Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Bekendmaking watervergunning voor vergroten garage in waterkering van dijkring 56 in de gemeente Bergen 18-01-2019 18-03-2019 detail
Bekendmaking ontwerpbesluit watervergunning Waterschap Limburg voor het wijzigen van het secundaire oppervlaktewaterlichaam Buffer Trade Port Noord in de gemeente Venlo met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger van oppervlaktewateren 17-01-2019 17-03-2019 detail
Bekendmaking ontwerpbesluit watervergunning Waterschap Limburg voor het bouwen en behouden van 16 dijkwoningen gelegen Aan de Dijk te Herten in de gemeente Roermond. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Bekendmaking ontwerp leggerbesluit voor het op de legger plaatsen van de Buffer Uitleggersweg te Nuth in de gemeente Beekdaelen 14-01-2019 14-03-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het bouwen en behouden van een bergbezinkbassin in de waterkering “Groote Molenbeek (oostzijde)” in de gemeente Venray. 11-01-2019 11-03-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het graven van een visvijver in het inundatiegebied en meanderzone van de Geul, het maken van een onttrekkingswerk in en het onttrekken van water uit de Geul bij de Kruitmolen te Valkenburg a/d Geul 10-01-2019 10-03-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het vervangen, aanleggen, hebben en in standhouden  van een waterleiding binnen de keurzone van dijkring 56 aan de Hengeland te Afferden. 08-01-2019 08-03-2019 detail
Waterschapsverkiezingen 2019; register aanduidingen politieke groeperingen 31-12-2018 28-02-2019 detail
Bekendmaking wijzigingsbesluit Waterschap Limburg watervergunning 2017-Z8783 voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van nieuwe riolering ter plaatse van de Bosweg te Sint Joost en het tijdelijk brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Vulensbeek 27-12-2018 27-02-2019 detail
Bekendmaking ontwerpbesluit watervergunning Waterschap Limburg en bijbehorend ontwerpbesluit leggerwijziging voor het gedeeltelijk verleggen van de secundaire watergang Hornerheide in verband met de uitbreiding van het zorgcentrum te Hornerheide 27-12-2018 27-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het onttrekken van water uit de Geleenbeek voor de beregening van hoogwaardige teelten ter plaatse van Oud-Roosteren 27-12-2018 27-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het behouden van een Cai-kabel in de waterkering Nattenhoven-Grevenbicht 27-12-2018 27-02-2019 detail
Vaststelling projectplan "Kabroeksebeek, Werkpad America - Meterik" met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger 27-12-2018 27-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning voor het verwijderen, aanleggen, hebben en in standhouden van diverse kabels binnen de keurzone van dijkring 56 ter plaatse van Hengeland 1 t/m 13 te Afferden. 21-12-2018 21-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning voor het verwijderen, aanleggen, hebben en in standhouden van data kabels binnen de keurzone van dijkring 56, ter plaatse van de Hengeland 9 te Afferden. 21-12-2018 21-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning voor het verwijderen, aanleggen, hebben en in standhouden van data kabels binnen de keurzone van dijkring 56, ter plaatse van de Klein Canada te Afferden. 21-12-2018 21-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het maken en behouden van een verhard fietspad langs de Vulensbeek te St. Joost in de gemeente Echt-Susteren 20-12-2018 20-02-2019 detail
Bekendmaking wijzigingsvergunning inzake verlenging duiker in de Klinkheilossing ter plaatse van de Heerdstraat te Montfort 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Limburg 2017 20-12-2018 20-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger inzake het aanpassen van het watersysteem van de Huiskensgraaf in de gemeente Onderbanken, te weten het plaatselijk aanpassen van het profiel van de Huiskensgraaf, het maken van een nieuwe overloop in de buffer Etzenraderhuiske alsmede het graven van grachten die de buffercapaciteit van het watersysteem vergroten 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg 2017 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening zuiveringsheffing Waterschap Limburg 2017 20-12-2018 20-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het behouden van een ontgraving in de in de waterkering Illikhoven - Roosteren nabij Schipperskerk 18-12-2018 18-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het wijzigen van watervergunning 2018-Z12795 voor het aanleggen, verwijderen en behouden van een gasleiding in waterkering Voorstad St. Jacob te Roermond 18-12-2018 18-02-2019 detail
Wijziging van verleende watervergunning voor aanleggen, vervangen, hebben en behouden van een kunstwerk in de keurzone waterkering dijkvak Venlo-Centrum 17-12-2018 17-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het maken en behouden van een steiger in het oppervlaktewater de Roer te Roermond 14-12-2018 14-02-2019 detail
Verleende watervergunning behouden brug over Geleenbeek in regenwaterbuffer Ten Esschen 13-12-2018 13-02-2019 detail
Bekendmaking ontwerpbesluit watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en hebben van een bouwwerk (Volmolen Merselo), stuwen, een duiker en het graven en dempen van het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd Loobeek in de gemeente Venray met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger van oppervlaktewateren 13-12-2018 13-02-2019 detail
Bekendmaking ontwerpwatervergunning met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger inzake het herinrichten van de Geleenbeek tussen de Rijksweg A76 en de Tervierenweg te Voerendaal 11-12-2018 11-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het onttrekken en lozen van grondwater voor een ‘grindpalentest’ nabij de Ooijenseweg ten zuiden van Blitterswijck in het kader van de gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum in de gemeente Venray 11-12-2018 11-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het vervangen, aanleggen, hebben en instandhouden van een riolering binnen de keurzone van dijkring 56 aan de Hengeland te Afferden. 11-12-2018 11-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verwijderen, aanleggen, hebben en instandhouden van een lage druk gasleiding binnen de keurzone van de waterkering van dijkring 56 aan de Hengeland te Afferden. 11-12-2018 11-02-2019 detail
Waterschapsverkiezingen 2019; register aanduidingen politieke groeperingen 04-12-2018 04-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het maken en/of behouden van diverse (bouw)werken in de Roer, de meanderzonde van de Roer en het inundatiegebied van de Roer te Roermond 04-12-2018 04-02-2019 detail
Bekendmaking maatwerkbesluit Waterschap Limburg voor uitstel van de ombouw naar peilgestuurde drainage op het perceel kadastraal bekend als gemeente Neer, sectie J, nummer 443 04-12-2018 04-02-2019 detail
Bekendmaking ontwerpbesluit tot wijziging van voorschrift 15 lid 2a van de watervergunning van Sitech Services BV. 03-12-2018 03-02-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het bouwen en behouden van een botenlift (Grand Yachts) in de waterkering “Wanssum haven” in de gemeente Venray. 30-11-2018 30-01-2019 detail
Bekendmaking gedoogplicht “Dijkverbetering Grubbenvorst” 28-11-2018 28-01-2019 detail
Bekendmaking ontwerpbesluit watervergunning Waterschap Limburg voor het herinrichten van het Mierbeekdal ten behoeve van de ontwikkeling van een golfterrein in de gemeente Venlo met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger van oppervlaktewateren 22-11-2018 22-01-2019 detail