Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Noorderzijlvest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Noorderzijlvest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Noorderzijlvest. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Projectplan Waterwet voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs het Aduarderdiep. 18-04-2019 18-06-2019 detail
Watervergunning voor het aanleggen van een houten walbeschoeiing langs de Damster Haaksetocht nabij Olingermeeden en Twarrelt te Appingedam. 18-04-2019 18-06-2019 detail
Watervergunning voor het aanleggen van kabels voor huisaansluiting nabij Ter Laan te Bedum. 18-04-2019 18-06-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, nabij het centrum van Uithuizen. 18-04-2019 18-06-2019 detail
Watervergunning voor het aanbrengen van een duiker nabij de J.J. Willingestraat te Eenrum. 18-04-2019 18-06-2019 detail
Watervergunning voor het plaatsen van een bankje op de dijk bij Noordpolderzijl. 18-04-2019 18-06-2019 detail
Maatwerkbeschikking Activiteitenbesluit voor het lozen van koelwater op het oppervlaktewater. 11-04-2019 11-06-2019 detail
Maatwerkbeschikking Activiteitenbesluit voor het lozen van koelwater op oppervlaktewater, het Boterdiep 11-04-2019 11-06-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, nabij Kollerijweg 68 te Woltersum. 11-04-2019 11-06-2019 detail
Watervergunning voor het nemen van grondmonsters aan de buitenkant van de Borkumkade in de Eemshaven. 11-04-2019 11-06-2019 detail
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de Bierumermaar en Spijksterriet voor het beregenen van percelen. 11-04-2019 11-06-2019 detail
Ontwerpbesluit ambtshalve wijzigen vergunning. 11-04-2019 11-06-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, nabij Oude Dijk 2 te Bedum. 11-04-2019 11-06-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden, nabij Heereburen 8 en 10 te Niehove. 11-04-2019 11-06-2019 detail
Watervergunning voor reeds uitgevoerde en nog uit te voeren handelingen in een watersysteem, nabij Oudedijksterweg 2 te Eenrum. 11-04-2019 11-06-2019 detail
Watervergunning voor reeds uitgevoerde en nog uit te voeren handelingen in een watersysteem, nabij Thesingerweg 17 te Thesinge. 11-04-2019 11-06-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, nabij Strandweg 11 te Lauwersoog. 11-04-2019 11-06-2019 detail
Verordening behandeling bezwaarschriften en klachten waterschap Noorderzijlvest 2019 04-04-2019 04-06-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, nabij Kremersheerd 164 te Groningen. 28-03-2019 28-05-2019 detail
Watervergunning voor het aanbrengen van een duiker nabij Oudeweg 45 te Eenrum. 28-03-2019 28-05-2019 detail
Watervergunning voor het aansluiten van een woning van CAI voorziening, nabij De Zulthe 5 te Roden. 28-03-2019 28-05-2019 detail
Wijzigingsbesluit Watervergunning grondwateronttrekking Brunlaan (N372 Peize) 28-03-2019 28-05-2019 detail
Uitslag verkiezingen Algemeen Bestuur waterschap Noorderzijlvest. 27-03-2019 27-05-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden, nabij Oude Dijk 5 te Bedum. 21-03-2019 21-05-2019 detail
Watervergunning voor het vervangen van een AC drinkwaterleiding, nabij Godlinzerweg 1 te Leermens. 21-03-2019 21-05-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, nabij de Trekweg te Winsum 21-03-2019 21-05-2019 detail
Watervergunning voor het verbreden van een duiker, nabij Wirdumerweg 83 te Loppersum. 21-03-2019 21-05-2019 detail
Bekendmaking ontwerp-peilbesluit NBW-polders 18-03-2019 18-05-2019 detail
Openbaarmaking kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen waterschap Noorderzijlvest 2019 14-03-2019 14-05-2019 detail
Watervergunning voor het aanleggen van een HDPE-leiding met een diameter van 40 mm, nabij Eiso Jargesstraat 4 te Saaksum. 11-03-2019 11-05-2019 detail
Watervergunning voor het uivoeren van handelingen in een watersysteem, nabij Hoendiep Noordzijde 2 te Grijpskerk. 11-03-2019 11-05-2019 detail
Watervergunning voor reeds uitgevoerde handelingen in een watersysteem, nabij Hoofdweg 59 te Zuurdijk. 11-03-2019 11-05-2019 detail
Watervergunning voor het aanleggen van een netwerkkabel waarbij hoofdwatergang Oostpolderbermkanaal wordt gekruist door het doen van een gestuurde boring, nabij Robbenplaatweg 15E te Eemshaven. 11-03-2019 11-05-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, nabij Olingerweg 1 te Appingedam 11-03-2019 11-05-2019 detail
Watervergunning voor het verbreden van een dam met duiker in Carolietocht nabij Carolieweg 5 te Niebert. 11-03-2019 11-05-2019 detail
Projectplan Waterwet pilot scholeksterbroedplaatsen project Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. 11-03-2019 11-05-2019 detail
Watervergunning voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, nabij de Streek 22 te Peize. 11-03-2019 11-05-2019 detail
Watervergunning voor het dempen, verbreden en nieuw te graven sloten nabij Ommelanderweg 9 te Hornhuizen 11-03-2019 11-05-2019 detail
Watervergunning voor uit te voeren werkzaamheden nabij Oostpolder te Eemshaven. 25-02-2019 25-04-2019 detail
Watervergunning voor het aanleggen van een beschoeiing nabij Hoofdstraat 188 te Lettelbert. 21-02-2019 21-04-2019 detail
Watervergunning voor de aanleg van een wadi, nabij Sportlaan 6 te Ten Boer. 21-02-2019 21-04-2019 detail
Watervergunning voor het aanleggen van een waterberging in de Eemshaven Zuidoost. 21-02-2019 21-04-2019 detail
Watervergunning voor het dempen en verbreden van watergangen nabij de J.J. Willingestraat 2 te Eenrum. 21-02-2019 21-04-2019 detail
Watervergunning voor het aanleggen van een nieuwe huisaansluiting Albert Harkemaweg 66 te Aduard. 21-02-2019 21-04-2019 detail