Vergunningen Waterschap De Dommel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap De Dommel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap De Dommel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verlening watervergunning voor de aanleg en het behouden van een hekwerk en twee poorten nabij de Gender....
Verlening watervergunning voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige maatregelen “leefgebied...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel. De werkzaamheden vinden plaats op...
Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina...
Bekendmaking besluit projectplan regionale kering Essche Stroom bij Esch
Bekendmaking ontwerp-legger waterberging 2019
Verlening watervergunning voor verwijderen en plaatsen stuw ten behoeve van de reconstructie van de Postelsedijk...
Watervergunning voor het op directe wijze lozen van effluent van een mestverwerkingsinstallatie in een...
Aankondiging openbare vergaderingen commissies en Algemeen Bestuur
Aankondiging gecombineerde commissievergadering 12 september 2019
Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen 2019
Verlening watervergunning voor het verleggen van een b-watergang nabij het perceel, kadastraal bekend...
Verlening watervergunning voor het wijzigen van een duiker. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel,...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een geluidswal en een poel. De werkzaamheden vinden...
Verlening watervergunning voor het verleggen van een b-watergang en de versnelde afvoer van hemelwater...
Bekendmaking verkort projectplan 363226 Aanbrengen schotbalkenstuw DO123
Verlening watervergunning voor de wijziging van activiteiten nabij en in een a watergang aan de Slikdijk...
Verlening watervergunning voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewater en het brengen van dit...
Bekendmaking verkort projectplan 363121 Houtafzet Regionale Kering Vughterweg
Verlening watervergunning voor de realisatie van een brug over het Beatrixkanaal ten behoeve van de ontwikkelingen...
Verlening watervergunning voor de grondwateronttrekking van de aanleg beekdalbrug KW02 over de Run in...
Verlening watervergunning voor de grondwateronttrekking van de aanleg beekdalbrug KW09 over de Keerop...
Bekendmaking verkort projectplan 362583 Overkluizen GA 50
Verlening van een watervergunning aan Thwan Vastgoed B.V. te Lierop voor het bergen en vertraagd afvoeren...
Ambtshalve wijziging van de verleende watervergunning aan J.A. Verhoeven, Fressevenweg 7 te Bergeijk,...
Ambtshalve wijziging van de verleende watervergunning aan Maatschap Verhees (nu: Varkenshouderij Limburglaan),...
Wijziging van de verleende watervergunning aan Clean Minerals Bio Energy B.V., voor het lozen van effluent...
Ambtshalve wijziging van de verleende watervergunning aan Gos Denissen Agrarisch klusbedrijf, voor het...
Ambtshalve wijziging van de verleende watervergunning aan Van den Berkmortel Vleesvarkens, voor het lozen...
Ambtshalve wijziging van de verleende watervergunning aan Loonbedrijf Jan Reniers (nu: Mestverwerking...
Ambtshalve wijziging van de verleende watervergunning aan Jan van Genugten Varkenshouderij B.V., voor...
Verlening watervergunning voor het aanleggen, hebben, tijdelijk behouden en op termijn weer verwijderen...
Verlening watervergunning voor het dempen van een gedeelte van een B-watergang (OWL10188). De werkzaamheden...
Bekendmaking besluit projectplan Waterberging en beekherstel Run Grootgoor
Bekendmaking verkort projectplan 360951 plaatsen drijvend ponton
Verlening watervergunning voor de aanleg van een fietsbrug. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel,...
Verlening watervergunning voor de aanleg van een brug. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel,...
Verlening watervergunning voor de aanleg van een brug. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel,...
Verlening watervergunning voor de aanleg van een brug. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel,...
Verlening watervergunning voor het vervangen en verplaatsen van bestaande dammen met duiker. De werkzaamheden...
Verlening watervergunning voor diverse werkzaamheden nabij sportpark Den Donk te Oisterwijk
Ontwerpbeschikking watervergunning t.b.v. Eindhoven Airport NV voor het brengen van stoffen op een oppervlaktewaterlichaam,...
Verlening watervergunning voor onderhoudswerkzaamheden aan de Hekelbrug te ’s-Hertogenbosch (Z/19/074812)
Verlening watervergunning voor onderhoudswerkzaamheden aan de Hekelbrug te ’s-Hertogenbosch (Z/19/074812)
Bekendmaking tijdelijk verbod op onttrekken van oppervlaktewater Waterschap De Dommel – stroomgebied...
Bekendmaking verkort projectplan 359813 Oisterwijk, Moergestel, Servennestraat, Spruitenstroompje RS123:...
Bekendmaking verkort projectplan 359453 Eindhoven, Esp, watergang DL144, twee schotbalkstuwen plaatsen
Verlening watervergunning voor het tijdelijk aanleggen van damwanden en steigers in een a-watergang in...
Verlening watervergunning voor het dempen en graven van een a-watergang . De werkzaamheden vinden plaats...
Verlening watervergunning voor afkoppelen van verhard oppervlak en het vergroten van een oppervlaktewaterlichaam....