Vergunningen Waterschap Hollandse Delta

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Hollandse Delta. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Hollandse Delta. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
hHet tijdelijk afdammen van een oppervlaktewaterlichaam en het leggen van een leiding (riool), Weststraat in Barendrecht detail
Het vervangen van twee houten bruggen door twee dammen met duikers en het verbreden van een watergang ter plaatse van de Middelweg in Spijkenisse detail
Het onttrekken van grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw op Bollaarsdijk 13a te Brielle detail
Het aanleggen van een ruiterpad, een rolstoel-uitkijkplatform en het verbreden van het bestaande schelpenpad aan het A.J. Bootpad te Oostvoorne detail
Het aanpassen van het elektranetwerk nabij perceel Doklaan 40 en perceel Brielselaan 150A-150D te Rotterdam detail
Het aanbrengen en hebben van een dam met duiker in een secundaire watergang ter hoogte van Schuringsedijk 136a Numansdorp detail
Herstelbesluit Windpark Westerse Polder nabij Numansdorp detail
Het dempen van een gedeelte oppervlaktewaterlichaam en het graven van een vijver aan de Achterstrijpseweg 10 in Rockanje detail
Tijdelijk plaatsen van een monsterkast voor het controleren van de waterkwaliteit langs de Groeneweg te Nieuwe-Tonge detail
Het verwijderen van begroeiing, het vervangen van de riolering, het vervangen van de beschoeiing, het herstellen van de watergang en het plaatsen van een nooduitlaat nabij Charloisse Lagedijk 625 te Rotterdam detail
Het in open ontgraving omleggen van MS kabels binnen de veiligheidszone van een primaire waterkering ter plaatse van Ringdijk 396 te Ridderkerk detail
Het aanleggen laag- en middenspanningkabels (LS -MS-kabels) en het plaatsen van een trafostation ter plaatsen van de Vissersdijk te Middelharnis detail
Het tijdelijk dempen van een watergang nabij Driemanssteeweg 660 – 670 te Rotterdam detail
waterschap Hollandse Delta - intrekkiing verkeersbesluit VTH190116 - Polderweg, Ringdijk en Biertsedijk, Nissewaard detail
Het reconstrueren van de N489 en omgeving nabij Westmaas en Mijnsheerenland detail
Voor het verwijderen en leggen van kabels op diverse locaties langs de N486, tussen de Reedijk en de Blauwe Steenweg in Mijnsheerenland en Westmaas in verband met de reconstructie van de N489 detail
Het aanleggen van een brug over de hoofdwatergang “De Vlieger” langs de Brienensweg nabij Stad aan`t Haringvliet, gemeente Goeree-Overflakkee detail
De aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen nabij Emmastraat 13 Strijen detail
waterschap Hollandse Delta - intrekking verkeersbesluit VTH190116 - Polderweg, Ringdijk en Biertsedijk detail
De aanleg van leidingen door middel van een gestuurde boring nabij de de Octant 250 te Dordrecht detail
Het aanpassen van de bekleding bij de voormalige radarpost aan Pernisse Hoofd 15 te Pernis Rotterdam detail
Het slopen en realiseren van bebouwing nabij Oud-Beijerlandsedijk 36 te Oud-Beijerland detail
Het uitbreiden van een woning, Pruimendijk 7 te Ridderkerk detail
Het aanleggen van bewegwijzering op de Maasvlakte te Rotterdam detail
Het plaatsen van L-wanden langs de watergang ter plaatse van de Dirkdoensweg 7 te Ouddorp detail
Het verwijderen en aanleggen van een coax C3 kabel langs de Veerweg tussen Oud-Oostbroeksedijk en Veerweg 5 te Spijkenisse detail
Het herinrichten van de openbare ruimte en het creeëren van een rioolaanstuiting ter hoogte van de Kaai nummer 8 in Ooltgensplaat detail
hHet aanleggen van fiets- en voetpaden rond en vanaf de rotonde Vrijheidsweg - Westerweg en vervangen van de berm aan de Vrijheidsweg in Ouddorp detail
Het aanleggen van fiets- en voetpaden rond en vanaf de rotonde Vrijheidsweg - Westerweg en vervangen van de berm aan de Vrijheidsweg in Ouddorp detail
Verenigde Vergadering 3 juli 2019 detail
Het verbreden van het Fietspad nabij Spuiweg 3 te Piershil.; detail
Het uitbreiden van de bestaande parkeerplaats ter plaatse van de Boomgaardweg 2 in Middelharnis detail
Het aanbrengen van verharding en het slopen, renoveren en bouwen van een woonhuis met kantoor nabij Pruimendijk 137 te Ridderkerk. detail
Het plaatsen van L-wanden langs een watergang en het bouwen van een zorgwoning ter plaatse van de Dirkdoensweg 9 te Ouddorp. detail
Het vervangen van een afsluiter van een distributieleiding aan de Hoeksedijk2 te Maasdam detail
Het herinrichten van een woonwijk nabij Oosthavendijk 18 te Middelharnis. detail
De aanleg van een kabel nabij Schenkeldijk 9c te Strijen. detail
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten watervergunning D0017536 en bijbehorende wijzigingsbesluiten D0021446, D0023116 en D0030084 te wijzigen. detail
Het vergroten van een volkstuinhuisje aan de Volkstuinlaan 3 (perceel 206) in Hoogvliet detail
Openbare commissievergaderingen 18 en 19 juni 2019 detail
Het uitvoeren van tijdelijke waterhuishoudkundige aanpassingen ten behoeve van het project reconstructie aansluiting A16-N3 te Dordrecht detail
Het verplaatsen van de dam met duiker aan de Tonisseweg 8 in Oude Tonge detail
Het plaatsen en hebben van cameramasten met straatkasten en het aanbrengen van aansluitkabels ten behoeve van het realiseren van cameratoezicht ter hoogte van de Europaweg 500 te Rotterdam detail
Het uitvoeren van sonderingen ten behoeve van de bouwblokken L en M binnen deelplan 1 van het project Euryza aan de Ringdijk te Zwijndrecht. detail
Het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting in de kern- en beschermingszone van een regionale kering en in de kern- en beschermingszone van een hoofdwatergang en een dijksloot bij Kanaaldijk-Oost ter hoogte van de Braberseweg nabij . detail
Het plaatsen van een drainageleiding voor de vitaliteit van de bomen aan de Noordzijde Haven 1 t/m 33 in Goedereede. detail
Het uitvoeren van bodemonderzoek ter plaatse van de Markt en Noordzijde Haven in Goedereede detail
Het plaatsen van een grondkerende constructie, steiger en vlonder ten behoeve van Burg. de Zeeuwstraat 99 in Numansdorp detail
Het aanleggen van internet kabel ten behoeve van een aantal adressen aan de Heindijk en de Bollaarsdijk te Oostvoorne detail
Het bouwen van een woning aan de Pruimendijk 22 in Ridderkerk detail