7.5

Vergunningen Waterschap Hollandse Delta

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Hollandse Delta. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Hollandse Delta. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Het vervangen van bestaande beschoeiingen in 's-Gravendeel, Strijen, Numandsdorp, Klaaswaal en Goudswaard
Het aanbrengen van 16 vlonders en aanpassen talud aan de Satellietstraat 16 in Spijkenisse, gemeente...
Het verbreden van een sloot en het aanbrengen van bebouwing aan de Rijksstraatweg 155 in Ridderkerk
Het verbreden van een watergang en het aan Rietbroek 39 in Rotterdam
Het plaatsen van een semi-permanente stuw nabij Hallinxweg 37 in Numansdorp
Het leggen van glasvezelkabels langs de Langeweg, Zuidzijdsedijk en Oud-Cromstrijensedijk W.Z. in Oud-Beijerland
Het plaatsen van een betonnen L-wand en hekwerk in de beschermingszone van watergangen en in de kernzone...
Het vervangen van de woning aan de Noldijk 31 in Ridderkerk
Het leggen van kabels en mantelbuizen in de kernzone van een primaire waterkering nabij Rijksstraatweg...
Wijziging van VTH190192 voor het werken in het gesloten seizoen
Wijziging van water- en wegenvergunning VTH2020-1420 met betrekking tot het leggen van glasvezelkabel,...
Het vervangen van bestaande beschoeiingen in Oud-Beijerland, Zuid-Beijerland, Nieuw-Beijerland en Goudwaard
Het leggen van kabels en mantelbuizen aan de Lange Boomweg 12 in Numansdorp, gemeente Hoeksche Waard
Het vervangen van een brug nabij de Nieuwestraat 26 in Strijen, gemeente Hoeksche Waard
Het verwijderen en leggen van laagspanningskabels en een lagedrukgasleiding tussen Pruimendijk 50 en...
Projectplan Verwijderen stuw De Schans (Ouddorp)
Projectplan Waterwet verplaatsen zonnestuw Lieve Vrouwepoldersedijk (Stad a/h Haringvliet)
Het aanleggen van kunstgras, drainage met uitstroomvoorziening en verharding bij VV Zuidland aan de Kerkweg...
Het realiseren van een stadion, een spooroverkapping en een wijziging van de primaire waterkering aan...
Het verwijderen van laagspanningskabels en een lagedruk gasleiding nabij Torensteepoldersekade 5 te Numansdorp
Het leggen van warmteleidingen in de beschermingszone van de primaire waterkering nabij Touwslagersstraat...
Het realiseren van een uitbouw in de kernzone van een secundaire waterkering aan de Oostdijk 115 in Oud-Beijerland
Het vervangen van drie duikers door langere duikers en het graven van compenserend oppervlaktewater nabij...
Het leggen van kabels ter hoogte van Achterzeedijk 80 in Barendrecht
Het vervangen van de bestaande beschoeiing nabij het Laningpark in Oud-Beijerland
Het instellen van een tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het kappen van bomen ter hoogte van...
Het vervangen van 3 bruggen in Zuidland en Spijkenisse, gemeente Nissewaard
Het verwijderen en leggen van leidingen nabij TimmerWerf 15 te Hellevoetsluis
Het vervangen van de riolering op de kruising Voordijk met de Bakkersdijk in Barendrecht
Het vervangen en uitbreiden van bestaande vissteigers langs het Voorns Kanaal tussen Hellevoetsluis en...
Het verbreden van twee uitwegen nabij Noordweg 4 te Ouddorp
Het realiseren van een aanbouw aan een bestaande woning in een regionale waterkering ter plaatse van...
Het bouwen van een schuur met veranda aan de Heveringseweg 62A te Oostvoorne, gemeente Westvoorne
Het plaatsen van duikers aan de Baak 8 in Hendrik-Ido-Ambacht
De aanvraag betreft het plaatsen van een afrastering in de beschermingszone van een hoofdwatergang bij...
Het in open ontgraving leggen van laagspanningskabels in een primaire waterkering nabij de locatie Laan...
Het in open ontgraving leggen van kabels in een primaire waterkering ter plaatse van de locatie Euryzakade...
Het aanbrengen van een strook grasbetontegels langs Ringdijk 516 t/m 529 in Ridderkerk
Het vervangen van lichtmasten en elektrakabels in verband met het aanpassen van de openbare verlichting...
De aanvraag betreft het van bouwen van een garage en het plaatsen van een damwand bij Bommelskoussedijk...
Het reconstrueren van het gasleidingennet en het electranet in een primaire waterkering ter plaatse van...
waterschap Hollandse Delta - aanpassen kruising Kruisdijk en fietspad Het Kleine Loo - Kruisdijk in Strijen
Het verbouwen van de woning aan de Bouwdijk 25 te Melissant, gemeente Goeree-Overflakkee
Het leggen van een laagspanningskabels aan de Oudendijk 4 in Goudswaard, gemeente Hoeksche Waard
Het plaatsen van drijvende pontons ten behoeve van het tijdelijk uitbreiden van het terras aan Dorpsstraat...
De aanvraag betreft het leggen van elektriciteitskabels en het plaatsen van OV-lichtmasten nabij de Struytse...
Het verwijderen en realiseren van bebouwing en plaatsen van verharding nabij Drogendijk 2 te Spijkenisse
Het vervangen van de bestaande beschoeiing nabij Cabbeweide in Westmaas
Het plaatsen van een afdak aan de Grevelingenweg 4 in Herkingen
Het kruisen van een persleiding aan de Dorpsstraat 26 in Heinenoord, gemeente Hoeksche Waard