Vergunningen Waterschap Hollandse Delta

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Hollandse Delta. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Hollandse Delta. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Reconstructie van de kade nabij Struytse Hoeck 1 te Hellevoetsluis
Het dempen en graven van oppervlaktewater aan de Magdalenadijk en Schoolweg te Den Bommel
Het graven van oppervlaktewater, het plaatsen van een duiker en de aanleg van een onderhoudspad nabij...
Beoordelen noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage (m.e.r.)
Verlenging van het op 8 oktober 2014 verleende besluit met maatwerk D0025757 voor rwzi Heenvliet
Het aanbrengen van een voorbelasting op de Wieldrechtse Zeedijk, gemeente Dordrecht
Het realiseren van een uitweg ter plaatse van het kadastraal perceel WVN00A397 aan de Waalweg in Rockanje
Ontwerp-Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 van waterschap Hollandse Delta
Openbare commissievergaderingen, november 2019
Het realiseren van elektra (laagspanning) en gas (lage druk) naar het nieuwbouwgebied Botter nabij Elementenweg...
Vervangingsbesluit archiefbescheiden waterschap Hollandse Delta 2019
Het leggen van een kabel nabij Oud Cromstrijensedijk OZ 44G te Klaaswaal
Het verbreden van een oppervlaktewaterlichaam vanwege compensatie van toename aan verhard oppervlak door...
Het leggen en verwijderen van midden- en laagspanningskabels en het plaatsen van een AKA-station nabij...
Het realiseren van een vlonder ten behoeve van Rijksstraatweg 334 in Ridderkerk
Het slopen en bouwen van een woning aan de Essendijk 13 in Rhoon
Voor het aanleggen van een fietspad op de Ringdijk in Ridderkerk
Het uitbreiden van het glasvezelnetwerk en het aansluiten van een VRI-kast nabij perceel Plompertstraat...
Het verplaatsen, het hebben en het onderhouden van twee tramhaltes en het aanpassen van een 600 volt...
Het verwijderen van verharding ter hoogte van Lindtsedijk 14 in Zwijndrecht
Het realiseren van een vrachtwagenopstelplaats voor het viermaal per jaar reinigen van het rioolgemaal...
Het aanbrengen van beplanting en hekwerk nabij hoofdwatergangen aan Molendijk 38 in Rockanje
Het leggen en verwijderen van leidingen in een waterkering aan de Weeskinderendijk in Dordrecht
Het aanbrengen van legankers aan de bestaande damwand in de Veerkade bouwfase 1 te Spijkenisse
Het vervangen van een duiker aan de Moriaanseweg West in Hellevoetsluis
Het aanleggen van een dam met duiker en uitweg aan de Landsweg in Vierpolders, Brielle
De aanleg van hekwerk nabij Beijerlandschedijk 15 te Nieuw-Beijerland
Het hebben en onderhoudende van drie windturbines, de aanleg van (tijdelijke) verharding, het (tijdelijk)...
Het verwijderen van oliedrukmoffen nabij wegen, oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen in gemeente...
De aanleg van kabels en de realisatie van een transformatorstation nabij de Buitendijk te Oude-Tonge
Het wijzigen van vergunning D0038536 met betrekking tot het kabeltracé en gestuurde boringen van het...
Het leggen van coaxkabels via open ontgraving in een flexbuis voor locatie Bomkade 6F in Dordrecht
Het aanleggen en verwijderen van leidingen nabij Oosthavendijk 16 te Middelharnis
Het aanleggen van een dam met duiker en het leggen van een kavelpad nabij Sluisjesweg 2 in Zuid-Beijerland
Het leggen en verwijderen van laagspanningskabels via open ontgraving aan de Weeskinderendijk Beneden...
Het aanleggen van internetkabels met een boogzinker en een persing aan Klaverseweg 3 in Goedereede, Goeree-Overflakkee
Het lozen van hemelwater op oppervlaktewater vanuit een bodembeschermende voorziening aan de Gent 3 in...
Tracéwijziging te leggen middenspanningskabel nabij Dirkslandse Haven in Dirksland
Het vervangen van een duiker gelegen onder het fietspad tussen de Maeterlinckweg en Poelenburg en het...
Het aanbrengen van twee dammen met duikers ter plaatse van Kreekweg 3 in Hellevoetsluis
Het dempen van oppervlaktewater en het daarbij verlengen van een bestaande duiker ter plaatse van Melkweg...
Wijzigingsvergunning voor het aanleggen van een dam met duiker aan de Kwakscheweg in Oud-Beijerland
Het vervangen van gasleidingen aan de Spuistraat in Middelharnis
Het realiseren van een woninguitbreiding op een waterkering aan Schelpweg 7 in Strijen, Hoeksche Waard
Het plaatsen van kabels en toebehoren in een primaire waterkering aan de Spuidreef in Nieuw-Beijerland,...
Het vervangen van een schuur en het verbreden van uitrit aan de Strijenseweg in 's-Gravendeel
Het realiseren van 18 woningen met WKO-installatie aan de Ringdijk te Zwijndrecht
Mantelbuizen, kabels, plaatsen buitenkast, slaan aardpen aan RIngdijk 192 Zwijndrecht
De reconstructie van een deel van de Laan der Verenigde Naties, Dokweg en Wilgenbos inclusief de naastgelegen...
Het verwijderen en plaatsen van persleidingen nabij Stationsweg 40 te Kreken Nibbeland