7.8

Vergunningen Waterschap Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking leggerbesluit Waterschap Limburg voor periodieke aanpassing legger Waterschap Limburg
Bekendmaking leggerbesluit Waterschap Limburg voor periodieke aanpassing legger Waterschap Limburg
Instelling onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren Waterschap Limburg mei 2020
Bekendmaking ontwerp watervergunning Waterschap Limburg voor het verleggen van de secundaire watergang...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor de grondwateronttrekking ter plaatse van de voormalige...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een overkluizing in...
Bekendmaking besluit tot intrekking van watervergunning 2011.15241 voor het lozen van afvalwater afkomstig...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het behouden van een duiker in de Rode Beek te Susteren...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een duiker in de Hoekerstraat...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het bemalen en lozen langs/in de Geleenbeek te Echt-Susteren...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het plaatsen van een niet gefundeerd kunstwerk in...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van glasvezelkabeltracés...
Bekendmaking besluit tot intrekking van watervergunning 2011.15241 voor het lozen van afvalwater afkomstig...
Afwegingskader type waterkering
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een duiker in de Kwistbeek...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen, hebben en behouden (bouw)werken en...
Digitale openbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg 13 mei 2020
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een regenwaterbuffer...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor de sloop en nieuwbouw van een garage met kelder...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het onttrekken van water uit Tasbeek te Kessel in...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het middels open ontgraving aanleggen en behouden...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verwijderen van laagspanningskabels, middenspanningskabels,...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het middels open ontgraving aanleggen en behouden...
Bekendmaking maatwerkvoorschrift Waterschap Limburg voor ontheffing van de verplichting tot ombouw naar...
Bekendmaking maatwerkvoorschrift Waterschap Limburg voor ontheffing van de verplichting tot ombouw naar...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van laagspanningskabels...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor intrekking van watervergunning WO 335 voor het onttrekken...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor herstel Molenvijver Frankenhofmolen Vaals in de...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen, hebben en behouden van een transport-,...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een duiker in de Kleine...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een duiker in de 1e...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een datakabel, een...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het middels een open ontgraving, gestuurde boring...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van glasvezelkabels in...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een duiker in de Langevenseloop...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het middels een gestuurde boring aanleggen en behouden...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor de naamswijziging van de vergunning met nummer WO...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor wijziging tenaamstelling watervergunning grondwateronttrekking...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor wijziging tenaamstelling watervergunning 2013.0003...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor wijziging tenaamstelling watervergunning grondwateronttrekking...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een duiker in de Langevenseloop...
AANWIJZEN ZWEMLOCATIES 2020
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het wijzigen van watervergunningen 2014.28481 en...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het intrekken van de watervergunning grondwater...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het middels open ontgraving aanleggen en behouden...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van duikers in zowel een...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een duiker in de Langevenseloop...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verleggen (verwijderen, aanleggen en behouden)...