Vergunningen Waterschap Noorderzijlvest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Noorderzijlvest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Noorderzijlvest. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Watervergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring onder het Oostpolderbermkanaal, nabij Robbenplaatweg...
Wijziging watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden om een peilverhoging in binnensloten...
Watervergunning voor het aanleggen van een kabeltrace, nabij Kustweg 533 te Delfzijl.
Watervergunning voor het bouwen van een nieuw relaishuis tussen het spoor en Stationsweg, nabij Noordersingel...
Watervergunning voor het realiseren van parkeerterrein, nabij Zeebadweg 2 te Delfzijl.
Wijziging projectplan Waterwet golfoverslagmetingen op de dijk bij Uithuizerwad.
Watervergunning voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, nabij Burum.
Watervergunning voor het dempen en verbreden van watergangen en het graven van een watergang, nabij Schoolweg...
Watervergunning voor het graven van twee watergangen, nabij Oostpolder te Eemshaven.
Watervergunning voor het leggen van een glasvezelkabel, nabij Hoendiep 316 te Groningen
Watervergunning voor het aanleggen van kabel, nabij Dorpsstraat 39A te Enumatil.
Projectplan Waterwet Herplaatsing en restauratie uitwateringssluis Vierburenpolder.
Watervergunning voor de aanleg van een dam met duiker in een schouwsloot.
Watervergunning voor het dempen en verbreden van watergangen, nabij Middendijk 16 te Usquert.
Watervergunning voor het verbreden van een dam met duiker en het plaatsen van een transformatorstation,...
Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in een schouwwatergang, nabij Lopsterweg 20...
Watervergunning voor het aanleggen van een uitstroomvoorziening door de waterkering van het Reitdiep...
Wijziging watervergunning inzake realisatie Kunstwerk 50 (Extra Spoorlijn Groningen Leeuwarden)
Watervergunning voor het dempen en verbreden van watergangen, nabij Krommeweg 10 te Losdorp.
Watervergunning voor het dempen van een sloot, nabij Wierumerschouwsterweg 48 te Adorp.
Watervergunning voor diverse handelingen in een watersysteem, nabij Trekweg te Winsum.
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater uit hoofdwatergang Kardingemaar, nabij Thesingerweg...
Watervergunning voor de nieuwbouw van een Hoogholtje over het Warffumermaar, nabij Warffumerweg 39 te...
Watervergunning voor het deels verwijderen van zet- en zakbakens in kernzone van de primaire waterkering...
Watervergunning voor het aanleggen en verwijderen van dammen met duikers, nabij de Meedenweg te Wetsinge.
Projectplan Waterwet Inlaat voorziening Leemwijk Veenhuizen.
Watervergunning voor het gedeeltelijk dempen van een watergang, nabij Singel 42 te Ulrum
Watervergunning voor diverse activiteiten in een watersysteem, nabij Oostelijke Polder Opweg.
Watervergunning voor het vervangen van oeverbescherming in hoofdwatergang Oostelijk Noordpolderkanaal,...
Wijziging voor het dempen en verbreden van watergangen, nabij Tolweg 12 te Zeerijp.
Watervergunning voor het verplaatsen van een dam zonder duiker in een schouwsloot, nabij Schouwerzijlsterweg...
Watervergunning voor het verrichten van diverse activiteiten in een watersysteem, nabij het Eemskanaal,...
Wijziging Projectplan Waterwet Kadeversterking Fivelingo- en Electraboezem (cluster 3)
Watervergunning voor het plaatsen van een steiger in hoofdwatergang Schouwerhaven, nabij Zijlvestweg...
Watervergunning voor het aanleggen van kabels en een leiding middels een gestuurde boring, nabij Energieweg...
Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker, nabij Norgerweg 159 te Yde.
Watervergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem, nabij Wierdeweg 11 te Delfzijl.
Watervergunning voor het verrichten van diverse activiteiten in een watersysteem, nabij Strandweg 17...
Watervergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring, nabij Hoendiep 330 te Groningen.
Watervergunning voor het aanleggen van kabels, nabij Boterdiep Westzijde 2 te Zuidwolde.
Watervergunning voor het dempen en verbreden van watergangen, nabij Godlinzerweg 12 te Leermens.
Watervergunning voor het aanleggen van een middenspanningskabel en een glasvezelkabel, nabij de Oostpolder...
Watervergunning voor het onttrekken oppervlaktewater uit de hoofdwatergangen Uiterhuistertocht en Rodeschoolstertocht,...
Watervergunning voor het aanleggen en verbreden van een dam met duiker, nabij Hoendiep 4 te Oldekerk.
Watervergunning voor het dempen en verbreden van watergangen te Uithuizermeeden.
Wijzigingsbesluit voor toevoeging onttrekkingspunt in hoofdwatergang de Zevenblokkengrift, nabij Meesterswijk...
Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in een watergang, nabij Westhornerweg 2 te...
Watervergunning voor het dempen en verbreden van watergangen, nabij Hoendiep Noordzijde 18-A te Grijpskerk.
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de hoofdwatergang Jonkerswijk en Voorste...
Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de hoofdwatergang Tweede Waarsloot, nabij...