Vergunningen Waterschap Noorderzijlvest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Noorderzijlvest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Noorderzijlvest. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Watervergunning voor het aanpassen van watergangen ten behoeve van de herinrichting N361 Adorp. detail
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de Nieuwe Wijk, Meesterwijk em Zevenblokkengrift, nabij Van Lierswijk 13 te Bovensmilde. detail
Watervergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring en de aanleg van een waterleidingtrace, nabij Midwolderweg 23 te Leek. detail
Watervergunning voor het verhelpen van dekkingsmanco op de aardgascondensaatleiding, nabij de Eemsweg te Uithuizermeeden. detail
Watervergunning voor het aanpassen van de waterhuishouding op een perceel, nabij de Synergieweg ten noordwesten van de Wilhelminahaven in de Eemshaven. detail
Watervergunning voor het bouwrijp maken van een perceel, nabij Waddenweg te Eemshaven. detail
Watervergunning voor het slopen van een bestaande woning en het oprichten van een nieuwe woning, nabij M.D. Teenstraweg 16 te Den Andel. detail
Watervergunning voor het terugplaatsen van DijkMonitoring en Conditioneringssysteem en het aanleggen van een benodigde voedingskabel ten noorden van Delfzijl. detail
Watervergunning voor het aanleggen van een kabel, nabij de Boersterweg 16 te Ten Boer. detail
Watervergunning voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, nabij Kwelderweg te Kollumerpomp. detail
Watervergunning voor de aanleg van beschoeiing in een schouwsloot, nabij De Cockstraat 13 te Groningen. detail
Watervergunning voor het aanleggen van een haventje op eigen perceel, nabij Oldsumerweg 15 te Ten Post. detail
Watervergunning voor het verbreden en dempen van oppervlaktewater en de aanleg van verbindingsduikers, nabij de Eemshaven. detail
Watervergunning voor het plaatsen van een zendmast langs de Hogelandsterweg tussen Delfzijl en Holwierde. detail
Watervergunning voor het aanleggen van leidingen, nabij de primaire waterkering tussen Nieuwstad en Hoogwatum. detail
Wijziging watervergunning voor het wijzigen van een waterbergingscompensatielocatie bij het KVI. detail
Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker en kabels/leidingen, nabij Streeksterweg 77 te Usquert. detail
Watervergunning voor het dempen en hergraven van een watergang, nabij Damsterweg 23 te Oosterwijtwerd. detail
Watervergunning voor het aanbrengen van een damwandconstructie, nabij Munstertil te Winsum. detail
Watervergunning voor het aanpassen van een fietsoversteekplaats, nabij de westzijde van de Van Ketwich Verschuurbrug te Groningen. detail
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater uit hoofdwatergang Polakkensloot, nabij Evert-Hendriksweg 31 te Smilde. detail
Watervergunning voor het dempen van een watergang, nabij Schilligeham 3 te Winsum. detail
Watervergunning voor het vervangen van een drinkwaterleiding, nabij Hoendiep Noordzijde 7 te Grijpskerk. detail
Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker, nabij Albert Harkemaweg 56 te Aduard. detail
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater uit hoofdwatergangen Zijlriet en Usquerdermaar, nabij Provincialeweg 1 te Usquert. detail
Watervergunning voor het dempen en graven van watergangen, nabij Rijksstraatweg 51 te Niezijl. detail
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater, nabij Ravensmeerwijk te Bovensmilde. detail
Watervergunning voor het verbreden van een dam met duiker, nabij Niekerkerdiep 8 te Niekerk. detail
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater uit hoofdwatergangen, nabij Kymmelswijk te Smilde en Meesterswijk te Bovensmilde. detail
Watervergunning voor het leggen van een kabel nabij Meerweg 189 te Haren. detail
Watervergunning voor het dempen van een watergang en het leggen van een duiker nabij Ooserstraat 39 te Sauwerd. detail
Watervergunning voor het dempen en verbreden van watergangen nabij Damsterweg 23 te Oosterwijtwerd. detail
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater nabij Eppenuizen. detail
Watervergunning voor het dempen van een watergang nabij Hooilandseweg 72 te Roodeschool. detail
Watervergunning voor het leggen van een glasvezelkabel nabij Hoofdstraat 50 te Pieterburen. detail
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater nabij Kluisterweg 2 te Warffum en Norgervaart 20a te Huis ter Heide. detail
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater nabij Dwarsweg 2 te Uithuizermeeden. detail
Watervergunning voor het aanbrengen van een steiger nabij Azuurjuffer 43 te Eelderwolde. detail
Watervergunning voor het aanbrengen van een dam met duiker nabij Van Starkenborghkanaal NZ 1B te Noordhorn. detail
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater nabij Lopsterweg 2 te Zeerijp. detail
Watervergunning voor het vervangen van een bestaande duiker, nabij het Leeksterhoofddiep en Tolbertervaart te Leek. detail
Projectplan Waterwet Realisatie krooshek Noordpolderkanaal. detail
Projectplan Waterwet Aanvullende werkzaamheden renovatie gemaal Spijksterpompen. detail
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de Nieuwe Kymmelswijk, nabij Het Noorden 8 te Smilde. detail
Watervergunning voor het dempen van een watergang, nabij Fivelweg 4 te Zijldijk. detail
Projectplan Waterwet Teenschotonderzoek: Dijkverbetering Lauwersmeerdijk- Vierhuizergat. detail
Wijziging watervergunning voor het aanbrengen van een dam met duiker, nabij Lage Traan 10 te Leek. detail
Watervergunning voor een watergang voorzien van beschoeiing, nabij Oostmahorn 31 te Oostmahorn. detail
Watervergunning voor het uitvoeren van diverse activiteiten in een watersysteem, nabij het nieuwbouwplan Zevenhuizen Oost te Zevenhuizen. detail
Watervergunning voor het wijzigen van het tracé telecommunicatiekabels, nabij de Niesternweg te Schouwerzijl. detail