Vergunningen Waterschap De Dommel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap De Dommel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap De Dommel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina...
Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina...
Verlening watervergunning voor het verleggen van een lange duiker in de Katsbogte. De werkzaamheden vinden...
Verlening watervergunning voor het verplaatsen van een duiker in een a-watergang
Verlening watervergunning voor het onttrekken van grondwater met een maximale pompcapaciteit van 10 m3...
Ontwerp watervergunning voor het op directe wijze lozen, van afvalwater afkomstig van de aanleg en het...
Bekendmaking Ontwerpbesluit Partiële Herziening Legger Oppervlaktewaterlichamen 2018, Beschermingszones...
Bekendmaking verkort projectplan 373461 Gemeente Moergestel, kruising Floraweg en Elsdijk, watergang...
Bekendmaking verkort projectplan 373464 Gemeente Moergestel, tussen Hild en Gooyaardsdijk, watergang...
Bekendmaking verkort projectplan 373462 Gemeente Moergestel, tussen Heirbaan en A58, watergang ES112,...
Aankondiging openbare vergaderingen commissies en Algemeen Bestuur
Bekendmaking verkort projectplan 372785 Den Dungen, Dungense polder, DO261, DO263 en DO264 aanbrengen...
Bekendmaking ontwerpleggerbesluit, partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen 2018, DO-254 Den...
Verlening watervergunning voor het realiseren van een bijgebouw in de beschermingszone en profiel van...
Verlening watervergunning voor het opsplitsen van een bestaande dam met duiker in twee dammen met duiker....
Bekendmaking leggerbesluiten, 1e partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen 2018
Verlening watervergunning voor het verlengen van een duiker. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel,...
Bekendmaking intrekking verbod op onttrekking van oppervlaktewater Waterschap De Dommel
Verlening watervergunning voor de aanleg van kabels onder een a-watergang en profiel van vrije ruimte...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een wandelbrug. De werkzaamheden vinden plaats op het...
Verlening watervergunning voor de aanleg van een glasvezelkabel in het profiel van vrije ruimte van de...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel . De werkzaamheden vinden plaats...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van kabels en leidingen. De werkzaamheden vinden plaats...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van Coaxkabels ten behoeve van een huisaansluiting nabij...
Ontwerp-partiële herziening kaarten beschermde gebieden Keur en kaarten Algemene regels verhard oppervlak
Ontwerp-besluit “Derde partiële herziening Algemene regels Waterschap De Dommel”
Ontwerp-besluit “Vierde partiële herziening Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater”
Bekendmaking verkort projectplan 367081 Sint‑Michielsgestel, De Dommel: aanpassing/vervanging bestaande...
Bekendmaking toezichthouder Waterschap De Dommel
Verlening watervergunning voor de wijziging van vergunning Z/19/073944. De werkzaamheden vinden plaats...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van kabels en leidingen. De werkzaamheden vinden plaats...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een telecomkabel. De werkzaamheden vinden plaats op...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een gasleiding. De werkzaamheden vinden plaats op de...
Aanwijzing toezichthoueder Omgevingsdiensten Brabant
Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina...
Verlening watervergunning voor het verlengen van een dam met duiker ter hoogte van Domineespad 19 te...
Bekendmaking verbod op onttrekken van oppervlaktewater Waterschap De Dommel – stroomgebieden van de Beerze...
Bekendmaking toezichthouder Omgevingsdiensten in Brabant
Verlening watervergunning voor het plaatsen van twee pontons in het Eindhovens kanaal voor een evenement...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een overkluizing. De werkzaamheden vinden plaats op...
Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van glasvezelkabels. De werkzaamheden vinden plaats op het...
Verlening watervergunning voor de aanleg en het behouden van een hekwerk en twee poorten nabij de Gender....
Verlening watervergunning voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige maatregelen “leefgebied...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel. De werkzaamheden vinden plaats op...
Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina...
Bekendmaking besluit projectplan regionale kering Essche Stroom bij Esch
Bekendmaking ontwerp-legger waterberging 2019
Verlening watervergunning voor verwijderen en plaatsen stuw ten behoeve van de reconstructie van de Postelsedijk...
Aankondiging gecombineerde commissievergadering 12 september 2019