Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap De Dommel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap De Dommel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap De Dommel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verlening watervergunning voor het herprofileren van taluds in b-watergangen, het aanbrengen van een stuw in een a-watergang en in een waterbergingsgebied, het aanbrengen van duikers in een waterbergingsgebied en het ophogen van een bestaande weg in een waterbergingsgebied. De werkzaamheden vinden plaats in bergings- en natuurgebied de Bossche Broek, nabij de Singelgrachtweg en Sterrebosweg te ‘s-Hertogenbosch 17-01-2019 17-03-2019 detail
Bekendmaking verkort projectplan 332868 Luijksgestel, Dorpstraat, watergang KS7 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een drainagesysteem, het lozen van het drainagewater op een oppervlaktewaterlichaam in attentiegebied de en het gebruik van de beschermingszone van een a-watergang. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Reusel, sectie G, nummer 1136 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een infiltratieriool in een bestaande watergang die gedeeltelijk wordt gedempt. De werkzaamheden vinden plaats naast het spoor tussen het traject waar de Schoolstraat en de Emmerikstraat het spoor kruist. 16-01-2019 16-03-2019 detail
Bekendmakingen waterschapsverkiezingen 2019 Waterschap De Dommel - mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten 14-01-2019 14-03-2019 detail
Verlening watervergunning voor het plaatsen van een mantelbuis en het leggen van een kabel in het profiel van vrije ruimte van een a-watergang. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van Anthony Fokkerweg te Eindhoven 10-01-2019 10-03-2019 detail
Bekendmaking beslissing centraal stembureau omtrent registratie politieke groepering 02-01-2019 02-03-2019 detail
Bekendmaking beslissing centraal stembureau omtrent registratie politieke groepering 02-01-2019 02-03-2019 detail
Tweede partiële herziening Algemene regels Waterschap De Dommel 24-12-2018 24-02-2019 detail
Derde partiële herziening Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwate 24-12-2018 24-02-2019 detail
Besluit Eerste partiële herziening ‘Keur Waterschap De Dommel 2015’ 24-12-2018 24-02-2019 detail
Keur Waterschap De Dommel 2015 24-12-2018 24-02-2019 detail
Besluit “Derde partiële herziening Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater” 24-12-2018 24-02-2019 detail
Tweede partiële herziening Hydrologische uitgangspunten voor afvoeren van hemelwater 24-12-2018 24-02-2019 detail
Besluit “Tweede partiële herziening Hydrologische uitgangspunten voor afvoeren van hemelwater” 24-12-2018 24-02-2019 detail
Besluit “Tweede partiële herziening Algemene regels Waterschap De Dommel” 24-12-2018 24-02-2019 detail
Bekendmaking m.e.r-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake een grondwateronttrekking van de uitvoering van de PAS maatregelen i.v.m. de bescherming van natuurwaarden voor het Galgeven te Oisterwijk 21-12-2018 21-02-2019 detail
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake een grondwateronttrekking van de bouw van een kelder aan de Broekdijk 11 te Nuenen. 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een peil gestuurde drainage. De Werkzaamheden vinden plaats in de buurt van Frankenstraat te Hilvarenbeek 21-12-2018 21-02-2019 detail
[Verlening watervergunning voor de aanleg van glasvezel, waarbij gestuurde boringen worden gemaakt, op diverse locaties in het buitengebied van gemeente Heeze-Leende 21-12-2018 21-02-2019 detail
Bekendmaking wijziging algemene waterschapsinkoopvoorwaarden ICT Waterschap De Dommel 20-12-2018 20-02-2019 detail
Bekendmaking Uitvoeringsbesluit verantwoordelijkheidsverdeling dagelijks bestuur Dommel 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verlening watervergunning voor het leggen van kabels en leidingen binnen het profiel van vrije ruimte langs een a-water. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van de Anthony Fokkerweg in Eindhoven 18-12-2018 18-02-2019 detail
Aankondiging schouw controle onderhoud perceel- en bermsloten 14-12-2018 14-02-2019 detail
Verordening zuiveringsheffing Waterschap De Dommel 2019 13-12-2018 13-02-2019 detail
Verordening watersysteemheffing Waterschap De Dommel 2019 13-12-2018 13-02-2019 detail
Verordening verontreinigingsheffing Waterschap De Dommel 2019 13-12-2018 13-02-2019 detail
Verlening watervergunning voor het vervangen van een bestaande dam met duiker in de buurt van Zuiderklamp te Nuenen 12-12-2018 12-02-2019 detail
Bekendmaking ontwerpprojectplan Waterberging en Beekherstel Run Grootgoor 12-12-2018 12-02-2019 detail
Bekendmaking projectplan onderhoudsduikers 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verlening watervergunning voor het aanbrengen van beplanting, het ophogen van het maaiveld en het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone langs een a-water in de buurt van Tennispad 3 te Den Dungen 12-12-2018 12-02-2019 detail
Bekendmaking intrekking verbod op onttrekking van oppervlaktewater Waterschap De Dommel 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verlening watervergunning voor het aanbrengen van objecten in de beschermingszone van een a-watergang, te weten: bestrating, bomen en de toegangsbeveiliging van het perceel. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van Boksheidsedijk en de Heibloem te Eersel 11-12-2018 11-02-2019 detail
Wijziging watervergunning (Z50823) voor het verplaatsen van een grondwateronttrekking voor drinkwater pluimvee. De diepe bron wordt verplaatst van Gagelgoorsedijk 15 te Veldoven naar Schaiksedijk 12 te Riethoven 11-12-2018 11-02-2019 detail
Ambtshalve wijziging watervergunning Z50494 voor het onttrekken van grondwater voor een gebiedsgericht grondwater beheer systeem te Aalst-Waalre en voor het lozen van het onttrokken grondwater in een oppervlaktewaterlichaam en/of hergebruik. Dit op de locatie nabij pompstation Aalsterweg te Eindhoven, nabij de A2 afslag Aalst-Waalre 11-12-2018 11-02-2019 detail
Verlening watervergunning voor het verleggen van datakabels nabij Vamweg te Mierlo 11-12-2018 11-02-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een bergingsvoorziening in verband met de toename aan verhard oppervlak, het dempen van oppervlaktewaterlichamen, het aanleggen van een duiker en het plaatsen van een tijdelijke pompinstallatie in de buurt van Biezentrekker en Klompenlei te Best 11-12-2018 11-02-2019 detail
Verlening watervergunning voor het dempen en graven van watergangen/-poel. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van Kattenberg/Rijksweg A58 te Oirschot 11-12-2018 11-02-2019 detail
Verlening watervergunning voor de verwijdering van een dam met duiker en de aanleg van een dam met duiker in A-water (Meander de Neul). De werkzaamheden vinden plaats nabij het Cathalijnepad te Sint-Oedenrode 11-12-2018 11-02-2019 detail
Bekendmaking mer-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake een grondwateronttrekking van de uitvoering van de PAS maatregelen i.v.m. de bescherming van natuurwaarden voor het Staalbergven te Oisterwijk. 10-12-2018 10-02-2019 detail
Bekendmaking mer-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake infiltratievergunning. 10-12-2018 10-02-2019 detail
Bekendmaking mer-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake infiltratievergunning. 10-12-2018 10-02-2019 detail
Bekendmaking verkort projectplan 330528 Gemeente 's‑Hertogenbosch, Bossche Broek: verdichten van uitstroomvoorziening (buiten werking gestelde) poldergemaal 07-12-2018 07-02-2019 detail
Bekendmaking projectplan vispassage Kempense Plassen, aanpassing stuw en herprofilering Run 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verordening vertrouwenscommissie benoeming Watergraaf Waterschap De Dommel 2018 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verlening watervergunning voor het verlengen van een bestaande duiker in de buurt van de kruising spoor Eindhoven – Helmond en de Vaarleseweg te Helmond 03-12-2018 03-02-2019 detail
Verlening watervergunning voor het herprofileren van taluds in b-watergangen, het aanbrengen van een stuw in een a-watergang en in een waterbergingsgebied, het aanbrengen van duikers in een waterbergingsgebied en het ophogen van een bestaande weg in een waterbergingsgebied. Deze werkzaamheden vinden plaatst in bergings- natuurgebied De Bossche Broek, nabij Singelgrachtweg en Sterrebosweg te ´s-Hertogenbosch 03-12-2018 03-02-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een put met een beton afdekplaat van Stelcon in de beschermingszone van een a-watergang. Deze werkzaamheden vinden plaatst in de buurt van de Cromvoirtsedijk en het Drongelens Kanaal te Cromvoirt 03-12-2018 03-02-2019 detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van beplanting en 4 bomen in de beschermingszone en het verlengen van een bestaande duiker in een a-watergang in de buurt van Notel 22 te Oirschot 03-12-2018 03-02-2019 detail
Aankondiging extra vergadering Algemeen Bestuur en gecombineerde commissievergadering en vergadering Algemeen Bestuur 30-11-2018 30-01-2019 detail