheersing van...
Verleende Watervergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden in de zomerkade, ter hoogte van Zuider...
Verleende Watervergunning voor het ontttrekken en lozen van grondwater voor de aanleg van een 50 kV-verbinding,...
Verleende Watervergunning voor het installeren van een tijdelijke ventilatie, ter hoogte van Lijnbaansgracht...
Gewijzigde vaststelling dijkverbeteringsplan Jaagpad en leggerwijziging Jaagpad
Verleende Watervergunning voor het vrijgraven van 11 riooldeksels voor rioolinspectie, ter hoogte van...
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een appartementengebouw, ter hoogte van Blok T in Diemen...
Verleende Watervergunning voor het deels slopen van een pand/complex en aanleggen van een nieuwe kelder...
Verleende wijziging van het maatwerkbesluit met kenmerk 2008.016198/ODEAM0001voor het wijzigen van de...
Verleende Watervergunning voor het vervangen ingewaterde coaxkabel en het aanleggen van 2 x mantelbuizen...
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een duiker, ter hoogte van Diemerbos in Diemen - AGV...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van glasvezelkabel, ter hoogte van Amsteldijk-Noord 194,...
Verleende Watervergunning voor het dempen en graven watergangen tbv dijkverzwaring, ter hoogte van Zuider...
Verleende Watervergunning voor het uitbreiden van HL gas en 6x G6 aansluitingen maken ten behoeve van...
Verleende Watervergunning voor het Herinrichten percelen voor landbouwkundige verbeteringen, ter hoogte...
Aanvraag watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater i.v.m. een bodemsanering, ter hoogte...
Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het uitvoeren van funderingherstelwerkzaamheden, ter hoogte...
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een brug, ter hoogte van Herenweg 24, 3625 AE Breukeleveen...
Verleende Watervergunning voor het voor het slopen van een brug en het plaatsen van een nieuwe brug ter...
Verleende Watervergunning voor het slopen van bestaande opstallen, leidingen, bestratingen en dergelijke...
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een secundaire toegangsbrug, ter hoogte van Botsholsedijk...
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een huisaansluiting van 4 appartementen, ter hoogte...