Vergunningen Waterschap De Dommel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap De Dommel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap De Dommel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Bekendmaking verkort projectplan 359453 Eindhoven, Esp, watergang DL144, twee schotbalkstuwen plaatsen detail
Verlening watervergunning voor het dempen en graven van een a-watergang . De werkzaamheden vinden plaats op perceel, kadastraal bekend als gemeente Oirschot, sectie F, nummer 893 (Z/19/074626) detail
Verlening watervergunning voor het tijdelijk aanleggen van damwanden en steigers in een a-watergang in Gemeente 's-Hertogenbosch (Z/19/074592) detail
Verlening watervergunning voor afkoppelen van verhard oppervlak en het vergroten van een oppervlaktewaterlichaam. De werkzaamheden vinden plaats langs de Leenderweg te Valkenswaard (Z19/074605) detail
Verlening watervergunning voor de vervanging van twee stuwen. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Woensel, sectie A, nummers 4219 en 4666 (Z/19/074734) detail
Verlening watervergunning voor het afvoeren van water afkomstig van toename verhard oppervlak ten gevolge van de ontwikkeling woningbouwingplan Den Bogerd, deelplan Lanen. De werkzaamheden vinden plaats in Gemeentee Udenhout nabij de Roomleij (Z/19/074268) detail
Bekendmaking mer-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake een grondwateronttrekking voor de aanleg van een brug (KW09) over de Keersop in de nieuwe N69 te Valkenswaard. detail
Bekendmaking mer-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake een grondwateronttrekking voor de aanleg van een brug (KW02) over de Run in de nieuwe N69 te Valkenswaard. detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van een golfbaan te Cromvoirt detail
Verlening watervergunning voor het vervangen van een houten brug. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van het Ursulinepad te Boxtel detail
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Son en Breugel, sectie B, nummer 2881. detail
Beregening grasland en sportterreinen tijdelijk toegestaan detail
Bekendmaking verkort projectplan 357424 Geldrop‑Mierlo, KD1, Kleine Dommel, Damwand plaatsen detail
Verlening watervergunning voor het (ver)graven van wateren en een wadi en het afvoeren van water afkomstig van nieuw verhard oppervlak. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Woensel, sectie W, nummers 6945, 6950, 6951, 6952 en 5499. detail
Verlening watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden tussen Ronde Deel en Zwartakkers te Bladel. detail
Bekendmaking toezichthouder Waterschap De Dommel detail
Ontwerp watervergunning voor het op directe wijze lozen van effluent van een mestverwerkingsinstallatie in een oppervlaktewaterlichaam. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel Postelsedijk 5A te Reusel, kadastraal bekend als gemeente Reusel, sectie G, nummer 542. detail
Bekendmaking verbod op onttrekken van oppervlaktewater Waterschap De Dommel detail
Bekendmaking ontwerpleggerbesluit, 1e partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen 2018 detail
Bekendmaking verkort projectplan 355373 Gemonde, Gasthuiskamp-Schijndelsedijk, watergang D0234, schotbalkstuw plaatsen detail
Bekendmaking Uitvoeringsbesluit verantwoordelijkheidsverdeling dagelijks bestuur Waterschap De Dommel 2019, eerste wijziging detail
Verlening watervergunning voor het hebben van een hydrant binnen de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam op de locatie Kattenbergseweg in Oost- West- en Middelbeers (Z/19/073825) detail
Verlening watervergunning voor natuurontwikkeling door het aanleggen van een poel en realisering van een struweel op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Udenhout, sectie B, nummer 2627 (Z/19/074432) detail
Verlening watervergunning voor het kruisen van een kabel met een a-watergang (Z/19/074427). detail
Verlening watervergunning voor aanleg faunabrug bij het Beatrixkanaal in de buurt van de Oirschotsedijk en het Welschappad (Z/19/074436) detail
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een glaskabel in profiel van vrije ruimte. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van de Dalemsedijk 22 in Duizel (Z/19/074434) detail
Aankondiging openbare vergaderingen commissies en Algemeen Bestuur detail
Verlening tijdelijke watervergunning voor gebruik maken van de beschermingszone. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel nabij de locatie Boseind 10 te Boxtel (Z/19/074429) detail
Verlening watervergunning voor het leggen van een kabel (Ziggo) ten behoeve van een huisaansluiting (Notel 30 te Oirschot) in de gemeente Oirschot. detail
Verlening watervergunning voor het planten van bomen in een beschermingszone van een a-watergang (Z/19/074430) detail
Wijziging in ontwerp van de verleende watervergunning aan Loonbedrijf Jan Reniers (nu: Mestverwerking De Kempen), voor het lozen van effluent van een mestbewerkingsinstallatie. De lozing vindt plaats op de locatie Den Bijert 1 te Wintelre detail
Wijziging in ontwerp van de verleende watervergunning aan Gos Denissen Agrarisch klusbedrijf, voor het lozen van effluent van een mestbewerkingsinstallatie. De lozing vindt plaats op de locatie Servennenstraat 6 te Moergestel detail
Wijziging bedrijfsnaam van de watervergunning voor de aanleg van een wateropvangvoorziening voor het afvoeren van hemelwater afkomstig van toegenomen verhard oppervlak. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel Akkerstraat 2a te Biest-Houtakker detail
Wijziging in ontwerp van de verleende watervergunning aan Maatschap Verhees (nu: Varkenshouderij Limburglaan), voor het lozen van effluent van een mestbewerkingsinstallatie. De lozing vindt plaats op de locatie Limburglaan 7 te Someren detail
Bekendmaking ontwerpprojectplan regionale kering Essche Stroom bij Esch detail
Verlening watervergunning voor het wijzigen van een vergunning detail
Definitieve besluit wijziging van de verleende watervergunning aan Genuva Holding B.V. (nu: Best Minerals B.V.), voor het lozen van effluent van een mestbewerkingsinstallatie. De lozing vindt plaats op de locatie Vleutstraat 40 te Best detail
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een distributieleiding ten behoeve van huisaansluitingen woonwijk Reigerskant nabij Runsdijk 6 te Esch detail
Verlening watervergunning voor het leggen van glasvezel nabij een oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de Kempenbaan / De Run in Veldhoven detail
Verordening rechtspositie bestuur Waterschap De Dommel 2019 detail
Verlening watervergunning voor de grondwateronttrekking voor de bouw van parkeerkelder de Bunker te Eindhoven. detail
Verlening watervergunning voor het leggen van 2 duikers in een a-watergang. detail
Verlening watervergunning voor het ophogen van het maaiveld langs een oppervlaktewaterlichaam op de locatie Tennispad in Den Dungen detail
Verlening watervergunning voor het vervangen van een brug. De werkzaamheden vinden plaats op de Lambrekven te Heeze detail
Verlening watervergunning voor het aanleggen van peilgestuurde drainage nabij de Esperenweg te Oostelbeers detail
Verlening watervergunning voor een dam met duikers, het dempen van een b-water en het plaatsen van een heg met paal en draad. De werkzaamheden vinden plaats op het terrein van Stichting Kempenhaeghe nabij de Torenvalkstraat te Heeze detail
Verlening watervergunning voor aanpassing waterhuishouding Anthony Fokkerweg ten gevolge van de ontwikkeling bereikbaarheidsplan Eindhoven Noord-West detail
Verlening watervergunning voor het leggen van een waterleiding onder een oppervlaktewaterlichaam, genaamd De Dommel nabij de Dommelseweg/Bergstraat in Valkenswaard detail
Verlening watervergunning voor de aanleg van kabels onder diverse oppervlaktewaterlichamen in de gemeente Bergeijk detail
Verlening watervergunning voor het aanleggen van peilgestuurde drainage nabij het Velderswegje te Boxtel detail