Vergunningen Waterschap Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Kennisgeving inspraak ontwerp-gedoogplicht voor dijkverbetering Ottersum detail
Bekendmaking inwerkingtreding beleidsregel Nadere uitwerking technische beleidsuitgangspunten dijkversterkingsprojecten detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor plaatsen en behouden van scherm en L-wand in de kernzone van primaire waterkering “Afferden” t.p.v. Kampeercentrum Klein Canada, Dorpsstraat 1 te Afferden. detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleggen en behouden van een duiker in secundair oppervlaktewater Zijtak Gekkengraaf t.h.v. de Sevenumseweg te Horst aan de Maas. detail
Bekendmaking verleende ontheffing van onttrekkingsverbod voor onttrekken uit de Geul (2019-Z5217) detail
Waterschapsbelastingen; aanwijsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar; aanwijsbesluit waterschapsdeurwaarder. detail
Bekendmaking verleende ontheffing van onttrekkingsverbod voor onttrekken uit Geul alsmede lozen van water in Geul (2019-Z4834) detail
Bekendmaking verleende ontheffing van onttrekkingsverbod voor onttrekken uit de Geul (2019-Z4968) detail
Bekendmaking verleende ontheffing van onttrekkingsverbod voor onttrekken uit Uffelsebeek (2019-Z5216) detail
Bekendmaking verleende ontheffing van onttrekkingsverbod voor onttrekken uit Geul (2019-Z5218) detail
Bekendmaking verleende ontheffing van onttrekkingsverbod voor onttrekken uit de Zuiveringssloot te Gronsveld (2019-Z5139) detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor omleggen laagspannings- en middenspanningskabel, lagedruk- en hogedruk gasleiding nabij Geijsterseweg 20 te Wanssum detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor verwijderen bestaande duiker en aanleggen nieuwe duiker in primair oppervlaktewater Trade Port-sloot, ter hoogte van Romerweg te Peel en Maas detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor lozen hemelwater op primaire oppervlaktewater de Swalm, ter hoogte van Schuttekamp te Swalmen detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor verwijderen, aanleggen, hebben en in standhouden van spanningskabels binnen zonering van waterkering van dijkvak 54, ter plaatse van Bloemenstraat te Milsbeek detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor oprichten bebouwing op de Molenweg 5, 6231 BL te Meerssen en ophogen van bestaande oeververdediging in oppervlaktewater Geulke detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleggen, hebben en behouden van 4 mantelbuizen en behouden van LS kabel in waterkering Merum-Ool-Herten ter plaatse van de Groenezijweg te Herten detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor verwijderen van vervallen waterleiding binnen zonering van waterkering van dijkvak 54, ter plaatse van Bloemenstraat 6 te Milsbeek detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor hebben vakantiewoning, twee schuurtjes, een verhoogde vlonder, een terras, een stenen plantenbak en afrastering in de Geul nabij Keizer Willempad 1 te Wijlre detail
Kennisgeving inspraak ontwerp-projectplan, ontwerp-leggerwijziging en m.e.r.-beoordelingsbesluit dijkverlegging Maasband detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor naamswijziging vergunning 69.26 duiker in Siepen- en Gijsenbergervloedgraaf detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor naamswijziging vergunning 69.28 en 69.31 duikers in Siepen- en Gijsenbergervloedgraaf detail
Openbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg op 10 juli 2019 detail
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Waterwet (Wtw), uitgebreide voorbereidingsprocedure Breden Ars 5 Swalmen detail
Kennisgeving inspraak ontwerp-leggerwijziging Kessel detail
Verordening fractieondersteuning Waterschap Limburg 2019 detail
Verordening voor de commissies van advies aan het dagelijks bestuur Waterschap Limburg 2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het hebben van poorten in het oppervlaktewater Kabroekse beek te Horst detail
Kennisgeving inspraak ontwerp-projectplan, ontwerp-omgevingsvergunningen, ontwerp-leggerwijziging en m.e.r.-beoordelingsbesluit dijkverbetering Beesel detail
Kennisgeving inspraak ontwerp-projectplan, ontwerp-omgevingsvergunningen, ontwerp-ontheffing, ontwerp-leggerwijziging en m.e.r.-beoordelingsbesluit dijkverbetering Heel detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het herinrichten van het Mierbeekdal ten behoeve van de ontwikkeling van een golfterrein in de gemeente Venlo met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger detail
Externe bijlage Waterschapsblad 2019, 3265; 2019, 3493; 2019, 3481; 2019, 3486; 2019, 3474; 2019, 3488; 2019, 3480; 2019, 3495 en 2019, 3492 detail
Openbare commissievergaderingen Waterschap Limburg op woensdag 19 juni 2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verlengen en hebben van een duiker in een primaire oppervlaktewater Langevense loop in de gemeente Horst aan de Maas detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor behouden van rioolpersleiding in de waterkering Groote Molenbeek (dijkring 61 en 62) en onder de watergang Groote Molenbeek ter plaatse van de Brugstraat te Wanssum detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor verwijderen lagedruk gasleiding, leggen en behouden van nieuwe lagedruk gasleiding in profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Nattenhoven - Grevenbicht, in en nabij Watermolenstraat te Grevenbicht detail
Openbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor reconstructie fietspad en bijbehorende werken in kern- en beschermingszone en profiel van vrije ruimte te Heijen detail
Onttrekkingsverbod oppervlaktewateren Waterschap Limburg juni 2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor behouden waterleiding in waterkering Groote Molenbeek (dijkring 61 en 62) en onder watergang Groote Molenbeek ter plaatse van Brugstraat te Wanssum detail
Vaststelling projectplan ‘Aanleg vispassage Wittemermolen' in de gemeente Gulpen-Wittem met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor verlengen en hebben van duiker in secundaire oppervlaktewater Zonneveld (Buffer Siberië) in de gemeente Peel en Maas detail
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Waterwet (Wtw), uitgebreide voorbereidingsprocedure Roeven 19 Nederweert detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleggen en behouden van waterleiding in waterkering ‘Westelijke Insteekhaven’ te Wanssum detail
Bekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan Waterwet Herinrichting Geleenbeek deelgebied 20 fase 1 te Sittard-Geleen ook wel ‘Corio Glana Highlight 20 fase 1’ genoemd met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor verwijderen, aanleggen, hebben en in standhouden van lage druk gasleiding binnen de keurzone van dijkvak 54 ter plaatse van Bloemenstraat 6 te Milsbeek detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor verwijderen en aanplanten van populieren op de waterkering Ohe en Laak - Stevensweert in Ohe en Laak detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor tijdelijk onttrekken van grondwater aan de Midden Peelweg 3 te Sevenum detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en hebben van een overkluizing met put in het primaire oppervlaktewaterlichaam Vlaaslossing te Neer detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor maken en behouden trap, drie palen en demontabele steiger in oppervlaktewater de Hambeek en waterkering Het Ham zuid te Roermond detail