Vergunningen Waterschap Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen, hebben en behouden van een mantelbuis...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verlengen van een bestaande duiker in primair...
Bekendmaking maatwerkvoorschrift Waterschap Limburg voor ontheffing ombouwverplichting naar peilgestuurde...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor inblazen glasvezelkabel in bestaande mantelbuis...
Kennisgeving inspraak leggerwijziging Kessel
Bekendmaking ontwerpbesluit watervergunning Waterschap Limburg voor het herinrichten van de Everlose...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor de herinrichting van de Breinderwaterloop te Schinnen...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleggen, hebben en behouden mantelbuis in waterkering,...
Bekendmaking ontheffing onttrekkingsverbod en watervergunning Waterschap Limburg voor tijdelijk onttrekken...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor de herinrichting van de Breinderwaterloop te Schinnen...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het gedeeltelijk dempen van de primaire watergangen...
Bekendmaking ontheffing onttrekkingsverbod Waterschap Limburg voor onttrekken van water uit de Geul (Gemeente...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor tijdelijk onttrekken grondwater t.b.v. aanleg hwa-riool...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verbouwen, hebben en behouden van een woning...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor plaatsen en behouden van hekwerken in de kernzone...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor tijdelijk onttrekken van grondwater t.b.v. herstelwerkzaamheden...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het tijdelijk lozen van bronneringswater in het...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het maken en behouden van een trap en een steiger...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor versterken duikers Hemelbeek onder het Julianakanaal...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor naamswijziging vergunning 2019-Z482 voor diverse...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een glasvezelkabel,...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het plaatsen en behouden van 16 appartementen in...
Bekendmaking wijzigingsvergunning Waterschap Limburg voor wijzigen vergunning met kenmerk Z2016-3397...
Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2018
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verleggen van een datakabel in mantelbuis in...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor tijdelijk onttrekken van grondwater t.b.v. bouw...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verleggen van een lagedruk-gasleiding in de...
Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen 2019
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor vervangen persleiding in kernzone en profiel van...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en hebben van glasvezelkabels binnen...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor verwijderen bestaande kabelverdeler en plaatsen...
Bekendmaking wijzigingsbesluit watervergunning Waterschap Limburg voor wijzigen termijn watervergunning...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleggen, hebben en behouden coax kabels, HDPE...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor tijdelijk onttrekken grondwater en lozen grondwater...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor tijdelijk onttrekken grondwater t.b.v. aanleg riolering...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor realiseren, hebben en behouden laad- en losplaatsen...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor een tijdelijke ontgronding in het profiel van vrije...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verplaatsen van een riooloverstort in de kernzone...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het maken en behouden van een trap, drie palen en...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen hebben en in standhouden van meerdere...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen, hebben en behouden van een laagspanningskabel...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het maken en behouden van twee palen en een demontabele...
Bekendmaking ontwerp leggerbesluit Waterschap Limburg tot wijziging van de status van de watergang “2e...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleggen en behouden kabels en leidingen in waterkering...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor een bronbemaling t.b.v. het vervangen van een riool-verzamelput...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleg glasvezelkabel in kernzone van primaire waterkering...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het lozen van hemelwater in de waterkwantiteitsbuffer...
Bekendmaking verleende ontheffing van onttrekkingsverbod voor onttrekken uit de Zieversbeek (2019-Z5284)
Vaststelling projectplan “Aanpassen Nederweerter Vlakwater” met bijbehorend besluit tot wijziging van...
Vaststelling projectplan “Haelensebeek, aanleg voorziening vismigratie bij stuw Hae1” met bijbehorend...