Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Waterwet (Wtw), uitgebreide voorbereidingsprocedure Roeven 19 Nederweert 23-05-2019 23-07-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleggen en behouden van waterleiding in waterkering ‘Westelijke Insteekhaven’ te Wanssum 23-05-2019 23-07-2019 detail
Bekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan Waterwet Herinrichting Geleenbeek deelgebied 20 fase 1 te Sittard-Geleen ook wel ‘Corio Glana Highlight 20 fase 1’ genoemd met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger 22-05-2019 22-07-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor verwijderen, aanleggen, hebben en in standhouden van lage druk gasleiding binnen de keurzone van dijkvak 54 ter plaatse van Bloemenstraat 6 te Milsbeek 20-05-2019 20-07-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor verwijderen en aanplanten van populieren op de waterkering Ohe en Laak - Stevensweert in Ohe en Laak 17-05-2019 17-07-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor tijdelijk onttrekken van grondwater aan de Midden Peelweg 3 te Sevenum 13-05-2019 13-07-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en hebben van een overkluizing met put in het primaire oppervlaktewaterlichaam Vlaaslossing te Neer 13-05-2019 13-07-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor maken en behouden trap, drie palen en demontabele steiger in oppervlaktewater de Hambeek en waterkering Het Ham zuid te Roermond 10-05-2019 10-07-2019 detail
Vaststelling Projectplan Waterwet Schelkensbeek Krommenhoekerweg 09-05-2019 09-07-2019 detail
Bekendmaking ontwerp leggerbesluit Waterschap Limburg in verband met het verruimen van het profiel van de watergang Beuckelen in Reuver 09-05-2019 09-07-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor tijdelijk onttrekken grondwater ter plaatse van bedrijventerrein Kampershoek 2.0 te Weert 09-05-2019 09-07-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van aanleg middenspanningskabels aan de Witdonk te Meijel 09-05-2019 09-07-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het onttrekken en lozen van grondwater en het afdammen van oppervlaktewateren Eckeltsebeek en Heijense Leigraaf te Afferden 09-05-2019 09-07-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het relinen van riolering aan de Driesbergstraat te Mook 09-05-2019 09-07-2019 detail
Bekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan Waterwet "Haelensebeek, aanleg voorziening vismigratie bij stuw Hae1" met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger 08-05-2019 08-07-2019 detail
Bekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan "Aanpassing Nederweerter Vlakwater" met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger 08-05-2019 08-07-2019 detail
Openbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg 15 mei 2019 07-05-2019 07-07-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg aanleg kabel in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Middelaar, ter hoogte van de Voordijk te Middelaar 06-05-2019 06-07-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het onttrekken van water met een mobiele pomp uit de Roer in de gemeente Roerdalen 03-05-2019 03-07-2019 detail
Aanwijzen zwemlocaties 01-05-2019 01-07-2019 detail
Ter inzage legging ontwerpprojectplan ‘Herinrichting Kanjel en Gelei Meerssen- Maastricht’ met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger 30-04-2019 30-06-2019 detail
Bekendmaking watervergunning met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger inzake het herinrichten van de Gulp, het vernieuwen van een brug, het verwijderen van een deel van de overkluizing en het aanpassen van lozingswerken in de kademuren van de Gulp in het centrum van Gulpen 19-04-2019 19-06-2019 detail
Openbare opiniërende vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg 16-04-2019 16-06-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleggen en behouden kabels en leidingen in de Groote Molenbeek in de gemeente Venray 15-04-2019 15-06-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het maken van een gestuurde boring en het aanleggen van een drinkwaterleiding onder de Geleenbeek te Oud Roosteren 03-04-2019 03-06-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het gedeeltelijk verleggen van de secundaire watergang Hornerheide te Horn in de gemeente Leudal met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger van oppervlaktewateren 01-04-2019 01-06-2019 detail
Uitvoeringsregels Keur Waterschap Limburg 2019 deel 2 29-03-2019 29-05-2019 detail
Uitvoeringsregels Keur Waterschap Limburg 2019 deel 1 29-03-2019 29-05-2019 detail
Uitvoeringsregels Keur Waterschap Limburg 2019 deel 4 29-03-2019 29-05-2019 detail
Bekendmaking definitief leggerbesluit Waterschap Limburg voor het van de legger afvoeren van de oppervlaktewaterlichamen genaamd Gochsedijksloot en Siebengewaldseweglossing in de gemeente Bergen 29-03-2019 29-05-2019 detail
Beleidsregels Keur Waterschap Limburg 2019 deel 2 29-03-2019 29-05-2019 detail
Beleidsregels legger Waterschap Limburg 2019 29-03-2019 29-05-2019 detail
Uitvoeringsregels Keur Waterschap Limburg 2019 deel 5 29-03-2019 29-05-2019 detail
Beleidsregels Keur Waterschap Limburg 2019 deel 1 29-03-2019 29-05-2019 detail
Uitvoeringsregels Keur Waterschap Limburg 2019 deel 3 29-03-2019 29-05-2019 detail
Keur Waterschap Limburg 2019 29-03-2019 29-05-2019 detail
Bekendmaking ontwerpbesluit watervergunning Waterschap Limburg voor het gedeeltelijk dempen van de primaire watergangen Moostlossing en Breekbaan te Ospel in de gemeente Nederweert met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger van oppervlaktewateren 28-03-2019 28-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verwijderen, aanleggen en hebben van een kabel voor de openbare verlichting Staaiweg/Baarlosestraat 49A te Blerick 28-03-2019 28-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Veulensche Wateren 28-03-2019 28-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het maken en behouden van een lozingswerk van hemelwater in het talud van de Selzerbeek ter plaatse van de Sint Dyonisiusweg te Nyswiller 28-03-2019 28-05-2019 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur 28-03-2019 28-05-2019 detail
Delegatie- en Mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 28-03-2019 28-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het lozen van afstromend hemelwater van bestaand verhard oppervlak naar oppervlaktewater ter plaatse van de Pastoor Schippersstraat en Apollolaan te Roggel 28-03-2019 28-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het maken en behouden van een steiger in het oppervlaktewater de Roer te Roermond 27-03-2019 27-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het tijdelijk brengen van water in het primaire oppervlaktewaterlichaam Jeker te Maastricht (inclusief lozingswerk) 27-03-2019 27-05-2019 detail
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het uitvoeren van bodem- en asfaltonderzoek in de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht te Grevenbicht 27-03-2019 27-05-2019 detail
Openbare vergaderingen algemeen bestuur Waterschap Limburg 26-03-2019 26-05-2019 detail
Waterschapsverkiezingen 2019 - verkiezingsuitslag 25-03-2019 25-05-2019 detail
Bekendmaking maatwerkbesluit Waterschap Limburg voor het gebruiken van een stuw in het secundaire oppervlaktewater Schoorwater ten behoeve van peilgestuurde drainage in de gemeente Nederweert 25-03-2019 25-05-2019 detail
Vaststelling Projectplan Waterwet Realisatie vaste pompopstelplaatsen 25-03-2019 25-05-2019 detail