Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Noorderzijlvest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Noorderzijlvest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Noorderzijlvest. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Bekendmaking nummering kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen waterschap Noorderzijlvest 2019 14-02-2019 14-04-2019 detail
Watervergunning voor het aanleggen van een gasleiding nabij Noorddijk. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Watervergunning voor het verleggen van een watergang inclusief een dam met duiker nabij de Netlaan 26 te Winsum. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Gewijzigde watervergunning voor reeds uitgevoerde handelingen in een watersysteem nabij De Middenweg te Eemhaven. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Watervergunning voor het dempen en graven van sloten nabij Schansweg en Kinkhornsterweg te Eenum. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring onder het Reitdiep nabij Schilligeham te Winsum. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Gewijzigde Watervergunning voor uit te voeren handelingen in een watersysteem nabij De Tip te Appingedam. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Watervergunning voor de legalisatie van werkzaamheden nabij Winsumerstraatweg 4 te Winsum. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Projectplan Waterwet renovatie stuwen en inlaten district Noord-Oost. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van het toekomstige zonnepark Airport Eelde. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden nabij kruising Koningslaagtepad en Wolddijk te Zuidwolde. 07-02-2019 07-04-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, nabij Albert Harkemaweg te Aduard. 07-02-2019 07-04-2019 detail
Watervergunning voor de aanleg van een dam met duiker nabij Hogeweg 1 te Zuidhorn. 07-02-2019 07-04-2019 detail
Watervergunning voor het bouwrijp maken van een terrein aan de Grasdijk 2 te Garmerwolde voor realisatie van een industriewaterzuivering. 07-02-2019 07-04-2019 detail
Watervergunning voor het plaatsen van knooppuntpalen op gronden van het waterschap. 07-02-2019 07-04-2019 detail
Watervergunning voor het vervangen van houten meerpalen bij Sluis Electra. 07-02-2019 07-04-2019 detail
Watervergunning voor het vervangen van de brug 'Fraamklap' nabij Middelstum. 04-02-2019 04-04-2019 detail
Watervergunning voor uit te voeren werkzaamheden nabij Oudeweg 1 te Wetsinge. 04-02-2019 04-04-2019 detail
Watervergunning voor uit te voeren werkzaamheden nabij Oudeweg 1 te Wetsinge. 04-02-2019 04-04-2019 detail
Ontwerpverordening Nadeelcompensatie waterschap Noorderzijlvest 2019 ter inzage 30-01-2019 30-03-2019 detail
Watervergunning voor het verleggen van een dam met duiker nabij Schoolweg 1 te Oosterwijtwerd. 29-01-2019 29-03-2019 detail
Watervergunning voor het verleggen van een watergang nabij Veenweg 29 te De Wilp. 29-01-2019 29-03-2019 detail
Projectplan Waterwet vervangen brug Trijntje Hartmantil te 't Zandt. 29-01-2019 29-03-2019 detail
Watervergunning voor het dempen, graven en verbreden van diverse watergangen St. Annerweg 52 te Bedum. 29-01-2019 29-03-2019 detail
Watervergunning voor het vrijgraven van een kabel en het nemen van grondmonsters in de kruin van de Borkumkade in de Eemshaven. 29-01-2019 29-03-2019 detail
Maatwerkbeschikking Besluit lozen buiten inrichting lozing grijs huishoudelijk afvalwater Reitdiep fase 3 te Groningen. 29-01-2019 29-03-2019 detail
Watervergunning voor het wijzigen van de waterhuishouding nabij Rijksstraatweg 34 te Noordhorn. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning diverse werkzaamheden voor oprichten zonnepark Oostindie, nabij Roomsterweg 25 te Zevenhuizen. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Projectplan waterwet No-Regretmaatregelen regionale keringen Groningen, deelgebied A2. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning voor het aanleggen van een koelwaterafvoerleiding in de Eemshaven. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning voor het dempen en verbreden van diverse watergangen nabij Hoendiep oostzijde 63 te Noordhorn. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning voor diverse werkzaamheden oprichten zonnepark Leeksterveld nabij Lage Traan 10 te Leek. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning voor uit te voeren werk nabij Niesternweg 14 te Schouwerzijl. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Projectplan Waterwet VKA leiding Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning voor het plaatsen van vistuig op zeewering. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning voor het aanleggen van een distributieleiding nabij Kollerijweg 19 te Woltersum. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning voor het dempen van een sloot en het verbreden van een schouwsloot Wolddijk 38 te Bedum. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Projectplan waterwet kadeversterking Fivelingo- en Electraboezem (cluster 2). 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning voor de aanleg van kabels nabij Toutenburglaan 16 te Grootegast. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning voor uit te voeren werk nabij Polderweg 4 te Oostwold. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning voor het aanbrengen van een duiker tussen de Groene Wierde en de Marneweg te Kruisweg. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning voor het bouwen, behouden en onderhouden van een vlonder langs het Boterdiep, Boterdiep O.Z. 17 te Zuidwolde. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning voor het gebruiken van een bestaande aanlegvoorziening in het Aduarderdiep nabij Steentil. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Watervergunning voor een gestuurde boring en aanleggen, verwijderen kabels nabij Boerhaavelaan 1 te Groningen. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Kennisgeving dag van kandidaatstelling en mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten, openbaarmaking gebruik OSV, kennisgeving zittingen centraal stembureau en terinzagelegging processen-verbaal, bekendmaking zitting centraal stembureau tot vaststelling uitslag verkiezingen. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Watervergunning voor het aansluiten van een woning nabij De Klap 16a te Enumatil. 20-12-2018 20-02-2019 detail
Projectplan Waterwet buitendijkse werkzaamheden in stormseizoen project 'Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl'. 20-12-2018 20-02-2019 detail
Watervergunning voor het aanleggen van kabels nabij Egmondlaan 19 te Grootegast. 20-12-2018 20-02-2019 detail
Watervergunning voor uit te voeren werkzaamheden nabij Klapperhornsterweg 21 te Rasquert. 20-12-2018 20-02-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden nabij Tuindersweg 2 te Leermens. 20-12-2018 20-02-2019 detail