Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Openbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg 19-03-2019 19-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het gedeeltelijk verwijderen en gedeeltelijk dämmeren van een leiding binnen de keurzone van waterkering Neer en de oppervlaktewaterlichamen Neerbeek, Bypas Neer en de 2e bypas Neerbeek in de gemeente Leudal en het gebruikmaken van rivier de Maas en beschermingszone 19-03-2019 19-05-2019 detail
VOORNEMEN AANWIJZEN ZWEMLOCATIES 2019 07-03-2019 07-05-2019 detail
Openbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg 05-03-2019 05-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het bouwen, hebben en behouden van een aanbouw aan een woonhuis binnen de keurzone van de waterkering van dijkring 61 in de gemeente Bergen 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking gedoogbeschikking Waterschap Limburg voor het plaatsen van een zichtscherm op de waterkering dijkring 56 nabij Camping Klein Canada te Afferden 04-03-2019 04-05-2019 detail
Ter inzage legging ontwerpprojectplan 'herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (P1000122)' met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verwijderen, hebben en in stand houden waterleiding ter plaatse van de Kerkstraat te Bergen. 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking gedoogbeschikking Waterschap Limburg voor de kwalitatieve aspecten van een lozing van water afkomstig van een voorzuiveringsinstallatie van grondwater te Ooijen 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verwijderen, hebben en in stand houden waterleiding ter plaatse van Aijen te Bergen. 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het hebben en in stand houden van een datakabel ter plaatse van de Kampweg te Bergen. 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor hebben en in stand houden van data-kabels in de waterkering dijkring 59 in de gemeente Bergen 01-03-2019 01-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor verwijderen, hebben en in stand houden waterleiding in waterkering Bergen ter plaatse van de Oude Kerkstraat 01-03-2019 01-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor hebben en behouden data-kabels in beschermingszone waterkering Bergen, Dijkring 59 ter plaatse van de Oude Kerkstraat en Kerkstraat te Bergen. 01-03-2019 01-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het bouwen en behouden van 16 dijkwoningen gelegen Aan de Dijk te Herten in de gemeente Roermond. 28-02-2019 28-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het bouwen, hebben en behouden van een bedrijfswoning binnen de keurzone van de waterkering van dijkring 41 in de gemeente Mook en Middelaar. 27-02-2019 27-04-2019 detail
Kennisgeving inspraak goedkeuringsbesluit en leggerwijziging dijkverbetering Bloemenstraat Milsbeek 27-02-2019 27-04-2019 detail
Bekendmaking besluit tot wijziging van voorschrift 15 lid 2a van de watervergunning van Sitech Services BV. 27-02-2019 27-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verwijderen, aanleggen, hebben en in standhouden van een MS-station en MS en LS kabels binnen de keurzone van de waterkering van dijkring 59 aan de Aijenseweg te Bergen en het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas en de daartoe behorende beschermingszone 27-02-2019 27-04-2019 detail
Bekendmaking ontwerpbesluit watervergunning Waterschap Limburg voor de herinrichting van de Breinderwaterloop te Schinnen in de gemeente Beekdaelen met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger van oppervlaktewateren 25-02-2019 25-04-2019 detail
Bekendmaking intrekking watervergunning Waterschap Limburg voor het varen op de Roer en Hambeek te Roermond 22-02-2019 22-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het varen met een boot op de Roer en Hambeek te Roermond 22-02-2019 22-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het maken en hebben van een bouwwerk (wandelpad/ecopassage) in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van het oppervlaktewaterlichaam genaamd Groote Molenbeek te Horst aan de Maas. 21-02-2019 21-04-2019 detail
Bekendmaking ontwerpbesluit watervergunning Waterschap Limburg voor het ontkluizen van de Eppenbeek, het graven van een nieuw tracé en de aanleg en wijziging van twee duikers in de gemeente Roermond met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger van oppervlaktewateren 21-02-2019 21-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanbrengen en behouden van een geleiderail met vlonders op de waterkering ‘Wanssum haven (westzijde)’ in de gemeente Venray. 20-02-2019 20-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het aanleggen van de verdiepte ligging N280 en Mijnheerkensweg en een retentievoorziening ter hoogte van de N280, Wilhelminasingel en Mijnheerkensweg te Roermond. 19-02-2019 19-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam 2de Zijtak Vossevennen ter plaatse van Vosseven 6 te Wanssum. 19-02-2019 19-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning voor het verwijderen, aanleggen, hebben en behouden van lage druk gasleiding in de keurzone van de waterkering ter hoogte van dijkring 68, dijkvak Steyl in de gemeente Venlo. 18-02-2019 18-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning voor het maken en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Zompgraaf te Oostrum. 18-02-2019 18-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het onttrekken van grondwater voor het behouden van de Saintweg en diverse inrichtingselementen in de beschermingszone en/of de kernzone van de waterkering Geulle aan de Maas in de gemeente Meerssen. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een hoogwaterbrug te Maasband in het kader van het Grensmaasproject in de gemeente Stein. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning voor het maken en behouden van een fietsbrug over de Rode Beek ter plaatse van de Tudderenderweg te Sittard. 13-02-2019 13-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en behouden van telecomkabels in de waterkering Groote Molenbeek (dijkring 61) en onder de watergang Groote Molenbeek ter plaatse van de Brugstraat te Wanssum. 13-02-2019 13-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en hebben van een bouwwerk (Volmolen Merselo), stuwen, duiker en het graven en dempen van het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd Loobeek in de gemeente Venray met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger van oppervlaktewateren 11-02-2019 11-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning voor het bouwen, hebben en behouden van een bedrijfshal binnen de keurzone van de waterkering van dijkring 61 in de gemeente Venray. 11-02-2019 11-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning voor het verbouwen van een bestaande loods tot bedrijfsgebouw met bedrijfswoning binnen de beschermingszone van de waterkering Ruitersdijk 17 te Illikhoven. 11-02-2019 11-04-2019 detail
Waterschapsverkiezingen 2019 - kandidatenlijsten 08-02-2019 08-04-2019 detail
RECTIFICATIE Bekendmaking openbare commissievergaderingen Waterschap Limburg 08-02-2019 08-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning voor: 1) het buiten het hoogwaterseizoen plaatsen en bevestigen van bankjes op een vlonder in de Niers binnen de keurzone van dijkvak Gennep in de gemeente Gennep; 2) het buiten het hoogwaterseizoen plaatsen en bevestigen van bankjes op een vlonder binnen de meanderzone van het oppervlaktewaterlichaam Niers. 07-02-2019 07-04-2019 detail
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Waterwet (Wtw), uitgebreide voorbereidingsprocedure Roeven 19 Nederweert 07-02-2019 07-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen, hebben en behouden van lichtmasten en OV- netwerk in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Heijen (dijkring 55) in de gemeente Gennep. 07-02-2019 07-04-2019 detail
Openbare commissievergaderingen Waterschap Limburg 06-02-2019 06-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het uitvoeren van werkzaamheden aan bruggen en duikers (Platsbeek, Hulsbergerbeek en Geleenbeek) en het plaatsen en tijdelijk behouden van een steiger in de Geleenbeek te Brommelen in de gemeente Beekdaelen. 04-02-2019 04-04-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger inzake het herinrichten van de Geleenbeek tussen de Rijksweg A76 en de Tervierenweg te Voerendaal 01-02-2019 01-04-2019 detail
Bekendmaking ontwerp leggerbesluit Waterschap Limburg voor het van de legger afvoeren van de oppervlaktewaterlichamen genaamd Gochsedijksloot en Siebengewaldseweglossing in de gemeente Bergen 31-01-2019 31-03-2019 detail
Ter inzage legging ontwerpprojectplan 'Aanleg vispassage Wittemermolen te Gulpen-Wittem (P034201)' met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger 31-01-2019 31-03-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het vervangen van een bestaande overstortput in de Rode Beek te Schinveld. 28-01-2019 28-03-2019 detail
Bekendmaking ontwerp leggerbesluit Waterschap Limburg voor het verleggen van het primaire oppervlaktewaterlichaam Reijmersbekervloedgraaf en het aanpassen van de buffer aan de Industrieweg te Nuth in de gemeente Beekdaelen 25-01-2019 25-03-2019 detail