7.5

Vergunningen Waterschap Noorderzijlvest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Noorderzijlvest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Noorderzijlvest. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Watervergunning voor het aanleggen van een kabel, waarbij diverse duikers worden gekruist nabij Molenweg...
Watervergunning voor het aanleggen van een brug over een nog te realiseren watergang nabij Meerweg 203b...
Watervergunning voor het aanleggen van kabels en leidingen nabij Wilhelminakade 74 te Groningen.
Watervergunning voor het aanleggen van kabels voor het verwijderen van een compactstation nabij Oosterweg...
Watervergunning voor het dempen en graven van een watergang nabij Touwslagersbaan 28 te Noordhorn.
Watervergunning voor het aanleggen van een duiker nabij Midwolderweg 52 te Leek
Watervergunning voor het aanleggen van een nieuwe brug nabij Verlengde Hanckemalaan 35 te Zuidhorn.
Watervergunning voor het dempen van een watergang nabij Jacob Tilbusscherweg 15 te Rottum.
Watervergunning voor het aanleggen van een steiger nabij Onderdendamsterweg 3 te Middelstum.
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater nabij Heideweg 14 te Peize
Watervergunning voor het aanleggen van drie bruggen en het aanleggen van verharde paden nabij Hoendiep...
Watervergunning voor het aanleggen van kabels en leidingen nabij Bakkerom 10-11, 9362 VA te Boerakker.
Watervergunning voor het aanleggen van drainage nabij Buitenweg 2A te Oudeschip.
Watervergunning voor het herbouwen van restaurant Waddengenot aan de Zeedijk 1 te Lauwersoog.
Watervergunning voor het dempen en verbreden van een watergang en het verbreden van dammen met duiker...
Watervergunning voor het aanleggen van kabels en leidingen nabij Heerdlaan 3 te Appingedam.
Projectplan Waterwet voor aanleg plas dras te Winsum.
Watervergunning voor het dempen en graven van een watergang nabij Dwarsweg 46 te Uithuizermeeden.
Watervergunning voor het dempen en graven van een watergang nabij Winsumerstraatweg 4 te Winsum
Watervergunning voor het dempen en graven van een watergang nabij Netlaan 1 te Winsum.
Watervergunning voor het verwijderen en aanleggen van dam met duiker nabij Balmahuisterweg 4 te Niehove.
Watervergunning voor het ophogen van dammen, plaatsen van stuwen, plaatsen van een windwatermolen, afdichten...
Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker en het verbreden van een watergang nabij Oudemolenseweg...
Watervergunning voor het plaatsen van palen nabij Huizingerweg 2, 9924 TA te Startenhuizen.
Watervergunning voor het dempen en graven van een watergang nabij Hoendiep 330, 9744 TD te Groningen
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van landbouwpercelen uit...
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van landbouwpercelen uit...
Rectificatie
Watervergunning voor het aanleggen van kabels en leidingen nabij Liverpoolweg 10, 9744 TW te Groningen.
Watervergunning voor het aanleggen van kabels en leidingen nabij Midscheeps 71, 9934 RR te Delfzijl.
Watervergunning voor het dempen en graven van een watergang en het leggen van een duiker nabij Touwslagersbaan...
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van landbouwpercelen uit...
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van landbouwpercelen uit...
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van landbouwgrond uit hoofdwatergangen...
Watervergunning voor het dempen van een watergang nabij Spoorlaan 54, 9774 PE te Adorp
Projectplan Waterwet compartimenteringstuwen Hoendiep en Lettelberterdiep.
Watervergunning betreffende het onttrekken van oppervlaktewater uit hoofdwatergangen Rodeschoolstertocht,...
Watervergunning voor het aanleggen van kabels en leidingen nabij Haarveensedijk 5 te Foxwolde.
Watervergunning voor het bouwen van een steiger nabij Usquerderweg 9 te Kantens.
Watervergunning voor aanleggen van kabels en leidingen nabij Smeerveensedeijk 4 te Peize.
Projectplan Waterwet natuurvriendelijke oever Aduarderdiep
Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker nabij G.N. Schutterlaan 6 te Thesinge.
Watervergunning voor het aanleggen van een steiger nabij De Azuurjuffer 22 te Eelderwolde.
Watervergunning voor het aanleggen van kabels en leidingen in de gemeente Noordenveld.
Watervergunning voor het dempen en graven van watergangen, tevens het verleggen van een dam nabij Thesingerweg...
Watervergunning voor het aanbrengen van beschoeiing nabij de Lavendelweg 35a te Groningen.
Watervergunning voor het aanleggen en gedeeltelijk vervangen van kabels en leidingen nabij Turfsingel...
Watervergunning voor het aanleggen van een nieuwe dam nabij Netlaan 1 te Winsum.
Watervergunning voor het realiseren van fase 2 van de uitbreiding van Camping Cnossen nabij Meerweg 13...
Watervergunning voor het aanleggen van kabels en leidingen nabij Hoendiep 154, 9745 EA te Groningen.