Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap De Dommel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap De Dommel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap De Dommel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verlening watervergunning voor een lange dam met duiker. De werkzaamheden vinden plaats in de NL20 nabij de Professor Goossenlaan 20-03-2019 20-05-2019 detail
Bekendmaking verkort projectplan 343125 Westerhoven, KS 52 Beeken/Vossenberg, plaatsen LOP‑stuw 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een duiker in een b-water 19-03-2019 19-05-2019 detail
Ambtshalve wijziging in ontwerp van de verleende watervergunning aan Genuva Holding B.V. (nu: Best Minerals B.V.), voor het lozen van effluent van een mestbewerkingsinstallatie. De lozing vindt plaats op de locatie Vleutstraat 40 te Best 18-03-2019 18-05-2019 detail
Aankondiging openbare vergaderingen Algemeen Bestuur op 27 en 28 maart 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Bekendmaking mer-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake een grondwateronttrekking voor de aanleg van een kelder onder woon en kantoorcomplex “De Bunker” te Eindhoven. 14-03-2019 14-05-2019 detail
Bekendmaking verkort projectplan 341570 Plaatsen schotbalkenstuw DO138 in de gemeente Best 13-03-2019 13-05-2019 detail
Wijziging watervergunning voor de lengte en/of diameter van de reeds vergunde duikers met besluitnummer Z49619. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Eersel, sectie O, nummer 30. 13-03-2019 13-05-2019 detail
Archiefverordening Waterschap De Dommel 2019 11-03-2019 11-05-2019 detail
Bekendmaking verkort projectplan 336530 Oisterwijk, Olmenpad, Gemullenhoekenweg, Voorste Stroom, (NL1), aanleg kano in‑ en uitstapvoorzieningen 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het dempen van oppervlaktewaterlichamen, de aanleg van een bergingsvoorziening, het aanleggen van half-verharding met onderliggende infiltratievoorziening. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Boxtel, sectie E, nummers 3025, 3235 en 3293 26-02-2019 26-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een duiker in een a-water. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van de Hallenstraat/Ambachtsweg te Reusel 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het aanbrengen van een bouwwerk en het aanbrengen van een heg haaks op de watergang. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van de Nijnselseweg 11 te Sint-Oedenrode. 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een mantelbuis tbv glasvezel onder de Peelvenloop nabij Peelven 13 in Sterksel. 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het verlengen van een dam met duiker. De werkzaamheden vinden plaats op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Eersel, sectie H, nummers 182, 992 en 977 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het plaatsen van een hekwerk aan beide zijden van een watergang op de locatie ’t Holland in Reusel 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een lange dam met duiker. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van de Dalemseweg te Duizel 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een duiker in een b-watergang BZ37A-AA nabij de kruising Heistraat en Hoogeind te Hoogeloon 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het dempen van een b-water ter hoogte van Berktweg 5 te Haaren 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het verhogen van een duiker. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van De Groote Heide te Heeze 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het aanleggen van glasvezelkabels. De werkzaamheden vinden plaats op diverse percelen in de gemeente Helvoirt, Haaren, Vught en Boxtel 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor dempen van het b-water BeDo-0921. De werkzaamheden vinden plaats nabij de Horziksestraat te Sint-Michelsgestel. 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het leggen van een glasvezelkabel in profiel van vrije ruimte van De Dommel. De werkzaamheden vinden plaats nabij De Bleeke te Sint-Michielsgestel. 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een tijdelijke duiker in een a-watergang in Gemeente Eersel 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor aanleg van een dam met duiker in een watergang nabij Rijksweg 16B in Helvoirt 25-02-2019 25-04-2019 detail
Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap De Dommel 2009 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het afvoeren van water afkomstig van toename verhard oppervlak. De werkzaamheden vinden plaats op Heesakker 10 te Haaren. 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het vervangen van een brug. De werkzaamheden vinden plaats op de Lambrekven te Heeze 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een dam met duiker en het aanbrengen van een oeverbeschermende voorziening in een watergang aan de Achtseweg Noord in Eindhoven. 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het maken van een natuurvriendelijke oever en ophogen van een pad. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van Mortelhof te Udenhout. 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het vergraven van een watergang in de vorm van het herstel van oude meanders, het verplaatsen van een brug en het aanbrengen van beplanting op Landgoed Baest in Oost West en Middelbeers . 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het vergraven van een poel. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van Gemullehoekenweg 60 te Oisterwijk 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het aanleggen, vervangen van duikers en verleggen van een a-water ten behoeve van weguitbuiging Slikdijk te Wintelre in de gemeente Eersel 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het aanleggen en verleggen van een dam met duiker en het dempen van een watergang op het perceel Kerkedijk 1 te Sterksel 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een stuw. De werkzaamheden vinden plaats nabij Maurick in Vught ] 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor een dam met duiker. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, Gever 10 te Haaren 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een HDPE 40mm glasvezelkabel ten behoeve van aansluiting Pastoorsmast 1 te Nuenen 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het leggen van een kabel. De werkzaamheden vinden plaats op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Geldrop, sectie D, nummers 6448 en 6395. 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het plaatsen van een slagboom haaks op een watergang met code DL80. De werkzaamheden vinden plaats nabij de Wagendonken te Nuenen 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het verleggen van watergang NL35, aanleggen van een brug en duiker. De werkzaamheden vinden plaats nabij de Heukelomseweg te Heukelom 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het dempen en het graven van een watergang. De werkzaamheden vinden plaats nabij de Baksevenweg te Oisterwijk 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van een A-watergang. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Valkenswaard, sectie K, nummers 40 en 41. 25-02-2019 25-04-2019 detail
Bekendmaking verkort projectplan 340576 Waalre, Loonderweg, watergang DL 36: Plaatsen LOP‑stuw 22-02-2019 22-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van plan de Hagen te Vught. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Vught, sectie K, nummer 1897. 19-02-2019 19-04-2019 detail
[Verlening watervergunning voor het onttrekken en supleren (lozen) van grondwater om de waterkwaliteit van het Staalbergven te Oisterwijk te verbeteren. 19-02-2019 19-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het onttrekken van grondwater voor de bouw van een kelder onder de appartementencomplex Bakermat aan het Marconiplein 1 te Eindhoven; De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Woensel, sectie G, nummer 3199. 19-02-2019 19-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor het supleren van het Galgeven te Reusel de Mierden met grondwater. 19-02-2019 19-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een dam met duiker aan de Voldijnseweg in Oost West en Middelbeers 18-02-2019 18-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor aanleggen coaxkabel Ekkersrijt en Science Park Eindhoven te Son en Breugel 18-02-2019 18-04-2019 detail
Verlening watervergunning voor verbreden brug waarover de Anthony Fokkerweg ligt over het Beatrixkanaal te Eindhoven 18-02-2019 18-04-2019 detail