Vergunningen Waterschap Hollandse Delta

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Hollandse Delta. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Hollandse Delta. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
waterschap Hollandse Delta - Instellen van diverse maatregelen voor een Duurzaam Veilige inrichting...
De aanleg van (tijdelijke) verharding, het (tijdelijk) verleggen en aanleggen van duikers en het verbreden,...
De aanleg van een LS-kabel en een tweetal boogzinkers nabij Veckhoekse Sluisweg 2 te Vierpolders
De aanleg van een LS-kabel en een tweetal boogzinkers nabij Veckhoekse Sluisweg 2 te Vierpolders
Verenigde Vergadering 25 september 2019
De aanleg van drainagebuizen en het deels dempen van een sloot nabij de Zeeweg 11 te Oostvoorne.
Het bouwrijp maken van een terrein, het uitvoeren van een sanering en het dämmeren van een leiding aan...
Het realiseren van een aanbouw ter plaatse van Rijksstraatweg 277 te Ridderkerk
Het uitbreiden van het middenspanningnetwerk (MS) aan de Coloradoweg en aan de Beerweg te Rotterdam
Openbare commissievergaderingen 9, 10 en 11 september 2019
Het uitbreiden van het glasvezelnetwerk ten behoeve van perceel Grotenoord 32 en perceel Noordeinde 3...
Het leggen van telecomkabel van de Thoelaverweg naar Kaaisingel 2 in Brielle
Het plaatsen van een monument aan de Essendijk te Rhoon
Een tijdelijke dam met duiker en het verplaatsen van een brug ten behoeve van een nieuwbouwproject aan...
Het aanbrengen van een beschoeiing, een betonplatenbaan en het realiseren van een steiger ten behoeve...
Het realiseren van een glasvezeltracé langs de Elementenweg en de Schenkelweg in Spijkenisse, gemeente...
Het plaatsen van een drijvende steiger in de haven De Put te Goudswaard
Het realiseren van een dam met duiker en uitweg aan de Achterweg nabij nummer 2 in Sommelsdijk
Het plaatsen van een grondkerende constructie bij Toldijk 13 in Hekelingen
Voor het realiseren van een dam met duiker en uitweg aan de Achterweg nabij nummer 2 in Sommelsdijk
Het verplaatsen en aansluiten van een hydrant (bluskraan) nabij de Butaanweg 161 te Rotterdam
Het leggen van MS kabels in een primaire waterkering op de locatie gelegen tussen Buitendijk 2 en Veerweg...
Het dempen en graven van watergangen op kadastraal perceel MDM01D167 langs de Parallelweg te Maasdam
Wijzigingsvergunning D0042452
Het verwijderen en leggen van gasleidingen op locatie Amstelwijckweg 16 te Dordrecht
Het verwijderen van een gasleiding op locatie Rustenburgstraat 2 te Puttershoek
Het aanleggen van kabels nabij de Oudelandsedijk te Middelharnis
Het aanbrengen van een molgoot tegen het dijktalud t.h.v. Sassedijk 5 in Strijensas
Het (her)plaatsen van peilbuizen voor grondwatermonitoring in de kernzone van de primaire waterkering...
Het lozen van hemelwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening op oppervlaktewater, Schaapsherderweg...
Het dempen van een sloot nabij de Blaaksedijk in Heinenoord en het graven van een sloot nabij de Achterweg...
Het plaatsen van een peilbuis langs de Naaldweg te 's-Gravendeel, gemeente Hoeksche Waard
Het bouwen van een tuinhuis inclusief fundering ter plaatse van Vissersdijk 38 (kavel 8) in Dordrecht
Het leggen van middenspanningskabels op locatie Krommeweg 1 te Ridderkerk
Het leggen van een waterleiding ten behoeve van tijdelijke wateraansluiting nabij locatie Wieldrechtse...
Het uitvoeren van ingravingen op een waterkering ten behoeve van spoor- en wisselvernieuwing aan Waalhaven...
Project kreken kweken, ecozone kreek 5 de Verlengde Betjesweg in Hellevoetsluis
Het leggen van leidingen aan de Westdijk 1, Mijnheerenland
Het aanleggen van een dam met duiker in verband met het realiseren van een zonnepark nabij de Rhoonsebaan...
Het verbreden van een dam met duiker aan de Molendijk 8 te Oostvoorne in de gemeente Westvoorne
Het leggen en verwijderen van een laagspanningskabel nabij locatie Wieldrechtse Zeedijk 68 te Dordrecht
Keur voor waterschap Hollandse Delta 2014
Peilbesluit Zwijndrechtse Waard
Voor de aansluiting van nieuwbouwwoningen op het warmtenet wil HVC NV warmteleidingen leggen in de Vogelbuurt...
Het graven van proefsleuven nabij locatie Rijksstraatweg 160 te Dordrecht
Het vernieuwen van pompputten op twee locaties nabij een waterkering en een weg in Gemeente Westvoorne
Het plaatsen van een vlonder nabij Panneweg 3 te Rockanje
Het hebben en onderhouden van drie windturbines, het aanbrengen van verharding, het verbreden en graven...
Het boren van een funderingspaal bij Gemaal Staring op de Zeedijk 38P te Dordrecht in verband met de...
Een grondwaterbemaling en lozing ten behoeve van reparatie van een warmteleiding bij Groene Kruisweg...