Vergunningen Waterschap Hunze en Aa's

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Hunze en Aa's. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Hunze en Aa's. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerp Procedureverordening schadevergoeding waterschap Hunze en Aa’s 2020 ter inzage
HAS2019_Z18882
HAS2019_Z18925 Grondexploitatiemaatschappij Meerstad
Ontwerpbegroting
HAS2019_Z18084
HAS2019_Z18981 Grondexploitatiemaatschappij Meerstad
HAS2019_Z18973 Gemeente Groningen
HAS2019_Z18887 Scheepswerf Delfzijl BV
HAS2019_Z17617 Provincie Drenthe
Astronergy GMBH
HAS2019_Z18675 Enexis Netwerkbeheer BV
HAS2019_Z18953 XXX
HAS2019_Z18719 Gemeente Groningen
Vereniging dorpsbelangen Hellum
Vastgestelde schouwkaarten 2019
HAS2019_Z17952 Enexis Netbeheer B.V.
NBK begrotingswijziging 2019 en begroting 2020
HAS2019_Z17143 Gemeente Oldambt
HAS2019_Z17942 Grondexploitatiemaatschappij Meerstad
Waterschap Noorderzijlvest, Grasdijkweg 2 te Garmerwolde
HAS2019_Z17927 Natuurmonumenten Groningen/Noord-Drenthe
HAS2019_Z17924 Natuurmonumenten Groningen/Noord-Drenthe
HAS2019_Z18023 Gemeente Groningen
HAS2019_Z17837 N.V. Waterbedrijf Groningen
Algeheel beregeningsverbod voor een deel van het stroomgebied Drentse Aa
Intrekking beregeningsverbod gebied Duurswold
Beregeningsverbod
HAS2019_Z17944 Coöperatie AVEBE UA
HAS2019_Z17974 WMD Water
HAS2019_Z17922
Intrekking beregeningsverbod gebied Veenmarken
HAS2019_Z17445 Provincie Groningen
Beperking beregening gebieden Veenmarken en Duurswold
HAS2019_Z17787 Geosea NV
HAS2019_Z17861 Grevos Beheer
Ontwerp schouwkaarten 2019
HAS2019_Z17426 TenneT TSO B.V.
Projectplan Inrichting gebied Paardetangen
Onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen
HAS2019_Z17193
HAS2019_Z17237 Groningen Seaports N.V.
HAS2019_Z17244
HAS2019_Z17386 MABIN Groningen B.V.
HAS2019_Z16817 Gemeente Stadskanaal
HAS2019_Z16966 Gemeente Groningen
Ontwerp-jaarrekening 2018
HAS2019_Z16728 Gasunie Transport Services B.V.
HAS2019_Z16593 Gasunie Transport Services B.V.
HAS2019_Z16804
HAS2019_Z16391 Gemeente Delfzijl