Vergunningen Waterschap Brabantse Delta

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Brabantse Delta. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Brabantse Delta. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpbesluit Partiële herziening peilbesluiten 2019 fase 2
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Jan Steenlaan 5 te Oosterhout.
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Dommel 30 te Tilburg.
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Prins Florisstraat 25 te Dinteloord.
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Prins Florisstraat 17 te Dinteloord.
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers en externe commissieleden waterschap Brabantse Delta
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van ter...
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Stadsedijk 87 te Oudemolen.
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Schansdijk...
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de...
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de...
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Venkelhof 36 te Oosterhout.
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden van Allenweg 26 naar...
Aanvraag watervergunning voor het legaliseren van het gedeeltelijk dempen van een b-water ter hoogte...
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden op de regionale waterkering...
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Meerleseweg...
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Vlietdijk 12 te Dinteloord in...
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van van Plantagebaan 79 te Wouwse...
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Tilburgseweg en Bevrijdingsweg...
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Zwaluwsedijk te Lage Zwaluwe...
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Strandkrab 68 te Bergen op Zoom.
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Strandkrab 58 te Bergen op Zoom.
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Strandkrab 66 te Bergen op Zoom.
Bekendmaking definitief projectplan EVZ Kraggeloop (gemeente Bergen op Zoom)
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Luienhoeksestraat 20 te Sint Willebrord.
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de...
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de...
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Stadsedijk 135 te Oudemolen.
Watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Waspikse Weg...
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden van de Timberwolfstraat...
Watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Scheerbiesstraat...
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Roosendaalseweg 20 te Kruisland.
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Oostdijk 8 te Willemstad.
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Timmersteekade...
Watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van West-Havendijk...
Watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van...
Watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden aan tracé lopend van van RAPL-Hoeven...
Watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Huizersdijk-Zuidrand...
Watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Ruitersboslaan...
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Boskoopstraat 5 te Tilburg.
Watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Koekoekweg...
Watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Kijkuit 10 te...
Wijzigen watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Bankenstraat 17 te Etten-Leur.
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Thorbeckelaan 2 te Etten-Leur.
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Zwartewaal 5 te Bergen op Zoom.
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Leursebaan 270 te Breda.
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Oude Steenstraat 9 te Oud Gastel.
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Bingelradestraat 57 te Tilburg.
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Zwartewaal 27 te Bergen op Zoom.
Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Torenbaan 52 te Heerle.