Vergunningen Waterschap Groot Salland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Groot Salland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Groot Salland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Watervergunningen aan de gemeente Zwolle en Enexis BV detail
Watervergunningen aan KPN BV, Enexis BV, gemeente Dalfsen, Enexis BV en C.C. Everwijn detail
Besluit tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Aqualysis detail
Ontwerp projectplan inrichtingsproject Overijssel Kanaal – Zwolle detail
Watervergunningen aan maatschap Van den Berg en Ontwikkelingscombinatie Waterfront Dalfsen BV detail
Watervergunningen aan Combinatie RVR-Zwolle, Enexis BV, Marseille Buiten, Gasunie Transport Services detail
Watervergunningen aan Combinatie RVR-Zwolle, de gemeente Zwartewaterland, de gemeente Staphorst en de gemeente Zwolle detail
Begroting 2016 Waterschap Drents Overijsselse Delta ter inzage detail
Watervergunningen aan Tele2 Nederland BV en J.E.G.J. Rozendal detail
Ontwerp projectplan herinrichtingsproject Buldersleiding, waterschap Groot Salland detail
Watervergunningen aan Vitens Overijssel NV en het waterschap Groot Salland detail
Watervergunning aan autobedrijf Zieleman in Nieuwleusen detail
Watervergunningen aan Van Hattum en Blankevoort en Enexis BV detail
Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Groot Salland 2016 detail
Watervergunningen aan: Rotocoat Kampen BV, E. Ruitenberg, provincie Overijssel, Vitens Overijssel NV en Isala Delta vof detail
Projectplan Zandwetering Schalkhaar, Waterschap Groot Salland detail
Watervergunningen aan Ontwikkelingscombinatie PWM BV, G.H. Wennemars, de gemeente Kampen en de gemeente Dalfsen detail
Bekendmaking ontwerpbesluit, peilbesluit de Kruimels, Waterschap Groot Salland detail
Besluit aan autobedrijf Zieleman in Nieuwleusen detail
Watervergunningen aan: provincie Overijssel, LievenseCSO Milieu BV, gemeente Kampen, G. Kloosterziel en Enexis BV detail
Watervergunningen aan de gemeente Zwolle, Gezondheidsdienst voor Dieren en de gemeente Dalfsen detail
Watervergunning aan mts. J.R. en H.J. Bonte in Dalfsen detail
Waterbeheerplan 2016-2021 waterschap Groot-Salland detail
Watervergunning aan Melkveehouderij de Stelling in Nieuwleusen detail
Watervergunning aan het waterschap Groot Salland detail
Watervergunning aan Vitens Overijssel NV detail
Watervergunningen aan de gemeente Zwartewaterland, gemeente Deventer, Noordwest Maritiem BV, Vitens, J. Kalter en Enexis BV detail
Watervergunning Melkveehouderij Reimert detail
Ontwerpbesluit vaststellen nieuwe gemeenschappelijke regeling Aqualysis detail
Watervergunning aan G. Beens in Genemuiden detail
Watervergunning aan Vecht & Zo detail
Watervergunning aan waterschap Groot Salland detail
Beleidsregels waterkeringen, waterschap Groot Salland detail
Watervergunningen aan: Vitens Overijssel NV, Enexis BV en Vitens NV detail
Watervergunningen aan M.A. Broeks en BPD Ontwikkeling BV detail
Ontwerpverordeningen, Bezwarenverordening, Procedureverordening Nadeelcompensatie en Algemene subsidieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 detail
Watervergunningen aan Enexis BV detail
Watervergunningen aan: mts. Van der Vegt en Enexis BV detail
Bekendmaking ontwerpbesluit, gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016, Waterschap Groot Salland detail
Watervergunning aan Gebr. Fuite BV detail
Watervergunningen aan Vitens Overijssel, de gemeente Raalte, de gemeente Dalfsen, Combinatie IJsselweide vof, het waterschap Groot Salland, de provincie Overijssel en NEM Zwolle BV detail
Bekendmaking actualisatie normenkaders behorend bij de Controleverordening, Waterschap Groot Salland detail
Ontwerp, wijziging begroting 2015 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor GBLT, Waterschap Groot-Salland detail
Watervergunning aan F.L.J. Visser detail
Watervergunning aan Enexis BV detail
Ontwerpbesluiten Waterschap Groot Salland oplegging gedoogplicht detail
Watervergunningen Enexis BV, Vitens Overijssel, KPN BV en Tele 2 Nederland BV detail
Watervergunning aan het Waterschap Groot Salland detail
Watervergunningen aan Vitens Overijssel NV en Gasunie Transport Services BV detail
Ontwerpverordeningen Waterschap Drents Overijsselse Delta detail