Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Groot Salland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Groot Salland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Groot Salland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Watervergunningen aan de gemeente Zwolle en Enexis BV 28-12-2015 28-02-2016 detail
Watervergunningen aan KPN BV, Enexis BV, gemeente Dalfsen, Enexis BV en C.C. Everwijn 28-12-2015 28-02-2016 detail
Besluit tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Aqualysis 24-12-2015 24-02-2016 detail
Ontwerp projectplan inrichtingsproject Overijssel Kanaal – Zwolle 24-12-2015 24-02-2016 detail
Watervergunningen aan maatschap Van den Berg en Ontwikkelingscombinatie Waterfront Dalfsen BV 23-12-2015 23-02-2016 detail
Watervergunningen aan Combinatie RVR-Zwolle, Enexis BV, Marseille Buiten, Gasunie Transport Services 21-12-2015 21-02-2016 detail
Watervergunningen aan Combinatie RVR-Zwolle, de gemeente Zwartewaterland, de gemeente Staphorst en de gemeente Zwolle 18-12-2015 18-02-2016 detail
Begroting 2016 Waterschap Drents Overijsselse Delta ter inzage 17-12-2015 17-02-2016 detail
Watervergunningen aan Tele2 Nederland BV en J.E.G.J. Rozendal 11-12-2015 11-02-2016 detail
Ontwerp projectplan herinrichtingsproject Buldersleiding, waterschap Groot Salland 10-12-2015 10-02-2016 detail
Watervergunningen aan Vitens Overijssel NV en het waterschap Groot Salland 09-12-2015 09-02-2016 detail
Watervergunning aan autobedrijf Zieleman in Nieuwleusen 07-12-2015 07-02-2016 detail
Watervergunningen aan Van Hattum en Blankevoort en Enexis BV 04-12-2015 04-02-2016 detail
Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Groot Salland 2016 30-11-2015 30-01-2016 detail
Watervergunningen aan: Rotocoat Kampen BV, E. Ruitenberg, provincie Overijssel, Vitens Overijssel NV en Isala Delta vof 30-11-2015 30-01-2016 detail
Projectplan Zandwetering Schalkhaar, Waterschap Groot Salland 27-11-2015 27-01-2016 detail
Watervergunningen aan Ontwikkelingscombinatie PWM BV, G.H. Wennemars, de gemeente Kampen en de gemeente Dalfsen 20-11-2015 20-01-2016 detail
Bekendmaking ontwerpbesluit, peilbesluit de Kruimels, Waterschap Groot Salland 20-11-2015 20-01-2016 detail
Besluit aan autobedrijf Zieleman in Nieuwleusen 16-11-2015 16-01-2016 detail
Watervergunningen aan: provincie Overijssel, LievenseCSO Milieu BV, gemeente Kampen, G. Kloosterziel en Enexis BV 13-11-2015 13-01-2016 detail
Watervergunningen aan de gemeente Zwolle, Gezondheidsdienst voor Dieren en de gemeente Dalfsen 11-11-2015 11-01-2016 detail
Watervergunning aan mts. J.R. en H.J. Bonte in Dalfsen 06-11-2015 06-01-2016 detail
Waterbeheerplan 2016-2021 waterschap Groot-Salland 06-11-2015 06-01-2016 detail
Watervergunning aan Melkveehouderij de Stelling in Nieuwleusen 04-11-2015 04-01-2016 detail
Watervergunning aan het waterschap Groot Salland 30-10-2015 30-12-2015 detail
Watervergunning aan Vitens Overijssel NV 28-10-2015 28-12-2015 detail
Watervergunningen aan de gemeente Zwartewaterland, gemeente Deventer, Noordwest Maritiem BV, Vitens, J. Kalter en Enexis BV 26-10-2015 26-12-2015 detail
Watervergunning Melkveehouderij Reimert 22-10-2015 22-12-2015 detail
Ontwerpbesluit vaststellen nieuwe gemeenschappelijke regeling Aqualysis 22-10-2015 22-12-2015 detail
Watervergunning aan G. Beens in Genemuiden 21-10-2015 21-12-2015 detail
Watervergunning aan Vecht & Zo 21-10-2015 21-12-2015 detail
Watervergunning aan waterschap Groot Salland 19-10-2015 19-12-2015 detail
Beleidsregels waterkeringen, waterschap Groot Salland 19-10-2015 19-12-2015 detail
Watervergunningen aan: Vitens Overijssel NV, Enexis BV en Vitens NV 16-10-2015 16-12-2015 detail
Watervergunningen aan M.A. Broeks en BPD Ontwikkeling BV 14-10-2015 14-12-2015 detail
Ontwerpverordeningen, Bezwarenverordening, Procedureverordening Nadeelcompensatie en Algemene subsidieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 09-10-2015 09-12-2015 detail
Watervergunningen aan Enexis BV 09-10-2015 09-12-2015 detail
Watervergunningen aan: mts. Van der Vegt en Enexis BV 07-10-2015 07-12-2015 detail
Bekendmaking ontwerpbesluit, gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016, Waterschap Groot Salland 05-10-2015 05-12-2015 detail
Watervergunning aan Gebr. Fuite BV 05-10-2015 05-12-2015 detail
Watervergunningen aan Vitens Overijssel, de gemeente Raalte, de gemeente Dalfsen, Combinatie IJsselweide vof, het waterschap Groot Salland, de provincie Overijssel en NEM Zwolle BV 02-10-2015 02-12-2015 detail
Bekendmaking actualisatie normenkaders behorend bij de Controleverordening, Waterschap Groot Salland 30-09-2015 30-11-2015 detail
Ontwerp, wijziging begroting 2015 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor GBLT, Waterschap Groot-Salland 29-09-2015 29-11-2015 detail
Watervergunning aan F.L.J. Visser 28-09-2015 28-11-2015 detail
Watervergunning aan Enexis BV 25-09-2015 25-11-2015 detail
Ontwerpbesluiten Waterschap Groot Salland oplegging gedoogplicht 25-09-2015 25-11-2015 detail
Watervergunningen Enexis BV, Vitens Overijssel, KPN BV en Tele 2 Nederland BV 24-09-2015 24-11-2015 detail
Watervergunning aan het Waterschap Groot Salland 23-09-2015 23-11-2015 detail
Watervergunningen aan Vitens Overijssel NV en Gasunie Transport Services BV 22-09-2015 22-11-2015 detail
Ontwerpverordeningen Waterschap Drents Overijsselse Delta 22-09-2015 22-11-2015 detail